பகுத்தறிவு

பகுத்தறிவு

தீண்டாதார்களை சமாதானப்படுத்த...

'குடிஅரசு' 25.09.1932

தீண்டாதார்களையும், அவர்களின் தலைவர் களையும் சமாதானப் படுத்துவதற்காகப் பல கோயில்களை அவர்களுக்காகத் திறந்து விடப் படுவதாகவும், பலகுளங்களிலும், கிணறுகளிலும் தண்ணீர் எடுக்க அனுமதிக்கப் படுகிறதாகவும் பத்திரிகைளில் காணப்படுகின்றன. உண்மை யிலேயே இத்தகைய உரிமைகளும்,

இன்னும் தீண்டாதார் கேட்கும்  உரிமைகளும் தீண்டாதார் களுக்குக் கொடுக்கப்பட்டு விட்டால், அவர்கள் இந்துக்களோடு சேர்ந்திருப்பது பற்றியோ, அல்லது தனித் தொகுதித் தேர்தலை ரத்து செய்து பொதுத் தொகுதியில் ஸ்தானங்கள் ஒதுக்கி வைக்க ஏற்பாடு செய்வதைப் பற்றியோ நாம் கவலைப்பட போவ தில்லை. ஆனால், தீண்டாதாருக்கு இத்தகைய உரிமைகளை அளிக்க சனாதன தரும இந்துக்கள் ஒரு நாளும் சம்மதப்பட மாட்டார்கள் என்றேதான் நாம் கூறுகின்றோம்.

இதற்கு உதாரணம் வேண்டுமானால், இப்பொ ழுது நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளைப் பார்த்தாலே விளங்கும். இன்று கோயில்களைத் திறந்து விடப்படுவதாகச் செய்தி வருவதெல்லாம் வட நாட்டிலிருந்து தான் வருகின்றன. அங்கும் பிரபல மாக விளங்கும் பொதுக் கோயில்கள், எதையும் திறந்து விட்டதாகச் காணமுடியவில்லை.

அனாம தேய கோயில்களையும் சிலர் தங்கள் சொந்தக் கோயில்களையும் திறந்து விட்டிருப்பதாகத் தான் செய்திகள் கிடைக்கின்றன. தென்னாட்டைப் பொறுத்தவரையில் அந்தப் பேச்சுக் கூட இல்லை.

நமது மாகாணத்திலும் சென்னை, சிதம்பரம், திருச்சி, மதுரை, கும்பகோணம், ஸ்ரீரங்கம், திரு நெல்வேலி போன்ற பெரிய ஊர்களில் தீண் டாமையை ஒழிக்க வேண்டும் என்றும், அதன் மூலம் திரு. காந்தியின் பட்டினி விரதத்தையும், தனித் தொகுதியையும் மாற்ற வேண்டும் என்றும் கூட்டங்கள் போட்டுப் பேசியிருக்கிறார்கள். ஆனால் இவ்வூர்களில் உள்ள கோவில்களில் பிரவேசிக்கவோ, அவைகளைத் திறந்துவிடச் செய்யவோ முயற்சி செய்வதாகத் தெரியவில்லை.

சென்னையில் கந்தசாமி கோயிலில், சில ஆதிதிராவிடர்கள் சென்றதாகச் செய்தி வந்தது. மறுநாள் கோயில் அடைக்கப்பட்டுவிட்டது. மைலாப்பூர் கோவிலுக்குள் செல்ல அனுமதி கேட்பதற்காகச் சென்ற உயர்ந்த சாதி இந்துக் களையே கோயிலுக்குள் விடாமல் கதவடைத்து விட்டார்கள். இந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்தே,

தென்னாட் டில் உள்ள மற்ற கோயில்களில் தீண்டாதார்கள் செல்ல சுலபத்தில்  அனுமதிப்பார்களா? என்பதை ஆலோசித்தால் உண்மை விளங்காமற் போகாது. அன்றியும், இச்சமயத்தில் கோயில் பிரவேசத்திற்கு வைதிகர்களின் எதிர்ப்புக் கிளம்பியிருப்பதையும் கவனிக்க  வேண்டுகிறோம். குருவாயூரில் நீண்ட காலமாக கோயில் பிரவேசத்திற்காகச் சத்தியாக் கிரகம் செய்யப்பட்டும் வைதிக இந்துக்களின் மனம் இன்னும் இரங்க வில்லை. இன்னும் திரு. காந்தியவர்கள் உண்ணாவிரதம் ஆரம்பித்தும் கூட அங்கு கோயில் கதவு தாழ்த்தப்பட்டவர் பொருட்டு அடைக்கப்பட்டே இருக்கிறது.

நாசிக்கிலுள்ள ஆலயத்தில் தாழ்த்தப்பட் டோரை அனுமதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லிச் சில இந்துத் தலைவர்கள் முயற்சி செய்வதைக் கண்டு வைதிகர்கள் எதிர் சத்தியாக்கிரகம் செய்யத் தொடங்கியிருக் கிறார்கள். அகமதாபாத்தில் உள்ள காளியின் ஆலயத்தில் தாழ்த்தப்பட்டாரும் போகலாம் எனச் சிலர் முயற்சியால் போடப் பட்டிருந்த விளம்பரத்தைக் கண்டு வைதிகர்கள் பரபரப்படைந்து ஒன்றுகூடி அவ்விளம் பரத்தை எடுத்தெறிந்துவிட்டனர்,

தாழ்த்தப்பட்டார் யாரும்  அக்கோயிலுக்குள் நுழைய முடியாதபடி மறியலும் செய்யத் தொடங்கி விட்டனர். பம்பாய் வைஷ் ணவ குருமார்களில் ஒருவரான திரு. கோகுல நாத்ஜி நௌரோஜி என்பவர் தாழ்த்தப்பட்டவர் களைக் கோயிலில்விட அனுமதிப்பதை மறுத்து ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறார்.

