கோடானு கோடி கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கு அப்பால் அண்டவெளியில் இரு நியூட்ரான் நட்சத்திரங்கள் பயங்கரமாக மோதிக்கொண்டால் என்ன ஆகும்?  டன் கணக்கில் தங்கம் உண்டாகும். அத்துடன் பிளாட்டினம் போன்ற உலோ கங்களும் உண்டாகும். இவ்விதம் தங்கம் உண்டான இடத்தை சமீபத்தில் தொலைநோக்கிகள் மூலம் கண்டிருக்கிறார்கள் விஞ்ஞானிகள். நியூட்ரான் நட்சத்திரங்கள் மோதிக்கொண்டபோது உண்டான தங்கம் கொஞ்சநஞ்சமல்ல. பூமியின் எடையை (நிறை) போன்று 200 மடங்கு அளவுக்குத் தங்கமும் பூமியின் எடையைப் போன்று 500 மடங்கு அளவுக்கு பிளாட்டினமும் உண்டானதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இவ்வளவு தங்கமும் பிளாட்டினமும் திடமான வடிவில் உண்டாகவில்லை. நுண் துணுக்குகள் வடிவிலேயே தோன்றின. நாளடைவில் இவை அண்டவெளியில் உள்ள ஹைட்ரஜன் வாயுவுடன் கலந்துவிடும். அண்டவெளியில் நிகழும் நியூட்ரான் நட்சத்திரங்கள் மோதல் பதிவுசெய்யப்படுவது இதுவே முதல் முறை. அமெரிக்காவில் லிகோ எனப்படும் இரட்டை ஆராய்ச்சிக் கூடங்கள்தான் முதலில் இதைக் கண்டுபிடித்தன. குளத்தில் சிறிய கூழாங்கல்லை வீசினால், சிறு அலைகள் தோன்றுவதைப் போல் அண்டவெளியில் நியூட்ரான் நட்சத்திரங்கள் மோதினால் ஈர்ப்பு அலைகள் தோன்றும். இந்த நுட்பமான அலைகளைப் பதிவுசெய்வதற்காகவே இந்த லிகோ ஆராய்ச்சிக்கூடங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒளித் திரள்

சமீபத்தில் இந்த ஆராய்ச்சிக்கூடங்களில் ஈர்ப்பு அலைகள் பதிவானபோது விஞ்ஞானிகள் பரபரப்பு அடைந்தனர். உலகெங்கிலும் விஞ்ஞானிகள் பலர் உஷார்படுத்தப்பட்டனர். இத்தாலியில் உள்ள லிகோ ஆராய்ச்சிக்கூடத்திலும் இந்த அலைகள் பதிவாகின. வானில் எந்த இடத்திலிருந்து ஈர்ப்பு அலைகள் வருகின்றன என்ற தகவல் வான் ஆய்வுக் கூடங்களுக்கு உடனே தெரிவிக்கப்பட்டது. விஞ்ஞானிகள் சுமார் 70 தொலைநோக்கிகள் மூலம் வானில் அந்த இடத்தை ஆராய்ந்தபோது ஒளித் திரள் தெரிந்தது. விரைவில் அது கலைய ஆரம்பித்தது. அந்த ஒளியைத் தக்க கருவிகள் மூலம் ஆராய்ந்தபோது அவ்விடத்தில் தங்கம், பிளாட்டினம் போன்ற தனிமங்கள்  உண்டாகியி ருந்தது தெரியவந்தது.

இங்கு நாம் ஒன்றைக் கவனிக்க வேண்டும். பள்ளியில் வேதியியல் பாடத்தில் தனிமங்களின் அட்டவணை பற்றிப் படித்திருக்கலாம். இதைத் தனிமங்களின் பட்டியல் என்றும் கூறலாம். ஆராய்ச்சிக்கூடத்தில் செயற்கையாகச் சில தனிமங்கள் உண்டாக்கப்பட்டுள்ளன. மற்றபடி, தனிமங்கள் பூமியில் உண்டாவதில்லை.

தங்கம் உண்டாகும் விதம்

சூரியனில் ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் ஒன்றுசேர்ந்து ஹீலியம் என்னும் தனிமம் உண்டாகிறது. இதுவே அணுச்சேர்க்கை ஆகும். சூரியனில் மேலும் சில தனிமங்கள் உண்டாகின்றன. சூரியனைவிடப் பல மடங்கு பெரிதாக உள்ள நட்சத்திரங்களில் அணுச்சேர்க்கை மூலம் இரும்பு வரையிலான தனிமங்கள் உண்டாகின்றன. அணுப் பட்டியலில் இரும்புக்கு அப்பால் உள்ள தனிமங்கள் பலவும் அண்டவெளியில் பிற அணுக்களுடன் நியூட்ரான்கள் மோதும்போது உண்டாகின்றன.

