10.06.1934- புரட்சியிலிருந்து...

முதலில் கொலைக் கொடுமைகளைப் பற்றிச் சொல்லு கிறேன். யாகத்தில் கொல்லப்படும் ஆடுகள் எப்படிக் கொல்லப்படுகின்றன என்பது தங்களில் சிலருக்காவது தெரிந்திருக்குமென்றே நினைக்கிறேன்.

நான் அறிந்த மட்டில் ஆட்டைக் கால்களைக் கட்டிக் கீழே தள்ளி கொம்பைப்பிடித்து ஒருவர் அமிழ்த்துக் கொண்டு வாய்க்குள் மாவைத் திணித்துக் கொண்டிருக்க ஒருவர் நன்றாக மூச்சுவிடாமல் கட்டி சத்தம் போடாமல் செய்து ஒருவர் விதர்களை கிட்டி போட்டு நசுக்க, மற்றவர் வயிற்றில் ஆயுதங்களால் இடித்து கிழித்து அதன் சிற்சில உறுப்புகளைத் தனித்தனியாய் அறுத்து எடுப்பதன் மூலம் கொல்லப் படுகிறதாம்.

இது சகிக்கக் கூடியதா? உயிர்களிடத்தில் அன்பு காட்டக் கூடிய ஜாதியார் செய்யக்கூடியதா? அகிம்சைக்காரருக்கு ஏற்றதா? இப்படிப்பட்டவர்கள் மேல் ஜாதிக் காரர்களா? இவர்களுக்குப் பிராமணர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்ள உரிமையுண்டா?

மற்றவர்களைப் பார்த்து கீழ் ஜாதியார் என்றும், ஜீவகாருண்யமில்லாத வர்கள் என்றும் சண்டாளர்கள் என்றும் பாவிகள் என்றும் பாதகர்கள் என்றும் அழைக்க இவர்களுக்கு உரிமை உண்டா? யோசித்துப் பாருங்கள்.

ஆடு, கோழியைத் தலைகீழாகப் பிடிப்பதையும், தர, தரவென்று இழுப்பதையும் ஜீவஇம்சை என்று சட்டஞ்செய்து அம்மனிதர்களைத் தண்டிக்கும் சர்க்கார் இவர்களை என்ன செய்யவேண்டும்? ஆலையிலிட்டு நசுக்கும்படி சட்டம் செய்தால் அதைத் தப்பு என்று சொல்ல முடியுமா? யோசித்துப் பாருங்கள்.

இந்த யாகம் ஆட்டுக்கு மாத்திரமில்லையாம். மாடு, மனிதர், குதிரை முதலியவைகளுக்கும் உண்டாம். இப்படியே விட்டு விட்டால் நாளைக்கு இந்த ஆடுகளின் கதிதானே மனிதர்க்கும் ஏற்படும். மத சம்பந்தத்தில் அரசாங்கம் நுழைவ தில்லை என்று சொல்லி அரசாங்கம் சுலபமாய் தப்பித்துக் கொள்ளலாம்.

ஆனால் நாளைக்கு நரமேதியாகம் செய்து 10, 20 மனிதர்களை இந்தப்படி சித்திரவதையான கொலைப் பாதகம் செய்தால் மதத்தில் பிரவேசிக்காமல் அரசாங்கம் பார்த்துக் கொண்டிருக்குமா?

அது போலவே இப்போது கருதி இப்படிப்பட்ட மூர்க்கத் தனமான சித்திரவதைக் கொலைகளையும், இம்சைகளையும் அரசாங்கம் ஏன் நிறுத்தக்கூடாது?

ஜீவகாருண்யம்
10.06.1934- புரட்சியிலிருந்து...

இந்துக்கள் என்பவர்கள் பசுவை வணங்குவார்கள். அதனிடத்தில் அளவுக்கு மீறிய மரியாதையும், ஜீவகாருண் யமும் காட்டுவார்கள். யாராவது பசுவைக் கொன்றால், சாப்பிட்டால் அவர்களிடம் குரோதமும், வெறுப்பும் கொள் ளுவார்கள். இந்தக் காரணத்தினாலேயே இந்துக்களுக்கு முகமதியர்கள் மீது வெறுப்பும் அசூசையும் இருந்து வருகின்றன. இதனாலேயே பல இடங்களில் இந்து முஸ்லீம் கலகங்களும் கட்சிகளும் உண்டாகின்றன. இந்துக்களிலேயே பறையர், சக்கிலியர் என்று அழைக்கப்படும் வகுப்பார், மாட்டு மாமிசம் உண்பதினாலேயே அவர்களைக் கீழ் ஜாதிக்காரர்கள் என்று கருதுவதாகவும், அதனாலேயே அவர்களைத் தொடுவதற்கு அஞ்சுவதாகவும் சொல்லப் படுகின்றன. இதை அனுசரித்து பல சாஸ்திரங்களும் எழுதி வைக்கப்பட்டி ருக்கின்றன.

