Banner

பகுத்தறிவு

பிறப்பினால் தம்மைப் பிராமணர் என்று சொல்லிக் கொள்பவர்கள் தம்மைத் தவிர மற்ற எல்லோரையும் சூத்திரர் என்றே அழைக் கின்றனர். ஊன் உண்பவரும் ஊன் உண்ணாதவரும் ஆகிய எல்லோரையும் அவர்கள் ஒருவகையாகத் தான் நடத்து கிறார்கள். ஊன் உண்பவன் அவர்கள் வீட்டுக்கு விருந்தி னராய்ச் சென்றால், அவனுக்கும் பிராமணர் மிகுந்த எச்சிலையே புறத்தே வைத்து இருக்கின்றார்கள்.

ஊன் உண்ணாதவன் போனாலும் அவனுக்கும் தாம் உண்டு கழித்த எச்சிற் சோற்றையே புறத்தே வைத்து இருக்கின்றார்கள். போலிச் சைவர் பிறப்பினால் உயர்ந்தவர் என்றால், தம் போல் பிறப்பினால் உயர்ந்த பிராமணரு டனிருந்து உண்கிறது தானே? பிறப்பினாலே தான் ஜாதி என்று சொல்லும் போலிச் சைவர் தம்மை சூத்திரர் என்று தாமே ஒப்புக் கொள்வதானால் அவர் அச்சூத்திர வகுப்பினின்று தப்ப வகையில்லை.

அங்ஙனஞ் சூத்திரரான இவர் மனு முதலிய மிருதி நூல்கள்படி பிராமணர் கடை வாயிலிற் காத்திருந்து அவர் காலாலிட்ட பணியை தாம் தலையாற் செய்து அவர் இடும் எச்சிற் சோற்றை உண்டு ஊழியக்காரராய் காலம் கழிக்க வேண்டுமேயல்லாமல், பட்டை பட்டையாய்த் திருநீறும் பூசிக் கொண்டு பட்டான காசித்துப்பட்டா, பொன் கட்டின உருத்திரக்கா மாலை  எல்லாம் அணிந்து கொண்டு தம்மினும் பிறப்பால் உயர்ந்த பிராமணருக்கெதிரில் ஒப்பாய் நின்று தேவாரம் ஓதுவதும் நூல்கள் கற்பதும் பிறவுஞ் செய்தல் பெரிதும் இகழ்த்தக்க பகைமைச் செயல்களாய் முடியும் அல்லவோ?

- மறைமலை அடிகள்
ஜாதி வேற்றுமையும் போலிச் சைவரும் என்ற நூலில்


இங்கர்சாலின் பொன்மொழிகள்

போப் ஆண்டவர்களை விட - குருமார்களைவிட - புரோகிதர்களைவிட - பாதிரியார்களைவிட - அர்ச்சகர்களைவிட - ஆண்டவனின் அடியவர்களைவிட குண்டூசியைக் கண்டுபிடித்தவன் ஓராயிரம் மடங்கு மக்களுக்கு நன்மை புரிந்திருக்கிறான்.

இன்று நாம் உணர்கிறோம் உலகம் உருண்டை என்பதை! ஆனால், இதைக் கண்டுபிடித்தவர் யார்? போப் ஆண்டவரா? புனித மதக் குருக்களா? புரோகிதர் கூட்டமா? ஆண்டவன் தூதரா? கிறித்துவப் பெருமானா?  கடவுள் களால் அனுப்பப்பட்ட அவதாரங்களில் ஒன்றா?  அல்ல, நிச்சயமாக அல்ல! ஆனால், சாதாரண ஒரு மனிதன், அதிலும் ஒரு  மாலுமி!a

டாக்டர் ரவீந்திரநாத் தாகூர் தமது நண்பர் ஒருவருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் காணப்படும் ஒரு பகுதி:

இந்து மதம் இந்தியாவின் தலைவிதியானது நீக்க முடியாத ஒரு தலைவிதியாகும். அதன் கதி இந்தப்படி தவிர, வேறுவிதமாக இருக்க முடியாது. ஏனென்றால், நாம் நமக்குள் ஜாதி ஜாதியாக பிரிந்து விட்டோம். அந்தந்த ஜாதிக்குள்ளும் வகுப்பு வகுப்பாகவும் பிரிந்து விட்டோம்.

இவ்வண்ணம் நாம் துண்டு துண்டுகளாகப் பிரிந்து போய் விட்டோம். இதனால் நாம் ஒத்து ஒருவரிடத்தில் மனிதத் தன்மையாக இருக்க முடியாமல் போய் விட்டதனால் நாம் அழிந்து ஒழிந்து போவதற்குத் தகுதியுடையவர்களாக ஆனோமே தவிர, நாம் இனி உலகத்தில் உயிருடன் இருக்கத் தகுதியுடையவர்களாக இல்லை.

