பகுத்தறிவு

பகுத்தறிவு

எலி வளை தோண்டும் பரிதாபம் பஞ்சமர்க்கு

1.4.1934 குடியரசிலிருந்து

பங்குனி மாதம் முதலோடு விளைந்த தானியமெல்லாம் மிராசுதார் வீட்டு கொல்லை தலைமாட்டு சேரடியில் கட்டுக் கிடை செய்யப் பட்டாகிவிடும். பங்குனிமாதத்தோடு போராடி கருக்காய் பட்டறை இவைகளில் ஒட்டி கொண் டிருக்கும்  ஒன்று இரண்டு நெல் தானியங் களையும் கசக்கி எடுத்து பண்ணை வீட்டில் கொண்டு வந்து பந்தோபஸ்து செய்தாகி விடும்.

சேரடியில் பந்தோபஸ்து செய்யும் நெல் எல்லாம் வியாபாரிக்கு போட்டவை போக மிகுதியாக இருப்ப வைகளே கட்டுக்கிடை செய்யப்படும். கட்டுக்கிடை செய்வ தெல்லாம் ஆடி அறுதலையில் கிறாக்கியாக கிரயம் செய்வதற்காகவே இருப்பு செய்ய ப்படுவதின் அந்தரங்க நோக்கமாகும். இந்த மாதங்களில் தான் மிராசுதார்கள் செய்து கொள்ளும் வியா பாரக் கடன்களை ஈடுசெய்துகொள்வது வழக்கம்.

மிராசுதார்களின் தாசி வேசிகளுக்கு மனம் பூரிப்படையும் படி சன்மானம் அளிக்கும் சந்தோஷகரமான காலமும் இதுவாகும், வேசியர்கள் வீட்டுக்கு பரிதாப ஜாதியார் உழைத்து சேமித்திருக்கும் தானியம் வருஷ பூராவும் உட்கார்த்து தின்று கொழுக்கட்டுகிடை செய்யும்  காலமும் இதுதான். பரிதாப ஜாதியார் உழைத்து சேமித்திருப்பதில் உடல் நலுங்காமல் உட்கார்ந்த இடத்தில் குடி கூத்தியில் சுகமாக சஞ்சரிக்கும் மிராசுதார்கள் ஒரு பகுதியார். குடும்ப கவலையுள்ள மிராசுதார்கள் என்ற ஒரு கூட்ட முண்டு.

இவர்கள் பிறர் ஜோலிக்கு போக மாட்டார்கள் என்றும், பிறத்தியான் காசுக்கு ஆசைப் பட மாட்டார்கள் என்று நல்ல பெயருக்கு பாத்திரப்பட்டு காலம் கழிப்பவர்கள். இக் கூட்டத்தார் குடும்பத்துக்கு அவசியமான சாமான்களை வாங்கி அபிவிர்த்தி செய்வதிலும்,

பெண்டாட்டி பிள்ளை குட்டிகளுக்கு காலத்துக்கேற்ற நவீன முறையில் நகைகளை செய்து போட்டு அலங்கரித்து ஆசை பார்ப்பதும், பாத்திர பண்டங்கள் வாங்குவதும், மிகுந்தவைகளை தக்க இடத்தில் வட்டிக்கு விட்டு இருக்கும் சொத்தோடு சொத்தாக அபிவிர்த்தி செய்யும் வேலையில் காலம் கழித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள்.

இன்னொரு சாரார் தர்மிஷ்டர் என்று சொல்லப்படுபவர்கள். இப்பகுதியார் ஸ்தல யாத்திரை, தீர்த்த ஸ்தானம், பிராமண சமாறாதனை போன்ற கைங்கர்யங்களின் பரிதாப ஜாதியாரின் உழைப்பை செலவிடக் கூடியவர்கள் இந்த கைங்கர்யங்கள் செய்வதால் போற கெதிக்கு நல்ல கெதி கிடைக்கக்கூடிய மகான் என்ற பட்டத்தை சிலசோம்பேறிகளுக்கு கொடுக்கப் படும் இனத்தை சேர்ந்தவர்கள்.

இப்படியே தங்கள், தங்கள் மனோபிஷ்டத்தை யாதொரு கவலையில்லாமல் தாராளமாக பூர்த்தி செய்து கொள்வதில் பரிதாப ஜாதியாரின் உழைப்பின் பலனை உபயோகப்படுத்தி கொண்டாலும், தங்கள் வருவாய்க்கு மூல கருவியாக இருந்த பரிதாப ஜாதியாருக்கு தானியம்.சொரிந்த அந்த காலத்திலும் அவர்களுடைய கேவல நிலைமைக்கு விமோசனமில்லை. பங்குனி, சித்திரை, வைகாசி இந்த மூன்று மாதங்கள் மகசூல் முடிவடைந்த காலமாய் இருந்தாலும் பரிதாப ஜாதியார் வீட்டில் கால்படி நெல்லுக்கும் வழியிருக்காது.

அதோடும் இந்த மூன்று மாத காலமும், கால்படி அரைப்படி கிடைக்கக்கூடிய வேலையுள்ள கலமுமல்ல என்பதை  சொல்ல வேண்டியதில்லை. இம்மாதங்களில் வயிற்றுக்கு வழியில்லாமல் எலி வளை தோண்டுவதென்ற பழக்கம் எல்லா கிராமத்திலும் பரிதாப ஜாதி யாரிடம் காணப்படும் இது சாதாரண சம்பவம். எலிகள் தங்கள் வயிற்றுக்கு உணவுக்கு திருடி வைத்திருக்கும் தானியங்களை பரிதாப ஜாதியார் தங்கள் பசிப்பிணியைத் தீர்த்துக்கொள்ள வெட்டி எடுப்பார்கள்.

இந்த வளைகள் பெரும்பாலும் வயல் கரைகளிலேயே இருக்கும் எலிவளை தோண்டுவதிலும் பகிரங்கமாக தோண்டு வதற்கு முடியாது. ஆண்டைமார்களுக்குத் தெரியாமல் ரகசியமாய் தான் வெட்டிஎடுக்கவேண்டும்.