அதில், "சனாதனதர்மிகள் சம்பந்தப்பட்ட வரையில் அவர்களுக்கு மதமே முக்கியமான தாகும், இரண்டாவ தாகவே அரசியல் விஷயங் கவனிக்கப்படும். எங்கள் சமயத்திலும் கொள்கை யிலும் அரசாங்கம் தலையிடா திருந்தால் அவர்கள் மற்ற விஷயங்களில் எவ்வாறு இருந்தாலும் நாங்கள் மாகாண சட்டசபைகளிலும், இந்தியா சட்டசபைகளிலும் ஸ்தானங்கள் வேண்டு மென்று போராடமாட்டோம்" என்று குறிப்பிட்டிருப்பது கவனிக்கத்தக்கதாகும். இன்னும் பம்பாய் வருணா சிரம சுயராஜ்ய சங்கத்தார் வெளியிட்டிருக்கும் அறிக்கையில்,

"சமயமும், சமய சம்பந்தமான கொள்கை களுமே மிகவும் முக்கியமானதாகும், சட்டசபைகள் எங்கள் மதத்திலோ, மதச்சாரத்திலோ தலையிடு வதை நாங்கள் பார்த்துச் சகித்துக் கொண்டிருக்க முடியாது" என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள்.

இன்னும் தென்னாட்டில் உள்ள சிதம்பரம், சீரங்கம், கும்பகோணம், திருச்சிராப்பள்ளி, மதுரை, திருவாரூர் போன்ற ஊர்களில் உள்ள பெரிய கோவில்களில் தீண்டாதாரை அழைத்துக் கொண்டு போக ஆரம்பித்தால் அப்பொழுது கும்பகோணப் பார்ப்பனர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்பது தெரியும்.

திரு.காந்தி விரும்புவதுபோல் நடக்காது

குடிஅரசு -  25.09.1932

திரு. காந்தியவர்கள் விரும்புவது போலத் தீண்டாதார்களுக்குச் சமத்துவம் கொடுக்கும் விஷயத்தில் வைதிகர்கள் சிறிதும் விட்டுக் கொடுக்கவே மாட்டார்கள் என்பது நிச்சயம். தீண்டாதார்க்குக் கொடுத்துள்ள தனித் தொகுதியை ரத்துச் செய்ய வேண்டும் என்று திரு. காந்தியவர்கள் கூறுவதற்கு மாத்திரம்தான் இன்று வைதிகர்களும் அவருடைய உயிர் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்று கூறுகின்றார்கள்.

இப்பொழுது திரு. காந்தி தனித்தொகுதி ரத்து என்னும் பேச்சை விட்டு  விட்டுத் தீண்டாதார்க்கும் கோயில் பிரவேசம் போன்ற உரிமைகளைக் கொடுக்க வேண்டும். இன்றேல் பட்டினி கிடந்து இறப்பேன் என்று கூறுவாரானால் இன்று சமரசம் பேச முன் வந்திருக்கும் வைதிகர்களில் நூற்றுக்குத் தெண்ணூற்றொன்பது பேர்         இந்து மதத்துரோகியாகிய காந்தி பட்டினி கிடந்து இறக்கட்டும். அது பற்றி யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம் என்று நெஞ்சிரக்கமில்லாமல் கூற முன்வந்திருப்பார்களா? என்று சத்தியஞ் செய்து கூறுகிறோம்.

ஆகையால், திரு. காந்தி செய்யும் பிடிவாதத்தினால், தீண்டாதார்களும், அவர்களுடைய சமூகத்தைப் பலி கொடுத்து, தனித்தொகுதித் தேர்தல் முறையை  ரத்துச் செய்யச் சம்மதித்து திரு. காந்தியின் உயிரைக் காப்பாற்றினாலும், தீண்டாச் சமூகத்தினரின் அடிமையும் கஷ்டமும் நீங்கப் போவதில்லையென்றே உறுதியாகக் கூறுவோம்.

திரு. காந்தியவர்கள், பிடி வாதமாகத் தீண்டாமையை ஒழிப்பதற்கு முயல்வாரானால், முன்பு தீண்டாமை விலக்குத் திட்டத்தைக் கொண்டிருந்த ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை, நமது நாட்டுப் பார்ப்பனர்கள், சுயராஜ்யக் கட்சியைக் கிளப்பி அதன் மூலம் ஒழித்ததைப் போல இப்பொழுதும் புதிதாக ஏதாவதொரு கட்சியைக் கிளப்பி அதன் மூலம் அடக்கி விடுவார்கள் என்பதில் அய்யமில்லை. அன்றியும் முன்பு போல் திரு. காந்தியையும் மூலையில் உட்கார வைத்து விடுவார்கள் என்பதிலும் ஆட்சேபணையில்லை.

ஆகையால், தீண்டாதார்களின் உரிமைகள் முழுவதும் சட்ட மூலமாக ஏற்பட வேண்டும். ராவ் பகதூர் ஆர். சீனிவாசன் அவர்கள் கூறுவது போல, தீண்டாமை என்பதைக் குற்றமாகக் கருதும்படி சட்டத்தின் மூலம் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும், இவ்வாறு அவர்கள் உரிமை முழுவதும் சட்ட மூலம் ஏற்பட்டபின் அவர்களுக்கு எந்தத் தொகுதி இருந்தாலும் கவலையில்லை. இது ஏற்படுவதற்கு முன் அவர்களுக்குரிய தனித்தொகுதி முறையை ஒழிக்க முயல்வது அவர்கள் சமூகத்தை என்றென்றும் விடுதலையில்லாமற் செய்வதற்கு முயலும் சதியாலோசனை என்று தான் நாம் கூறுவோம்.

