பகுத்தறிவு
Banner

பகுத்தறிவு

ஆரியர் யோக்யதை தெரியாதா?
நினைத்தவனோடு கூடி ஜனித்த சங்கர வம்சம்தானே குருபரம்பரை?

1936 ஆம் ஆண்டு குடியரசிலிருந்து

சென்னை சர்வ கலா சாலை வித்துவான் பரீஷைக்கு பாடம் வைத்திருக்கும் புத்தகங்களில் தொல்காப்பிய பொருள திகார ஆராய்ச்சி என்னும் புத்தகமும் ஒன்று. இப்புத்தகம் தோழர் மு.இராகவ அய்யங்கார் என்ற ஒரு பிராமணனால் எழுதப்பட்டது. அய்யங்கார் எழுதிய தொல்காப்பியப் பொருளதிகார ஆராய்ச்சி புத்தகத்தைப்பற்றி சில நாளாய் தமிழ்நாட்டில் கிளர்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. பிரஸ்தாப கிளர்ச்சியில் தமிழர்களுடைய விசேஷ கவனமெல்லாம்.

சென்று கொண்டிருக்குக்குமென்பதைப்பற்றி சொல்ல வேண்டியதில்லை. அய்யங்கார் எழுதிய ஆராய்ச்சி நூலில் தமிழர்களை கேலலப்படுத்தியும், ஆரியப்பார்ப்பனர்களை மேன்மைப்படுத்தியும் எழுதிய பகுதிகளேதான் கிளர்ச்சிக்கு மூலகாரணம். இந்த உண்மையை தற்போது, தமிழர்கள் மானத்தைக் காப்பாற்றவும் ஆரியர்களுடைய ஆபாசத்தை சந்திக்குக் கொண்டு வரவும் செய்த பெருமை அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத் தமிழாசிரியர் தோழர் சோமசுந்தர பாரதியார் அவர்களுக்கே உரியது.

அய்யங்காரின் ஆராய்ச்சி நூலிலிருக்கும் ஆபாசத்தை தமிழர்களை நன்கு அறிந்துகொள்ளும்படி தோழர் பாரதியார் அவர்கள் செய்த பிற்பாடும் அய்யங்காரின் வடிகட்டிய யோக்கியத்தனம் மாறவில்லை என்றால் தமிழர்களை எவ்வளவு  தூரம். வடிகட்டிய முட்டாள்களாக அய்யங்கார் கருதிக்கொண்டிருக்கிறார் என்பது புலனாகும். தமிழர் களிடத்தில் உஞ்சி விர்த்தி வாங்கி வயிறு கழுவிப் பிழைக்க ஒண்ட வந்தவர்களே ஆரியர்கள் என்று சொல்லிக்கொள்ளும் புரோகிதக் கூட்டத்தார் ஆவார்கள்.

அதாவது நமது மு.இராகவய்யங்காரின் மூதாதையர்கள் இவ்வாரியக் கூட்டத்தாருக்கு இன்று நாகரீகமென்ப தொன்றிருக்குமானால் அது தமிழர் நாகரீக நிழலில் சஞ்சரித்த வாடை என்பது அய்யங்கார் மறந்துவிட்டார் போலும்! உண்மை இவ்வாறிருக்க நமது அய்யங்கார் நமது ஆராய்ச்சி நூலில் தமிழர்களைப்பற்றி என்ன சொல்லி இருக்கிறார் என்பதை சற்று கவனித்தால் அய்யன்காரின் ஆணவமும், அவரை ஆதரித்து எழுதும் அயோக்கிய பத்திரிகைகளின் தன்மையும் வெட்டவெளிச்சமாய் விடும்.

பண்டை தமிழருக்குள் ஒழுங்கான மண முறையில்லை. நினைத்தவன். நினைத்தவளை, நினைத்தபடி அவள் விருப்பத்திற்கு மாறாக அவள் சுற்றமறியாதபடி வலிந்து ஒழுகி வந்தான். இந்த களங்கம், நிறைந்த களவு முறையை நீக்கி ஆரிய மேலோர் கரணங்களமைந்த கற்பியல் முறையை தமிழ் நாட்டாருக்கு நன்கு விதித்துப் போந்தனர் என்பதேயாம்!

