பகுத்தறிவு

பகுத்தறிவு

பாரத தேவி பகுத்துணருமா? (ஆம்பூர் சீ.கோ.ஜெயராமுலு)

1-2-1943 - விடுதலையிலிருந்து

துருக்கி தூதுகோஷ்டி சம்பந்தமாக தேவி தீட்டிய துணைத் தலையங்கத்தை அறிவைக்கொண்டு அவசியம் பார்ப்போமே யானால்.

இந்த ஞானம் இதற்கு எப்பொழுது வந்தது என்றோ, யாருக்கு இந்த உபதேசம்? என்றோ எண்ண வேண்டி இருக்கிறது. ஊருக்கு உபதேசம் செய்யவந்த உத்தம தேவி தனக்கும், உற்ற உறவினர்களாகிய காங்கிரஸ் தோழர்களுக்கும் அந்த உபதேசம் பயன்படுமா என்பதுதான் நமது கேள்வி அதனுடைய  உபதேசம் அறிவு கலந்த உபதேசம் தான்.

அது உபதேசிக்கும் முறையில் அரசியலில் மதத்தை புகுத்தலாகாது என்ற சீரிய நோக்கம் அந்த தாளுக்குறியோர்களும்  அத் தாளை ஆதரிக்கும் காங்கிரஸ் தோழர்களும் ஏற்றுக் கொண்டார்களா? அல்லது எற்க முற்படுவார்களா? என்று அத்தாசன் தலைப் பெயரைக் கொண்டே முடிவுகட்டப் போனால் குதிரைக்கொம்பாகத் தான் முடியும்.

ஏனென்றல் பல மதத்தினர்களும், பல மொழியினர்களும் கொண்ட இப்பரந்த உபகண்டமாகிய இந்நாட்டின் அரசியல் ஞானத்தை அள்ளி வீசுவதாக பறைசாற்றிக்கொள்ளும் தேசியத் தாள்களும், ஏன்? குறிப்பாக “பாரததேவி” என்ற தான், தன் பெயர் தேச சம்பந்தமான குறிப்பு பெயராகிய பரதன், பாரதம்‘ என்கின்ற சொற்களினின்று வந்தது என்று உணர்ந்த பிறகும், தன் பெயரை மாற்றி உபதேசிக்கும் அள வில் நிற்குமா என்பது சந்தேகத்திற்கு இடமாகவே இருக் கின்றது.

அதுதான் போகட்டும், அது அன்றாடம் அள்ளி வீசும் அரசியல் ஞானமாகிய காந்தியமும் காங்ககிரஸ் வேலைத் திட்டங்களும் எதனை அடிப்படையாகக் கொண்டு இருக் கின்றது. ஆத்மார்த்த சம்பந்தமான மதப்பிரசாரத்தின் பதமல்லவா “மஹாத்மா’ என்ற அடைமொழி காந்தியாருக்குத் தந்து காங்கிரஸ் வியாபாரம் நடத்தி வருகிறார்கள்.

இக் கலிகாலத்தில் அவர்தான் அவதாரம் செய்திருக்கிறார் என்றும், அவர் விரும்பும் ராஜ்யம் (ஆகிய) ஹிந்து தர்மமாகிய வர்ணாஸ்ரம் தர்மத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ராமராஜ்யம் என்றும் அத்திட்டத்தைக் கொண்ட வார்தா கல்வி படிப்பும், மஹாத்மா சிறையினின்று மாயமாக போய்விட்டார் என்பதும் மஞ்சள் பெட்டி மருத்துவமும்,

தீபாவளிக்கு எண்ணெய் ஸ்நானம் செய்து கதர் வாங்குங்கள் என்றும், ஹரிஜனத் தொண்டு என்றும் அந்தம்மாளின் மக்கள் 40 கோடி மக்களாகிய நாம் என்று யார்சொல்லி வருகின்றார்கள் என்று வாசகர்களே முடிவு கட்டவேண்டிய பிரச்சனையுமாகும்.

இதுவும் தவிர மதச்சம்பந்தமான தேர் திருவிழாக்களில் காந்தியங்களும் காங்கிரஸ் கொடிகளும் உபயோகிப்பது, கற்பூர ஆராதனைகள் நடத்துவ்து வந்தே மாதர பாடல்கள் பாடுவது ஏன் அரசியல் அறிவுமிக்க ஆச்சாரியார்கள் கூட அரசாங்கத்தில் சட்டங்கள் இயற்றுவது, அதனை ஆதரிக்கும் முறையில் காணாதது கண்டோம் என தலையங்கங்கள் எழுதுவது.

இவைகளை படித்து பரவசமடையும் பாமரமக்கள் மதச் சம்பந்தமான திருமணங்களில் கதர் திருமணங்கள் என்றும் காந்தி உருவப்படங்களுடன் திருமணத்தாட்களும் வாழ்த்துப் பாக்களும் நடத்துவது என்றால் தேவி தீட்டிய தெளிந்த ஞானத்திற்கும் மேற்படி குறித்த செயல்களுக்கும் ஒப்பிட்டு பார்ப்போமானால் மலைக்கும் மடுவுக்குமுள்ள வித்தியாசமாக மாத்திரமல்ல ஊருக்கு உபதேசித்தேனே தவிர உமக்கா சொன்னேன் என்ற புராணிகர் கதை தான் ஞாபகத்திற்கு வருகிறது.