ஆனால் இப்படிப்பட்ட இந்துக்கள் பசுமாடுகள் விஷயத்தில் எப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள் என்று பார்த்தால் வண்டியிலும் உழவிலும், ஏத்தத்திலும், செக்கிலும் கட்டி அதைச் சாகும் வரை உபத்திரவிக்கிறார்கள். அதை நல்ல காளைப் பருவத்தில் கட்டிப் போட்டு விதர்களை நசுக்கி கொட்டாப் பிடியால் தட்டிக் கரைத்துக் கொடுமைப்படுத்து கிறார்கள். அதன் பாலை அதன் கன்றுக்குக் கொடுக்காமல் அதற்கு வெறும் புல்லைப் போட்டு விட்டுத் தாங்கள் சாப்பிடுகிறார்கள். இப்படி அர்த்தமற்ற ஜீவகாருண்யம் பலப்பல ஜீவன்கள் பெயரால் எத்தனையோ விதத்தில் உலகத்தில் வழங்குகின்றன. பட்சி, மிருகம், ஊர்வன ஆகிய விஷயங்களில் காட்டப்படும் ஜீவகாருண்யத்தில் ஒரு சிறு பாகம்கூட மனித ஜீவனிடத்தில் மக்கள் காட்டுவது அருமை என்றே சொல்லலாம். மக்கள் சமுக வாழ்க்கைத் திட்டத்தின் பயனாய் ஒருவரை ஒருவர் எவ்வளவு கொடுமைப்படுத்து கிறார்கள்? எவ்வளவு கொடுமைக்கும் துக்கத்துக்கும் ஆளாக்குகிறார்கள்? என்று பார்த்தால் நடைமுறையில் உள்ள ஜீவகாருண்யங்கள் முட்டாள் தனமான தென்றே சொல்லலாம்.

புரோகிதரும் திதியும் தம்பியின் சீற்றம் - அய்யரின் ஓட்டம்
(சித்திர புத்திரன்)

27.11.1943, குடிஅரசிலிருந்து...

புரோகிதர்: ஓய், சுப்பரமணிய முதலியாரே! நாளைக்கு

8 ஆம் நாள் உங்கப்பாவுக்கு திதி வருகிறது. திதியை அதிகாலையிலேயே முடித்து விட்டால் நன்றாய் இருக்கும். ஏன் என்றால், நான் அன்று காலை 10 மணிக்கு நாயக்கர் வீட்டுக்கும் போக வேண்டும். அங்கு கர்ணபூஷண முகூர்த்தம். அல்லாமலும் அதிகாலையில் திதி செய்வது மிகவும் விசேஷமானது.

முதலியார்:  சரி சுவாமி, அப்படியே ஆகட்டும். தாங்கள் மாத்திரம் அதிகாலையில் வந்து விடுங்கள். நாங்கள் ஸ்நானம் செய்து விட்டு சாமக்கிரிகைகளோடு தயாராய் இருக்கிறோம். (முதலியார் தன் மனைவியை அழைக்கிறார்) அடீ!

அண்ணியார்: (பெரிய வீட்டுப் பெண்களை அண்ணியார் என்று தான் கூப்பிடுவது) ஏனுங்கோ?

முதலியார்: சாமி சொன்னதைக் கேட்டாயா?

அண்ணியார்: ஆமா, நானும் கேட்டுக் கொண்டுதான் இருந்தேன்.

முதலியார்: இன்னைக்கு எட்டாம் நாள் ஞாபகமிருக்கட்டும். காலமே நேரமே ஸ்நானம் செய்து விட்டு சாமிக்குக் கொடுக்கும் சாமான்கள் எல்லாம் தாராளமாய் ரெடியாய் வைத்து இருக்க வேண்டும்.

தம்பி: (பக்கத்தில் இதைக்கேட்டுக் கொண்டிருந்த முதலியார் மகன் எஸ்.எஸ்.எல்.சி. படிக்கிறவர்) என்னப்பா என்னமோ சொன்னீங்களே, என்னத்திற்கு தாராளமாய், ரெடியாய் இருக்க வேண்டும்?

முதலியார்: உங்க தாத்தாவுக்கு, எட்டாம் நாள் திதி, சாமி காலமே எங்கேயோ போகணுமாமா. அதற்காகக் காலையிலேயே எல்லாம் தயாராய் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னேன். காலம் பஞ்சகாலம்! சாமிக்குத் தாராளமாய்க் கொடுப்பமே! அவர் ஒரு 2, 3 மாதத்துக்கு ஆவது சாப்பிடட்டும்.