இந்த மோதல்கள் இரு விதங்களில் நிகழ்கின்றன. ஒப்பு நோக்கு கையில் மெதுவான மோதல்கள். அதி பயங்கர மோதல்கள். அண்ட வெளியில் இவ்விதம் நிகழும் மோதல்களின்போது பல வகையான தனிமங்கள் உண்டாகின்றன. சூப்பர் நோவா எனப்படும் நட்சத்திர வெடிப்புகளின்போது சில வகைத் தனிமங்கள் தோன்று கின்றன என்று அறியப்பட்டிருந்த போதிலும் தங்கம், பிளாட்டினம் போன்ற அதிக எடை கொண்ட தனிமங்கள் எவ்விதமான சூழ்நிலைகளில் தோன்றுகின்றன என்பது குறித்து உத்தேசமான கொள்கைகள்தான் இருந்துவந்தன. நியூட்ரான் நட்சத் திரங்களின் மோதல் களின்போதுதான் தங்கம், பிளாட்டினம் போன் றவை உண்டாகின்றன என்பது இப்போது தெரியவந்துள்ளது.

அதென்ன நியூட்ரான் நட்சத்திரம்? பொதுவில் அணுக் களில் புரோட்டான், நியூட்ரான் ஆகிய துகள்கள் அணுவின் மய்யக் கருப் பகுதியில் ஒன்றுசேர்ந்து உள்ளன. இவற்றின் எண்ணிக்கை ஒவ்வொரு தனிமத்துக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும். அணுவின் மய்யத்தைச் சுற்றி எலெக்ட்ரான்கள் அமைந்துள்ளன. இவற்றின் எண்ணிக்கை தனிமத்தில் உள்ள புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமாக இருக்கும். இந்த எலெக்ட்ரான்கள் காவல்காரன் போன்றவை. ஓர் அணுவில் உள்ள எலெக்ட்ரான்களை விரட்டியடிக்க முடியாது. ஆனால், தீப்பந்தத்தைக் கொண்டு தேன் கூட்டில் உள்ள தேனீக்களை விரட்டியடிக்க முடியும். அதுபோல பயங்கரமான வெப்பம் இருக்கு மானால் எலெக்ட்ரான்கள் பிய்த்துக்கொண்டு ஓடி விடும். சூரியனின் மய்யத்தில் வெப்பம் 15 மில்லியன் டிகிரி (செல்சியஸ்) அளவுக்கு உள்ளது. இந்நிலையில், எலெக்ட் ரான்கள் பிய்த்துக்கொண்டு ஓடிவிடு வதால், ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் ஒன்றுசேர்ந்து அணுச்சேர்க்கை நிகழ்கிறது.

குட்டி பூமி!

நியூட்ரான் நட்சத்திரத்தில் தனித்தனி அணுக்கள் என்பதே கிடையாது. எல்லாமே நியூட்ரான்களாக இருக்கும். புரோட்டான் ஒன்றுடன் எலெக்ட்ரான் சேர்ந்தால், அது நியூட்ரான் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அந்த அளவில் நியூட்ரான் நட்சத் திரத்தில் புரோட் டான்கள் அனைத்துக்குள்ளும் எலெக்ட்ரான் நுழைந்துகொண்டால் என்ன ஆகும். அவை நியூட்ரான்களாகி விடும்.

சூரியன் ஒரு பஞ்சு மிட்டாய் என்றால், நியூட்ரான் நட்சத்திரம் ஒரு கமர்கட்டு மாதிரி. சூரியன் திடீரென நியூட்ரான் நட்சத்திரமாக மாறுவதாக ஒரு பேச்சுக்கு வைத்துக்கொண்டால், அதன் குறுக்களவு சுமார் 30 கிலோ மீட்டர் அளவில்தான் இருக்கும். காரணம் என்ன?

எந்த அணுவிலும் காலியிடம் நிறைய இருக்கிறது. ஒரு பெரிய மைதானத்தின் நடுவில் வைக்கப்பட்ட கால்பந்துதான் ஓர் அணுவின் மையக் கரு என்றால், எலெக்ட்ரான்கள் அந்த மைதானத்தின் விளிம்பில்தான் இருக்கும். அந்த அளவில் எந்த ஓர் அணுவிலும் காலியிடம் உண்டு. ஆனால் அணுவில் புரோட்டான், நியூட்ரான், எலெக்ட்ரான் என தனித்தனியே இல்லாமல் எல்லாமே நியூட்ரான்கள் என்றால், காலியிடம் அனைத்தும் நீங்கிவிடும். எனவேதான், நியூட்ரான் நட்சத்திரம் பயங்கர அடர்த்திகொண்டதாக இருக்கும். சூரியன் ஒரு நியூட்ரான் நட்சத்திரமாக மாறுவதால் அதன் எடை (நிறை) குறைவ தில்லை. அதன் அளவு மட்டும்தான் குறைகிறது. எனவே, நியூட்ரான் நட்சத்திரங்கள் மோதும்போது ஏராளமான அளவுக்கு நியூட்ரான்கள் வெளிப்படுகின்றன. இவை அண்டவெளியில் ஏற்கெனவே உள்ள அணுக்களுடன் மோதும்போது தங்கம், பிளாட்டினம் போன்ற அணுக்கள் உருவாகின்றன.

மோதிக்கொண்ட நியூட்ரான் நட்சத்திரங்கள்

 

2017ஆம் ஆண்டில் உலகம் முழுவதும் நடந்த சுவாரசியமான, அதிர்ச்சிகரமான சம்பவங்களுக்கு இணையான நிகழ்வுகள் வானியல் துறையிலும் நடந்தேறின. அவற்றில் முக்கியமானவை:

தூரத்து நட்சத்திரங்களைச் சுற்றிக் கோள்கள் இருக்கலாம் என்பது பொதுவான அறிவியல் யூகம். ஆனால், ஒரே நேரத்தில் ஏழு கோள்கள் ஒரு நட்சத்திரத்தைச் சுற்றிவருகின்றன என்ற கண்டு பிடிப்பு சிறப்பானது.

அமெரிக்காவின் நாசா விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் கோள்களைக் கண்டுபிடிக்கும் குழு 2017 பிப்ரவரி மாதம் 39 ஒளி ஆண்டுகள் தொலை வில் உள்ள டிராப்பிஸ்ட் -1  என்ற குளிர் நட்சத் திரத்தைக் கண்டுபிடித்தது. அதில் சூரியக் குடும் பத்தை நகலெடுத்த மாதிரி ஏழு கோள்கள் சுற்றிவருகின்றன, அவற்றில் மூன்று கோள்களில் தண்ணீர் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பது தெரியவந்தது.

ஒளி, ஈர்ப்பு ஆகியவற்றின் காரணமாக முதன் முதலாக இரண்டு நியூட்ரான் நட்சத்திரங்கள் மோதிக் கொண்ட காட்சியை ஆகஸ்டு 17 அன்று நாசா வானியலாளர்கள் கண்டனர்.

லேசர் பெர்ப்போ மீட்டர் ஈர்ப்பு விசை அலை ஆய்வு மய்யம், விர்கோ ஈர்ப்பு விசை ஆய்வு மய்யம், 70-க்கும் மேற்பட்ட தரை, விண்வெளி அடிப்படையிலான ஆய்வகங்கள் இந்தக் கண்டு பிடிப்பை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றன.

அதிக நேரம் பறந்த, ‘ட்ரோன்’


ஆளின்றி பறக்கும் சிறு வானூர்திகள், அதிக நேரம் பறப்பதில்லை என்ற குறைபாடு உண்டு. சமீபத்தில்,

ஸ்பெயினில் உள்ள, வாலென்சியா நகரில் நடந்த ஒரு வெள்ளோட்டத்தில், ‘ஹைப்ரிக்ஸ் 20’ என்ற ட்ரோன் வகையைச் சேர்ந்த, ஆளில்லா வானுர்தி, நான்கு மணி, 40 நிமிடங்கள் தரையிறங்காமல் வானில் பறந்தபடி, உலக சாதனை படைத்துள்ளது.

பெட்ரோல், மின்சாரம் ஆகியவற்றை கொண்டு பறக்கும், இந்த நான்கு விசிறிகள் கொண்ட, ட்ரோனை, ‘குவாடெர்னியம்‘ என்ற நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.ஏற்கெனவே, ‘ஸ்கை பிரன்ட்’ என்ற ட்ரோன், இரண்டு மணி நேரம், ஒரு நிமிடம் பறந்து, ‘கின்னஸ்’ சாதனையில் இடம் பிடித்துள்ளது.

அனேகமாக, அந்த இடத்தை, அதைவிட இரு மடங்கு நேரம் பறந்த, ‘ஹைப்ரிக்ஸ் 20’ ட்ரோன் பிடித்து விடும்.’கண்காணிப்பு, வரைபடம் தயாரித்தல், பயிர் பாதுகாப்பு, காவல் துறை மேற்பார்வை போன்ற பணி களுக்கு, தங்கள் ட்ரோன் மிகவும் பயன்படும்‘ என, குவாடெர்னியம் அதிகாரிகள் தெரிவித்து உள்ளனர்.

புதிய கோள்


சிரஸ் என்பது ஒரு குள்ளக் கோள். சூரிய மண்டலத்தின் உட்பகுதியில் பாறைகளாலான பகுதியை கொண்ட இந்தக் குள்ளக் கோளில் கடல், வாயு மண்டலமும் இருக்கலாம் என்று நவம்பர் 2017இல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

பூமியைவிடச் சற்றுப் பெரிதாக இருக்கும் தொலைதூரக் கோளான ஜி.ஜே. 1132.பி. மிகவும் சூடான, தடிமனான சூழலைக் கொண்டிருப்ப தாக 2017 ஏப்ரல் 7 அன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

விண்பாறை

ஒரு விண் பாறைப் பொருள் வேகமாகச் சூரியக் குடும்பத்தில் நுழைவதை ஹவாய் பல்கலைக்கழகத்தின் வானியலாளர்கள் தொலைநோக்கி மூலம் அக்டோபர் 19 அன்று கண்டார்கள். அதனுடைய நகர்வை வைத்துக் கணக்கிட்டபோது இது ஒரு விண் பாறை யாக வோ வால்நட்சத்திரமாகவோ இருக்க வாய்ப் பில்லை என்றும் இது மற்ற நட்சத்திரங் களிடையே இருந்து சூரியக் குடும்பத்தில் நுழைந்த முதல் பொருள் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது.


‘ஸ்பேஸ் எக்ஸ்’ விண்வெளி நிறுவனம் தயாரித்து வரும், ‘பால்கன் ஹெவி’ என்ற சக்தி வாய்ந்த ராக்கெட்டின் புகைப்படத்தை, சமீபத்தில், ‘டுவிட்டர்’ மூலம் அதிபர், எலான் மஸ்க் அறிமுகப்படுத்தினார். இந்த ராக்கெட், 2018இல் செவ்வாய் கிரகத்தை சுற்றும் வெள்ளோட்ட முயற்சிக்கு பயன்படுத்தப்படும்.

ஏற்கெனவே பலமுறை, ஸ்பேஸ் எக்ஸ் விண்ணுக்கு அனுப்பிய, ‘பால்கன் 9’ ராக்கெட்டைப் போல, மூன்று ராக்கெட்டுகளை ஒன்று சேர்த்து உருவாக்கப்பட்டது பால்கன் ஹெவி. இதன் உந்து சக்தி, 18 போயிங், 747 விமானங்களின் உந்து சக்திக்கு இணையானது.

இதற்கு முன் இத்தனை சக்தி வாய்ந்த ராக்கெட், 1973இல் அமெரிக்கா அனுப்பிய, ‘சாட்டர்ன் 5’ ராக்கெட் தான். எனவே தற்போது உலகின் சக்தி வாய்ந்த ராக்கெட் பால்கன் ஹெவி தான். ‘’வழக்கமாக இது போன்ற வெள்ளோட்டங்களுக்கு கான்கிரீட் துண்டுகள் போன்றவற்றை நிரப்பி அனுப்புவர். அது எங்களுக்கு போரடித்துவிட்டது. ‘’எனவே, என் சிவப்பு நிற ரோட்ஸ்டரை, சிவப்பு கிரகத்தை, பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் ராக்கெட்டில் வைத்து அனுப்பப் போகிறோம்,’’ என, அவர் விளக்கினார்.

நாசாவின், சாட்டர்ன் 5 ராக்கெட் கிளம்பிய அதே தளத்திலிருந்து, 2018 ஜனவரியில் பால்கன் ஹெவி கிளம்பும். அந்த சோதனையின்போது ராக்கெட் வெடிக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. அப்படி நேர்ந்தால், நாசாவின் தளத்தை சேதப்படுத்தாமல் வெகு தூரம் போய் வெடித்தால் நல்லது, என, ஒரு மாநாட்டில் தெரிவித்தார் மஸ்க்.

வயதானால் மறதி வருவது ஏன்?

தூங்கும்போது மூளையில் ஏற்படும் மின் அலை மாற்றங் களுக்கும், வயதானவர்களுக்கு மறதி ஏற்படுவதற்கும் தொடர்பு இருப்பதாக, அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

நாம் தூங்கும்போது, மூளை, அன்றைய நிகழ்வுகள் குறித்த நினைவுகளை, தன் தற்காலிக நினைவகத்திலிருந்து, நீண்டகால நினைவகத்திற்கு மாற்றி வைக்கும் வேலையைச் செய்கிறது.

இந்த வேலை நடக்கும்போது மூளையிலிருந்து இரு வகையான அலைகள் வெளிப்படுகின்றன.

ஓர் அலை சற்றே வேகமானது. இன்னொன்று சற்றே மெதுவானது. இந்த இரு அலைகளும், சில வினாடிகள் சுருதி சேரும்போது, நினைவாற்றல் பரிமாற்றம் சிறப்பாக நடப்பதாக, கலிபோர்னிய பல்கலைக்கழக மருத்துவர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

அவர்கள் மேற்கொண்ட விரிவான தூக்க ஆய்வில், இளம் வயதினருக்கு இரு அலைகளும் சுருதி சேர்வது நன்றாக நடப்பதை கண்டறிந்தனர்.அதே சமயம், வயதானவர்கள் துங்கும்போது இரு அலைகளுக்கும் சுருதி பேதம் ஏற்படுவதையும் கவனித்தனர். இதனால் தான், வயதானவர்களுக்கு நினைவாற்றல் குறைய ஆரம்பிக்கிறது என, அந்த மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

சரி, வயதானவர்களுக்கு இந்த சுருதி பேதத்தை மாற்ற முடியாதா? மூளைக்கு மெல்லிய மின் தூண்டலை தருவதன் மூலம், வயதானவர்களுக்கு சுருதி பேதமில்லாத, ஆழ்ந்த தூக்கத்தை தர முடியும் என, மருத்துவர்கள் கருதுகின்றனர். ஆய்வுகள் தொடர்கின்றன.

மென்பொருள் அரசியல்வாதி!

சவுதி அரேபிய அரசு, அக்டோபரில், சோபியா என்ற பெண் வடிவ ரோபோவை, தன் நாட்டின் முதல் ரோபோ குடிமகளாக அறிவித்தது. அந்த ஆச்சரியம் அடங்குவதற்குள், நியூசிலாந்திலிருந்து வந்திருக்கிறது இந்த செய்தி. செயற்கை நுண்ணறிவு படைத்த, ‘சாட் பாட்’ எனப்படும், பேசும் மென்பொருளை, அந்த நாட்டின் முதல் அரசியல்வாதியாக ஆக்கியிருக்கிறார், அங் குள்ள தொழிலதிபர், நிக் கெர்ரிட்சென்.

இந்த மென்பொருள் வடிவ அரசியல்வாதிக்கு, ‘சாம்‘ என, பெயர். வாக்காளர்களின் எதிர்பார்ப்பு, அரசியல்வாதிகளின் வாக்குறுதியும், அவர்கள் உண் மையில் செய்வது ஆகியவற்றுக்குள்ள இடைவெளியை குறைக்க, இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு அரசியல்வாதி உதவும் என்கிறார், கெர்ரிட்சென்.

வழக்கமான அரசியல்வாதிகளைப் போல கேள் விக்கு, எதிர் கேள்வி கேட்பது, மழுப்புவது, அல்லது யாரும் கேள்வி கேட்பாரே இல்லாதது போல நடந்து கொள்வது போன்றவை சாமுக்கு வராது. ஒட்டுமொத்த நியூசிலாந்து மக்களின் பிரதிநிதியாக சாம் செயல்படும். நியூசிலாந்துவாசிகளின் சமூக ஊடகங்கள் அனைத் துடனும் சாமுக்கு தொடர்பு உண்டு. எனவே அந்நாட்டு மக்கள் எவரும், எப்போதும் சாமிடம் கேள்விகள் கேட்கலாம். சாம் எல்லோரது கருத்துகள், கேள்விகள், தகவல்களையும் சம அளவு முக்கியத்துவம் தந்து அலசும். இதன் விளைவாக எல்லோருக்கும் பலன் தரும் திட்டங்களை அது முன்னிருத்த முடியும் என் கிறார் கெர்ரிட்சென்.

நிலவில் ஆய்வு: சந்திராயன்-2 செயற்கைக்கோள்

2018 மார்ச்சில் நிலவில் தரையிறங்கும்

மயில்சாமி அண்ணாதுரை தகவல்

நிலவில் ஆய்வு செய்வதற்கான சந்திராயன்-2 செயற்கைக்கோள் 2018ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் நிலவில் தரையிறக்கப்படும் என இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் பெங்களூரு செயற்கைக்கோள் மய்ய இயக்குநர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை தெரிவித்தார்.

திருச்சியில் செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறியதாவது: ஆளில்லா விண்கலமான சந்திராயன்-1 செயற்கைக்கோள் மூலம் நிலவில் தண்ணீர் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதன் அடுத்தகட்டமாக நிலவில் விரிவான ஆய்வு மேற்கொள்ள சந்திராயன்-2 என்ற செயற்கைக்கோள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

3-ஆம் கட்டமாக (லூனார் ஆர்பிட்டர், லேன்டர், ரோவர்) துருவ வட்டப்பாதையில் நிலை நிறுத்தப்படும். இந்த செயற்கைக்கோளில் லேண்ட் ரோவர் கருவி எனப்படும் தானே இயங்கும் கருவி உள்ளது.

மேலும், சிறிய 6 சக்கர வாகனம் போன்ற கருவி துருவப்பாதையில் சென்று, அங்குள்ள படிமங்களை எடுத்து ஆய்வுக்கு வழங்கும் வகையில் கட்டமைக்கப் பட்டுள்ளது. நிலவின் மத்திய ரேகைப் பகுதியில் துருவப்பாதைக்கு அருகில் இதனை நிலை நிறுத்த திட்டமிட்டுள்ளோம்

நிலவில் உள்ள கல், மண் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் இது ஆய்வு செய்யும். இப்போது, ரோபோடிக் தொழில்நுட்பத்துடன் இந்த ஆய்வு நடைபெறுகிறது.

வருங்காலங்களில் மனிதர்கள் சென்று அங்கு ஆராய்ச்சி நடத்தவும், பின்னர் திரும்பி வரவும் வழிகாணும் வகையில் சந்திராயன்-2 ஆய்வு நடைபெறுகிறது. நிலவில் வசிப்பதற்கு தகுந்த உடைகள் மற்றும் நிலவிலிருந்து திரும்பி வருவதற்கான முறைகளை உள்ளடக்கி, இந்த இந்த ஆய்வு நடத்தப்படும். சந்திராயன் -1 விண்ணில் செலுத்தப்பட்ட பிறகு பல நாடுகளும் இந்தியாவின் விண்வெளி ஆய்வை வரவேற்று, பாராட்டி வருகின்றன.

எனவே, நிலவில் மனிதன் சென்றுவரும் வகையிலான ஆய்வுக்கு இந்தியாவுடன் சர்வதேச நாடுகள் கைகோர்க்க வேண்டும். அய்.நா.சபையில் உள்ள இதற்கான அமைப்பிடம் வலியுறுத்தி சர்வதேச கவனத்தை ஈர்க்கும் முயற்சியும் உள்ளது. நிலவில் கண்டறிந்த ஆய்வுகள் குறித்தும், சந்திராயன் குறித்தும் பல்வேறு எதிர்மறை கருத்துக்கள் பரவுகின்றன. எதனையும் அறிவியல் பூர்வமாக ஆராய வேண்டும். நிலவில் ஈர்ப்பு விசை மிகவும் குறைவாக உள்ளதால் கொடியை நடுவதில் சற்று சிரமம் இருந்தது. சந்திராயன் குறித்து அறிவியல் பூர்வமாக விவாதித்தால் அதற்கான ஆதாரங்களுடன் விளக்கத் தயாராகவுள்ளோம்.

ஆதித்யா-1: நிலவில் ஆய்வு மேற்கொள்ள சந்திராயன் அனுப்பப்பட்டதைப் போன்று சூரியனில் ஆய்வு மேற்கொள்வதற்காக ஆதித்யா-1 என்ற செயற்கைக்கோள் அனுப்பப்படவுள்ளது.

இந்த விண்கலத்தை கட்டமைப்பதற்கான முதல்கட்ட பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. விண்கலம் மாதிரி குறித்த ஓவியம், வடிவம் குறித்து பணிகள் நடைபெறுகின்றன.

2019-20-ஆம் ஆண்டில் இது விண்ணில் ஏவப்படும் என்றார். ஆண்டுக்கு 18 செயற்கைக்கோள்கள் அனுப்ப திட்டம் இஸ்ரோ நிறுவனத்தின் சார்பில் விண்வெளி ஆய்வுக்காக கடந்த இரு ஆண்டுகளாக ஆண்டுக்கு 12 செயற்கைகோள் அனுப்பப்பட்டு வருகின்றன. இந்த எண்ணிக்கையை 2018ஆம் ஆண்டு முதல் அதிகரிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, ஆண்டுக்கு 18 செயற்கைக்கோள்கள் ஏவப்படவுள்ளன. தனியார் பங்களிப்புடன் இத்தகைய திட்டம் செயல்படுத்தப்படவுள்ளது.

இதில், 10 முதல் 12 வரையிலான செயற்கைக் கோள்களை இஸ்ரோ மூலமும், 6 செயற்கைக்கோள்களை தனியார் பங்களிப்புடனும் செலுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. பங்களிக்கும் தனியார்துறைக்கு தேவையான உதவிகளை இஸ்ரோ வழங்கும். இதன் மூலம் உலக நாடுகள் பலவும் இந்தியாவின் உதவியை நாடி வரும் நிலை ஏற்படும் என மயில்சாமி அண்ணாதுரை தெரிவித்தார்.


விநோதமான சுருட்டு வடிவ விண் கல் ஒன்று சூரியனின் திசையில் அதிவேகமாகப் பயணித்து கொண்டிருந்தது கடந்த அக்டோபரில் வானியலாளர்களால் கவனிக்கப்பட்டது. இதில் வேற்றுக் கிரகத் தொழில்நுட்ப சாதனங்களோ, உயிரின் சுவடுகளோ இருக்குமா என்பதற்கான ஆராய்ச்சி தற்போது நடக்கிறது.

இதில் வழக்கத்துக்கு மாறான நீள வடிவிலான இந்த விண்கல் அக்டோபர் 19ஆம் தேதி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

அதனுடைய கூறுகள், அந்தப் பொருள் இன்னொரு நட்சத்திரத்தில் இருந்து உருவானது என்பதை காட்டுகின்றன. நம்முடைய விண்வெளிப் பகுதியின் அருகில் கண்டறியப் பட்டுள்ள இத்தகைய முதல் பொருள் இதுவே.

செல்வந்தர் யுரி மில்னரால் நிதி ஆதரவு அளிக்கப்படும் ஓர் ஆய்வுத் திட்டம், இந்தப் பொருளில் இருந்து சமிக்கைகள் ஏதேனும் வருகிறதா என்பதைப் பார்க்க ஒரு ரேடியோ தொலைநோக்கியைப் பயன்படுத்தும்.

வானியலாளர்கள் இந்த விண்கல்லை கண்காணிக்கும் இந்த ஆய்வுக்குழுவின் முயற்சிகள் புதன்கிழமை தொடங்கியுள்ளது. இந்த விண்கல் தற்போது நம்முடைய சூரிய குடும்பத்தில் இருந்து நான்கு வேறுபட்ட வானொலி அலைவரிசை பகுதிகளை விரைவாகக் கடந்து, சூரிய மண்டலத்தை விட்டு விலகிப் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது.

வெஸ்ட் வெர்ஜீனியாவில் இருக்கும் ராபர்ட் சி பைர்ட் கிரீன் பாங்க் தொலைநோக்கியில் மேற்கொள்ளப்படும் முதல் கண்காணிப்பு ஆய்வு, 10 மணிநேரம் நீடிக்கும்.

‘ஒமுவாமுவா’ என்று அழைக்கப்படும் இந்தப் பொருளின் மீது நடத்தப்பட்ட முந்தைய கண்காணிப்புகள் விநோதமான, நீள வடிவத்தில் அதனை சுருட்டு போல தோன்றுவதாக காட்டியுள்ளன.

மில்னரின் ‘பிரேக்த்ரூ லிசன்’ திட்டம் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதில். “விண்மண்டலங்களின் வாயு மற்றும் தூசி ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கும் பொருட்டு நட்சத்திர மண்டலங்களுக்கு இடையே செல்லும் ஓர் உத்தேச வாகனத்தின் வடிவம் ஓர் ஊசி போன்றதாகவோ, சுருட்டு போன்றதாகவோ இருக்கவே வாய்ப்பு உள்ளது,” என்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

இந்த திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் பெர்க்லே எஸ்இடிஅய் ஆய்வக மய்யத்தின் இயக்குநர் ஆன்ட்ரூ சியமியன், “அதிவேகமாகச் செல்லும் விண் பொருள்களில் இருக்கச் சாத்தியமுள்ள டிரான்ஸ்பாண்டர்களை தமது அதி நவீன உணர்திறன் கருவிகளால் எட்ட முடிகிறதா என்பதைப் பார்க்க பிரேக்துரூ லிசன் திட்டத்துக்கு ஒமுவாமுவாவின் வருகை ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தித் தந்திருக்கிறது,” என்று அந்த அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.

இந்தப் பொருள் செயற்கையானதாகவோ அல்லது இயற்கையானதாகவோ இருந்தாலும் கவனித்துப் பார்க்க உகந்த ஒன்று என்கிறார் சியமியன்.

இந்த திட்டத்தைச் சேராத, டோர்கிங்கிலுள்ள யுசிஎல் முல்லார்டு விண்வெளி அறிவியல் ஆய்வகத்தை சேர்ந்த பேராசிரியர் ஆன்ட்ரூ கெயேற்றடஸ், “இந்தப் பொருளில் உயிரின் தடயம் ஏதாவது இருக்கிறதா என்பதை அறிவ தற்கான சோதனையாக இது இருக்குமென நம்புகிறேன்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

“இது மிகவும் சாத்தியமற்றது என நினைக்கிறேன், ஏனென்றால் அது வேறு எங்கோ உள்ள கிரக அமைப்பின் எச்சம். வேற்று கிரகங்களில் உயிர்கள் வாழ்வதற்கு சாத்தியம் இருக்கிறதா என்று ஆராய்வதற்கு சிறந்த வழிகள் 2020ஆம் ஆண்டு செலுத்தப்பட இருக்கும் ‘எக்ஸோமார்ஸ் திட்டம்‘ போன்றவையாகும். அதற்கு நாம் கேமரா அமைப்பை கட்டியமைக்கிறோம்“ என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

“சாத்தியமில்லை என்றபோதும் கவனித்துப் பார்க்கலாம்” என்று அவர் மேலும் கூறினார்.

தரையில் அமைந்திருக்கும் தொலைநோக்கிகள் மூலம் விண்கல்லை கண்காணித்து ஆய்வு செய்துள்ள பிற ஆய்வாளர்கள், சூரிய குடும்பத்திற்கு வெளியில் உள்ள இயற்கைப் போலவே இது தோன்றுகிறது என்கிறார்கள்.

அதிக நோய்களைப் பரப்பும் ஈக்கள்

நாம் நினைத்ததைவிட அதிக நோய்களை ஈக்கள் பரப்புவதாக விஞ்ஞானிகள் ஆய்வில் கண்டறிந்துள்ளனர். வீட்டில் பெரும்பாலும் காணப்படும் ஈக்கள் மற்றும் நீலநிற ஈக்கள், 600 விதமான பாக்டீரியாக்களை பரப்புவதாக மரபணு ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. இந்த பாக்டீரியக்கள், பெரும்பாலும், வயிற்று வலி, ரத்தத்தில் விஷம் ஏறுதல், நிமோனியா ஆகிய மனிதர்களுக்கு தொடர்புடைய நோய்களை பரப்புகின்றன. ஈக்களால், தனது கால்கள், இறக்கைகள் மற்றும் பாதங்கள் மூலமாக, நோய்களை ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்குப் பரப்ப முடியும்.

மீன் உடலில் மின்சாரம்!

அதிசய மீனான ஈல், எப்படி உடலில் மின்சாரத்தை தயாரிக்கிறது... அது போல செயற்கையாக மின்சாரத்தை தயாரிக்க முடியுமா என்ற கேள்விகளுக்கு, பல ஆண்டுகளாக விடை கிடைக்காமல் இருந்தது.

இந்நிலையில், அண்மையில் அமெரிக்காவிலுள்ள கலி போர்னியா, மிச்சிகன் மற்றும் பிரைபோர்க் பல்கலைக்கழகங் களைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், ‘செயற்கை மின் உறுப்பு’ ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளனர்.

ஈல் மீன் 600 வோல்ட்டுகள் வரை மின்சாரத்தை உடலில் உற்பத்தி செய்ய உதவும், அதே முறையை ஆராய்ச்சி யாளர்கள் ஆய்வுக்கூடத்தில் உருவாக்க முயன்று வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.

ஈல் மீனின் உடலில் உள்ள, ‘எலக்ட்ரோசைட்’கள் தான் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்கின்றன. எலக்ட்ரோசைட்டில் பொட்டாசியம் மற்றும் சோடியம் அயனிகள் வினை புரிவதால், மின்சாரம் உற்பத்தியாகிறது. எனவே, விஞ்ஞானிகள் ஒரு பிளாஸ்டிக் தாளில் ஹைட்ரோ ஜெல் குமிழிகளில் உப்புநீர் மற்றும் சாதாரண நீரை மாற்றி மாற்றி ஒட்டவைத்தனர். அவற்றை சவ்வுகளால் பிரித்தும் வைத்தனர்.

இந்த குமிழ்கள் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு கொண்ட போது, மின் வேதி வினையால், 100 வோல்ட் வரை மின்சாரம் உற்பத்தியானது.

இது, ஈல் தயாரிக்கும் மின்சாரத்தை விட மிகவும் குறைவு தான். ஆனால் விஞ்ஞானிகள் மேலும் ஆராய்ச்சி செய்தால், மின் உற்பத்தி அளவை அதிகரிக்க முடியும் என, ‘நேச்சர்’ இதழில் வெளியாகியுள்ள ஆய்வுக் கட்டுரையில் தெரிவித் துள்ளனர்.

இந்த கண்டுபிடிப்பு நடைமுறைக்கு வந்தால், இதய துடிப்புக் கருவி, கருவிழி மேல் பொருத்தும் மெய்நிகர் திரை, செயற்கை கை, கால் போன்ற உறுப்புகள் போன்றவற்றை இயக்க உதவும் மின்கலன்களை தயாரிக்க உதவும்.

கொசு ஒழிப்பில், ‘ட்ரோன்கள்!’

டெங்கு கொசுக்களை ஒழிப் பதற்கு, ஆளின்றிப் பறக்கும் சிறு வாகனங்களான, ‘ட்ரோன்’களை பயன்படுத்த, கோல்கட்டா முனிசிபல் கார்ப்பரேசன் திட்டமிட்டுள்ளது.

இதற்கான வெள்ளோட்டமாக, அண்மையில் ஒரு ட்ரோனை வெற்றி கரமாக பயன்படுத்தி உள்ளனர். தேங்கி நிற்கும் தண்ணீர் தான், டெங்குவை பரப்பும், ‘ஏடிஸ் எஜிப்தி’ வகை கொசுக்களின் இனப்பெருக்கம் செய்யும் இடம். தரையில் தண்ணீர் தேங்கி இருந்தால், அதை முனிசிபல் பணியாளர்கள் பார்த்து, அக்கம் பக்கத்தினரை எச்சரிக்க முடியும்.

ஆனால், அடுக்குமாடி கட்டடங்களின் மொட்டை மாடியில், மழைநீர் அல்லது நீர்த்தொட்டிகள் நிரம்பி வெளியேறும் நீர் தேங்கியிருந்தால், அதை சோதனை இடுவது கடினம்.

எனவே, ஒளிப்படக் கருவி பொருத்திய ட்ரோன்களை, கட்டடங்களின் மேல் பறக்க விட்டு சோதித்து, நீர் தேங்கியிருந்தால், அதை வெளியேற்றும்படி, கட்டடத்தில் வசிப்போரை எச்சரிக்கலாம்.

ட்ரோன்களை பயன்படுத்தும் திட்டம் நல்ல பலனளிப்பதாக வெள்ளோட்டத்தில் தெரிய வந்ததால், 2018 மார்ச் முதல், கொசு ஒழிப்பில் மேலும் பல ட்ரோன்களை பயன்படுத்த, கோல்கட்டா முனிசிபாலிட்டி அதிகாரிகள் முடிவெடுத்துள்ளனர். குஜராத்திலும் இதேபோன்ற முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

ஆடை போல் அணியும், ‘ட்ரிப்ஸ்’

நோயாளிகளுக்கு, ‘ட்ரிப்ஸ்’ மூலம் மருந்து செலுத்தும் போது, கூடவே, மருந்து புட்டியை தலைகீழாக தொங்க விடுவதற்கு, ஓர் உலோக ஸ்டாண்டையும் நிறுத்தி விடுவர்.

வாரக் கணக்கில் ட்ரிப்ஸ் ஏற்ற வேண்டியிருந்தால், நோயாளியையும் இந்த ஸ்டாண் டையும் பிரிக்கவே முடியாது. இயற்கை உபாதைக்குப் போக வேண்டி இருந்தாலும், கூடவே இந்த ஸ்டாண்டும் வரும். இது போல அவஸ்தையை அனுபவித்த, அலிசா ரீஸ் என்ற டென்மார்க் வடிவமைப்பாளர், இந்த சிக்கலுக்கு தீர்வு கண்டிருக்கிறார். அவர் உருவாக்கிய, ‘அய்.வி., வாக்’ என்ற ட்ரிப்ஸ் பையை, நோயாளி தன் மேல் உடை போல அணியலாம்.பையில் மருந்துகளை ஊற்றி வைக்கலாம்.

அய்.வி., வாக்குடன் இருக்கும் ஒரு மின் பம்ப், மருந்தை குழாய் வழியாக உடலுக்குள் மெதுவாக செலுத்தும். எப்போதும் படுத்த படியே இருக்க நேரும் நோயாளிகள், அய்.வி.வாக்கை அணிந்து, சற்று காலாற நடக்க முடிந்தால், சீக்கிரம் குணடைய முடியும் என்கிறார் ரீஸ்.


Banner
Banner