மதத்துடன் அரசியலை புகுத்தலாகாது என்ற அறிவான தொண்டில் ஈடுபட்ட ஈ. வெ. ரா. இயக்கத்தினர்களாகிய இந் நாட்டின் சுயமரியாதை இயக்கத்தினர்களை இழிவுபடுத்த வில்லையா? நாஸ்திகர்கள் என்றல்லவோ நாத்தமும் போவும் பத்திகள் நிறையவும் பழித்து வந்தார்கள்.

இவ்வளவையும் சோற்றில் மறைத்த பூசணிக்காய் போன்று பத்தினி பேச்சு பேசுவது நாணயமா என்று நாம் கேட்கின்றோம்.

நம்மைத்தான் போகட்டும் தேவி திருத்த முயலும் முஸ்லிம் லீக் தலைவராகிய முகம்மதலி ஜின்னாவை விட்டார்களா? தாடியில்லை, கோட் போட்டுக்கொள்ளுகிறார். பிற மதத்தினரை மணந்தார் ஆதலால் அவர் இஸ்லாமல்ல. அவரை இஸ்லாமியத் தலைவராக ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது என்று பிளவு ஏற்படுத்த முயலவில்லையா என்று கேட் கின்றோம்.

தேவகூட்டத்தாராகிய தேசீயவாதிகள் “தேசத்துரோகிகள்” தெளிந்து முடிவு கட்டிய உபதேசமாகிய அரசியலில் மதத் தைப் புகுத்தலாகாது’ என்ற கொள்கையை ஏற்று நடப் பார்களேயானால் எளிதில் இந்நா£ட்டின் விடுதலை பெறுவார்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

தாய்மொழியும் சாஸ்திரியாரும்

1-2-1943 - விடுதலையிலிருந்து..

கல்வி கற்பதினால் மக்களுக்கு அறிவு வளரும் அறிவு வளருவதினால், மக்கள் வாழ்வு உயரும் மக்கள் வாழ்வு உயர்வதினால் நாடு சிறப்புறும். இதைத்தான் நாம் அனுபவத்தில் பார்க்கிறோம். உலகில் எந்த நாடு இன்று சிறப்புற்று விளங்குகிறதோ அதற்கு எது காரணமாக இருந்தது என்று எண்ணிப்பார்த்தால் அந்நாட்டு மக்களின் கல்வி வளர்ச்சியென்பதே புலனாகும்.

அது போலவே, உலகில் எந்த நாடு இன்று பின்னணியிலிருந்து வருகிறதோ அது முற்போக்கடைய வேண்டு மென விரும்பினால், அந்நாட்டின் கல்வி வளர்ச்சிய டையவேண்டும். ஒரு நாடு கல்வியில் வளர்ச்சியடைய வேண்டுமானால் அது அந்நாட்டின் தாய்மொழியினால்தான் முடியும்.

பிறநாட்டின் அறிவு நுட்பங்களை அறிந்து வந்து தங்கள் தங்கள் தாய்மொழியின் வாயிலாக எழுதி தங்கள் நாட்டு மக்களை அறிவு பெறச் செய்து இன்று ஒப்புயர்வற்றவர்களாகச் செய்திருப்பதைத் தான் உலகில் பார்க்கிறோம். தாய் மொழியொன்றிருக்க பிறமொழியினால் அறிவை புகட்டுவதோ அல்லது தாய்மொழியின் மூலமாக அறிவை புகட்டுவது கஷ்டமான காரியமென்றோ எந்த நாடும் கருதி, தாய்மொழி மூலமாக அறிவை வளர்க்க தயங்கினதில்லை.

இந்நாட்டில்தான், தாய்மொழி மூலம் அறிவை புகட் டுவது அவ்வளவு எளிதல்லவென்றும் அவசரப்படக் கூடாதென்றும் கூறப்படுகிறது. உண்மையிலே இது விசித் திரமான வாதமாகும். உலகில் எல்ல நாடுகளிலும் 100க்கு 60, 70, 90 என்ற விகிதத்தில் கல்வி கற்றவவர்களாக இருக்க இந்நாட்டில் மட்டும் 100க்கு 8 அல்லது 10 விகிதம் கல்வி கற்றவர்களாக இருக்கக் காரணம்,

தாய்மொழி மூலம் கல்வி புகட்டப்படாததே யாகும். தாய் மொழி மூலம் கல்வி புகட்டப்பட்டிருந்தால் இன்று இந்நாட்டின் மக்களின் அறிவு வளர்ச்சி இந்நிலையிலா இருக்கும்?

உண்மை அவ்வாறு இருக்க “ஆரம்பக் கல்வியிலிருந்து பாடங்களைத் தாய் மொழியில் போதிப்பது என்பது முடியாது. இது மிகவும்  அவசரமான காரியமாகும் தேசீயக் கல்விக்குப் பாதகம் விளையாத விதத்தில் இந்த சீர்திருத் தத்தைப் படிப்படியாக அமுலுக்குக் கொண்டுவர வேண்டும்‘ என்று மகாகனம் வி. எஸ். சிறீனிவாச சாஸ்தி ரியார் லயோலா காலேஜ் தர்க்க கூட்டத்தில் 28ஆம் தேதி மாலை பேசியிருக்கிறார்.