ஆகையால், தீண்டாதாருக்குள் பிளவுண்டாகும் பொருட்டு அவர்களுடைய தலைவர்களில் சிலரைத் தங்கள் வசமாக்கும் பொருட்டும், தீண்டாதார் சமத்துவத்தைப் பற்றி வெறும் வாய்ப்பேச்சு  பேசுவதில் கடுகளவும் பயனில்லை. தீண்டாதார் பொருட்டு காந்தி பட்டினி கிடக்கிறார் ஆகையால் நாமும் பட்டினி கிடக்க வேண்டும் அவருடைய உயிருக்காகப் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் என்று பிரசாரம் பண்ணுவதிலும், பட்டினி கிடப்பதிலும், பிரார்த்தனை பண்ணுவதிலும் பலனில்லை.

இந்தப் பட்டினியும், பிரார்த்தனையும் இன்னும் மக்களை மூடர்களாக்கவும் பகுத்தறிவற்றவர் களாக்கவும் தான் பயன்படும். சென்ற 20-09-1932ல் சென்னை மாகாணத்தில் பட்டினி கிடந்த பார்ப்பனர்கள் எத்தனை பேர்? அவர்கள் தீண்டாதாருக்கு அன்றைய தினம் என்ன செய்தார்கள் என்று கேட்கிறோம்.

ஆகையால், தாழ்த்தப்பட்ட மக்களும், அவர்களுடைய தலைவர்களின் பட்டினி யையும் பிரார்த்தனையையுங் கண்டு ஏமாற வேண்டாம் என்று எச்சரிக்கை செய்கின்றோம். சட்ட மூலமாகத் தீண்டாதார்களுக்குள்ள தடை களும், துன்பங்களும் கொடுமைகளும் ஒழியாதவரையில் அவர்கள் தனித்தொகுதியை விட்டுக் கொடுத்து கூட்டுத் தொகுதியை ஏற்றுக் கொள்வது அவர்களுடைய அழிவுக்குக் காரணமாகு மென்று  தீர்மானமாகக் கூறுகின்றோம்.

மதக்கல்வி தேவையில்லை

குடிஅரசு -   17.07.1932

பெண்களுக்குக் குடும்ப வாழ்க்கையில் அடிமையா யிருந்து பிள்ளைகளைப் பெற்று வளர்த்து கொண்டிருப்பது ஒன்றுதான் ஏற்றது என்ற அபிப்பிராயமே தவறாகும். இத்தகைய கட்டுப்பாடு இருக்கின்ற வரையிலும் பெண்கள் அடிமைகளாகத்தான் - அதாவது ஆண்களுடைய உத வியை நம்பித்தான் வாழ முடியும் என்பது நிச்சயம். உண் மையில் பெண்களும் ஆண்களுக்குச் சமமாக வாழ வேண் டுமானால், அவர்களும் ஆண்களைப் போலவே தாங்கள் விரும்பியக் கல்விகளைக் கற்கவும், தங்கள் அறிவுக்கும், ஆற்றலுக்கும், விருப்பத்திற்கும் இசைந்த எத்தொழில்களை யும் தடையின்றிச் செய்யவும் உரிமை வேண்டியது அவசியமாகும்.

அல்லாமலும் மதக்கல்வி என்பது அவர்கள் காதில் கூட விழக்கூடாது என்பதே நமதபிப்பிராயம். மதத்தைப் பற்றி தெரிந்து கொண்டிருக்கிற ஆண் மக்களே இன்று அடிமை புத்தியினாலும், மூட நம்பிக்கைகளாலும் கிடந்து சீரழிகின்ற செய்தியைப் பற்றி நாம் அடிக்கடி கூறி வருகின்றோம். மதம் என்பதுதான் மக்களிடத்தில் அடிமை புத்தியையும் பயங் கொள்ளித் தனத்தையும், தன்னம்பிக்கையின்மையையும்,

மூட நம்பிக்கைகளையும் உண்டாக்கக் காரணமாயிருக்கிறது. ஆதலால் மதத்தையே அடியோடு ஒழிக்க வேண்டும் என்று பிரசாரஞ் செய்து வருகின்றோம். இந்த நிலையில் பெண் களுக்கு மதக் கல்வியளிக்க வேண்டும் என்னும் அபிப் பிராயத்தை நாம் எப்படி ஒப்புக்கொள்ள முடியும்? சாதார ணமாக மதக்கல்வி கற்காவிட்டாலும், கேள்வி மூலமும்,

பழக்க வழக்கங்களின் மூலமும் மத விஷயமாகக் கொஞ்சம் தெரிந்து கொண்டிருக்கும் நமது பெண் மக்களின் நிலையை ஆராய்ந்தால் அதன் மோசத்தை அறியலாம். நமது பெண் மக்கள் மனதில் இன்று அடிமை புத்தியும், கோழைத்தனமும், மூட நம்பிக்கைகளும் குருட்டுப் பழக்க வழக்கங்களில் விடாபிடிவாதமும் நிறைந்திருப்பதற்குக்  காரணம் மதமே என்பதை யார் மறுக்க முடியும்? ஆதலால் பெண்களுக்கு மதக்கல்வி வேண்டும் என்று சொல்லுகின்ற அபிப்பிராயத்தை நாம் ஒரு சிறிதும் ஒப்புக் கொள்ள முடியாது.