ஆண்டைமார் களுக்கு தெரிந்துவிட்டால் வயல்களையே பறப்பயல்கள் வெட்டி நாசப்படுத்தி விட்டான் என்ற குற்றத்துக்கு உட் படும்படி ஏற்படும். எலி வளையிலிருக்கும் தானியத்தை பரிதாப ஜாதியார் பசிக்கொடுமையால் வெட்டி எடுக்கிறார்கள்.

அவர்கள் உழைப்பை எல்லாம் இருப்பு செய்து  கொண்டு மேலே சொன்னபடி தங்கள் இஷ்டத்துக்கு சிலவு செய்து கொண்டிருக்கிறோமென்கின்ற கருணை இல்லாமல் அவர்கள் செய்யும் அடாதச்செய்கையை கொஞ்சம் கவனிக்கவேண்டும்.

பசிப்பிணியால் எலிவளைதோண்டும் பரிதாபகரமான காட்சி யை ஈவு, இரக்கமில்லா மிராசுதார்களோ, அல்லது அவர் களிடத்தில் கைகூலி வாங்கும் மணியாரன், கிராமதலையாரி போன்றவர்களோ அகஸ்மாத்தாய் கண்டுவிட்டால் கண்ட விடத்தில் கொடுக்கும் உதையோடு ஆண்டை வீட்டு அடி வாசலில் கொண்டு நிறுத்துவார்கள். ஆண்டைவீடு ஆனதால் அங்கு கட்டிவைத்து செம்மையாக உதை கொடுக்கப்படும்.

இதோடாவது பசியால்வாடி நிற்பவனை விடுவார்களா என்றால் அதுதான் இல்லை. கரையை வெட்டி சேதம் விளைவித்த நஷ்டத்துக்கு என்று சொல்லி குறிப்பிட்ட ஒரு தொகையை அபராதம் விதித்து பரிதாப ஜாதியாரின் உழைப்பில் பிடித்து வைத்திருக்கும் வருமானத்தின் ஒரு பகுதியில் ஈடு செய்துகொள்வர்கள்.

இப்படியே அவர்கள் வருமானத்தில் பெரும்பாகம் மிராசுதார்களால் சூறை யாடப்படும். இம்மாதிரியான வாழ்வே அவர்களின் வாழ்வு என்பதை எங்கும் சர்வசாதாரணமாக காணப்படும் சம்பவமே அல்லாமல் மிகைப்படுத்தி சொல்லியதல்ல.

சுருங்க உரைக்கின், தானியம் குவித்த கோடையில் எலி வளை தோண்டுவதும் தானியம் குவிய வயல்களை பண் படுத்தும் ஆடையில் நண்டுவளை நத்தைவளை அக் கட்டத்தின் உழைப்புக்கு பலன் என அறிக.


மகாரஷ்டிரா, மத்தியப் பிரதேசம், மேற்கு உத்தரப்பிரதேசம், கர்னாடகா, ராஜஸ்தான், கிழக்கு குஜராத், சத்தீஸ்கர், வடக்கு தெலுங்கானா உள்ளிட்ட மத்திய இந்தியா முழுவதும் கடுமையான தண்ணீர்ப் பஞ்சம் ஏற்பட்டுள்ளது. மகாராஷ்டிராவில் ரெயில்கள் மூலம் தண்ணீர் கொண்டுவந்து உள்ளூரில் குடிநீர்வினியோகம் செய்யும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. சுமார் 400-ஆண்டு களுக்குப் பிறகு ஏற்பட்டுள்ள இந்த தண்ணீர் பஞ்சம் குறித்து பேசிய மத்திய விவசாயத்துறை, அமைச்சர் ராதா மோகன் சிங் சர்வநாசமாகிக் கொண்டு இருக்கிறது என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்தி யிருக்கிறார். ஆனால் மத்தியப் பிரதேச அரசோ தண்ணீர் பஞ்சத்தை கவனத்தில் கொள்ளாமல் 12-ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை வரும் உஜ்ஜைன் சிம்ஹஸ்த் கும்ப மேளா விற்கு தண்ணீர் கொண்டுவர 5000 கோடிகளை விரயமாக்கியுள்ளது.

இந்தியாவில் தொடர்ந்து 3 ஆண்டுகள் சரியான மழைபொழிவின்றி மத்திய இந்திய மாநிலங்களில் கடுமை யான தண்ணீர்ப் பஞ்சம் ஏற்பட்டுள் ளது. ஆண்டு தோறும் கோடைகளில் ஏற்படும் தண்ணீர் பற்றாக்குறையை தொண்டு நிறுவனங்கள் சிண்டெக்ஸ் தொட்டிகள், தண்ணீர் பம்புகள் மற்றும் ஆழ்துளை கிணறுகள் மூலம் நீர்த் தேவையை பூர்த்தி செய்வார்கள். ஆனால் பாஜக அரசு பதவியில் வந்த பிறகு மதம் மாற்றும் வேலையில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்று கூறி தொண்டு நிறுவனங்களை தடை செய்ததனர். இதன் விளைவாக இந்த ஆண்டு தண்ணீர்ப்பஞ்சம் தலைவிரித்தாடுகிறது. மகாராஷ்டிரா மாநிலம் லத்தூரில் ரெயில் மூலம் தண்ணீர் கொண்டு வரப் படுகிறது. இருப்பினும் இந்த நீர் 12- லட்சம் மக்கள் தொகை கொண்ட லத்தூர் நகருக்கு போதுமானதாக இல்லை.

மத்தியப் பிரதேசம் உஜ்ஜைன் நகரில் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை சிம்ஹஸ்த் கும்பமேளா நடைபெறும். இந்த விழாவிற்காக நர்மதா நதி நீரை ராட்சச மோட்டார்கள் மூலம் உறிஞ்சி உஜ்ஜன் நகரைச் சுற்றி ஓடும் வரண்ட நதியான காசிபாரா நதியில்  ஓட விட்டுள்ளனர். இதற்காக மாநில அரசும் மத்திய நீர் வள வாரியத்துறை அமைச்சகமும் இணைந்து பல கோடி ரூபாய் செலவில் 4.5 கிலோ மீட்டர் தொலைவிற்கு தற்காலிக கால் வாய் அமைத்து நர்மாதா நதியிலிருந்து இரவு பகலாக காசிபரா நதிக்கு நீர் சென்று கொண்டு இருக்கிறது.

