எழுத்துரு அளவு Larger Font Smaller Font

பெங்களூருவில் விந்தியா என்கிற பி.பி.ஓ. நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார் பவித்ரா. ஒரு சிலர் வியாபாரத்தில் சாதிப் பார்கள், சிலர் சமூக சேவையில் சிறப்பாக செயல்படுவார்கள். ஆனால், இவரோ தனது நிறுவனத்தில் சமூக சேவையை இணைத்துவிட்டதோடு வியாபாரத்திலும் சிறந்து விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்.

இந்த நிறுவனத்தில் மொத்தம் 600 தொழிலாளர்கள் வேலை செய்கின்றனர். அவர்கள் அனைவரும் மாற்றுத் திறனாளிகள் என்பதுதான் பெரிய விஷயம்.

முதலில் 10 சதவிகிதம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தனது நிறுவனத்தில் வேலை வாய்ப்பு அளித்தவர் இப்போது 100 சதவிகித பணியிடங்களையும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கே அளித்து நிரப்பியுள்ளார்.  அவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்போடு உணவு, தங்குமிடம் அவர்களின் குழந்தைகளுக்கு கல்வி மற்றும் பிறவசதி களையும் செய்து வருகிறார்.

அது மட்டுமின்றி இயல்பு வாழ்க்கை நடத்த மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகிறார். இப்போது அந்த நிறுவனத்தில் வேலை செய்யும் பலரின் கனவுகள் நனவாகி உள்ளன. அவர்களால் தங்கள் குடும்பத்தை சிறப்பாக நடத்த முடிகிறது. இந்தியாவில் மட்டுமல்ல உலகளவில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக நடத்தப் படும் மிகப்பெரிய நிறுவனம் இது.

தனது 22 வயதில் இதைத் தொடங்கும்போது தெரிந்தவர் களிடமிருந்து வாழ்த்துவதற்கு கைகள் நீண்டதே தவிர உதவப் பெரிதாக யாரும் முன்வரவில்லை. இப்போது உதவி களோடு விருதுகளும் சேர்ந்து குவிகின்றன. இவரது கண வரும் இவரோடு இணைந்து இந்தப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளார்.