பெண்களும் ஆண்களைப் போல் உடல் வலிமையிலும் சிறப்படைய வேண்டும், தேகப் பயிற்சி, ஆயுதப் பயிற்சி முதலிய பழக்கங்களை பெற்றிருக்க வேண்டும். தங்களை மானபங்கப்படுத்த நினைக்கும் அறிவற்ற, வெறிகொண்ட ஆண்மக்களை எதிர்த்துத் தங்களைத் தாங்களே காப்பாற்றிக் கொள்ளக் கூடிய ஆற்றலையும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சமயம் நேரும்போது, படை வீரர்களாகச் சேர்ந்து பகைவர்களை எதிர்க்கக் கூடிய சக்தி பெண்களுக்கும் இருக்க வேண்டும். என்பதே நாகரிகம் பெற்ற மக்களின் அபிப்பிராயம். பெண் மக்களும் இவ்வபிப்பிராயத்தை முழு மனத்தோடு ஆதரிக்கிறார்கள். உலகத்தின் போக்கும் அபிப்பிராயமும் இப்படி இருக்க பெண் மக்களுக்கு உயர்தரக் கல்வி கற்பிப்பதனால் பயனில்லை என்று சொல்வதை யார் ஒப்புக் கொள்ளமுடியும்?

ஆனால் தற்காலத்தில் உள்ள கல்வி முறை மிகவும் மோசமானதென்பதை நாம் ஒப்புக் கொள்ளுகின்றோம். வெறும் குமாஸ்தா வேலைக்குப் பழக்கக் கூடிய கல்விதான் இப்பொழுது கற்பிக்கப்படுகிறதே யொழிய வாழ்க்கைக்குப் பயன்படும் கல்வி கற்பிக்கப்படவில்லை என்பது உண்மை யாகும். ஆகையால் தற்காலத்திலுள்ள கல்விமுறையை மாற்றி வாழ்க்கைக்குப் பயன்படக்கூடிய முறையிலும், சிறிதும் மதநம்பிக்கைகளும், கோழைத் தனமும், அடிமை புத்தியும் உண்டாகாத வகையிலும் உள்ள கல்வித்  திட்டத்தை ஏற்படுத்தி பெண்களுக்கும், ஆண்களுக்கும், சமத்துவமான கல்வியளிக்க ஏற்பாடு செய்வதே மக்கள் முன்னேற்றத்திற்கு ஏற்றதாகும் என்று கூறுகிறோம்.
-தந்தை பெரியார்


ஈரோடு தேவதான கமிட்டியார் தங்கள் ஆதிக்கத்திற்குள் உள்ள தேவாலயங்களில் இந்துமதம் என்பதைச் சேர்ந்தவர் களுள் சுவாமியை வணங்க வேண்டும் என்கின்ற ஆசைவுள்ளவர்கள் எல்லோரும் சுத்தமாகவும், ஆசார மாகவும் ஆலயத்திற்குச் சென்று கடவுளை வணங்கலாம் என்று தீர்மானித்த தீர்மானத்திற்கிணங்க இந்துக்கள் என்பவர்களில் சிலர் கடவுளை வணங்க ஆலயம் சென்றதற்கு ஆலயக் குருக்கள் உட்கதவைப் பூட்டிவிட்டுப் போய்விட்டதும் பிறகு வெகு நேரம் குருக்கள் வராததால் கோவிலுக்குச் சுவாமி தரிசனம் செய்வதற்கென்று சென்றவர்கள் திரும்பிவிட்டதும், பிறகு குருக்கள் கோவில் வெளிக்கதவையும் பூட்டிவிட்டதும், சுமார் 15 நாட்களாக கதவு பூட்டி இருப்பதும் வாசகர்கள் உணர்ந் திருக்கலாம். இப்போது அதிகாரிகள் பிரவேசித்து போலீசாரை நட வடிக்கை எடுக்கச் செய்து இ.பி.கோ. 295, 299, 109 பிரிவு களின்படி குற்றம்சாட்டி திடீரென்று வாரண்டு பிறப்பித்து மூன்று பேர்களை அதாவது திருவாளர்கள் ஈஸ்வரன், கருப்பன், பசுபதி ஆகியவர்களை மாத்திரம் அரஸ்டு செய்து அன்றைய பகலிலேயே விசாரணைக்கு வரும்படி ஜாமி னில் விடப்பட்டது. பகலில் மூன்று பேர்களும் மாஜிஸ்ரேட் கோர்ட்டுக்குப் போனவுடன் உடனே விசாரணை தொடங் குவதாய் மாஜிஸ்ரேட் சொன்னதாகவும், எதிரிகள் தங்கள்மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றம் இன்னது என்று தெரியக் கூட முடியாதபடி விசாரிப்பதின் இரகசியம் தெரியவில்லை ஆகையால் வாய்தா கொடுத்தா லொழிய விசாரணையில் கலந்து கொள்ள மாட்டோம் என்று சொன்னார்களாம். அதற்கு மாஜிஸ்ட்ரேட் கோபமாகவும், ஆத்திரமாகவும் வாய்தா கொடுக்கப்படமாட்டாது என்றும், பிராதின் விபரம் தெரியவேண்டுமானால் விண்ணப்பம் போட் டால் நகல் உடனே கொடுக்கப்படும் என்றும் நாளையே விசாரணை செய்து கேஸ் முடிக்கப்படும் என்றும் சொன்னாராம். எதிரிகள் மேஜிட்ஸ்ரேட்டைப் பார்த்து நீங்கள் ஒரு பார்ப் பனராயிருப்பதாலும் உங்கள் கோபத்தையும் ஆத்திரத் தையும் பார்த்தால் எங்களுக்கு உங்கள் மனப்பான்மை ஏற்கனவே விரோதமாகக் கொண்டிருப்பதாய்த் தெரிய வருகின்றதாலும் உங்களிடம் இந்த வழக்கு நடப்பதன் மூலம் நியாயம் பார்க்க முடியாதென்றும், வழக்கை வேறு கோர்ட்டுக்கு மாற்றிக் கொள்ள முயற்சிக்கப்பட வேண்டி யிருப்பதால் வாய்தா கொடுங்கள் என்றும் விண்ணப்பம் கொடுத்துக் கேட்டார் களாம். உடனே மேஜிட்ஸ்ரேட்டுக்கு மயக்கமுண்டாகி அந்த விண்ணப்பத்தை ஏதோ சாக்குச் சொல்லி எதிரிகளிடம் கொடுத்துவிட்டு திங்கட்கிழமை வரை வாய்தா கொடுத்திருப் பதாக தாமே உத்திரவிட்டு விட்டு முச்சலிக்கை வாங்கிக் கொள்ளும்படி சொல்லி விட்டார்களாம். திங்கட்கிழமை தினமும் எதிரிகள் இவ்வழக்கை வேறு கோர்ட்டுக்கு மாற்ற விண்ணப்பம் போடுவார்கள் என்பதாகத் தெரியவருகின்றது!  ஊர் முழுவதும் எதிரிகளுக்கும் எதிரிகளின் செய்கைக்கும், அனுகூலமாகவும் குதூகுலமாகவும் இருக்கின்றது. கூட்டங் களுக்கு 1000, 2000 ஜனங்கள் வந்தவண்ணமாய் இருக் கின்றார்கள். தினப்படி மீட்டிங்குகள் நடக்கின்றன. வழக்கை எதிர் வழக்காடாமல் விட்டுவிட்டு இதையே சத்தியா கிரகமாகச் செய்து தினப்படி ஜெயிலுக்கு ஆட்களை அனுப்பிக் கொண்டிருக்கலாம் என்பதாகச் சிலரும் எதிர் வழக்காடுவதின் மூலம் உரிமை உண்டா? இல்லையா? என்பதை உணர்ந்து பிறகு வேறு ஏதாவது காரியம் செய்யலாம் என்பதாகச் சிலரும் கருதிக் கொண்டிருப்பதாகத் தெரிய வருகின்றது.