மாநில அரசின் இயற்கைக்கு மாறான இந்த செயல்பாட்டைக் கண்டித்து பிரபல சூழியல் அறிவிய லாளர் ராஜேந்திர சிங் என்பவர் பசுமைத்தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு தொடுத் திருந்தார். இந்த மனுவை விசாரனணக்கு எடுத்துக்கொண்ட போது மாநில அரசு சார்பில் கூறியுள்ள பதிலில், சிம்ஹஸ்த் கும்பமேளாவிற்கு நாங்கள் 2014-ஆம் ஆண்டில் இருந்தே தயாராகிக்கொண்டு வந்தோம், 2015-ஆம் ஆண்டு நர்மதா காசிபரா தற்காலிகக் கால்வாய் அமைக் கும் திட்டம் துவங்கிவிட்டோம். தற் போது ஏற்பட்டுள்ள தண்ணீர்ப் பஞ்சத் திற்கும் கும்பமேளாவிற்காக நாங்கள் ஏற்பட்டு செய்துள்ள தற்காலிக நதி நீர்க்கால்வாயிற்கும் எந்த தொடர்பு மில்லை என்று கூறியிருந்தது.    

கோடைகாலத்தில் நடைபெறும் இயற்கைக்கு மாறான நதிநீர் இணைப்பு குறித்து சுற்றுப்புறச்சூழல் அறிவியலாளர் ராஜெந்திர சிங் கூறியதாவது, காசிபாரா நதி மழைககாலங்களில் நீர்வடிந்தோட இயற்கையாக அமைத்துக்கொடுத்த ஒரு நீர்வழித்தடம் ஆகும். காசிபாரா ஒரு நதி என்பதை விட வடிகால் என்று கூறுவது சரியாக இருக்கும். மத்தியப் பிரதேசத்தின் 3 மாவட்டங்களில் உள்ள மழைநீரை சம்பா மற்றும் சிபோரா நதிகளுக்குக்கொண்டு சேர்க்கும் நதி கோடைக்காலங்களில் வரண்டு போயிருக்கும் இந்த வரண்டநதியின் மீது  பல்வேறு பூச்சியினங்கள், பறவைகள் மற்றும் ஊர்வண போன்றவை இனப் பெருக்கம் செய்யும். இவைகள் விதுஷா, உஜ்ஜைன், சம்பா, தார் மற்றும் ரத்லம் மாவட்டங்களில் விளைநிலங்களை பாதுகாக்கும் ஓரு சூழியல் பாதுகாப்பு மண்டலமாக அமைந்துள்ளது.

கும்பமேளாவிற்காக நர்மதா நதியிலிருந்து காசிபாரா நதிக்கு நீரை பம்ப் செய்வதால் ஆற்று மணலிலும் கரையிலும் கூடுகட்டி வாழும் பறவையினங்கள், பூச்சியினங்கள் மற்றும் வயல் எலிகளைக் கட்டுப்படுத் தும் சிறிய பாம்பினங்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்படும் இதன் காரணமாக வரும் ஆண்டுகளில் விளைச்சல் கடுமை யாக பாதிக்கப்படும் என்று கூறினார்.

மத்தியப் பிரதேச அரசு 2013 ஆம் ஆண்டு இந்த கும்பமேளாவிற்காக

ரூ.-2380 கோடியை ஒதுக்கியது, ஆனால் இந்த ஆண்டு கடுமையான வரட்சி காரணமாக நர்மதை நதியிலிருந்து தண்ணீர் கொண்டுவர மிகப்பெரிய பம்புகள், மற்றும் செயற்கை கால் வாய்கள் என ரூ.5400 கோடி வரை செலவிட்டுள்ளது. ஏப்ரல் 22-ஆம் தேதியிருந்து மே 23-ஆம் தேதிவரை நடைபெறும் இந்த விழாவிற்கு 5400-கோடிகள் செலவழிக்க அனுமதிய ளித்த மோடி அரசு தற்போது 8 மாநி லங்களில் நிலவும் தண்ணீர்ப் பஞ் சத்தை போக்க வெறும் ரூ.380 கோடி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளதாம்.

பேராசிரியர்
ந. வெற்றியழகன்

அஞ்ஞானக் கருத்துகளுக்கு
விஞ்ஞான விளக்கம்

‘பசுஜியின் எழுத்துக்கள்’ என்ற தலைப்பில் அறிவியலுக்கு எதிரான தகவல் கள் வெளி வந்துள்ளன. நாள்: 20.1.2016.
வாடிக்கையாக இந்து மதக் கருத்துக் களுக்கு மடமைப் பழக்கங்களுக்கு அறிவியல் முலாம் பூசும் திரிபுவேலை களுள் இவை அடக்கம். அவற்றுள், மிகவும் அபத்தமான தகவல்களுக்கு மட்டும் நாம் அறிவியல் வழி மறுப்பும் விளக்கமும் அளிக்க இருக்கிறோம்.

“அரிசியையும் பசு நெய்யையும் கலந்து எரித்தால் புரபலின் ஆக்ஸைடு என்ற வாயு உருவாகிறதாம். இந்த வாயு இருந்தால்தான் மழை பெய்யும்.  நமது வீடுகளில் நடக்கும் யாக குண்டங்களில் நெய் மற்றும் அரிசியைப் போட்டு எரிப்பதைப் பார்த்திருப்பீர்கள். இது நம் முன்னோர்கள் மழை பெய்வதற்குக் கண்டுபிடித்த உபாயம் என்கிறார்’’

ஆகா! என்ன ஆய்வு! என்ன கண்டு பிடிப்பு! அறிவியலாளர்கள் இந்தப் பசுஜியிடம் வந்து பாடம் கேட்க வேண் டும். அரிசியையும் நெய்யையும் எரித்தால் புரொபலின் வாயு உண்டாகிறதாம்!

இதைக்கூட உருவாகிறது என்று உறுதியாக அறிவியல் நெறியில் சொல் லாமல் ‘உருவாகிறதாம்!’ என்கிறார்.

உருவாகிறது -_ என்றால் தான் அது அறிவியல் உருவாகிறதாம் -_ என்றால் அது போகிற போக்கில் கதை கட்டும் போக்கு. அரிசியையும் நெய்யையும் கலந்து எரித்தால் புரொபலீன் வாயு உருவாகிறதுஎன்று யார் சொன்னது? எந்த அறிவியல் ஆய்வு கூறுகிறது?

