எழுத்துரு அளவு Larger Font Smaller Font

அறிவியல் கல்லுரிகளில், முதன்முறையாக, ‘ஏரோநாட் டிக்ஸ்’ படிப்பு துவங்கப்பட உள்ளது. அதற்கான பாடத் திட்டத்தை, பல்கலை மானி யக் குழுவான, யு.ஜி.சி., வெளியிட்டுள்ளது.ஏரோநாட்டிக்ஸ் என்ற, விமானப் பராமரிப்பு மற்றும் தொழில்நுட்பப் படிப்பு, இதுவரை பொறியியல் கல்லூரி களிலும், பல்கலை.களிலும் மட்டுமே நடத்தப்பட்டு வந் தது. அதிலும், குறைந்த இடங் களும், அதிக கட்டணமும் உள்ளதால், பல மாணவர் களால் சேர முடியவில்லை.

ஏரோநாட்டிக்ஸ் துறை யில், தொழில்நுட்பப்பணியா ளர்களுக்கு பற்றாக்குறை உள்ளது. இதனால், அனைத்து கலை, அறிவியல் கல்லூரிகளி லும், பி.எஸ்சி., ஏரோநாட் டிக்ஸ் பட்டப்படிப்பை துவங்க, யு.ஜி.சி., உத்தர விட்டது. இதைத்தொடர்ந்து, இந்தப் படிப்புக்கான புதிய பாடத்திட்டம், யு.ஜி.சி., இணையதளத்தில் வெளியி டப்பட்டு உள்ளது. இந்தப் பாடத்துக்கு, தரம் வழங்கும், கிரெடிட் மதிப்பெண் முறையை அறிமுகப்படுத்தவும், கல்லூ ரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது.