கண்ணாடியை பயன்படுத்தி, வேண்டிய பொருட்களை வடிவமைக்க உதவும் முப் பரிமாண அச்சு தொழில்நுட்பத்தை, முதல் முறையாக ஜெர்மனியிலுள்ள கார்ல்ஸ்ருஹே தொழில்நுட்ப நிலையம் உருவாக்கி இருக்கிறது.

புதிய பொருட்களை வடிவமைப்பதற்கு உதவும் முப்பரிமாண அச்சியந்திரங்களுக்கு மூலப் பொருளாக, பீங்கான், பாலித்தீன், பலவித உலோகங்களை பயன்படுத்துவது வழக்கம்.

மருத்துவத் துறையில் திசுக்களை உருவாக்க உயிரிப் பொருட்களைக் கூட பயன்படுத்த ஆரம்பித்து உள்ளனர்.ஆனால், கண்ணாடியை பயன்படுத்துவது சவாலானதாக இருந்து வந்தது.

கார்ல்ஷுஹேவைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், துய்மையான குவார்ட்ஸ், திரவ பாலிமர் ஆகிய இரண்டையும் கலந்து கண்ணாடிப் பொருட்களை உருவாக்கி இருக்கின்றனர். இந்தக் கலவையை முப்பரிமாண அச்சியந்திரத்தில் கொடுத்து, மிகச் சிறிய கண்ணாடிப் பொருள் முதல், நுட்பமான வேலைப்பாடுள்ள பொருட்கள் வரை, சில மணி நேரத்தில், அச்சிட்டு எடுத்துவிட முடியும்.

இந்த அச்சியந்திரத்தால் நுகர் பொருட்களை மட்டுமல்ல, ஒளியைப் பயன்படுத்தும் கணினிகளுக்கான பாகங்களைக்கூட துல்லியமாகத் தயாரித்துத் தர முடியும் என, கார்ல்ஷுஹேயின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.


நிலத்தடி நீர் என்பது உயிரினங்களுக்கு இயற்கை தரும் கொடை.

ஆனால், மனி தனின் செயல்கள் இதன் தூய்மையையும் பாழாக்கியிருக்கிறது.

கனடாவிலுள்ள, கல் கேரி பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள், 12 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன், பூமியின் வெகு ஆழத்தில் ஊற்றெடுத்து, கற் பாறைகளுக்கு இடையே தேங்கியிருந்த நீரை எடுத்து ஆராய்ச்சி செய்தனர்.

அதிலும் கதிரியக்க அய்சோடோப்புகள் மிகச் சிறிய அளவு கலந்திருப்பது தெரியவந்தது. கடந்த நூற்றாண்டில் நடத்தப்பட்ட அணு சக்தி சோதனைகளின் தாக்கமாக இது இருக்கலாம் என விஞ்ஞானிகள் கருதுகின்றனர்.
கட்டடம் கட்டும் ரோபோக்கள் பல பரிசோதிக்கப் பட்டு வருகின்றன. ஆனால், அமெரிக்காவிலுள்ள எம்.அய்.டி., ஆராய்ச்சி நிலையத்தைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள், யார் உதவியும் இல்லாமல், ஒரு முழு வீட்டைக் கட்டும் திறனுள்ள ரோபோவை உருவாக்கியுள்ளனர்.

டிஜிட்டல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிளாட்பார்ம்‘ என்று அழைக்கப்படும் இந்த ரோபோ, சக்கரங்களைப் பயன்படுத்தி நகர்கிறது. இதன் நீண்ட உலோகக் கரம், எல்லா திசைகளிலும் திரும்பும் லாவகம் கொண்டது.

இந்த உலோகக் கரத்தின் நுனியில் தேவைக்கேற்ப கருவிகளை மாட்டிக்கொள்ளலாம். இந்த கருவிகள் சிமென்ட், மணல், பனித் துகள், மரச் சிராய்ப்புகள் என, பல கட்டடப் பொருட்களைக் கையாளும் திறன் கொண்டவை.

கட்டடத்திற்கான வரைபடத்தை வைத்து, அவற்றுக்கு வேண்டிய பொருட்களை இந்த ரோபோ வாகனத்தில் வைத்துவிட்டால், ரோபோவே ராப்பகலாக உழைத்து முழு வீட்டைக் கட்டித் தந்துவிடும். இந்த ரோபோவால், பாலைவனம், பனிப் பிரதேசம், ஏன், செவ்வாய் கிரகத்தில் கூட கிடைக்கும் பொருட்களை வைத்து, வீடு கட்ட முடியும்.

Banner
Banner