நீரியமும், கரிமமும் கொண்டவை கரிமச் சேர்மங்கள் எனப்படும். ஹைடிரோ கார்பன்களில் கார்பனுக்கும் இடையில் இரட்டைப் பிணைப்பு கொண்டவை அல்கீன்கள் எனப்படும். அவற்றுள் ஒன்று புரோப்லின் - வாயு இது இயற்கையாக உண்டாகுபவை; அரிசி நெய் கலந்து எரிப்பதால் வருவது அல்ல! கதை விடுகிறார் பசுஜி!

புரோப்லின் என்ற ஆக்ஸைடு இருந் தால்தான் மழை பெய்யுமாம்! என்ன அழகான கற்பனை! இவ்வாறு சொன்னது யார்? எந்த அறிவியலாளர் சொன்னார்? சொல்லுவாரா பசுஜி!

ஆறு, ஏரி, குளம், குட்டை, கடல் இவற்றின் நீரானது சூரிய வெப்பத்தால் ஆவியாகி வானின் மேல் செல்கிறது.  மேலே சென்று முகில் ஆக மாறுகிறது. முகில் மூட்டம் எனப்படுவது இது. இப்படி இருப்பதாலேயே மழை பொழிந்து விடாது. நீராவி மேலே சென்று குளிர் காற்றால் முகில் ஆக மாறி போதுமான குளிர்ச்சி அடைந்து விட்டால் நீராவி சுருங்கி நுண்ணிய நீர்த்திவலைகளாக மாறும் முகில் என்கிறபோது இது மழை முகில் எனப்படும் கறுப்பாக இருக்கும்.

ஒன்று, முகில் நீர்த் திவலைகளால் கனத்துப் போக வேண்டும்; நெருக்கமாக இருக்க வேண்டும். நீர்த்திவலைகள் பல்வேறு அளவுகளில் அமைய வேண் டும். பல நீர்த் திவலைகள் ஒன்றோ டொன்று மோத வேண்டும். அடிக்கடி மோதினால் விரைவில் துளிகள் உரு வாகும். திவலைகள் மழைத்துளிகளாக ஆகும். மழைத்துளிகள் நல்ல அளவில்  பெரியவையாக இருந்தால் காற்றின் பலம் குறைந்ததும் மழை யாகப் புவியில் விழுகின்றன. இதுதான் அறிவியல் வழி யில் மழை பொழியும் நிலை! இதில் எங்கே புரோப்லீன் ஆக்ஸைடு வருகிறது?

மழை பெய்வதற்குக்குரிய சாதக நிலைமைகள் இவ்வாறு இருக்க யாகக் குண்ட நெருப்பில் அரிசியையும் நெய் யையும் போட்டு எரித்தால் மழை பெய் விக்க முடியுமாம். “இதுவும் முன்னோர் கள் மழை பெய்வதற்குக் கண்டு பிடித்த உபாயம் என்கிறார்கள்’’ என்பது எத்துணை அபத்தக்கருத்து! முன்னோர் கள் கண்டு பிடித்த உபாயம் ஆம்! யார் இந்த முன் னோர்கள்? எந்தக் காலத்து முன் னோர்கள்? முனிபுங்கவரா? யார் அவர்கள்? வேத காலத்தவரா? புராண காலத்தவரா? எந்தக் காலத்து முன் னோர்கள்? சொல்ல வேண்டாமா?

உபாயம் என்கிறார்கள் என்பதில் என்கிறார்கள் என்பது யார்? யார் அப்படிச் சொல்கிறார்கள்? இவராக ஒரு ‘புரூடா’ விட்டு விட்டு முன்னோர்கள் சொல்கிறார்களாம்!

யாக குண்டத்தில் அரிசியையும் நெய் யையும் எரித்தால் மழை வருமாமே?
பசுஜி சொல்கிறார்: “யாக குண்டங் களில் நெய் மற்றும் அரிசியைப் போட்டு எரிப்பதைப் பார்த்திருப்பீர்கள். இதுவும் முன்னோர் மழை பெய்வதற் காகக் கண்டுபிடித்த உபாயம்’’ அறிவி யலின்படி இது உண்மையா? அறிவியல் ஆய்வு முறை இது மெய்ப்பிக்கப்பட் டுள்ளதா? அதையும்தான் பார்ப்போமே?

மழை பற்றிய மூடநம்பிக்கை செயலை நேரடியாகச் சொல்ல நாணப்பட்டு அதற்குப் போலியான புரட்டான விளக்கம் தருகிறார்கள். டில்லியை அடுத்த மதுரா நகரில், விருஷ்டி விக்ஞான் மண்டல் (மழை அறிவியல் கழகம்) என்ற ஓர் அமைப்பு உள்ளது. அதன் தலைவர் ஹரி பிரசாத் சர்மா சுருக்கமாக எச்.பி. சர்மா என் பார்கள் வயது 84. இந்த விருஷ்டி மண் டல்காரர்களின் அறிவியல் முறையி லான கணிப்பு என அவர்கள் சொன்னது இது:

“சில வகையான மரச்சுள்ளிகளையும் உணவுப் பொருள்களை (நெய்யை)யும் யாக ஓமத் தீயில் போட்டு எரிப்பதால் வெளியாகும் வாயு மற்றும் சாம்பல் காரணமாக ஈரத் தன்மையுடைய நீர்த்துளிகள் விண்ணில் உண்டாகும்; இவை மழையாகப் பொழியும்’’ இதனைச் செயல்முறையில் நடத்திக் காட்ட முடியுமா?

‘முடியும்’ என்றார் மதுரா நகரைச் சார்ந்த எச்.பி. சர்மா இவர் ஒரு கல்லூரி முதல்வராக இருந்து ஓய்வு பெற்றவர். இந்த மழை யாகத்திற்கான ஆய்வுக் காலம் 1989 மே மாதம் 24இல் இருந்து 31ஆம் நாள் முடியத் தீர்மானிக்கப்பட் டது. இந்த வேள்வி (யாக) ஏற்பாட் டுக்கு புதுடில்லி அறிவியல் தொழில் நுட்பத் துறையினர் v இசைந்ததோடு இதற்கு ஆகும் செலவில் சரி பாதியை அதாவது ரூபாய் பத்தா யிரத்தை (10,000) ஏற்றுக் கொண்டது.