தம்பி: அதற்கு இந்த ஆசாமி (அய்யர்) என்னத்துக்கு வந்தாரு? எதற்காக கொடுக்கிறது? யாருக்குப் பஞ்சம்?

முதலியார்: அடே அவர் சாமிடா. அப்படி எல்லாம் சொல்லாதே. மரியாதையாய்ப் பேசு.

தம்பி: என்னப்பா கோவிலிலே இருக்கிறதும் சாமி, இந்தத் தடிராயனும் சாமியா? அப்படின்னாக்க கோயிலிலே இருக்கிற சாமிக்குத்தான் என்ன மரியாதை இருக்கிறது? ஒரு நாயை முதலியாரே, முதலியாரே என்று கூப்பிட்டால் நமக்குக் கோபம் வராதாப்பா? அது போல் இந்தப் பிச்சை எடுக்கிற மனுஷனை சாமிண்ணு கூப்பிட்டால் கோயிலில் இருக்கிற சாமி கோபித்துக் கொள்ளாதா?

முதலியார்: என்னடா, அதிகப்பிரசங்கிப் பயலே இப்படி ஆய்விட்டாயே. இதெல்லாம் எங்கடா படிச்சே? இந்த சுயமரியாதைகாரப் பயல்களோடே சேர்ந்து கெட்டுப் போய் விட்டாப்லே இருக்கிறதே. மட்டு மரியாதை, மனுஷாள் கினுஷாள் ஒண்ணும் இல்லாமேப் போச்சே! இனிமேல் இப்படியெல்லாம் பேசினால் பார்த்துக்கோ அப்புறம் என்ன நடக்கும் என்று!

மதப்பித்து
27.05.1934 - புரட்சியிலிருந்து....

மனிதனுக்குள் புகுத்தப்பட்டிருக்கும் மதப்பித்தானது மதுவை உட்கொண்ட வனுக்கு எப்படி அவன் சொந்த புத்தி மறைந்து அவசியமற்றதும், ஒழுங்கும் அறிவும் அற்றதுமான காரியங்களையே நினைக்கவும், பேசவும், செய்யவும் ஆளாகிறானோ அதே போல் மத வெறியானது குறிப்பிட்ட அதாவது மனிதனுக்கு இருக்க வேண்டிய ஒழுக்கம் நட வடிக்கை என்பவை லட்சியமற்றதாகி வெறும் மத பக்தியே லட்சியமுடையதாகி அதற்காக வாழ வேண்டி யதையும், அதற்காக உயிர்விட வேண்டியதையும் மனிதனின் முக்கிய கடமையாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இதை மதவாதிகள் உணர வேண்டுமானால் ஒவ்வொரு மதவாதியும் தன் தன் மதத்தைப் பற்றி நினைக்காமல் தனக்குத் தெரிந்த வரையில் பிறமதக் கொள்கைப்படி உள்ள ஒழுக்கங் களையும் நடவடிக்கைகளையும் பிறமதக்காரன் பின்பற்றி நடக் கின்றானா என்பதையும் கவனித்துப் பார்த்தால் ஒவ்வொரு மதக்காரர்களின் யோக்கியதையும், மற்ற மதக்காரர்களுக்குத் தெரியும்.
மற்றபடி அவரவர் மதக்குற்றம் அவரவர்களுக்குப் புலப்படாது.

இதுதான்
இந்துமதம்:
சந்திரன்-தேய்வது ஏன்?

சந்திரனின் குரு வியாழன் பகவான் என்ற தேவகுரு குரு ஊரில் இல்லாத சமயம் குருவின் பத்தினியாகியதாரை என்பவளுடன் உடலுறவு கொண்டான் இப்படி குரு இல்லாத சமயத்தில் எல்லாம் காரியம் நடந்து கொண்டிருந்தது. ஒரு நாள் குருவே நேரில் பார்த்துவிட்டான்.

ஆத்திரங்கொண்டு,  உனது கலை நாளுக்கொன்றாய் குறைந்து  போகக்கடவது என்று சந்திரனுக்குச் சாபமிட்டு விட்டான் குரு.
அதிலிருந்துதான்! தேய்பிறை ஏற்பட்டதாம். மீண்டும் சிவபெருமானை நோக்கி சந்திரன் தவம் இருந்து. அடுத்த பதினைந்து நாள் தனது கலை வளர வரம் பெற்று விட்டானாம். அதுதான் வளர் பிறையாம். எப்படி?

 

முப்பரிமாண அச்சுத் துறையில் தொடர்ந்து பல புதுமைகள் வந்துகொண்டே இருக்கின்றன.