அய்யங்காரின் இக்கூற்றுப்படி தமிழ் நாட்டினருக்கு கற்பில்லை என்றும், நினைத்தவன் நினைத்தவளை நினைத்தபடி அவள் விருப்பமில்லாமல் பலாத்காரமாய் நடந்து கொண்டு வந்தார்கள் என்றும், இவ்வநாகரீக முறையை ஆரிய மேலோர் என்ற ஒரு கூட்டத்தார் நீக்கி கற்பியல் முறை போதித்தனரென்று பெறப்படுகிறதல்லவா? அய்யங்காரின் ஆராய்ச்சிப்படியும், அய்யங்காரை பரிபூரணமாக ஆதரிக்க முற்பட்டிருக்கும் ஆனந்த விகடப் பத்திரிகையின் சாதி அபிமான ஆராய்ச்சிப்படிக்கும் ‘ஆரிய மேலோர் என்ற சொல்லப்படுவது ஒரு கழுதைக் கூட்டமாகவே இருக்கட்டும்.

அதைப்பற்றி நமக்கு கவலையில்லை. ஆரிய மேலோர் என்ற ஒரு கூட்டமே தமிழருக்கு கற்பியல் முறையை போதித்த னரென்ற பதம், அய்யங்கரரின் ஆராய்ச்சியில் காணப்படுவதால் அது எந்த மூல தஸ்தாவேஜியிலிருந்து ஆராய்ச்சி செய்திருந் தாலும், அந்த மூல தஸ்தாவேஜி தயாரித்தவனெல்லாம் வடிகட்டிய காலிகளாகவும், காலிப்பயல்களாகவும்தான் தமிழர் கள் கருதமுடியும்.

எப்படி இருந்த போதிலும் தமிழர்களுக்கு கற்பியல் முறையை போதித்தான் ஆரியன் என்பதை கொஞ்சம் கவனிக்கவேண்டியிருக்கிறது. ஆரியன் என்றால் இப்போது பிராமணன் என்று சொல்லிக்கொள்ளும் ஒரு ஜாதியிருக்கிறதே அதற்குத்தான் சொல்வதாகும். இப்போதி ருக்கும் பிராமணர்கள் தங்கள் முன்னோர்கள் ஆரியர்கள் என்று சொல்லிக்கொள்வதுண்டு. இந்த ஆரிய வம்ச பரம்பரையிலுதித்தவர் நமது மு.இராகவையங்கார்.

இவருடைய ஒத்துக்கு மத்தளம் அடிக்கும் கோமாளிப் பத்திரிகையான ஆனந்தவிகடன் ஆரிய வம்ச பரம்பரையிலுதித்தவர்களாலேயே நிர்வாகம் செய்யப்படுவதாகும். தமிழர்களுக்கு கற்பு போதித்துக் கொடுத்த இக்கூட்டத்தாரு டைய கற்பு நிலையோ சொல்ல வேண்டியதில்லை.

தமிழர் களை இழிவுபடுத்தி அய்யங்கார் எழுதி இருப்பதின் அடிப்படையான அந்தரங்கமெல்லாம் தங்கள் வம்ச பரம்பரையின் ஆபாசங்களை மறைத்து முலாம் பூசவேயாகும். சொந்த ஆபாசத்தை பரிசுத்தப்படுத்திக்கொள்வதில் நமக்கு ஆட்சேபணை இல்லை.

ஆனால் தமிழர்களை இழிவுபடுத்தி விட்டு தன் இனத்தை பரிசுத்தப்படுத்தப்பார்க்கும் அய்யங் காரின் அகம்பாவத்திற்கும், அய்யங்காருக்கு ஒத்துக்கு மத்தளம் அடிக்கும் யோக்கியர்களுக்கும் தக்க புத்தி கொடுக்க வேண்டுவது ஒவ்வொரு தமிழர்களுடைய நீங்காக் கடமை யாகும். தன் வினை தன்னைச் சுடும் ஓட்டப்பம் வீட்டைச் சுடுமென்பதை அய்யங்கார் மறந்துவிட்டார் போலும்!