இந்த யாக ஏற்பாட்டின்படி, யாகம் நடைபெறும் குறிப்பிட்ட பகுதியில் 48 மணி நேரத்திலிருந்து 72 மணி நேரத் திற்குள் அதாவது 2-_3 நாட்களுக்குள் முகில்கள் திரள வேண்டும். முகில் திரளத் தொடங்கியதிலிருந்து 3 நாள் களுக்குள் சில சென்டி மீட்டர்களாவது மழை பொழிய வேண்டும்.
யாகம் முடிந்து ஓரிரு நாள்களுக்குப் பிறகுகூட மழை திரளலாம் -_ என்பதாக நிபந்தனைகள் நெறிமுறைகள் -_ விதிகள் வகுக்கப்பட்டு அவை யாக பண்டித புரோகித சிரோன்மணிகளால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது.

நாள்தோறும் 6 மணி நேரம் சர்மா அவர்கள் அமர்ந்து யாகச் சடங்குகளைச் செய்துகொண்டே இருந்தார். இந்த யாகத்தில் நாள்தோறும், 15 கிலோ மரங்கள், வேர்கள், பழங்கள், காய்கள் எரிக்கப்பட்டன. யாக முறைப்படி அரிசி சொரியப்பட்டுக் கொண்டே இருந்தது. 100 கிலோ நெய் அரியானாவிலிருந்து வரவழைக்கப்பட்டு யாக ஹோமத் தீயில் ஊற்றப்பட்டது.

இதனைப் பூனா இந்திய வானிலை ஆய்வுத்துறை (மி.வி.ஞி.) ஆய்வு செய்தது. தீர்மானத்தின்படி செயல் முறை யாகம் நடத்தப்பட்டது. முடிவு? இதோ! தினமணி தமிழ் நாளேடு தெரிவிக்கும் செய்தியினைப் படியுங்கள்.

“இந்த ஆராய்ச்சிக்கு இலக்கு 10 மைல் சுற்றளவில் இருந்தது. 10 மைல்களுக்கு அப்பாலும் மழையின் அளவைக் கணக்கிட இந்தியா வானிலை ஆய்வுத்துறை ஏற்பாடுகள் செய்திருந் தது. சீதோஷ்ணநிலை ஈரப்பதம், வானத்தில் நிலை போன்ற வானிலை அளவுகோல்கள் அவ்வப்பொழுது அளவிடப்பட்டன. ஆராய்ச்சி மேற் கொள்ளப்பட்ட பகுதிக்கு அருகில் காலை 6 மணியிலிருந்து இரவு 7 மணி வரை குழுமிய நீர்த் துளிகள் போன் றவற்றின் விவரங்களும் சேகரிக்கப்பட் டன எனினும், இந்த ஆராய்ச்சியின் போது  அப்பகுதியில் எந்தவிதமான மேகக் கூட்டமும் திரளவில்லை என்று செயற்கைக்கோள் அறிக்கையில் தெரிவிக்கின்றன. மழை பெய்வதற்குச் சாதகமான ஈரப் பதத்தின் அளவுகூட அதிகரிக்கவில்லை’’ (தினமணி 6.6.1989).

யாகத் தீயில் போடும் அரிசி, சுள்ளிகள், நெய் இவை எரிப்பது சாம்பல் ஆனதுதான் _ புகை சூழ்ந்து காற்று மாசு ஏற்பட்டதுதான் விளை வுகளேதவிர பசுஜியின் கருத்துப்படி மழை பெய்யவில்லை; இல்லை; இல்லவே இல்லை என்பதுதான் அறிவியல் ஆய்வு முடிவு! பரிதாபம் பசுஜி! ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்!!

தகவல்: 2
செயற்கையாக மழை பெய்வதற்கு விமானம் மூலம் இந்த புரோபலீன் ஆக்சைடை வானில் தூவுவார்களாம்!’’ மழைபற்றிய பகுதி ‘ஆ’ இது. செயற்கை மழை பற்றிய சிந்தனை முத்து இவ்வரிகள் வானில் புரபலின் ஆக்சைடைத் தூவுவதால் செயற்கை மழை பெய்யுமாம்! பசுஜியின் கிச்சுகிச்சு மூட்டும் தகவல் இது?

செயற்கை மழை பொழியச் சில சாதகமான சூழ்நிலைகள் வேண்டும். 7 ஆயிரம் முதல் 10 ஆயிரம் அடிவரை கனம் உள்ள மேகம் வேண்டும். மேகத்தின் உச்சியில் 5 செல்சியஸ் வெப்பம் வேண்டும். நீர்ப்பதம் 70% இருக்க வேண்டும். காற்றின் வேகம் 20 கிலோ மீட்டரிலிருந்து 50 கி.மீ. வரை வேண்டும். 1 கன மீட்டர் மேகத்தில் குறைந்தது 1 லட்சம் நீர்க்கட்டித் துகள்களாவது இருத்தல் வேண்டும். இப்படி இருந்தால் இதனை முகில் (மேக) மூட்டம் என்பர். ஆனால் மழை பெய்யாது; பெய்யும் என்ற நியதி இல்லை.

ஆகையால், செயற்கை மழை மேகத்தின் அடர்த்தியை அதிகரிக்கச் செய்ய வேண்டும். இதற்கு ‘மேக விதைப்பு’ எனப் பெயர். இந்த மேகத் தின் நீர்த் துளி (திவலை)களின் மீது உலர் பனிக்கட்டி என்படும் கார் பன்டை ஆக்சைடு சேர்த்து வெள்ளி, அயோடைடு துளிகளைத் தூவுவதால் மேகத்தின் அடர்த்தி அதிகரிக்கும். அயோடைடு ஆவியின் தன்மைகள் நீர்க்கட்டித் துகள்கள் மேல் எழுந்து செல்லும் நீராவியின் அடர்த்தியை அதிகரிக்கும். மீண்டும் குளிர்ந்து பெரிய நீர்த்துளிகள் சுமை தாங்காமல் மழை யாகப் புவி நோக்கிப் பொழிகிறது. இதுவே செயற்கை மழை! பெய்வதன் அறிவியல் செயல் முறை!