‘வால்யுமெட்ரிக்’ முப்பரிமான அச்சு  முறை மூலம் சில நொடிகளில், ஒரு முழு முப்பரிமாணப் பொருளை அச்சிட முடியும். வழக்கமான முப்பரிமாண அச்சு இயந்திரங்கள், ஒரு பொருளை அடுக்கடுக்காகவே அச்சிடும். இதற்கு அச்சிடும் பொருளின் சிக்கலைப் பொறுத்து சில மணி நேரங்கள் முதல் ஓரிரு நாட்கள்கூட ஆகும்.

ஆனால், வால்யுமெட்ரிக், 3டி பிரின்டிங் இயந்திரம், ஒரு பொருளை சில நொடிகளில் முழுமையாக அச்சிட்டுக் கொடுத்துவிடும். முப்பரிமாண உருவத்தை லேசர் ஒளிக்கதிர் மூலம் உருவாக்கும்,

‘ஹோலோகிராம்‘ தொழில்நுட்பம்தான் இந்த வேகமான அச்சுக்குக் காரணம். ஒரு தொட்டியில் திரவ பிசினை ஊற்றி, அதன் மீது லேசர் ஹோலோகிராமை விஞ்ஞானிகள் செலுத்துகின்றனர்.

திரவத்தினுள் குறிப்பிட்ட தொலைவு செல்லும் லேசர் குவியமடைந்து, குறிப்பிட்ட புள்ளியை பொசுக்கி, திரவத்தை அந்த இடத்தில் கெட்டியான திடப் பொருளாக்குகிறது.

இதே பாணியில், உருவாக்கப்பட வேண்டிய பொருளின் முழு ஹோலோகிராம் உருவமும் திரவத்தினுள் பாய்ந்து பொசுக்குவதால், சில நொடிகளுள், அச்சிடப்படவேண்டிய பொருள், பிசின் திரவத்தில் உருவாக்கப்பட்டுவிடும்.

அமெரிக்காவிலுள்ள மாசாசூசெட்ஸ் தொழில்நுட்ப நிலையம், கலிபோர்னிய பல்கலைக் கழகம் உள்ளிட்ட பல அமைப்புகளின் விஞ்ஞானிகள் கூட்டாக வால்யுமெட்ரிக் முப்பரிமாண அச்சு முறையை உருவாக்கி சாதனை படைத்துள்ளனர்.

இந்த முறையில், எவ்வளவு சிக்கலான அமைப்பைக் கொண்ட பொருளையும், சில நொடிகளில் அச்சிட்டு எடுக்கலாம் என, அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மூளை வளர்ச்சியை
பாதிக்கும் காற்று மாசு!

பிறந்த குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சியை பாதிக்கும் அளவுக்கு உலகெங்கும் காற்றில் இருக்கும் மாசுகளின் அளவு அபாயகரமாக அதிகரித்திருப்பதாக, ‘யுனிசெப்’ எச்சரித்துள்ளது.

சர்வதேச உச்சவரம்புக்கு அதிகமான அசுத்தங்கள் காற்றில் இருக்கும் பகுதிகளில், வசிக்க நேரிடும், 1.7 கோடி குழந்தைகள் பாதிக்கப்படுவர் என யுனிசெப் கவலை தெரிவித்து இருக்கிறது. வாகனப் புகை, ஆலைப் புகை, புழுதி போன்றவை நுண்ணிய திவலைகளாக மாறி, காற்றில் பரவுகின்றன. இந்தத் திவலைகளை ஒரு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் சுவாசிக்கும்போது, அவர்களது மூளைத் திசுக்களை சேதமாக்குகிறது.

இதனால், அக்குழந்தைகளது அறிவுத் திறனும் பாதிக்கப்படுகிறது என ‘காற்றில் உள்ள பேராபத்து’ என்ற உலக நாடுகளுக்கான யுனிசெப் அறிக்கை தெரிவிக்கிறது. இந்த இரு பாதிப்புகளும், குழந்தைகளுக்கு, வாழ்நாள் முழுவதும் பின்னடைவுகளை ஏற்படுத்த வல்லவை எனவும், அந்த அறிக்கை சொல்கிறது. தெற்கு ஆசியா, கிழக்கு ஆசியா மற்றும் பசிபிக் ஆகிய பகுதிகளில் இருக்கும் நாடுகளின் குழந்தைகள் கூடுதல் ஆபத்தில் உள்ளனர்.

பிளாஸ்டிக் கழிவாக
மாறும் கடல்  

உலகின் கடல்கள் அனைத்திலும், பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் கொட்டப்படுவது வெகுவாக அதிகரித் திருக்கிறது.