ஆரம்பக் கல்வியிலிருந்து பாடங்களைத் தாய் மொழியில் கற்பிப்பது முடியாதென்று இந்நாட்டில் இவரைப் போன்றாரைத் தவிர வேறு நாடுகளில் யாரேனும் வெட்க மின்றி சொல்லத் துணிவாரா? பாடங்கள் எனப்படுவது அறிவு. அறிவு வளர்ச்சி தாய்மொழியின் மூலமல்லாமல் வேறு எந்த மொழியின் மூலம் புகட்டுவது இதை அறிஞர் எவரும் ஒப்புக்கொள்ளார் என்றே கருதுகின்றோம்.

கனம் சாஸ்திரியார் இவ்வாறு கருதுவதற்குக் காரணம் அவரது பேச்சிலே அடுத்தபடியாக காணப்படுகிறதை யாவரும் அறியலாம்.

அதாவது தேசீயக் கல்விக்கு பாதகம் விளையாத விதத்தில் இந்த சீர் திருத்தம் படிப்படியாக அமுலுக்குக் கொண்டுவர வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டி ருப்பதே யாகும். இதனால், தாய்மொழியில் எல்லாப் பாடங் களும் கற்பிக்க ஆரம்பித்துவிட்டால், தாய் மொழியின் மூலமாக மக்கள் அறிவைப் பெற்றுவிட்டால், ஆரியர்கள் காணும் கனவாகிய தேசீயக் கல்விக்கு இடமேயில்லாது போய்விடும் என்பது தான், இவரது அச்சத்திற்குக் காரணமாகும்.

‘தேசியம்‘ என்ற பெயரால், பல காலமாக சுதந்திரத்துடன் விளங்கிய மக்களை, தனி கலை, மொழி, நாகரீகம் முதலி யவைகளில் தலை சிறந்து விளங்கும் தனி இன மக்களை ஆரியத்திற்கும் ஹிந்து ஆதிக்கத்திற்கும் அடிமைப்படுத்தி. வைக்க முயற்சிப்பது போல், தேசியக் கல்வியின் பெயரால் அந்தந்த இன மக்கள் அவரவர்களுடைய தாய்மொழியில் அறிவுபெற்று வாழ்க்கை உயர்வடைந்து நாடு சிறப் புறு வதைத் தடுத்து ஆரிய ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்டு கடந்த பல நூற்றாண்டுகளாக ஆரியத்திற்கு அடிமையாயிருந்து வந்தது போல் இனியும் பல காலம் இருந்து வாட்டும் என் பதைத் தவிர இதில் வேறு என்ன அர்த்தமிருக்க முடியும்?

தாய் மொழியின் மூலம் எல்லாப் பாடங்களையும் கற்பிக்காத நாடு ஒரு நாளும் முன்னேற முடியாது. உதாரணத்திற்கு சீனாவையும் ஜப்பானையும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். ஜப்பான் அய்ரோப்பிய நாட்டு அறிவை தனது தாய் மொழியில் கற்பித்து தனது மக்களை அறிவு பெறச் செய்ததினால் தான் இறு ஒரு வல்லரசாக விளங்குகிறது. சீனா அதனைச் செய்யாததனால்வல்லரசு களின் தயவை நாடிநிற்க வேண்டிய நிலையிலிருக்கிறது.

தாய்மொழியை உயிருடன் பெற்றிருக்கும் எந்தநாட்டு மக்களும் சாஸ்திரியார் வாதத்தை ஒப்புக்கொள்ளார். தமிழகம் தனி நாடாக பிரிக்கப்படாதவரை தாய் மொழி வளர்ச்சிக்கு மட்டுமல்ல எடுத்ததற்கெல்லாம் தேசீயத்தை குறுக்கே கொண்டுவந்து போட்டு முட்டுக்கட்டையிடுவார்கள் என்பதை இதிலிருந்தாவது தமிழர்கள்.திராவிடர்கள் எண்ணிப் பார்ப்பார்களாக.


குடும்பத்தை பராமரிக்க மணமான பெண்களுக்கு சம்பளம் தேவை
லண்டன் மாதர்கள் தீர்மானம்

9-2-1943-விடுதலையிலிருந்து...

லண்டன், பிப். 5- கல்யாணம், செய்து கொள்வதற்கு முன்பாக ஒவ்வொரு மணமகளும் தனக்கு குடும்ப சம்ரட்சணையும் குழந் தைகளை பராமரிக்கவும் தெரியுமென்பதற்கு சர்டிபிகெட் காட்ட வேண்டும்.  லண்டன் மணமான மாதர் சங்க மாநாட்டில் மேற்கண்ட அபிப்பியம் கூறப்பட்டது.

புருஷனைப் போலவே மனைவியும் நன்றாக இருக்கவேண்டுமென தான் விரும்புவதாக தோழர் ரெபெக்கா ஸீவ், மாநாட்டில் பேசுகையில் குறிப்பிட்டார். அவர் மேலும் கூறியதாவது:
குடும்ப சம்ரட்சணை தெரியாமலும் குழந்தைகளை பராமரிப்பதை அறிந்து கொள்ளாமலும் ரொம்பப் பெண்கள் கல்யாணம் செய்து கொள்கிறார்கள்.

இது விஷயத்தில் ஒரு பெண்ணுக்கு இதெல்லாம் தெரிந்திருக்க வேண்டுமென மணமகன் தனக்கு மனைவியாகப் போகிறவளிடமிருந்து ஏதாவது ஒரு சர்டிபிகேட் கோரவேண்டுமென நான் விரும்புகிறேன்.

மணமான மாதர்களுக்கு புது அந்தஸ்து வழங்கவேண்டுமென்றும் குடும்ப அலவன்ஸ் என்று தேசம் பூராவுக்கும் கொடுக்க வேண்டு மெனவும் தீர்மானங்கள் நிறைவேறின. தங்களது குடும்பத்தை பராமரிக்கவேண்டிய சம்பளம் மணமானவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டுமெனவும் கோரப்பட்டது.

இங்கிலாந்து நாட்டில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடைபெற்று வருகிறது. கணக்கெடுப்பு படிவத்தில் மதநம்பிக்கையற்றவர்கள் என்று குறிப்பிடும் நாத்திகர் என்று அடையாளமிடும் படிவத்தில் மொத்த மக்கள் தொகையில் 59 விழுக்காட்டினர் தாங்கள் நாத்தி கர்கள் என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

2011-ஆம் ஆண்டு இந்த எண் ணிக்கை 48 விழுக்காடாக இருந்தது. அய்ந்து ஆண்டுகளில் இந்த எண் ணிக்கை 11 விழுக்காடு கூடியுள்ளது.

தலைநகர் லண்டனில் மதநம்பிக் கையுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை. நூற்றுக்கு 40 விழுக்காடாக குறைந்து விட்டது.
இங்கிலாந்து மக்கள் தொகையில் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்கள், மற்றும் கிறிஸ்தவ மதத்தின் பல்வேறு உள் பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள் வசிக்கின் றனர்.  முக்கியமாக பழமைவாத கிறிஸ்தவ மதத்தைப் பின்பற்றும் தென் இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மிகவும் தீவிர மதபற்றுள்ளவர்களாக இருந்த நிலை மாறிவிட்டது.

நாத்திகர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்திருப்பது தொடர்பாக இங்கிலாந்தின் டுவக்கென்ஹம் நகரில் உள்ள  செயிண்ட் மேரி கத்தோலிக்க பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர் ஸ்டீபன் புல்வண்ட் கூறியதாவது, வளரும் தலைமுறை மிகவும் தெளி வான சிந்தனையில் உள்ளனர். கடந்த சில ஆண்டுகளாக அறிவியல் சிந்தனை மதநம்பிக்கையை உடைத் தெறிந்துவிட்டது, இதனால் தான் இளைய தலைமுறையினர் அதிக அளவு நாத்திகர்கள் என்று கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

இப்பேராசிரியர் கடந்த 30 ஆண்டுகளாக மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பு பற்றிய ஆய்வை நடத்தி வருகிறார். என்பது குறிப்பிடத் தக்கது. முன்பு மதநம்பிக்கையுள்ள வர்கள் என்று கூறியவர்கள் தற்போது தங்களை நாத்திகர்களாக உறுதிபடத் தெரிவித்துள்ளனர். நாத்திக உணர்வு இவர்களுக்கு ஏற்படக்காரணம் கல்வியறிவினால் நேரத்தை அறிவார்ந்த வழிகளில் செலவழிக்க ஆரம்பித்துள்ளதால், மதச்சடங்குகள் அனைத்தும் காலத்தை வீணாக்கும் செயல் என்று புரிந்து கொண்டுள்ளனர்.

மதம் எந்த வகையில் மக்களி டையே நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்து கிறது என்று இளையதலைமுறை தங்களுக்குள்ளே கேள்வி எழுப்பிக் கொள்கின்றனர். இதற்கு முக்கிய காரணம் மதங்களின் பெயரால் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடக்கும் வன்முறை மற்றும் மூடத் தனமான செயல்பாடுகள் ஆகும்.

இங்கிலாந்து மட்டுமல்லாமல் ஸ்காட்லாந்து மற்றும் வடக்கு அயர்லாந்து நாட்டில் 52 விழுக்காடு மக்கள் மதநம்பிக்கை இல்லை என்று தெரிவித்துள்ளனர். இப்பகுதிகள் 1999 ஆம் ஆண்டு 49 விழுக்காடு மக்கள் நாத்திகர்கள் என்று குறிப்பிட்டுள் ளனர். பழமைவாத மதக் கோட்பாடு களை கடுமையாக கடைப்பிடிக்கும் ஸ்காட்லாந்து போன்ற நாடுகளில் நாத்திகர்களின் எண்ணிக்கை அதிக ரித்து வருகிறதும்  குறிப்பிடத்தக்க தாகும்.

இங்கிலாந்து கத்தோலிக்க மதப் பிரிவைச் சேர்ந்த மதகுருமார்கள் நாத்திகர்களின் எண்ணிக்கை அதி கரித்தது குறித்துப் பேசும் போது கடந்த சில ஆண்டுகளில் தேவாலயத் திற்கு வரும் மக்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைந்துள்ளது,. முக்கியமாக வருகைப்பதிவேடுகள் பெரும்பாலான நாள்களில் ஒரு பக்கம்கூட நிரம்புவ தில்லை என்று தெரிவித்துள்ளனர்.

கத்தோலிக்க மத தேவாலயங்களும் பிற மதவழிபாட்டுத்தலங்களும் மக்களின்வருகை குறைந்தது குறித்து கவலை தெரிவித்துள்ளது.

இங்கிலாந்தில் மதநம்பிக்கை உள்ள இளையதலைமுறையினரில் பத்து பேரில் 4 பேர் மதரீதியான நம் பிக்கை குறித்து கேள்வி எழுப்பியுள்ள னர். இனிவரும் காலத்தில் இவர் களும் நாத்திகர்களாக தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வார்கள். இங்கிலாந்தில் உள்ள தேவாலயங்கள் இளையதலைமுறைகளை தேவாலயத் திற்கு அழைத்து வர பெரும்பாடு படுகின்றனர். அப்படியே வரும் இளையதலைமுறைகள் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பும் போது அதற்கு பதிலளிக்க முடியாமல் திணறி வருகின்றனர்.  பழமை வாதத்தில் ஊறிப்போன பூர்வீக ஆங்கிலேயர்களிலும் நாத்திகர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவது குறிப்பிட த்தக்கது.

இங்கிலாந்தில் கிறிஸ்தவம் மற்றும் இந்து, இஸ்லாம் இதர மதத்தினரிடம் கடவுள் நம்பிக்கை அதிரடியாக குறைந்து வருகிறது, முக்கியமாக இக்கணக்கெடுப்பு அனைத்து மதத் தினரும் அந்த மதத்தின் நம்பிக் கையை இழந்து வருவதை தெளிவாக எடுத்துக் காட்டுகிறது.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
105 ஆணவக் கொலைகள்

தமிழ்நாட்டில் ஆண்டு ஒன்றுக்கு சராசரியாக 6500 பெண்கள் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார். இதில் 50 விழுக்காடு காதல் சம்பந்தப்பட்டவை, 105 ஜாதி ஆணவக் கொலைகள் நடந்துள்ளன

இதிகாசங்கள் என்றும் புராணங்கள் என்றும்  மக்களிடையே உலவ விடுகிறார்கள். இவற்றிற்குத் தெய்வீக முத்திரைகள் குத்துகின்றனர் இவற்றைப் படித்தால், இவற்றின்படி ஒழுகினால் நல்லது நடக்கும் - நற்கதி கிடைக்கும் என்றெல்லாம் இன்றுவரை கூடப் பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள். உண்மையில் அவை என்ன? இவற்றின் தன்மை என்ன? ஒழுக்கத்திற்கு இடம் இருக்கிறதா? பகுத்தறிவுக்கு வழி இருக்கிறதா? ஒன்றும் இல்லை. வால்மீகி இராமாயணம் பற்றி சைவப் பெரும் புலவரான பண்டித இ.மு.சுப்பிரமணிய பிள்ளை  (சந்திரகேகரப் பாவலர்) ‘குடிஅரசி’ல் எழுதிய பகுதிகள் (நூலாகவும் வெளிவந்துள்ளன). இங்கே வாரம் இருமுறை வெளியிடப்படுகிறது. படியுங்கள் - பகுத்தறிந்து பாருங்கள் - தெளிவு பிறக்கும்.

கிட்கிந்தா காண்டம்

 

மூன்றாவது அத்தியாயம்

(சருக்கங்கள் 12 முதல் 16 முடிய)

மேலே கண்டபடி இலக்குவன் கூற்றாகக் கூறிய கம்பர், அதற்கு இராமன் கூறியதாகக் கூறும் மறுமொழி வியப்பாகவே உள்ளது! அது வருமாறு:-
“அத்தா! இதுகேள் என ஆரியன் கூறுவான் இப்
பித்தாய விலங்கின் ஒழுக்கினைப் பேசலாமோ?
எத் தாயர் வயிற்றினும் பின் பிறந்தார்கள் எல்லாம்
ஒத்தால் பரதன் பெரிது உத்தமன் ஆதல் உண்டோ?”
“வில் தாங்கு வெற்பன்ன விலங்கு எழில்தோள!” மெய்ம்மை
உற்றார் சிலரல்லவரே பலர் என்பது உண்மை
பெற்றாருழைப் பெற்றபயன் பெறும் பெற்றி அல்லால் அற்றார் நவை என்றலுக்கு ஆகுநர் ஆர்கொல் என்றான்”

இப்பாடல்களின் கருத்து வருமாறு:- “இராமன் இலக்குவனிடம், அப்பா! அறிவற்ற இம்மிருகங்களினிடம் ஒழுக்கத்தைப் பேசலாமோ? முன் பிறந் தாரிடம் பின் பிறந்தாரெல்லாரும் ஒற்றுமையாயிருந் தால், பரதனுடைய பெருமை விளங்குவ தெப்படி?  எத்தகையராயினும் உதவி பெற்றவர் களிடம் நாம் பயன்பெறும் அளவில் நிற்கவேண்டுமே யொழிய வேறில்லை. குற்றம் அற்றவர்கள் என்ற பேருக்கு உரியவராவர் யாரே உளர்?” என்றனன்.