இப்படி நாம் பிரிந்து விட்டதாலேயே நாம் எக்காலத் திலும் நம் நாட்டைப் பிறருக்கு வசப்பட்டுப் போகும்படிக் கொடுத்துக் கொண்டே வந்திருக்கிறோம். நாம் நம் ஜாதிப்பிரிவுகளால் தற்கொலை செய்து கொண்டவர்களாக ஆகி விட்டோம். நாம் ஜாதிகளை ஒழித்து அதனால் நாம் முன்னுக்குவர வழிகோலவே இல்லை. நம் சாஸ் திரங்கள், ஜாதிப் பிரிவுகளை மீறக்கூடாதென்றும், மீறினால் இவ்வளவு பாவம் இவ்வளவு தண்டனையென்றும் உரைத்து நம்மை அடக்கி விட்டன.

நம் ஜாதிகளையும், அவற்றை வலியுறுத்தி நிலை நிறுத்தும் சாஸ்திரங்களையும் பெரியோர்கள் ஏற்படுத் தினார்கள் என்ற காரணத்தினால் அவை ஆதிகாலம் தொட்டு நடைமுறையில் அனுஷ்டிக்கப் பட்டு வருவதனால் அவற்றை நாம் தற்சமயம் இடையில் கலைக்கப்படாது என்ற மூடக்கட்டுப்பாட்டை வைத்துக் கொண்டி ருப்பதனால், நாம் மனிதத்தன்மை இழந்து உலகிலுள்ள பெரிய ஜன சமூகங்களுக்கு இடையில் தாழ்ந்து விட்டோம்.

- இரவீந்திரநாத் தாகூர்


தந்தை பெரியார் பொன்மொழிகள்

படிப்பு எதற்கு? அறிவுக்கு. அறிவு எதற்கு? மனிதன் மனிதத் தன்மையோடு வாழ்ந்து மற்ற மனிதனுக்கு உதவியாய் - தொல்லை கொடுக்காதவனாய் -நாணயமாய் வாழ்வதற்கு. கல்வி என்பது ஒரு மனிதனுக்குக் கற்பிக்கப்பட வேண்டிய அவசியமெல்லாம் அவன் தன் வாழ்நாளில் சுதந்திரத் தோடு வாழ்வதற்குத் தகுதிப்படுத்தவே

வழக்கறிஞர்: யுவர் ஆனர்; எனது கட்சிக்காரர் மகாமக விழா வில் நகைக்காக ஆசைப்பட்டு ஒரு குழந்தையைக் கொன்றது உண்மைதான் என்றாலும் அதே நாளில் மகாமகக் குளத்தில் குளித்து அந்தப் பாவத்தை அவர் போக்கிக் கொண்ட காரணத்தால் கோர்ட்டு அவரை நிரபராதியாகக் கருதி விடுதலை செய்ய உத்தரவிடுமாறு வேண்டுகிறேன்.

- பொதட்டூர் புவியரசன், திருத்தணி
உண்மை, 15.7.1980


மனப்பாடம் செய்வீர்!

பார்ப்பனரைப் புரோகிதராக அழைத்து நடைபெறும் திருமண வீடுகளிலே புரோகித பார்ப்பான் கூறும் மந்திரம் கீழே தரப்படுகின்றது. இந்த மந்திரத்தை மனப்பாடம் செய்து நமது இயக்கப் பேச்சாளர்களும், பகுத்தறிவாளர்களும் ஒவ்வொரு திருமணத்திலும் கூறக் கேட்டுக் கொள்கின்றோம்.

சோமஹ ப்ரதமோ
விவிதே கந்தர்வ
விவிதே உத்ரஹ
த்ருதியோ அக்னிஸ்டே
பதிஸ துரியஸ்தே
மனுஷ்ய ஜாஹ.

இதன் பொருள்: இங்கு மணமகளாக இருக்கும் பெண்ணை முதலில் சோமனும், பின்னர் முறையே கந்தர்வனும், உத்திரனும், அக்னியும் அடைந்து அனுப வித்தார்கள். இப்போது அய்ந்தாவதாக மணமகனாகிய உனக்குத் தானம் செய்து கொடுக்கிறேன் என்று புரோகிதர் சொல்லுகிறார்.