இதனால், கடல் ஆமைகள், பல வகை மீன்கள் மற்றும் கடல் பறவைகளுக்கு பலவித நோய்களும் உடல் குறைபாடுகளும் ஏற்படுவதாக அய்.நா.,வின் கடல் பிரிவுத் தலைவர், லிசா ஸ்வென்சன் அண்மையில் கவலை தெரிவித்துள்ளார்.

கடல் பகுதிகளில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் கொட் டப்படுவதை தடுக்க, உலக நாடுகள் சட்டங்களை இயற்ற வைப்பதும் ஆமை வேகத்திலேயே நகர்வது, இந்த சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினையை பெரிதாக்கி வருகிறது.

மேற்கு பசிபிக் கடலில் அமெரிக்காவுக்கு சொந்தமான, குவாம் தீவுப் பகுதியில்தான் உலகின் மிக ஆழமான கடல் பகுதி உள்ளது.

அந்தப் பகுதியிலேயே கூட, பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் மண்டிக் கிடப்பதாக, சுற்றுச் சூழல் வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

உடை வடிவில் ஒரு பேட்டரி!  


மனித வியர்வையில் இருக்கும் பாக்டீரியாக்கள் மூலம் மின்சாரம் தயாரிக்க முடியும் என்று நிரூபித்திருக்கிறார் அமெரிக்காவிலுள்ள பர்மிங்ஹாம்டன் பல்கலை ஆராய்ச்சியாளர், சியோகியுன் சோய்.

இவர் ஏற்கெனவே உருவாக்கிய நுண்ணுயிரி எரிபொருள் கலன் தொழில்நுட்பம், பாக்டீரியாக்களால் முடுக்கப்படும் வேதியியல் மாற்றம் மூலம் மின் உற்பத்தியை செய்யக்கூடியது.

இப்போது அதே தொழில்நுட்பத்தை நூலிழைகள் வடிவில் உடையாக நெய்து காட்டியிருக்கிறார். இந்த உடையை அணி பவரின் வியர்வையில் உள்ள பாக்டீரியாக்கள், அந்த உடையி லுள்ள, நுண்ணுயிரி எரிபொருள் கலனில் மின் உற்பத்தியை தூண்டும். அதாவது உடை வடிவிலான பேட்டரி இது!

ஒரு உடையில், 35 உயிரி பேட்டரிகளை வைத்துத் தைக்க முடியும் என்கிறார் சோய். இதனால், இந்த வகை மின்சார பேட்டரி உடையை, நெசவு ஆலைகளில் பெரிய அளவில் தயாரிக்க முடியும் என்றும் சோய் தெரிவித்துள்ளார்.

புதிய சூரியக் குடும்பம்

பூமி உட்பட எட்டுக் கோள்களைக் கொண்ட சூரியக் குடும்பத்துக்கு இணையான புதிய சூரியக் குடும்பத்தை முதன்முறையாக கெப்ளர் விண்வெளி தொலைநோக்கி மூலமாக நாசா கண்டறிந்துள்ளது.

டிசம்பர் 14 அன்று, கெப்ளர்-90 நட்சத்திரம் என்று இதற்குப் பெயர்சூட்டி அறிவித்தது நாசா. இது பூமியி லிருந்து 2,545 ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் உள்ளது.

கூகுள் நிறுவனத்தின் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி கெப்ளர் 90 கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
நம்முடைய சூரியக் குடும்பத்தின் சிறிய வடிவம் கெப்ளர்-90 நட்சத்திரக் குடும்பம் எனலாம்.

ஏனென்றால், இதிலும் சிறிய கோள்கள் உள்வட்டத்திலும் பெரிய கோள்கள் வெளிவட்டத்திலும் உள்ளன. ஆனால், அத்தனை கோள்களும் ஒன்றுக் கொன்று நெருக்கமாக இருக்கின்றன என்றார் டெக்சாஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் வானியல் பேராசிரி யரும் நாசா விஞ்ஞானியுமான ஆண்ட்ரூ வாண் டர்பர்க்.

வலியில்லாமல் உடலில் மருந்தை செலுத்தும் ஊசி

ஊசி போட்டுக்கொள்வதை வெறுப்பவர்களுக்கு இது ஒரு நற்செய்தி. ஊசி ஏதும் இல்லாமல், மருந்துகளை உடலுக் குள் செலுத்த பல ஆராய்ச்சிகள் நடக்கின்றன. அவற்றில் ஒன்று, அடுத்த ஆண்டு சந்தைக்கு வரலாம். ஜப்பானிய மருந்து நிறுவனமான, டகேடா, ‘பிரைம்‘ என்ற வலியில்லாமல் மருந்தை செலுத்தும் முறையை சந்தைப்படுத்த இருக்கிறது.

இந்த புதிய முறைப்படி, மருந்தினை ஒரு சிறப்பு குப்பியில் அடைத்து, மின்சார சவரக் கருவி போல இருக்கும், பிரைம் கருவியில் பொருத்தவேண்டும்.