மேலே கண்ட இராமனுடைய பேச்சால் அவ னும் சுக்கிரீவனைக் கெட்டவனென்றே ஒப்புக் கொள்கிறானென்பதும், யார் எப்படிப்பட்ட தீயவ ராக இருந்தாலும் தமக்கு வேண்டிய உதவிகளைப் பெற்றுக்கொள்வதில் குற்றமில்லை எனச் சுயநலம் மட்டுமே கருதினன் என்பதும் விளங்குகிறது.

நான்காவது அத்தியாயம்

(சருக்கங்கள் 17 முதல் 18 முடிய)

வாலி  இராமன் எய்த அம்புடன் கீழே கிடந்தான். ஆனால், அவன் தேவேந்திரனால் கொடுக்கப்பட்ட மாலையை அணிந்திருந்தபடியால், அவனுடைய உயிரும், ஒளியும்,வலியும் போகவில்லை. இராமன் தம்பியுடன் வாலிமுன் வந்தான். வாலி இராமனைப் பார்த்துத் தருமத்தை அனுசரித்திருக்கும் சொற் களைச் சொல்லத் தொடங்கினான்.

வாலி, “தசரத மன்னனின் மகனாகிய நீ நான் வேறொருவனுடன் சண்டை செய்திருக்கும்போது என்மேல் அம்பெய்தனையே. நீ இருப்பதை நான் அறியவில்லை. தாரை எவ்வளவு சொல்லியும் நான் உன்னை யோக்கியனென நம்பி என் தம்பியுடன் போருக்கு வந்தேன்.  வந்து பார்க்கும்போது  உன் னைக் காணவில்லை. நீ இவ்வளவு தீய சிந்தை உடையவனென்றும், நல்லவனைப் போல உருத்தரித்தவனென்றும், புல்லால் மூடப்பட்டப் பாழுங் கிணற்றைப் போன்றவனென்றும், தருமத் தைக் காரணமாக வைத்துக்கொண்டு பிழைப்பவ னென்றும் அறியாமற் போனேனே! உன் நாட்டி லாவது நகரத்திலாவது நான் வந்து செய்த தீமை யுண்டா? உனக்காவது செய்த அவமானமென்ன? குற்றமற்ற என்னை ஏன் கொன்றாய்? உன்னுடன் போர் செய்ய வந்தேனா? கொடுமையே உருவா னவனே! அரசருக்குரிய அன்னம், புலால் இவைகளைத் தின்கின்ற நீ மிகவும் கட்டுப்பாடில்லாத பாவி . பிறருடைய பொருளைக் காப்பாற்றுவதில் ஆசையுள்ளவன். அரசர்களுக்குக் காட்டு மிருகங்களை வேட்டையாடுவது இயற்கை என்ன வோ? என் மயிர், தோல், எலும்பு இவை ஒன்றுக்கும் பயன்படா. என் புலாலும் பயன்படாது. மேலும், அரசர்கள் குரங்கு வேட்டையாடுவது உண்டா? அய்ந்து நகங்களையுடைய  மிருகங்களில் முள்ளம் பன்றி , பன்றி, உடும்பு, முயல், ஆமையாகிய இவ் வைந்துமே பிராமணரும் உண்ணலாமென்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்றிற்கும் உதவாத அய்ந்து விரலுள்ள என்னை ஏன் கொன்றாய்? சண்டாள னாகிய நீ தசரதனுக்கு எப்படிப் பிள்ளையாகப் பிறந்தாய்? இந்த வல்லமையை உன்னுடைய மனைவியை எடுத்துப்போனவனிடத்தில் காட்ட வில்லையே நீ.  என் முன் வந்திருந்தால், நொடியில் உன்னை எமனுலகுக்கனுப்பி இருப்பேன் . ஒருவ ராலும் எதிர்க்க முடியாத என்னை மறைந்திருந்து கொன்றாயே? நீ என்னிடம் சொல்லியிருந்தால், உடனே இராவணனிடமிருந்து சீதையை மீட்டுக் கொடுத்திருப்பேனே” என்று நியாயமாகக்  கடா வினான்.

இராமன் வாலியைப் பார்த்து, “அறிவில்லாமல் என்னை இகழாதே. உன் தோற்றத்திற்குத் தகுந்தபடி உனக்கு அறிவு ஏற்படவில்லை. உலகில் சில அரசர்கள் தங்கள் ஆளுகைக்கு உட்படாத மலை களையும், காடுகளையும் கைப்பற்றி அவை களிலுள்ள உயிர்களையும் துன்புறுத்துகிறார்கள். ஆனால், இந்த நாவலந்தீவு முழுதும் எங்கள் ஆளுகைக்கு உட்பட்டவை. இப்போது எங்களில் பரதன் நீதி தவறாது அரசாளுகிறான். அவனுடைய கட்டளைப்படி நாங்களும் மற்ற அரசர்களும் உலகில் அறத்தை நிலைநிறுத்த அலைகிறோம். நாங்கள் அவனுடைய ஆணைப்படித் தீயவர் களைத் தண்டித்து வருகிறோம். நீ நியாய விரோத மாக உன்னுடைய தம்பியின்  மனைவியை வைத்துக்கொண்டிருக்கிறபடியால், உன்னைத் தண்டிப்பது நியாயமே. சுக்கிரீவன் எனக்கு நண் பனாயினான். அதனால் அவனுக்கு அரசாட்சியும் மனைவியும் கிடைக்க வேண்டியது.  அவன் என் நன்மையை நாடுபவன். நான் உன்னைக் கொல் வதாக வாக்களித்திருக்கிறேன் . நான் வாக்கைத் தவறுவேனா? நான் உன்னைக் கொன்றது நியா யமே. சுக்கிரீவன் எனக்குத் தோழன்; அவனுக்கு நீ பகைவன். ஆதலின் நீ எனக்குப் பகைவனே. நீ செய்த பாவத்திற்காக உன்னைத் தண்டித்தேன். இன்னும் கேள்; வேட்டைக்காரர்கள் மிருகங்களை அவற்றின்  புலாலுக்காக மறைந்திருந்து வேட்டை யாடுகிறார்கள். அதனால் அவர்களுக்குப் பாவம் இல்லை. பல அரசர்களும் வேட்டையாடுகிறார்கள். நீ மிருகமானதால் நான் உன்னை மறைந்திருந்து கொன்றது நியாயமே. பிறருக்குத் துன்பந்தரும் அரச நீதி பயனற்றதென்று நீ கூறலாம். அரசர்கள் எட்டுத் திக்குப் பாலகர்களின் தோற்றமாக உலகில்  வாழ்கின்றனர்.ஆதலால் என்னை நீ இகழ்வது சரியன்று “ என்றான்.