ஆரியர் (பார்ப்பனர்) களுடைய மூலமே இன்னதென்று தெரியாது. தகப்பன் பெயர் தெரியாத வம்சமே பிராமண (ஆரிய) வம்சம் எப்படியெனில் இருடிகள் - (ஆரிய மேலோர்) ரிஷிகள் யாருக்கு ஜனித்தார்கள் என்று கேட்காதே என்பதற்கு பதிலாக ரிஷிமூலம் நதி மூலம் கேட்காதே’ என்ற ஒரு வார்த்தையை தெருவில் திரியும் எதுவும் சொல்கிறது. ஏனென் றால் கக்கூசு தண்ணிரும்,

ஜலதாரைத் தண்ணீரும் நதியாகி விடுகிறது. ஆதலால் அது தெரிந்தால் அதை யாரும் தொட மாட்டார்கள். ஆதலால் அது போல் மூலம் தெரியாத - தெரிந்து கொள்ளக்கூடாத ஜாதி ஆரிய ஜாதி என்பது ஒரு பக்கமிருக்கட்டும். குரு பரம்பரையின் யோக்கியதையைக் கேட்டால் ஒரு கழுதை கூட சிரிக்கக் கூடிய நிலையிலிருக்கிறது. பிராமணர்களுக்கு குரு பீடம் சங்கராச்சாரியார். அவருக்கு தகப்பன் பெயர் தெரியாது.

சங்கரர் விதவைக்குப் பிறந்தவர். ஆகவே சொந்த புருஷனுக்கில்லாமல் நினைத்தவனை கூடிப்பெற்றெடுத்த சங்கர பரம்பரையே குரு ஸ்தானம். இன்னொரு ஆபாசத்தைச் சொன்னால் வெட்கக்கேடு. அதாவது பஞ்ச கவ்யமென்ற பெயரால் மாட்டு மூத்திரத்தையும், சாணியையும் (அதாவது மல மூத்திரத்தையும்) அருந்துபவர்கள்.

இந்த நாகரீகக் கூட்டத்தார். தமிழர்களுக்கு கற்பு சொல்லிக் கொடுத்தார்களென்று அய்யங்கார் ஆராய்ச்சி முடிவு கட்டுவ தோடு, ஆனந்தவிகடனும் ஆதரிப்பதென்றால் அதை என்னவென்று சொல்வதோ தெரியவில்லை. ஆரியர் தமிழருக்கு கற்பு கற்றுக்கொடுத்தார்கள் என்பதை விட தங்களைப் போலவே தமிழர்களையும் மல மூத்திரம் அருந்த கற்றுக்கொடுத்தார்கள் என்றால் பொருந்தும். அதையும் தமிழர்கள் விட்டு வருகிறார்கள்.

அய்யங்காரும் கண்ணாடி வீட்டிலிருந்துகொண்டு மச்சு வீட்டின் மேல் கல் எறிவதென்றால் அதை சும்மா விட முடியுமா? தன் முதுகு தனக்குத் தெரியாத உயர் ஜாதி என்று இறுமாப்படைந்து கிடக்கும் கூட்டத்துக்கு சிலவற்றை தமிழர்கள் சார்பாகச்சொல்கிறேன்.

இன்று சிறப்பாக தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கொள்வோம். சம்சாரம் கற்பு தவறிவிட்டாள் என்ற ஒரு சந்தேகத்தை காரணமாகக் கொண்டு மனைவியை கொலை செய்ததோடு தானும் தற்கொலை செய்து கொண்ட தமிழர் பலர். கணவன் கற்பு நிலை தவறிவிட்டான், பரஸ்திரீ மோகம் பிடித்து விட்டான் என்ற காரணத்துக்காக கயிற்றுக்கு இரையான தமிழ் பெண்மணிகள் அனந்தம் கற்பை காப்பதற்கு தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்கும் கோலாகலங்கள் கோடிக்கணக்காகும்.