அடுத்து பிரைம் கருவியை நோயாளியின் உடல் மீது வைத்து பொத்தானை அழுத்தியதும், மணிக்கு 200 மீட்டர் வேகத்தில் தோல் அடுக்கைத் தாண்டி, தசைத் திசுவைத் தாண்டி ரத்த நாளத்திற்குள் மருந்து சென்று விடுகிறது. திரவம் செல்லும் அகலம் தலைமுடியைவிடக் குறைவுதான். அரை வினாடிக்குள், ஒரு மில்லி மருந்தை, உடலில் செலுத்த முடியும். கூர்மையான ஊசி மூலம் மருந்தை செலுத்த, 10-15 வினாடிகள் ஆகலாம். ஆனால் பிரைம் கருவி மருந்தை துளியும்

வலியில்லாமல் உடனே செலுத்தி விடுகிறது.

அமெரிக்காவிலுள்ள எம்.அய்.டி., ஆராய்ச்சி நிலையம் பிரைம் மருந்து செலுத்தும் கருவியை பல ஆண்டுகள் ஆராய்ச்சிக்குப் பின் உருவாக்கி, ஜப்பானிய டகேடாவிடம் விற்பனைக்குக் கொடுத்துள்ளது.

தினமும், ‘இன்சுலின்’ போடவேண்டிய நீரிழிவு நோயாளிகள் முதல், தடுப்பூசி போட மறுக்கும் சிறுவர்கள் வரை, பலருக்கும் இந்த வலியில்லா ஊசி பிடிக்கும்.


லாரியை ஓட்டிக் கொண்டிருக்கும் போது ஓட்டுநர் தூங்குவதால் ஏற்படும் விபத்துகள் அதிகம். ஓட்டுநரின் கண்கள் சொக்க ஆரம்பிப்பதற்கு முன், அவரை எச்சரிக்க முடிந்தால் விபத்துகளை தடுக்க முடியும்.

இதற்கென, ‘ஃபோர்டு மோட்டார்’ நிறுவனம், ஒரு தொப்பியை வடிவமைத்து இருக்கிறது. ‘சேப் கேப்’ என்ற இத்தொப்பியில், அசையும் கோணத்தை அளக்கும் கைரோஸ் கோப் மற்றும் வேகத்தை அளக்கும் ஆக்செலரோ மீட்டர் மற்றும் உணரிகள் போன்ற கருவிகள் உள்ளன.

விழித்த நிலையில் வாகனம் ஓட்டுபவரின் தலை, கழுத்து, தோள்பட்டை ஆகியவை எப்படிஅசையும் என்பதை, ஃபோர்டு பொறியாளர்கள் பதிவு செய்தனர். இந்த அசைவு களுக்கு மாறாக, ஓட்டுநரின் அசைவு இருக்கும் பட்சத்தில் தொப்பியில் உள்ள உணரிகளும், கருவிகளும் அதை கண்டு ஓட்டுநரை எச்சரிக்கும்.

உதாரணமாக, ஒருவர் தூக்க நிலைக்குப் போவதற்கு சற்று முன், அவரது கழுத்துத் தசைகள் இளக்கமடைய ஆரம்பிக்கும், இதை உணர்ந்து, சேப் கேப் தொப்பி, ஓட்டுநரை எச்சரிக்கும். முதலில் ஒலி எழுப்பும், அடுத்து அதிக வெளிச்சம் மற்றும் அதிர்வை ஏற்படுத்தும்.

இதன் மூலம் ஓட்டுநர் தூங்கப் போவதை தடுக்க முடியும். இந்த முன்னெச்சரிக்கை தொப்பியை, 2018இல், ஃபோர்டு நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்த இருக்கிறது.

செர்னோபில் சூரிய ஆற்றல்
மய்யமாக மாறும்!

உலகின் மிக மோசமான அணு உலை விபத்து, உக்ரேனிலுள்ள செர்னோ பில் அணு உலையில், 1986இல் நிகழ்ந்தது.

அதன் பின் அந்த உலை, பாதுகாப்பு கருதி முற்றிலுமாக மூடப்பட்டது. தற்போது, அந்த உலையின் சுற்றுப்புற பகுதியில், ஒரு சூரிய மின் ஆற்றல் மய்யத்தை திறக்க, இரு நிறுவனங்கள் கூட்டாக முன்வந்துள்ளன.

உக்ரேனைச் சேர்ந்த, ‘ரோடினா எனர்ஜி குரூப்’ மற்றும் ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த, ‘எனர்பாக்‘ நிறுவனமும், செர்னோபில் பகுதியில் சூரிய ஒளியிலிருந்து, 1 மெகாவாட் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் திட்டத்தை செயல்படுத்த உள்ளன.

