தற்போதைய செய்திகள்

மத்திய அரசுக்கோ, மருத்துவக் கவுன்சிலுக்கோ ‘நீட்’ தேர்வு நடத்த சட்டப்படி அதிகாரமில்லை

மத்திய அரசுக்கோ, மருத்துவக் கவுன்சிலுக்கோ ‘நீட்’ தேர்வு நடத்த சட்டப்படி அதிகாரமில்லை

அரசியல் சட்ட நுணுக்கங்கள் உள்ள இவ்வறிக்கையை ஆழ்ந்து, ஊன்றிப் படித்து உண்மையை உணருங்கள்! மத்திய அரசுக்கோ, மருத்துவக் கவுன் சிலுக்கோ ‘நீட்' தேர்வு நடத்த சட்டப்படி அதிகாரமில்லை என்று   திராவிடர் கழ கத் தலைவர், ஆசிரியர் கி. வீரமணி அவர்கள் விடுத்துள்ள.......

18 அக்டோபர் 2017 15:04:03

மேலும்

தமிழகம்

Edit

Amount of short articles:

Amount of articles links:

You can order sections with dragging on list bellow:

 • தமிழகம்
 • இந்தியா
 • உலகம்
 • கழகம்
Save
Cancel
Reset

இந்தியா

Edit

Amount of short articles:

Amount of articles links:

You can order sections with dragging on list bellow:

 • தமிழகம்
 • இந்தியா
 • உலகம்
 • கழகம்
Save
Cancel
Reset

உலகம்

Edit

Amount of short articles:

Amount of articles links:

You can order sections with dragging on list bellow:

 • தமிழகம்
 • இந்தியா
 • உலகம்
 • கழகம்
Save
Cancel
Reset

கழகம்

Edit

Amount of short articles:

Amount of articles links:

You can order sections with dragging on list bellow:

 • தமிழகம்
 • இந்தியா
 • உலகம்
 • கழகம்
Save
Cancel
Reset

Banner
Banner
Banner

வாசகர் கருத்துகள்

 • மனித சமுதாயத்திற்கு பயனுள்ள வகையில் தொண்டு செய்து ... மேலும்...
 • நான் ஒரு அர்ச்சகர் பயிற்சி பெற்ற மாணவன் தொடர்ந்து ... மேலும்...
 • குரங்கு கையில் கிடைத்த பூமாலை போல் ஆகிவிட்டது தமிழ... மேலும்...
 • தாக்கத் தாக்கத் தழைப்பவர் தந்தை பெரியார் 16 செப்டம... மேலும்...
 • முழுவதும் ஏற்றுக்கொள்ளக்க ூடிய கருத்து, இதை யாராலு... மேலும்...