நீதியிலாக் காவின் பழைய காதல்களைப் புரட்டிப்பார்த்தால் கற்பு என்ற ஒன்றிற்காக மானத்தைப் பெரிதெனக் கருதி தமிழர்கள் செய்திருக்கும் செய்கைகள் தெற்றெனப் புலப்படும். கற்பை காக்க வேண்டி பலாத்காரம் செய்ய வந்த ஒரு அயோக்கியனின் ஆண்குறியை அறுத்த ஒரு தமிழ்ப்பெண்மணியின் சரிதை சமீபத்தில் திருச்சியில் நடந்ததாகும். இம்மாதிரியான சம்பவம் எப்போதாவது நடந்ததாக உயர்ந்த குலமென்று சொல்லப் படுகிற பிராமணக்குடும்பங்களில் உதாரணம் காட்டவாவது முடியுமா என்று நமது அய்யங்காரையும் அவரை ஆதரிக்கும் முட்டாள்களையும் அறை கூவி அழைக்கிறேன்.

ஆரியப் பார்ப்பனக் குடும்பங்களில் கற்புக்கு உதாரணம் காட்ட முடியாவிட்டாலும்போகட்டும். நடை முறையிலாவது கற்பு முறைப்படி அமுலில் இருக்கிறதா என்றால் அதுவுமில்லை. தன் காரிய லாபத்திற்கு எதையும் செய்யத் துணிந்தவன் பார்ப்பானே என்பது உலகமறிந்த ரகசியம். அதனாலேயே பழய அகராதிகளில் ஆரியர் என்றால் மிலேச்சர் என்று (தமி ழர்கள் சு. ம. காரர்கள் அல்லாத ஆரியர் பிரசுரித்த அகராதி களிலேயே இன்றும் காணலாமே!

அரசியல் துறையிலும் மதத்துறையிலும் மேல் அதிகாரிகளுக்கும் கட்டளைகார தமிழ் சீமான்களுக்கு வலிய கூட்டிக்கொடுத்து விட்டு யோக ஷேமத்துடன் வாழ்ந்து வருபவர்கள் எல்லாம் தமிழர்களா? இதற்கு ஆதாரம் வேண்டுமென்றால்    சிதம்பர ரகசிய மென்று தென்பாதி தோழர் டி. எஸ். கனகசபையால் எழுதப்பட்ட புத்தகத்தைப் பார்க்கவும். (அது குடி அரசு ஆபிசில் விற்கப்படுகிறது.)  (1) கருங்குழி பார்சல் வழக்கு தமிழர் குடும்பத்தில் நடந்ததா?  2) மாயவரத்தில் சக்தி பூஜை அய்யர் வழக்கு தமிழரிடையே நடந்ததா? 3) மதுரை பார்சல் வழக்கு தமிழர் குடும்பத்தில் நடந்ததா? 4) விமானக்காதல், வழக்கு வேலூர் வழக்கு இவையெல்லாம் தமிழர் குடும்பத்தில் நடந்ததா?

இவைபோன்ற ரசமான சம்பவங்கள் இன்னும் எத்தனை உதாரணத்துக்கு வேண்டும்? ஆகவே நடைமுறையிலிருக்கும் தனது சொந்த சமூகத்தின் ஆபாசத்தைப் போக்குவதற்கு செய்யவேண்டிய கைங்கர்யங்கள் அனந்த கோடிகளிருக்கும் போது மூடத்தனமான சேவைகளில் வீண் ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டுவதில்லை.

தொல்காப்பிய மென்ற நூல் எப்படி எழுதப்பட்டதென்பதே தெரியாது. இதிலிருந்து நச்சினாராக் கினியன் என்ற ஒரு பார்ப்பன அயோக்கியனும் நமது அய்யங்கார் சுவாமிகளும் தமிழர்களைப்பற்றி பொய் ஆராய்ச்சி செய்ய புறப்பட்டதேனோ? ஆகவே உத்தமத் தமிழர்கள் வாழும் நாட்டில் விபசாரம் போன்ற ஆபாச அழுக்குகளே உருவாயமைந்து சஞ்சரிக்கும் உஞ்சி விர்த்தி பார்ப்பனக் கூட்டத்திற்கு கற்பியல் முறையை போதிக்கத்தக்க கைங்கர்யத்தில் அய்யங்கார் ஈடுபடுவதுதான் அறிவுடமை யாகும். அதோடு உத்தமத் தமிழர்களை இழித்துக்கூறும் கூற்றுகளை தனது ஆராய்ச்சி நூலிலிருந்து அப்புறப்படுத்தி விடுவதற்கு வாய்தா நிபந்தனை இல்லாமல் செய்வது அய்யங்காரின் முதல் வேலையாகும்.

தலைவரவர்கள் இக்கூட்டத்திற்குத் தலைமை தாங்கு வதற்குத் தகுதி இல்லை என்று குறிப்பிட்டார்கள். இதற்குத் தனித் தகுதி ஒன்றும் தேவையில்லை. கூட்டத்தில் ஒழுங்கு முறை தவறாமல் அடக்கி ஆள வேண்டும். அது தவிர தலைமை தாங்க தகுதி தேவை இல்லை.

தலைவரவர்கள் நல்ல ஆராய்ச்சிக் கருத்துகளை எடுத் துரைத்தார்கள். முதலில் நீங்கள் பகுத்தறிவாளர் கழகம் என்றால் என்ன என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சிலர் சாமி இல்லாதவன் என்பார்கள். பகுத்தறிவாளர்களில் ஒரு பகுதியினருக்குத்தான் கடவுள் இல்லை. பகுத்தறிவு என்றால் மனிதன் ஒருவனுக்குத்தான் உண்டு. பகுத்தறிவு என்றால் எதையும் சிந்தித்து அறிவைக் கொண்டு ஆராய்ந்து ஏற்பதாகும். அறிவைப் பிரித்தவர்கள் பகுத்தறிவிற்கு ஆறாவது அறிவு என்று பிரித்திருக்கிறார்கள்.

ஒரு கடையில் போய் ஒரு பொருள் வாங்கினால் அதன் தரம், விலை, மதிப்பு யாவற்றையும் சிந்தித்து அதன் பின்தான் வாங்குகின்றோம். இப்படி ஒவ்வொரு காரியத்தையும் சிந்தித்துச் செய்கிற மனிதன் சில காரியங்களில் முன்னோர் சாஸ்திரம், புராணம், வழக்கம், கடவுள் என்று சொல்லி, சிந்திக்காமல் ஏற்றுக் கொண்டிருக் கின்றான். அதன் காரணமாக மனிதன் தன் அறிவினால் அடைய வேண்டிய அளவு பலன் அடையவில்லை.

மற்ற நாடுகளில் மனிதன் சந்திர மண்டலத்தில் கார் ஓட்டுகிறான் என்றால் அது அவனுடைய அறிவின் பலனாலே யேயாகும். இங்கு நமது மக்கள் அடிப்படையிலேயே அறிவற்றிருக்கிறார்கள். சிந்திக்காமல் எனது மதம், எனது இலக்கியம், எனது சாஸ்திரம், முன்னோர் சொன்னது என்று எதை எதையோ ஏற்றுக் கொண்டிருக்கின்றான்.
பகுத்தறிவாளர் கழகம் என்பது மிருகப் பிரயாயத் திலிருக்கிற மக்களை மனிதப் பிராயத்திற்குக் கொண்டு வருவதேயாகும். அதற்கு முன் நாம் (சுமார் 100, 150 ஆண்டு களுக்கு முன்) கட்டை வண்டியில் பிரயாணம் சென்று கொண்டிருந்தோம். இப்போது எங்கள் முன்னோர் சென்றது, கடவுள் சென்றது, நீண்ட காலமாக இருந்து வந்தது என்பதற்காக எவரும் கட்டை வண்டியில் செல்வது கிடையாது.