இதற்கென, 10 லட்சம் யூரோ முதலீட்டையும் அவை செய்யவிருக்கின்றன. இத்திட்டம் வெற்றி பெற்றால், படிப்படியாக விரிவாக்கம் செய்து, 100 மெகாவாட் மின்சாரத்தை தயாரிக்க தேவையான சூரிய மின் பலகைகளை அப்பகுதியில் அமைக்கப் போவதாகவும், இரு நிறுவன அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளனர்.’

எங்கள் திட்டம் செர்னோபில் உலையிலிருந்து, 100 மீட்டர் தொலைவிலேயே அமைக்கப் போகிறோம். உக்ரேனுக்கு நடுவே ஒரு கருந்துளை போல செர்னோபில் இனி இருக்காது’ என, ரோடினாவின் தலைமை அதிகாரி, எவ்ஜினி வரியாஜின் தெரிவித் துள்ளார்.

மென்மையான
‘ரோபோ’க்களின்  பலம்!

‘ரோபோ’க்களின் கரங்கள் உலோகத்தால் ஆனவை என்பதால், அவை அசுர பலம் கொண்டவையாகவே இருக்கின்றன.
ஆனால், தினசரி வாழ்வில் பல பொருட்களை மென்மையாகக் கையாள வேண்டும். இதை மனதில் கொண்டு, மென்மையான ரோபோக்களையும் விஞ்ஞானிகள் வடிவமைத்து வருகின்றனர். ஆனால், இத்தகைய ரோபோக்களின் கரங்களுக்கு போதிய பலம் இருப்பதில்லை.

இந்த குறையை தீர்க்க, அமெரிக்காவிலுள்ள மாசா சூசெட்ஸ் தொழில்நுட்ப நிலையம் மற்றும் ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள், புதிய வகை அணுகு முறையை உருவாக்கி உள்ளனர்.

ஜப்பானிய காகிதம் மடிக்கும் கலையான, ‘ஓரிகேமி’யை அடிப்படையாக வைத்து வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய வகை ரோபோ கரங்கள் மற்றும் விரல்களில், தசைகளாக செயல்படுவதற்கு காற்று அல்லது திரவத்தை நிரப்பும் பைகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.

சும்மா இருக்கும் நிலையில் இந்தப் பைகள் வெற்றி டமாக்கப்படும். பொருட்களை பற்றுவது, தூக்குவது போன்றவற்றுக்கு பைகளில் திரவம் அல்லது காற்று நிரப்பப்படும். இந்த முறையில் இக்கரங்களை விட, 1,000 மடங்கு எடையை தூக்க முடியும் என, விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மிக அதிக எடை கொண்ட கருந்துளை கண்டுபிடிப்பு

வானியல் நிபுணர்கள் தொலைதூரத்தில் உள்ள மிக அதிக எடை கொண்ட கருந்துளை ஒன்றை கண்டு பிடித்துள்ளனர்.

பெருவெடிப்புக்கு 690 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நாம் பார்க்கும் இந்த கருந்துளை, வியத்தகு 13 பில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் உள்ளது.

ஆனால் சூரியனின் எடையை விட 800 மில்லியன் மடங்கு எடை கொண்ட இந்த கருந்துளை, பிரபஞ்சம் தோன்றியதற்குப் பிறகு இத்தகைய மிகப்பெரிய அளவை மிகச்சிறிய நாட்களில் எட்டியுள்ளது வியப்பிற்குரியதாகும்.

நேச்சர் என்ற அறிவியல் சஞ்சிகை இது தொடர்பாக ஒரு கட்டுரை வெளியிட்டுள்ளது.

புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த கருந்துளை ஒரு நட்சத்திர மண்டலத்தின் மய்யத்தில் இருந்துகொண்டு அண்டும் பொருள்களை இழுத்துக்கொண்டுள்ளது. எனவே இது குவாசர் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

குவாசர் - மிகவும் பிரகாசமான மற்றும் அதிக தொலைவில் உள்ள விண்பொருள்களில் ஒன்றாகும். அவை பிரபஞ்சத்தின் தொடக்கத்தைப் புரிந்துகொள்ள மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகும்‘’ என்று ஜெர்மனியில் உள்ள மாக்ஸ் பிளாங்க் வானியல் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த இக் கட்டுரையின் இணை ஆசிரியர் ப்ராம் வெனிமன்ஸ் கூறுகிறார்.

இந்த குவாசர் மிகவும் சுவாரஸ்யமானது ஏனென்றால் பிரபஞ்சம் அதன் தற்போதைய வயதில் 5 சதவிகிதமாக இருக்கும் சமயத்தில் இருந்து இது வந்திருக்கிறது.