எதற்கும் திரு. ஈ.வெ.ராமசாமியார் இவ்விரண்டு வாரமும் வெளி ஊர்களிடையே இருந்திருப் பதால் அதாவது சென்னை, கோயமுத்தூர், பாலக்காடு, கொச்சி, ஆலப்புழை முதலிய இடங்களிலும் கோயமுத்தூர், திருச்செங்கோடு, சேலம் முதலிய இடங்களிலும் மகாநாடு காரியமாகவும் முன்னாலேயே ஒப்புக் கொண்ட படியும் போக வேண்டியிருந்ததால் இக் காரியங்கள் எதிலும் கலந்து கொள்ளவோ கலந்து யோசிக்கவோ முடியாமல் போய் விட்டது.

ஆனாலும் சீக்கிரத்தில் கலந்து ஏதாவது ஒரு முடிவுக்கு வரப்படும். எதற்கும் தக்க முஸ்தீபுகளுடன் முன் ஜாக்கிரதையாயிருக்க வேண்டியது அவசியமாகும். ஒரு சமயம் தாராளமாகத் தொண்டர்களும் பணமும் வேண்டி இருந்தாலும் இருக்கும். அதோடு இவ் விஷயம் துவக்கப்பட்டுவிட்டால் சட்டசபை தேர்தல்களைப் பற்றி கவனிக்க முடியாமல் போனாலும் போகலாம். ஆதலால் தேர்தல் விஷயமான சகலப் பொறுப்பையும் ஜஸ்டிஸ் கட்சிகாரர்கள் எடுத்துக் கொள்ளவிட்டுவிட்டு சுயமரியாதை இயக்கத்தார் களும், மற்றும் சீர்திருத்தக் கொள்கைக் காரர்களும் இதில் முனைந்து நிற்பதின் மூலம் தீண்டாமை விலக்கு பிரசாரம் செய்வதும், பொது ஜனங்களுடைய மனப்பான்மையை இன்னும் அதிகமாக நமக்கு அனு கூலமாக்கிக் கொள்ளும் விஷயத்தில் உபயோகப்படுத்திக் கொள்வதும் மேன்மையாகும். ஆலயபிரவேச உரிமை யைப் பற்றி நமது நாட்டில் பார்ப்பனர்களின் வர்ணாசிரம மகாநாடு ஒன்று தவிர மற்றபடி எல்லா ஸ்தாபனங்களும் இயக்கங்களும் இது சமயம் அனுகூலமாகவே இருக் கின்றன.  அதாவது சமயசம்பந்தமாக வைணவ சைவ சமய மகாநாடுகளும், அரசியல் சம்பந்தமாக காங்கிரஸ்கள் சுய ராஜிய கட்சி, சுதந்திர தேசிய கட்சி, பூரண சுயேச்சை கட்சி, ஹோம்ரூல் கட்சி, ஜஸ்டிஸ்கட்சி என்னும் தென்னிந்திய நல உரிமைக் கட்சி மற்றும் சமுக சம்பந்தமான எல்லா இயக்கங்கள் மகாநாடுகள் இந்து மகாசபை மார்வாடி சபை மற்றும் அநேக பொது கூட்டங்களும், கடைசியாக எல்லாக் கட்சியும் மகாநாடு என்பதும் நேரு திட்டம் என்பதும் மந்திரிகள் உபன்யாசங்களும் சைமன் கமிஷனுக்கு சமர்ப் பிக்கப்பட்ட யாதாதுக்களும் மற்றும்  எல்லாத் தலைவர்கள் என்பவர்களும் பிராமணன் என்கின்ற பத்திரிகை தவிர மற்றபடி எல்லாப் பத்திரிகைகளும் குறிப்பாக பிரதாப கோவில் சம்பந்தப்பட்ட தேவஸ்தான கமிட்டியும் அனு கூலமாக இருப்பதோடு அல்லாமல் தேவஸ்தான இலாகா மந்திரியினுடையவும் என்டோமெண்ட்போர்ட் மெம்பர் களினுடையவும் அபிப் பிராயமும் கடைசியாக கவர் மெண்டினுடைய போக்கும் இச்செய்கைக்கு அனுகூலமாக இருப்பதுடன் ஆதரிப்பும் இருந்துவருகின்றது. இவ்வளவு ஆதரிப்பும் அனுகூலமும் இருப்பதோடு நமது நாட்டில் பணமும் தொண்டர்களும் தாராளமாய் கிடைக்கத்தக்க வண்ணம் தேசநிலையும் இருந்து வருகின்றது. எனவே இம்மாதிரியான முயற்சிக்கு இனிஇதைத் தவிர வேறு ஒரு தக்க சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் என்று யாராலும் சொல்ல முடியாது. எனவே, இந்தக் காரியம் முக்கியமா அல்லது சட்டசபை தேர்தல் காரியம் முக்கியமா என்று யோசித்தால் தேர்தலைவிட இதுவே முக்கியமென்று அநேகருக்கு தோன்றலாம் என்றே கருதுகின்றோம். ஆதலால் எதற் கும் பணக்காரர்களும் தொண்டர்களும் தயாராய் இருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமானதாகும்.