மற்ற மதக்காரனை விட்டு நம் மதத்தை எடுத்துக் கொண்டால் உலக மக்களுக்கு அறிமுகமாகிற வகையில் நம்மை அவனுக்கு விளக்க வேண்டுமானால், சுருக்கமாகத் திராவிடன் என்று சொன்னாலும் இங்குள்ள முஸ்லீம்கள், கிறிஸ்தவர்கள் யாவரும் திராவிடர்களே ஆவார்கள்.

நம்மைத் தனித்துக் காட்டிக் கொள்வதற்கு என்ன இருக்கிறது? இந்து என்று சொன்னால் இந்து மதம் என்று சொன்னால் அதன் ஆதி அடிப்படை என்ன? ஒரு கிறிஸ்து வனையோ, துலுக்கனையோ கேட்டால் அவன் தன் மதத் தலைவனையும், மத நூலையும், மதம் ஏற்பட்ட காலத்தையும் கூறுகின்றான். நீ இந்து என்ற சொல்வதற்கு உனக்கு என்ன ஆதாரம் இருக்கிறது? உன் மதத்திற்குரிய வேத நூல் என்ன? உன் மதம் தோன்றிய காலம் என்ன என்பதற்கு எந்தப் பதிலைச் சொல்ல முடியும்?
இந்து மதம் என்பது ஒரு கற்பனையே தவிர, உண்மையில் அப்படி ஒரு மதம் இல்லை. இதைப் பற்றிக் காந்தியிடமே சொல்லி இருக்கிறேன். அவரும் ஒப்புக் கொண்டிருக்கிறார். இந்துமதம் என்று ஒன்று இருந்தது என்பதற்கு நமது இலக்கியங்கள் எதிலும் ஆதாரம் இல்லை.

நாம் எந்தக் கடவுளையோ, மதத்தையோ, சாஸ்திரத்தையோ திட்டுகிறோமென்றால் அதில் நம்மைத் திட்டியிருக்கிற அளவிற்கு நாம் திட்டவில்லையே! இந்து மதப்படி எடுத்துக் கொண்டால் நீ நான்காம் ஜாதி, இழி ஜாதி சூத்திரன்தானே! பார்ப்பானுக்கு வைப்பாட்டி மகன் என்பதை ஏற்றுக் கொண்டிருக்கிற முட்டாள் தானே! நீ முட்டாளாக இருப்பதால்தானே  கோயிலுக் குப் போகிறாய், முட்டாளாக இருப்ப தால்தானே சாம்பலையும் மண்ணையும் பூசிக் கொள்கின்றாய். அறிவு இருந்தால் இதனைச் செய்வாயா?

கோயிலுக்குப் போகிறவன் முட்டாள் என்று சொல்கிறேன். நீயே சிந்தித்துப் பாரேன். நீ மிகச் சுத்தமாகக் குளித்து முழுகிவிட்டு பயபக்தியோடு கோயிலுக்குப் போகிறாய். அங்கு பார்ப்பான் இருந்து கொண்டு கர்ப்பக்கிரகம் இருக்கிற இடத்திற்கு நீ வரக்கூடாது; நீ சூத்திரன்; வெளியே நில்! என்கின்றான். அதைக்கேட்டு நீ வெளியே நின்று கன்னத்திலடித்துக் கொள்கின்றாயே தவிர, நான் ஏன் உள்ளே வரக்கூடாது என்று எவனும் கேட்பதில்லையே! இப்படிச் செய்கிறவன் முட்டாள் இல்லாமல் அறிவாளியா? என்று சிந்தியுங்கள். கோபப்படாமல் சிந்தியுங்கள். இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக ஒரு இனம் சூத்திரனாக - பார்ப்பானுக்கு வைப்பாட்டி மகனாக இருந்து கொண்டிருக்கிறதென்றால் அறிவும் சிந்தனையும் இல்லாததால்தானே!