வாலி இதைக்கேட்டு இராமன் செய்தது நியாய மென்றுணர்ந்து, “இராம! நீ செய்தது நியாயமே என்னை மன்னித்தருளவேண்டும். சுக்கிரீவனைப் போலவே என் மகன் அங்கதனையும் காக்க வேண்டும். உன் கையால் சாக வேண்டுமென்ற ஆசையால் தாரை தடுத்தும் வந்தேன்.” என்றனன். இராமன் மகிழ்ந்து, “கவலைப்படாதே பிராரப்த கர்மத்தை உன்னால் விலக்கமுடியுமா?” என்றான். வாலி மன்னிப்புக் கேட்டான், இவ்வரலாற்றை ஆராய்வோம்.

இந்திரன் கொடுத்த மாலையை அணிந்திருந் ததால், வாலிக்கு உயிர் போகவில்லையாம். ஈதெல் லாம் அறிஞர் ஒப்பு மாறில்லை. இராவணேச்சுரன் முதலிய பெரியாரைக் கண்டு கிடுகிடுவென்று நடுநடுங்கித் தன் உயிரையே பாதுகாக்க முடியாமல் தட்டழிந்தவனாகிய இந்திரனுக்கு மற்றொருவர் உயிரைக்காக்கும் ஆற்றல் எங்ஙனம் அமையும் ? அதிலும் அவன் கொடுத்த மாலைக்கே அத்தகைய ஆற்றல் இருந்ததென்பது,  அறிஞர் எள்ளி நகையாடற் பாலதாயுள்ளது.

வாலி இராமனை நோக்கிப் பலவாறு இகழ்ந் துரைக்கிறான். அவன் கூறுவன எல்லாம் நெறி முறை  திறம்பாமலே உள்ளன. வால்மீகி முனிவரும் வாலி கூறியவெல்லாம் தருமத்தை அனுசரித்த சொற்கள் என்றே கூறுகிறார். மொழிபெயர்ப்பளார் சீனிவாசய்யங்காரும் பக்கம் 55-இல், “வாலி இராம னுடைய செய்கையைக் கண்டித்த வார்த்தைகள் தருமத்திற்கு விரோதமில்லையென்று வால்மீகி மகரிஷியின் கருத்தென்பதைப் பலர் கவனிப்ப தில்லை. வாலி வதத்தைப் பற்றிய இருவித அபிப் பிராயங்களுள் வால்மீகி எதை ஆமோதிக் கிறாரென்று இதனால் தெரிகிறது” என்று குறித்தி ருக்கிறார். நடுநிலைமை அறிவில்லாதவரும் மூடப் பற்றுடையாருமே இராமன் வாலியைக் கொன்றது முறையானது என்பர்.

வாலி இராமனைப்பற்றிக் கூறுவனவெல்லாம் முற்றிலும் நாம் அவனைப்பற்றி எடுத்துக் குறித் துள்ள உண்மைகளுக்கு மிகப்பொருந்தி யுள்ளன.  இராமன் பிறரால் மிகவும் நல்லவனென்றெண்ணும் படி பாசாங்கு செய்து வருபவனென்றும், புலால் மூடப்பட்ட பாழுங்கிணறு போன்றவனென்றும், தீய சிந்தை உடையவன் என்றும், தருமத்தைக் காரணமாக வைத்துக்கொண்டு பிழைப்பவனென் றும் வாலி கூறுகின்றான். மேலும், அவன் இராம னைக் கட்டுப்பாடில்லாத பாவி என்றும், பிறருடைய பொருளைக் கைப்பற்றுவதில் ஆசையுள்ளவ னென்றும் எடுத்தியம்புகிறான்.   - தொடரும்..  

மதம்

20.11.1932 - குடிஅரசிலிருந்து...