குடிஅரசு - கட்டுரை - 21.04.1929

பகுத்தறிவுக் குவியல்கள்

தாங்களே நம் ஜாதிகளைப் பிரித்து நம்மை இழிவுப்படுத்தித் தாழ்த்தி வைத்துவிட்டு ஏனய்யா இப்படிச் செய்கிறீர்கள்? இது தர்மமா? நியாயமா என்று கேட்டால், நம்மை வகுப்புத் துவேஷக்காரன் என்றும், வகுப்புப் பிரிவினைக்காரன் என்றும் வகுப்புரி மைக்காரன் என்று சொல்லிக் கொன்று விடப் பார்த்தால் அதற்கு நான் பயந்து கொள்ளுவேனா என்று கேட்கிறேன்.

ரயில்வே ஸ்டேஷன்களிலுள்ள ஓட்டல்களை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். ரயிலில் பெரும்பான்மையாய்ப் பிரயா ணம் செய்கிறவர்கள் நாமாயிருக்கி றோம். ஓட்டல்காரனுக்கு அதிகமான லாபம் கொடுக்கிறவர்கள் நாமாயிருக்கி றோம். ஆனால் அந்த ஓட்டலுக்குக்காக ரயில்வே அதிகாரிகள் கொடுத்த இடத்தில் முக்கால் பாகத்திற்கு மேலாக தாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு கொஞ்சம் இடத்தை நமக்கு ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு, அந்த இடத்திலும் எச்சில் போடவும் சாணிச் சட்டி விளக்குமாறு வகையறாக் களை வைக்கவும் கை கழுவவும் செய் கிறார்கள்.

ஒரு பார்ப்பனன் குஷ்டரோகியானா லும் அவன் நேரே சமையலறைக்குப் போய் சுடச்சுட உள்ள பதார்த்தங்களில் தனக்கு வேண்டுமானதை அடுப்பிற்குப் பக்கத்திலிருந்தே எடுத்துச் சாப்பிட்டு விடுகிறான்.

நம்மில் எவ்வளவு பெரிய மனிதர் களானாலும் வெளியில் நின்று கொண்டு நாலணாவைக் கையில் தூக்கிக்காட்டிக் கொண்டு இடைச்சி மார் கட்டிப்பால் விளம்பரப்படத்தில் பெண்கள் கூட்டம் பால் கேட்பது போல் ஒரு கையை தூக்கிக் கொண்டு சாமி சாமி என்று கத்த வேண்டியதா யிருக்கிறது.

ஆறினதையும் ஈ, பூச்சி வீழ்ந்ததையும் விற்காமல் தேங்கினதையும் நாம் வாங் கிச் சாப்பிட வேண்டியதாயிருக்கிறது. இந்த நிலையில் வகுப்பு வித்தியாசத் தையும் வகுப்புத்துவேஷத்தையும் வளர்க்கிறவர்கள் நாமா? இந்தப் பார்ப்பனர்களா என்பதை யோசித்துப் பாருங்கள்.

குடிஅரசு - தொகுதி 3, ப: 127 - 15.8.1926

சுயமரியாதை இயக்கம் ஏற்பட்ட பிறகு மக்களுக்கு எங்கு பார்த்தாலும் மனிதரின் சுயமரியாதைக்கு விரோத மான ஆதாரங்களை ஒழிப்பத்தில் கவ லையும், ஊக்கமும் அதிகமாகி வரு கின்றது.

சென்னை, வட ஆர்க்காடு, சேலம், தஞ்சை, திருநெல்வேலி, மதுரை முதலிய இடங்களில் கூடிய பல மாநாடுகளில் வர்ணாசிரம தர்மம் என்பதைக் கண்டித்திருப்பதுடன் அதற்கு ஆதார மான புத்தகங்களையும் பகிஷ்கரிக்கத் தீர்மானங்களும் ஏக மனதாய் நிறை வேற்றப்பட்டு வந்திருக்கின்றன.