நிலைமை இவ்வாறு இருக்க, அரிசியையும், பசு நெய்யையும் கலந்து எரித்தால் புரபலின் ஆக்சைடு வருகிறதாம். செயற்கை மழை பெய்ய இந்த ஆக்சைடை விமானம் மூலம் வானில் தூவுவார்களாம்! என்ன பிதற்றல்! இது என்ன புதுமை அறி வியல் ஆக இருக்கிறதே?

வெள்ளி அயோடைடு பற்றிப் பேச்சு மூச்சு இல்லையே? வானின்மீது தூவுவார்களாம்! நீராவி குளிர்ந்து அடர்த்தி அதிகமான நீர்த்துளிகள் மீது தூவ வேண்டும் என்று ‘திருவாய்’ மொழியவில்லையே, பசுஜி? ஏன் பசுஜி?
(தொடரும்)


13.11.1932 -குடிஅரசிலிருந்து..

வைதிகப் பார்ப்பனர்: என்ன சாஸ்திரிகளே! நீங்கள்கூட பறப் பசங்களை கோவிலுக்குள் விடுவது சரியென்று சொல்லுகின்றீரே! நீரே இப்படி சொல்ல ஆரம்பித்துவிட்டால் பிறகு நம்ம சாஸ்திரங்கள் என்ன ஆவது?

கோயில் பிரேவேச பார்ப்பனர்: ஆமாம்! என்ன பண்றது! இனி சாஸ்திரத்தையும் மதத்தையும் சொல்லி அந்தப் பசங்களின் சுதந்திரத்தைத் தடுக்க முடியாது. அந்தப் பசங்களும் நம்ம சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்லுகிறது என்று தெரிந்து கொண்டார்கள். அவர்கள் ஏதாவது கேட்கும்போது நாம் சாஸ்திரமென்றோ, மதமென்றோ சொன்னால், உடனே அவர்கள் நீங்கள் அவை களின் படி நடக்கிறீர்களா? என்று கேட்டு விடுகிறார்கள்? அதற்கு நம்மால் சரியான பதில் சொல்ல முடியவில்லை. ஆகையால் அவாள் சொல்றதை ஆமோதித்தால் தான் நம்மையும் நாலு மனுஷாள் நல்லவன் என்று  சொல்லுவான்கள் போலிருக்கிறது?

வை - பா: இதற்காகவா நாம் பயந்து விடுகிறது? பிறகு நம்ம ஜாதிக்கே ஆபத்து வந்து விடுமே சாஸ்திரம், பிராமணாளாகிய நம்ம சவுகரியத்திற்கு ஏற்படுத்தியது தானே. சாஸ்திரத்திற்கே அதிகாரிகள் நாம் தானே! நாம் அதன்படி நடந்தால் என்ன? நடக்காவிட்டால் என்ன? நம்மைக் கேட்க இந்தப் பசங்களுக்கு என்ன அதிகார முண்டு?

கோ-பி-பா.: சரிதான் காணும். நீர் சொல்றதை யார் காது கொடுத்துக் கேட்கிறார்கள். சாஸ்திரத்தின்படி நடந்தால் தானே நீ பார்ப்பனன்? நீ, பார்ப்பானுக்குச் சொல்லப்பட்ட எல்லா கர்மாக்களையும் செய்கிறாயா? இங்கிலீஷ் படித்து உத்தியோகம் பண்ணும்படி உங்கள் சாஸ்திரம் சொல்லுகிறதா? காப்பி கிளப் வைத்திருக்கிறவனையும், கள் குடிப்பவனையும்  கப்பலேறி செல்பவனையும் மிசேலச்சர்களாகிய ஆங்கிலேயர்களுடன் கைக்குலுக்கிறவனையும் பார்ப்பான் என்று  சொல்ல உங்கள் சாஸ்திரம் இடம் கொடுக்கிறதா?  இப்படிப்பட்டவர்களையெல் லாம் பார்ப்பனர்கள் என்று நீங்கள் ஒப்புக்கொண்டு அவர்களுக்கு எல்லா விடங்களிலும் சமத்துவம் வழங்கும்போது நாங்களும் ஏன் சமத்துவம் பெறக் கூடாது? என்று கேட்கிறார்களே இதற்கு என்ன சொல்வது?

வை-பா.: இதற்குத்தானா சமாதானம் சொல்ல முடியாது? காயத்திரி ஜெபம் பண்ணும் சுதந்தரம் பார்ப்பானுக்குத்தான் உண்டு. ஆகையால், அவன் எந்தப் பாவத்தை செய்தாலும் காயத்திரி ஜெபம்  பண்ணி அதை நீக்கிக் கொள்ளுகிறான். அதனால் அவன் சுத்த பார்ப்பனாய் விடுகிறான் என்ற சமா தானத்தைச் சொல்லுமே.

கோ-பி-பா: சரி, நீர் சொல்லுற சமதானத்தையே சொல்லுவதாக வைத்துக் கொள்ளுவோம் அப்பொழுது அந்தக் காயத்திரி ஜெபத்தை எங்களுக்கும் கற்றுக் கொடுங்களேன் நாங்கள் அதை ஜெபித்துக் கொண்டு பார்ப்பானாகி விடுகிறோம்

என்று சொன்னால் என்ன சொல்லுகிறது?

வை-பா. : காயத்திரி ஜெபத்தைச் சூத்திராளுக்கும், பஞ்சமாளுக்கும் கற்றுக் கொடுக்கச் சாஸ்திரமில்லை என்று சொல்லி விட்டால் போகிறது.

கோ-பி-பா.: ஆரிய சமாஜத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், எல்லோ ருக்கும் காயத்திரி மந்திரத்தைக் கற்றுத் கொடுத்துப் பார்ப்பானாக்கி விடுகிறார்களே. அந்த மாதிரி நீங்களும் செய்யுங்களேன் என்று சொன்னால் என்ன சொல்லுகிறது?