மதம் என்பதும் சர்வ வல்லமையும் சர்வ வியாபகமும் உள்ளதாகச் சொல் லப்படும் கடவுள் உணர்ச்சியை மக்க ளிடம் பெருக்கவும், அதை நிலை நிறுத்தவும் ஏற்பட்ட ஸ்தாபனங்களாய் இருந்து வருகின்றனவே யொழிய மற்றபடி எந்த மதத்தாலாவது, அதைச் சேர்ந்த உலக மக்கள் வாழ்க்கையிலோ பொருளாதாரத்திலோ சுதந்திரமோ, சமத்துவமோ பெற்று, கேவலம் ஜீவனத்திற்காக மற்ற மனிதனுக்கு அடிமையாகாமல் வாழ்வதற்கு  இடமளிப்பதாய் காண முடியவில்லை. ஒரு மதக்காரனே தன் மதத்தைச் சேர்ந்த மற்றொருவனை அடிமை கொண்டிருக்கிறான்.

ஆனால் அவன் மத நம்பிக்கையென்பது மக்கள் யாவரும் கடவுள் பிள்ளைகள் எல்லோரும் சமமானவர்கள் என்று போதிப்பதாகத்தான் சொல்லுகிறான். ஆனால் ஏழை, பணக்காரன், கூலிக்காரன், எஜமான் என்கின்ற வித்தியாசம் எப்படி ஏற்பட்டது என்பதை மாத்திரம் உணரும்போது எல்லாம் வல்ல கடவுள் சக்தியையும், சமத்துவ மத போதனையையும் மறந்து விடுகின்றான்.

மதம் என்பது ஒரு போதை (தரும் - வெறி உண்டாக்கும்) என்று பல அறிஞர் கூறியிருப்பது போல் மதத்தின் ஆதிக்கத்தில் கட்டுண்டு இருப்பவர்களுக்கு ஆவேசமும், வெறியும் உண்டாவது  தான் முக்கிய பலனாக இருக் கிறதே யொழிய அது கஷ்டபடுகின்ற, ஒரு பாவமுமறியாத பாமர மக்களுக்குக் காரியத்தில் இன்று என்ன நன்மை செய் திருக்கிறது? செய்கிறது? மதத்தால் மக்களுக்கு என்ன ஒழுக் கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது? என்ற கேள்விக்கு (இது மதத் துரோகமான கேள்வி என்று சொல்லுவதல்லாமல் வேறு) எவ்விதமான பதிலும் சொல்லுவதற்கு இடம காணவில்லை.

எல்லா மதங்களும் கடவுள் அருளால், கடவுள் அம்சம் பெற்றவர்களால், அவரால் அனுப்பப்பட்டவர்களால் ஏற்பட்ட தாகச் சொல்லப் பட்டாலும் ஒரு மதத்திற்கும் மற்றொரு மதத்திற்கும் நடப்பு, வேஷங்கள், சடங்குகள் ஆகியவை களுடன் மற்றும் பல முக்கிய விஷயங்களில் பெருத்த மாறுபாடும், துவேஷமும், வெறுப்பும் சிறிதாவது காணப்படுவானேன் என்பதைப் பார்த்தால் ஒன்றா? பத்து மதங்கள் இருந்தால் அதில் ஒன்று உண்மை போக பாக்கி ஒன்பது மதங்கள் பொய்யாகத் தான் இருக்க வேண்டும்.

அல்லது ஒவ்வொரு மதமும் வெவ்வேறு கடவுள் அருளால் ஏற்பட்டதாயிருக்க வேண்டுமேயொழிய ஒரே கடவுள் அருளால் ஏற்பட்டதாயிருக்காது.

எப்படியிருந்தாலும் சர்வசக்தி, சர்வ வல்லமை, சர்வ வியா பகம் உள்ள ஒரு கடவுள்  அருளால் எந்த மதமாவது ஏற்பட்டது என்று சொல்வது பகுத்தறிவுக்கும், விவகாரத் திற்கும்  நிற்காத காரியமேயாகும்.

அன்றியும் ஒரேமதத்தை அனுசரிக்கிற மக்கள் எல் லோரும் ஒரே மாதிரி நடக்கிறார்கள் என்று சொல்லுவதற்கோ, அல்லது மதசக்தி யானது மக்கள் யாவரும் ஒரே மாதிரி நடத்தப்பட பயன்படுகின்றது. என்று சொல்லுதவற்கோ இட மில்லாமல் தான் எல்லா மதங்களும் இருந்து வருகிறது.

ஏனெனில் ஊருக்கு ஒரு விதம் வகுப்புக்கு ஒரு விதம் நடப்பதுடன் வெளிப்படையாகவே ஒரே ஊரில் ஒரே மதக் கொள்கைக்கு பல வித வியாக்கியானங்களும் ஏற்பட்டு இருப் பதுடன் நடப்புகளும் எண்ணங்களும் வேறுபட்டிருக்கின்றன. ஒரு சமயம் இப்படி மாறுபட்டு நடப்பவர்கள் எல்லோரும் மூட மக்கள் என்றும், மதத்தைச் சரிவர உணராதவர்கள் என்றும் சுலபமாய்ச் சொல்லி விடலாம்.

ஆனாலும் அந்த மதத்தை நம்பி அதைத் தலைமுறை தலைமுறையாக பின்பற்றி வந்த மக்களின் கதி அதுதானா என்பதும் அம்மதத்திற்கு உள்ள சக்தி அவ்வளவுதானா? என்பதுமாவது யோசிக்க வேண்டிய முக்கிய விஷயமல்லவா? என்று கேட்கின்றேன்.

Banner
Banner