சில மகாநாடுகள் மனுதர்ம சாஸ் திரத்தை நெருப்பில் கொளுத்தி சாம்பலைக் கரைத்தும் வந்திருக்கின்றன. அரசாங்கமும் சட்டசபை மெம்பர்களும் இதைக் கவனிக்கப் போகிறார்களா என்று தீர்மானிக்க முடியவில்லை.

பழைய காலமாயிருந்திருக்குமானால் இம்மாதிரி பெரும்பான்மையான மக்களுக்கேற்பட்டிருக்கும் உணர்ச்சியை மதித்து அரசாங்கமானது வருணா சிரமத்தை அழித்துச் சட்டம் செய்திருக் கும் என்பதோடு வருணாசிரமக் கொள்கைக்காரர்களை கழுவில் ஏற்றி இருக்கும் என்றுங்கூட சொல்லலாம்.

ஏனெனில் நிரபராதிகளான 8,000 சமணர்கள் கழுவேற்றப்பட்டதாக சொல்லும் சரித்திரத்தைப் பார்க்கும் போது இவ்வளவு அக்கிரமும், ஜீவ காருண்யமும் அறிவும் அற்ற தன்மை யான கொடுமையை சகித்துக் கொண்டி ருக்கும் என்றும் யாரும் சொல்ல முடியாது. நமது அரசாங்கங்கள் பழைய கால அரசாங்கங்களைப் பின்பற்றிக் கழுவேற்றாவிட்டாலும் சட்ட மூலம் கொடுமைகளை ஒழிக்கவாவது உதவ வேண்டாமா என்று கேட்கின்றோம்.

குடிஅரசு - தொகுதி 5, ப: 274 - 04.12.1927

பிராமணரல்லாத மடாதிபதிகளும் கொஞ்சமும் தங்கள் மடத்தின் சொத் துக்கள் யாருடையது என்பதையும், யாருக்காக தாங்கள் போகத்தையும், போக்கியத்தையும் பிரதானமாகக் கருதிக்கொண்டு அனாவசியமாய் மடத்துச் சொத்தை திருடி பிராமணர் களுக்குக் கொடுத்து பிராமணரல்லா தாருக்கு விரோதமாய் இச்சட்டத்தை ஒழிக்கப் பார்க்கிறார்கள்.

நமது நாட்டின் தலையெழுத்துக் களில் எதற்கென்றுதான் நாம் அழ முடியும்! ஷயரோகம் போல் நம் நாட் டைப் பிடித்து நாளுக்கு நாள் அரித்துக் கொண்டுவரும் அரசாட்சியின் கீழ் இருப்பதற்கழுவதா? அல்லது நமது நாட்டை அந்நிய ஆட்சிக்குக் காட்டிக் கொடுத்து நமக்குள் இருந்து கொண்டே குடியைக்கெடுத்து நம்மைத் தீண்டா தாராக்கி வைத்திருக்கும் பிராமண தர்மத்திற்கழுவதா? அல்லது நம்ம வரிலேயே சிலர் தமது சமூகத்தையே மறந்து தனது வாழ்வையும்,

பெருமை யையும், போக போக்கியத்தையுமே பிரதானமாய்க் கருதி நமக்குள் இருந்து கொண்டே நம்மைப் பிராமணருக்குக் காட்டிக் கொடுத்தும், அவர்களுக்கு அடிமையாகச் செய்வதுமான பிராமண ரல்லாத மடாதிபதிகள் என்றும், தேசீயவாதிகள் என்றும் சொல்லிக் கொண்டு வாழும் கோடாலிக் காம்பு களுக்கு அழுவதா? நம்நாட்டின் தலைவிதி யாரே அறிவார்!

குடிஅரசு - தொகுதி 2, ப: 104 - 14.2.1926

வியாசர் விருந்து என்று புத்தகம் போட்டு இப்போது எதற்குப் பரப்ப வேண்டும்? அதில் என்ன உப்பா சப்பா? ஒரு லட்சம் காப்பி விற்றிருப்பார்கள்! நம் நாட்டில் இத்தனை மடையர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று கணக்கெடுக்க கேஜ் (அளவு கருவி) ஆகத்தானே அந்த விற்பனை பயன்பட்டது?

மக்களுக்கு உண்மையான அறிவு வந்துவிட்டால் இராமாயணத்தையும், பாரதத்தையும் விட்டு வைப்பார்களா? என்ன இருக்கிறது அவற்றில் எடுத்த துமே விபச்சாரம்! அடடா!

அந்த பாரதத்தில் (வியாசர் விருந்தில்) ஒருவனாவது தகப்பனுக்குப் பிறந்தவனே இல்லையே? இன்னும் சொல்லப் போனால் மனிதனுக்குப் பிறந்தவனே கொஞ்சம் தான். மீனுக்குப் பிறந்தவன் ஒருவன்! பாம்புக்கு பிறந்தவன்! குதிரைக்குப் பிறந்தவன்.

பெரியார் களஞ்சியம், தொகுதி 36, ப:267
விடுதலை 17.5.1957


பெரியாருடைய மனப்போக்கின் அடிப்படையைக் கவிஞர் கருணானந் தம் இவ்வாறு தொடுகிறார். வாழ்க் கையில் இரகசியமே கிடையாது. அவர் பேச்சிலும் எழுத்திலும் தெளிவின் மையோ குழப்பமோ, இருபொருள் தரும் தன்மையோ இருப்பதில்லை. மூடி மறைத்துப் பேச அவர் அறியார். எல்லாமே வெளிப்படை, அச்சம் தயை தாட்சண்யத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர்.

காலமெல்லாம் தாம் செய்வது நன்றி கிட்டாத பணிமட்டுமல்ல, யாருக்காகப் பாடுபடுகிறோமோ அவர்களே உண்மை புரியாமல் எதிர்க்கக்கூடிய பணி என்பது நன்கு தெரிந்திருந்தும், அதனையே தொடர்ந்து ஆற்றி வந்தார்.