நமது பெண்களையும், ஆண்களையும் பார்ப்பனர்கள் எவ்வளவுக் கேவலப்படுத்துகிறார்கள் என்கிற உண்மையை நாம் அம்பலப்படுத்தி பார்ப்பனர்களின் சூழ்ச்சிகளை உணர வைக்க வேண்டும். புரியாத மொழியால் வரும் கேட்டைப் பார்த்தீர்களா? மந்திரங்கள் எல்லாம் வடமொழியில் தான் இருக்க வேண்டும் என்று பார்ப்பனர்கள் சொல்லும் சூட்சுமம் புரிகிறதா?

மலையென மாண்புற்றார் என மாந்தருள் சிறந்தோரை போற்றுவர். மலைவளங் காண்போர் மலை விளைந்த பொருட்களையெல்லாம் புகழ்ந்துரைப்பர். மலைவீழ் அருவியை கவிஞர் பெருமக்கள் கவிதை வரிகளால் கருத்து வளம் சேர்ப்பர். மலைவாழ் மக்களின் தாழ் நிலைக்குத் தந்தை பெரியாரின் கொள்கை ஏந்தியோர் கூவிக்குரல் கொடுப்பர். குன்றாது பணிமுடிப்பர்.

தாளுக்கு நீரூட்டி தலையாலே இளநீரை நன்றிக்கு வித்தாகும் என நவில்வர் நன்குணர்ந்தோர் தான் வளர, வாழ்வுபெற கொள்கைப் பாலூட்டிய - பெற்ற தாயினும் பெருந்தாயெனப் பேண வேண்டிய பெரியார் அவர் களையே பேணாத பெரும் பதவிக்காரர்கள், நன்றியா? அஃதென்ன விலை என்பர்!

இயற்கையைக் காணுங்கால், எம்மினத்து மக்கட்கு எவ்வாறு ஒப்பிடலாம், உணர உரைக்கலாம் என்று எண்ணாமல், பெண்ணினத்தைப் பேயாக வடித்துக் காட்டிய ஆத்திகக் கூட்டம், பெண்களின் உடல் மேட்டையும், தொடைகளின் கூட்டையும், பாட்டாகப் பாடி வைத்தனர்.

எழு முலையை ஏந்தியார் எவர்மீது காமுற்றாலும் வாழ்வு பெறுவர் என்று வள்ளுவன் கூறுவான். அதுவும் படிக்காதவன் பாழ் நிலையை பறை சாற்ற உவமையாக உணர்த்திட்டான். ஆனால் கந்தப் பெருமானின் மங்காப் புகழ் பாட வந்த ஆசிரியன், மாயைப் படலத்தில் சாயும் தோல்தனத்தை கூசாமல் பாடுகின்றான். கந்தபுராணத்தில் காணும் சுவையை சுவைக்க வேண்டுமா? பாடல் இதோ!

பொருப்பென எழுந்து
வல்லின் பெற்பெனத்
திரண்டு தென்னந்
தருப்பை யிள நீரெனத்
தண்ணென அமுதுட் கொண்டு
மருப்பெனக் கூர்த்து
மாரன் மகுடத்தில்
வனப்பு மெய்தி
இருப்பதோர்
பொருண்டிமே லிணை
முலைக்கு லையாமே.
- கந்தபுராணம்,

மாயைப் படலம், பாடல் -51

கந்தனின் புகழ் பாட வந்ததாகக் கதைக்கும் காமக் கோட்டத்துக் கதாநாயகர்கள், கன்னிப்பெண்களின் முலை முகட்டைப் பாடுவதும், தண்ணென அமுதூட்டுவதாக அறுசுவையை ஒரு சுவையில் ஊட்டுவதும் கடவுளின் சிறப்பையா கூட்டுகிறது? மாறாகக், காமக் கடலில் நீந்தித் திரிந்த கயவர்களின் உள்ளக் கிடக்கையை உலகுக்கு உணர்த்தியன்றோ நிற்கிறது!

எனவே, கந்தனைப் பாட வந்தவன் கன்னி மேட்டைப் பாடுகிறான் என்றால் உள்ளது தானே சிறக்கும்!

- தஞ்சை ஆடலரசன் உண்மை, 1.8.1980


யாகம் செய்தால் மழை வருமா?

மழை வேண்டி நடத்தப்படும் யாகங்களுக்கு அறிவியல் பூர்வ அடிப்படை இருக்கிறதா என்று, ஒரு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. மதுரா நகரைச் சேர்ந்த விர்ஸ்தி விஞ்ஞான் மண்டலைச் சேர்ந்த எச்.பி.சர்மா இந்த ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டார்.