வை -பா. : ஆரிய சமாஜத்தார் செய்வது தப்பு. அவர்கள்,  இந்து மதத்தைச் சேர்ந்தவாள் அல்ல அவாள் முக்கால்  நாத்திகாள் என்று சொல்லி விடுவது தான் நல்லது.
கோ-பி-பா. : சரி, நீர் சொல்ற சமாதானத்தைச் சொன்னால் எல்லாரும் கேட்பார்களா? சுயமரியாதைக் காரர்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்குச்  சமாதானம் சொல்ல முடியாமலிருக்கிறதே, அவர்கள் ஒரேடியாக, சாஸ்திரங்களெல்லாம் பொய். அவைகள் பார்ப்பனர்களின் வயிற்றுப் பிழைப்புக்காக ஏற்பட்டவை. மனிதர்களுக்குள் சிறிதும் வித்தியாசமே இல்லை. எல்லா மனிதர் களுக்கும் எல்லாச் சுதந்தரங்களும் உண்டு. உலகத்தில் உள்ள வித்தியாசங்கள் எல்லாம் மனிதனால் ஏற்பட்டவை தான், அதுவும் சுயநலத்தால் ஏற்பட்டவைகள் என்று கூறி சமதர்ம வாதம் புரிகிறார்களே அவர்களை எப்படிச் சமாதானப்படுத்த முடியும்?

வை - பா: அடே அப்பா! சுயமரியாதைக்காரர்களா? அவர்கள் பெயரைக் கேட்டவுடனேயே எனது வயிறு கலங்குகிறது. எல்லாம் அவர்களால் வந்த வினைதான், அவர்கள் சொல்லும் வாதங்களுக்கு ஒன்றும் சமாதானம் கூற முடியாதுதான். அவர்கள் கொடுத்த சாட்டையால்தான், நம்ம ராஜகோபாலச்சாரி கூட இப்பொழுது  கோயில் பிரவேசத்தைப் பற்றி அதிதீவிரமாகப் பிரச்சாரம் பண்ணுகிறார். அவர்களுக்குக் கூறவேண்டிய சமாதானம் ஒன்றுதான். நீங்கள் நாத்திகர்கள், உங்களுக்கு ஒன்றும் சொல்ல முடியாது என்று சொல்லிவிட வேண்டியது தான். மற்றவர்களிடமும், அவர்களைப்பற்றி நாத்திகர்கள், மதத் துரோகிகள், தேசத்துரோகிகள் என்று கூறிவிட்டால் சரியாகப் போய்விடும். ஆகையால் அதைப் பற்றிக் கவலை வேண்டாம்.

கோ - பி - பா: ஆமாம்  இவ்வளவு சிரமந்தான் நமக்கு எதற்கு? நம்மால்தான் சாதிரத்தின் படி நடக்க முடியவில்லை. எதோ சும்மாவாவது சாஸ்திரம்! சாஸ்திரம்! என்று சொல்லிக் கொண்டு வருகிறோம். ராஜகோபாலாச்சாரியார் முதலியவர்கள் சொல் லுகிறபடி கோயில்களில் ஆதிதிராவிடர்கள் முதலான தாழ்த்தப் பட்டவர்களையெல்லாம் விட்டு விட்டால்தான் என்ன? சாஸ்திரம் போனால் போகிறது? இனிமேல்தானா சாஸ்திரம் போக வேண்டும், அதுதான் முன்னமே போய்விட்டதே!

வை - பா: அட பயித்தியமே! உமக்குச் சிறிதும் விஷயம் புரியவில்லையே. ஏதோ; சாஸ்த்திரம், மதம், என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பதனால் தான் கொஞ்சமாவது நமக்கு மதிப்பிருக் கிறது. நம்மை ஒன்றுந் தெரியாத பாமர மக்களாவது உயர்ந்த ஜாதியென்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இல்லா விட்டால் அதுவும் போய்விடுமே! என்ன செய்கிறது?

கோ. பி. பா: இப்பொழுதான் நமக்கு என்ன மதிப்பிருக்கிறது? நம்மை எவன் மதிக்கிறான்; இனிமேல் தானா நம்முடைய மதிப்புக் கெடவேண்டும்? யார் நமது வார்த்தையைக் கேட்கப் போகிறார்கள்?

வை - பா: அப்படியா? எத்தனையோ சோணகிரிகள் இல்லையா? கும்பகோணத்தில் ராவ்பகதூர்  முத்துக் குமாரசாமி செட்டியார், அவர்கள் யார் போன்றவர்கள் இல்லையா? அவர் களெல்லாம் நமக்குக் கவுரவும் கொடுப்பதால் தானே நம்ம சாஸ் திரத்தையும் நம்புகிறார்கள்? அவர்கள் கோயில் பிரவேசத்திற்கு எதிராக இல்லையா? அவர்களைப் போல இன்னும் பத்து பணக்காரச் சூத்திராள் நம்மை ஆதரித்தால் போதாதா?

கோ. பி. பா: ஓகோ! கோ! இப்பொழுதான் விஷயம் புரிந்தது. நாம் சாஸ்திரத்தின்படி நடக்காவிட்டாலும், நமக்கு அதில் நம்பிக் கையில்லா விட்டாலும் நாம் சாஸ்திரங்களைத் தெய்வீகமான வைகள் என்றும் கடவுளால் ஏற்பட்டவைகள் என்றும், அவைகளை மீறி நடந்தால், பாவம், மதம் போய் விடும், தோஷம் சம்பவிக்கும் என்ற பிரச்சாரம் பண்ணுவதனால்தான், நமக்கு லாபமுண்டு என்று தெரிந்துக் கொண்டேன். இம்மாதிரி பிரச்சாரம் பண்ணினால்தான் ஒன்றும் தெரியாத பார்ப்பனரல்லாதார் நம்மை மதிப்பார்கள், நாமும் அவர்களை மிரட்டி மதத்தின் பேராலும், சாஸ்திரங்களின் பேராலும் காசு பறிக்கலாம் என்று சொல்லுகிறீர், சரி. இனி நானும் கோயில் பிரவேசப் பேச்சை  விட்டு விடுகிறேன். எதிர்ப்பிரச்சாரம் ஆரம்பித்து விடுகிறேன்.

வை - பா: சந்தோஷம், அதுதான் சரி, இப்படிச் செய்தால் தான், சுயமரியாதைக்காரர்கள் தேசாதிகாரிகளாக வரும் வரை யிலாவது நம்முடைய சூழ்ச்சிகள் நிலைத்திருக்கும். இன்றேல் பிராமணியமே அழிந்து போகும்.

ஆயிரக்கணக்கான மேயோக்கள்
- சித்திரபுத்திரன்-

9.2.1928 குடிஅரசிலிருந்து...