மனித உரிமைப் போரில் பெரியார் பேணிய அடையாளம் பெரியார் பேருரையாளர் கு.வெ.கி.ஆசான், ப: 87

என்னை நாஸ்திகன் என்று சொல் லுகிறவர்கள் நாஸ்திகன் என்பதற்கு என்ன அர்த்தம் கொண்டு சொல்லு கிறார்களோ அந்த அர்த்தத்தில் நான் நாஸ்திகன் தான் என்பதை வலியு றுத்திச் சொல்லுகின்றேன்.

நாஸ்திகத்திற்குப் பயந்தவனானால் ஒரு காரியமும் செய்ய முடியாது. அதிலும் சமதர்மக் கொள்கையைப் பரப்ப வேண்டுமானால் நாஸ்தி கனால் தான் முடியும். நாஸ்திகமென்பதே சம தர்மம் என்று பெயர். அதனால் ருஷி யாவையும் நாஸ்திக ஆட்சி என் கிறார்கள். பவுத்தரையும் நாஸ்திகர் என்றதற்குக் காரணம்,

அவர் சமதர்மக் கொள்கையைப் பரப்ப முயன்றதால் தான். நாஸ்திகம் என்பது சமதர்மக் கொள்கை மாத்திரமல்ல, சீர்திருத்தம் அதாவது ஏதாவது ஒரு பழைய கொள்கையை மாற்ற வேண்டுமானால், அந்த மாற்றத்தையும், ஏன் எவ்விதச் சீர்திருத்தத்தையுமே நாஸ்திகம் என்றுதான் யதாபிரியர்கள் சொல்லித் திரிவார்கள். எங்கு எங்கு அறிவுக்கு மரியாதை இல்லையோ, சமத்துவத்திற்கு இடமில்லையோ அங்கு எல்லாம் இருந்து தான் நாஸ்திகம் முளைக்கின் றது. கிறிஸ்துவையும்,

மகமது நபியையும் கூட நாஸ்திகர்கள் என்று யூதர்கள் சொன்னதற்கும் அவர்களது சமதர்ம மும், சீர்த்திருத்தமும் தான் காரணமாகும்.

துருக்கியில் பாட்சாவும், ஆப்கானிஸ் தான் அமீரும் நாஸ்திகர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டதற்கும் அவர்களது சீர்திருத்தந்தான் காரணம்.

ஏனென்றால் இப்போது வழக்கத்தில் இருக்கும் கொள்கைகளும், பழக்கங்களும் எல்லாம் கடவுள் செய்தவையென்றும், கடவுள் கட்டளை என்றும், கடவுளால் சொல்லப்பட்ட வேதங்கள், சாஸ்தி ரங்கள் ஆகியவைகளின் கட்டளை யென்றுமேதான் யதாப்பிரியர்கள் சொல்லுகின்றார்கள்.

குடிஅரசு - தொகுதி 41, ப: 162 - 21,5.1949

திராவிட நாட்டைப் பொறுத்த அளவில் சுயமரியாதை இயக்கம் சொல்லும் விஷயங்களைப் பள்ளிகளில் படித்துவிட முடியாது/ பெரிய கலா சாலை பட்டம் பெற்று விடுவதினாலும் பகுத்தறிவு வந்துவிடாது.

இந்நாட்டுக் கல்வி வேறு, பகுத்தறிவு வேறு. பெரிய வைத்திய நிபுணனாய் இருப்பான், ஆனால் அவனோ பசுவின் மூத்திரமும், சாணியும் சாப்பிட்டால் ஒருவன் மோட்சத்திற்குப் போகலாம் என்று கருதுவான்.

பெரிய வான சாஸ்திர நிபுணனாய் இருப்பான் ஆனால் அவனோ புரோகித ஆரியன் மூலம் மாண்ட தன் தந்தைக்கு அரிசி, பருப்பு, காய்கறி, செருப்பு முதலியவற்றை அனுப்புவான்

பெரிய உடற்கூறு சாஸ்திர நிபுணனாய் இருப்பான், ஆனால் அவனோ தன் வீட்டுப் பெண்களை வீட்டிற்குத் தூர மென்று திண்ணை அறையில் மூடி வைத்துவிட்டு தான் மட்டும் வீட்டிற்குள் உறங்குவான்.

ஆகவே திராவிடனுக்குப் பகுத்தறிவு பெற பள்ளிக்கூடக் கல்வி போதுமான தாகிவிடாது. திராவிடன் பகுத்தறிவு பெற சுயமரியாதை இயக்கம் போதிக் கும் கல்வி, அறிவு அவசியமாகிறது. சுயமரியாதை இயக்கம் இந்நாட்டு மக்களுக்கு முதலில் மான உணர்ச்சி ஏற்படவும், எல்லா மக்களையும் சமூகம், பொருளாதாரம் ஆகியவற்றில் சமப்படுத்தி ஒன்று சேர்க்கவும் ஏற் பட்டதாகும்.

திராவிட நாட்டு மக்களுக்கு மானவுணர்ச்சி இல்லாமல் போனதற்கும் அவர்களுக்குள் ஒற்று மையும் சமத்துவமும் இல்லாமல் போனதற்கும் காரணம் பகுத்தறிவு பயன்படுத்தப் படாமைதான் என்று சுய மரியாதை இயக்கம் சாற்றுகிறது.

குடிஅரசு - தொகுதி 35, ப: 16 - 05.01.1946
தொகுப்பு: க. பழநிசாமி, தெ.புதுப்பட்டி

Banner
Banner