யாகத்தில் சில வகையான மரச்சுள்ளிகளையும், பிற பொருள்களையும் ஹோமத்தில் சேர்த்து எரிப்பதால் வெளியாகும் வாயு மற்றும் சாம்பல் ஆகியவற்றின் காரணமாக ஈரத்தன்மையுடைய நீர்த் துகள்கள் விண்ணில் ஏற்படலாம் என்ற அனுமானத்தில் இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

மதுரா நகரில் இதற்கான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. குறிப்பிட்ட பகுதியில் மேகங்கள் 48 மணி நேரத்திலிருந்து 72 மணி நேரத்திற்குள் சேர வேண்டும். மேகம் திரளத் தொடங் கியதிலிருந்து மூன்று நாட்களுள் சில சென்டிமீட்டர்களாவது மழை பெய்ய வேண்டும். யாகம் முடிந்த ஓரிரு நாள்களுக்குப் பின்னர் கூட மேகம் திரளலாம். இந்த ஆராய்ச்சிக்கான  இலக்கு 10 மைல் சுற்றளவாய் இருந்தது.

பத்து மைல்களுக்கு அப்பாலும் மழையின் அளவைக் கணக்கிட்ட இந்திய வானியல் ஆராய்ச்சி நிலையத்தால் ஏற்பாடுகள் செய்யப் பட்டிருந்தன. சீதோஷ்ண நிலை, ஈரப்பதம், வானத்தின் நிலை போன்ற வானியல் அளவு கோல்கள் அவ்வப்போது அளவிடப்பட்டன.

ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளப்பட்ட பகுதிக்கருகில் காலை ஆறு மணியிலிருந்து இரவு ஏழு மணி வரை, குழுமிய நீர்த்துகள்கள் போன்றவற்றின் விவரங்களும் சேகரிக்கப்பட்டன. எனினும் இந்த ஆராய்ச்சியின் போது அப்பகுதியில் எந்த வித மேகக் கூட்டமும் திரளவில்லை என்று செயற்கைக் கோள் அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. மழை பெய்வதற்கான சாதகமான ஈரப்பதத்தின் அளவு கூட அதிகரிக்கவில்லை.

- தினமணி, 6.6.1988

பகுத்தறிவின்படி உலக மக்கள் 100க்கு 99பேர் களின் கருத்துப்படி எதுவெல்லாம் நாணயக் கேடோ, ஒழுக்கக் கேடோ அவையெல்லாம் பார்ப்பனருக்கு யோக்கிய மும் நாணயமுமான காரிய மாகி விடுகிறது. இம்முறை யினாலேயே நம் நாட்டில் ஒழுக்கம் நாணயம், யோக் கியம் என்பவை மிக மிக அருமையாக போய் விட்டன.

- தந்தை பெரியார், விடுதலை, 8.1.1966


யோசிப்பீர்

என்னை அழைக்கின்ற கோவிலின் சாமி

எனக் கிழிவாய்த் தெரியும் - ஜாதி

தன்னை விளக்கிடுமோ இதை யோசிப்பீர்

சமூக நிலை புரியும்.

என்னை அளித்தவர் ஓர் கடவுள் மற்றும்

ஏழையர்க்கோர் கடவுள் - எனில்

முன்னம் இரண் டையும் சேர்த்துருக்குங்கள் முளைக்கும் பொதுக் கடவுள்.

- புரட்சிக்கவிஞர்


இயேசு சொல்லுகிறார்

ஆதாரம்: (நித்திய ஜீவபாதை, யோவான் எழுதிய சுவிசேஷம்)

ஒருவன் என் வார்த்தையைக் கைக்கொண்டால் அவன் என்றென்றைக்கும், மரணத்தை காண்பதில்லை என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். அதிகாரம் 9 (51-52)

அப்படி என்றால் கிறித்தவர்கள் சாகாமல் இருக் கின்றார்களா? செத்துக் கொண்டிருப்பதிலிருந்து தெரிவதென்ன? அவர்கள் இயேசுவின் வார்த்தையை கைக் கொள்வதில்லை- அப்படியா?

தகவல்: பா.ரா.ராமதுரை, சிவன்வயல்
உண்மை, 15.9.1980


சுயமரியாதை இயக்கம் துணிந்து சகல ஜாதியும் ஒழிந்துதான் ஆக வேண்டும் என்று சொல்லுவதற்குக் காரணம் அது மனித சமூகத்தினிடமிருந்து எவ்விதப் பெருமை யையும் மதிப்பையும் எதிர்பார்க்கவில்லை. ஜாதி ஒழிப்புக்குத் தடையாகக் கொண்டு வந்து போடப்படும் எந்த முட்டுக் கட்டையையும் இலட்சியம் செய்வதில்லை.

Banner

அண்மைச் செயல்பாடுகள்