ஆயிரக்கணக்கான மேயோக்கள் தோன்றினாலும் நம் நாட்டு வைதீகர்களுக்கும், பண்டிதர்களுக்கும் பார்ப்பனர் களுக்கும் புத்திவராது என்பது உறுதி!

இந்த நாட்டில் பார்ப்பனியம் இருக்கும் வரையும், மனுதர்ம சாஸ்திரம் இருக்கும் வரையும் இராமயணமும், பாரதமும், பெரிய புராணமும் இருக்கும் வரையும் விஷ்ணு புராணமும், சிவமகாபுராணமும் சிவபராக்கிரம புராணமும் இருக்கும் வரையும்,

கெருட புராணமும், பராசரர் ஸ்மிருதியும் இருக்கும் வரையும், சுவாமியையும் அம்மனையும் படுக்கை வீட்டிற்குள் ஒரே கட்டிலின் மேல் படுக்க வைத்து விட்டு பால் செம்பை கட்டிலின் கீழ் வைத்து கதவை மூடி விட்டு வருகின்ற கோவில்கள் இருக்கும் வரையும்.

சுவாமி தாசி வீட்டிற்கு போகும் உற்சவங்கள் நடக்கின்ற வரையும், ஞானம் போதித்த சமணர்களைக் கழுவில் ஏற்றிய உற்சவங்கள் நடக்கின்றவரையும், ஒருவன் பெண்ணையும் ஒருவன் மனைவியையும் திருடிக்கொண்டு போனவர் களையும், திருட்டுத்தனமாக விபச்சாரம் செய்தவர்களையும் சுவாமியாக வைத்துக் கும்பிடும் கோவில்கள் உள்ள வரையும்,

2 பெண் ஜாதி, 3 பெண் ஜாதி 100 வைப்பாட்டி 200 வைப்பாட்டி உள்ள சுவாமிகள் நமது நாட்டில் இருக்கும் வரையும், சுவாமி என்றும் அம்மனென்றும் நாச்சியாரென்றும் கல், செம்பு, பித்தளை பொம்மைகளுக்குப் பேர் வைத்து தேர் என்றும் ரதம் என்றும் பெயருள்ளது ஆயிரம் பேர், அய்யாயிரம் பேர், பத்தாயிரம் பேர் இழுத்தாலும் அசைக்க முடியாத வண்டிகளில் வைத்து இழுப்பதே பக்தியும் மோட்சமாயிருக்கும்  வரையிலும்,

பட்டினி கிடந்து சாகப் போகிறவனுக்குக் கஞ்சி ஊற்றாமல் தின்று கொழுத்த சோம்பேறிகளுக்கு ஆக்கிப் படைப்பதே புண்ணியம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறவரையும், குடிக்கப் பாலில்லாத குழந்தைகள் தேவாங்கைப் போலவும் குரங்குக் குட்டிகளைப் போலவும் கொத்திக் கொண்டும் எலிக்குஞ்சுகளாகக் கத்திக் கொண்டும், சாவதைக் கொஞ்சமும் கவனிக்காமல் குடம் குடமாய் பாலைக் கல்லுருவத்தின் தலைமையிலும் பாம்புப் புற்றிலும் ஊற்றிப் பாழாக்கும் வரையிலும்,

ஏழை மக்களை வருத்தி ஒன்றுக்கு இரண்டாக வட்டி என்றும் நிபந்தனை என்றும் கொள்ளைக்காரர்கள் போல் பணம் சேகரித்து கண்ணில்லாத குருடர்கள் என்று சொல்லத்தக்க மாதிரி கோடிக்கணக்கான மக்கள் எழுத்து வாசனை என்பதே ஒரு சிறிதும் இல்லாமல் தற்குறிகளாய் இருப்பதைச் சற்றும் கவனியாமல் கோவிலென்றும்,

குளங் களென்றும் கும்பாபிஷேகமென்றும் வேதபாடசாலை என்றும் சமஸ்கிருத பாடசாலை என்றும் பார்ப்பனர்களுக்கு மாத்திரம் சாப்பாடு போடும் சத்திரமென்றும் சொல்லி பொருளைப் பாழாக்கும் அறிவிப்புகள் மிகுந்திருக்கும் மட்டும், சாணியை யும் மூத்திரத்தையும் கலக்கி குடிக்கும் சடங்குகள் உள்ள மட்டும் அறியாத பெண்களுக்கு சாமி பேரைச் சொல்லி கழுத்தில் கயிறு கட்டி அவர்களைப் பொது ஜனங்கள் அனுபவிப்பதற்காக முத்திரை போட்டு விபச்சாரிகளாக விட்டுக் கொண்டிருக்கு மட்டும்,

அவர்களைக் கொண்டே கோவிலுக்கும் சாமிக்கும் உற்ச வத்திற்கும் சேவை செய்யும் முறைகளை வைத்துக் கொண் டிருக்கு மட்டும், மனிதனுக்கு மனிதன் தொட்டால் பாவம் பார்த்தால் தோஷம் தெருவில் நடந்தால் கெடுதி என்கின்ற கொடுமைகள் இருக்கும் வரையும், மத ஆதாரம் என்பதை அந்த மதத்தைச் சேர்ந்த மக்களே படிக்கக்கூடாது, கேட்கக் கூடாது என்கின்ற கொள்கையைக் கொண்ட ஆதாரங்கள் வேதமாக இருக்கும் வரையிலும்,

இனியும் அமெரிக்காவிலிருந்தும், ஆஸ்திரேலியாவி லிருந்தும் மேயோக்கள் வராவிட்டாலும் இந்தியாவிலிருந்தே ஆயிரக்கணக்கான மேயோக்கள் புற்றீசல்கள் போல பொல பொலவென கலகலவெனப் புறப்படுவார்கள் என்பதைப் பார்ப்பனர்களும் பண்டிதர்களும் உணர்வதோடு, பார்ப்பனர் களுக்கும், வெள்ளைக்காரருக்கும் முறையே சமூகத்தையும், தேசத்தையும் காட்டிக் கொடுத்து வயிறு வளர்க்கும் தேசிய முடத் தெங்குகளும் உணர வேண்டுமாய் தம்பட்ட மடிக்கின்றேன்.

Banner
Banner