இந்த நேரத்தில்தான், முதல் நட்சத்திரம் தோன்றியதற்கு முன்பு, பிரபஞ்சம் இருண்ட காலத்திலிருந்து வெளிவரத் துவங்கியது.

குவாசரின் தொலைவானது ரெட்ஷிப்ட் என்னும் ஒரு அளவுகோல் மூலம் அளவிடப்படுகிறது. பேரண்டம் விரிவடைவதன் காரணமாக குவாசரின் ஒளியின் அலை நீளம் புவியை அடைவதற்கு முன்பு எந்த அளவு இழுபட்டுள்ளது என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்த ரெட் ஷிப்ட் மதிப்பிடப்படுகிறது. புதிதாக கண்டு பிடித்த கருந்துளை 7.54 ரெட்ஷிப்ட் அளவைக் கொண்டுள்ளது.

எந்த அளவிற்கு ரெட்ஷிப்ட் அதிகமாக இருக்கின்றதோ அந்த அளவிற்கு அதன் தொலைவும் அதிகமாக இருக்கும்.

இந்த கண்டுபிடிப்பிற்கு முன்பு, அதிக தொலைவுள்ள குவாசராக அறியப்பட்டது, பிரபஞ்சம் தோன்றி 800 மில்லியன் ஆண்டுகள் ஆன பொழுது தோன்றியது.

விரிவான ஆராய்ச்சிகள் செய்யப்பட்டபோதும் இவ்வளவு தூரத்தில் உள்ள ஒரு பொருளை காண்பதற்கு அய்ந்தாண்டு காலம் ஆகியிருக்கிறது. என்றும் இந்த பிரும்மாண்ட கருந்துளை உருவாவதற்கான செயல்முறை ஒன்று பேரண்டத்தின் ஆரம்பகாலத்தில் இருந்திருக்கிறது என்றும் கூறுகிறார் கட்டுரையின் இணை ஆசிரியர் எடுராடோ பனாதோஸ்.

‘’அது என்ன செயல்முறை? அதைத்தான் ஆய் வாளர்கள் ஓயாமல் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்கிறார் அவர்.

எதிர்பாராத இந்த கண்டுபிடிப்பு உலகெங்கிலும் உள்ள பல்வேறு ஆய்வு மய்யங்களில் இருந்து பெறப்பட்ட தகவல் களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது. இந்த கண்டுபிடிப்பிற்கு உதவிய பலவற்றில் ஹவாயின் ஜெமினி வடக்கு தொலைநோக்கி மய்யமும், நாசாவின் வைட் ஃபீல்டு அகச்சிவப்பு ஆய்வுத் தொலைநோக்கியும் முக்கிய மானவை ஆகும்.

பறக்கும் திறன் கொண்ட டைனோசரின் முட்டைகள்!

சீனாவின் வட மேற்கிலுள்ள ஜின்ஜியாங் மாகா ணத்தில், 300 பெட்ரோசர் வகை டைனோசர்களின் முட்டைகள், கல்லாகிய நிலையில் கண்டு பிடிக்கப் பட்டுள்ளன. பல வகை டைனோசர்களில், பறக்கும் திறன் கொண்ட பெட் ரோசர் வகை டைனோசர்களின் இயல்புகள் பற்றி,  வல்லுநர்கள் மத்தியில் சர்ச்சைகள் இருந்தன. 2004ஆம் ஆண்டில் தான், அவை முட்டையிடும் வகை என்பதற்கு ஆதாரங்கள், தொல்லியல் ஆய்வுகளில் கிடைத்தன.

கடந்த, 10 ஆண்டுகளாக ஜின்ஜியாங் பகுதியில், தொல்லியல் ஆய்வு செய்து வரும் விஞ்ஞானிகளுக்கு, பெரும் பாறைகளுக்கிடையே கல்லாகிய நிலையில் இருந்த முட்டைகள் கிடைத்தது, மிகப் பெரிய சாதனையாகக் கருதப்படுகிறது. கல்லாகிய நிலையில் இருந்த முட்டைகளை, ‘சி.டி., ஸ்கேன்’ மூலம் விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ந்த போது, அந்த முட்டைகளுக்குள் கபாலம், சில கை, கால் எலும்புகள் உருவாகத் துவங்கிய நிலையில் இருந்த பெட்ரோசர் வகை டைனோசர்களின் உருவம் தெரிந்தது. மேலும், 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய பெட்ரோசர்கள் குழுவாக முட்டையிட்டு குஞ்சு பொரிக்கும் வழக்கம் கொண்டவையாக இருக்கலாம் என்பதற்கான ஆதாரமும் கிடைத்துள்ளது.

Banner
Banner