6.12.1970 அன்று கும்பகோணத்தில் தந்தை பெரியார் அவர்கள்

ஆற்றிய உரை
(விடுதலை, 23.1.1971).பகுத்தறிவாளர் கழகம் துவக்குவதற்கு முன் பகுத்தறிவாளர் என்றால் என்ன என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகுத்தறிவாளர் என்றால் மனிதன். மனிதன் ஒருவனுக்குத்தான் பகுத்தறிவு உண்டு. மனிதன் ஒருவன்தான் சிந்திப் பான். வாய்ப்பு வசதி, தேவை, வளர்ச்சி இவைகளைப் பற்றி மனிதன் ஒருவன்தான் சிந்திக்கின்றான், நிலைமைக்கேற்பத் தன்னை மாற்றிக் கொள்ளக்கூடியவன் மனிதன் ஒருவனேயாவான். மற்ற எந்த ஜீவனுக்கும் இந்த அறிவு கிடையாது.

பகுத்தறிவுள்ள மனிதன் பகுத்தறிவினைப் பயன்படுத்திச் சிந்திக்காத காரணத்தால் சாம்பலையும், மண்ணையும் பூசிக்கொண்டு இராகு காலம், குளிகை, எமகண்டம் என்றும், பூனை குறுக்கிட்டால் கெட்ட சகுனம் என்றும் முட்டாள் தனமாக நம்பிக் கொண்டு முட்டாளாக இருக்கின்றான்.

மனிதன் தோன்றிப் பல்லாயிரக் கணக்கான ஆண்டுகளாகின்றன. அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் கடவுள், மதம், சாஸ்திரம், சாதி என்கின்றவைகளில் இன்னமும் நம்பிக்கை கொண்டு மடையர்களாக, முட்டாள்களாக இருக்கின்றனர். சுமார் 100, 150 ஆண்டுகளுக்குள், தோன்றிய இரயில், மோட்டார், மின்சாரம், தந்தி, டெலிபோன், ரேடியோ என்பவைகளும், இன்றைக்குத் தோன்றுகின்ற விஞ்ஞான அதிசய அற்புதங்கள் என்பவைகளும் மனிதனின் பகுத்தறிவு வளர்ச்சியின் காரணமாக ஏற்பட்டவை களேயாகும். இவற்றையெல்லாம் தன் வாழ்க்கையில் ஏற்றுக் கொண்டிருக்கிற நம் ஒரு நாட்டு மனிதன் மட்டும் தான் மதம் - கடவுள் - சாஸ்திரம் என்கின்ற மூடநம்பிக்கைகளை ஏற்றுக் கொண்டிருப்பதன் காரணமாக சிந்திப்பது பாவம், பகுத்தறிவைக் கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்வதுபாவம் என்று கருதிக்கொண்டு இன்னமும் காட்டுமிராண்டியாக இருக்கிறான்.

ஆடு, கோழி, பன்றிகளைத்தின்பவன் மாடு தின்பது பாவம் என்கிறான். ஆடு, மாடு, கோழிகளைத் தின்பவன் பன்றி தின்பது பாவம் என்கின்றான் எதனால் பாவமென்றால், மதத்தில் அப்படி இருக்கிறது; பெரியவர்கள் அப்படிச் சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்று மதத்திற்கு அடிமையாக இருக்கிறான்.

அதன் காரணமாக மனிதன் அறிவு வளர வேண்டிய அளவிற்கு வளர்ச்சியடையாமல் இருக் கிறான். இங்குள்ள இந்தவிஞ்ஞான விந்தைகளைக் கண்டவர்களெல்லாம் இந்தக் கடவுள், மதம், சாஸ்திரம், சம்பிரதாயம் என்பவை களையெல்லாம் தூக்கி எறிந்து விட்டு தங்கள் அறிவிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துச் சிந்தித்தலேயாகும். உலகில் பகுதிக்கு மேற்பட்ட மக்கள் தங்கள் அறிவிற்கு முதன்மை கொடுத்து அறிவைக்கொண்டு சிந்திக் கின்றார்கள்.
பகுத்தறிவுக் கொள்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஆட்சி நடக்கும் நாடுகள் உலகின் பல இருக்கின்றன. பல கோடிக்கணக்கான மக்கள் பகுத்தறிவாளர்களாக இருக்கிறார்கள்.
நம் ஒரு நாட்டில் மட்டும் எதற்காக இத்தனை மதம்? இதனால் மனிதன் ஒருவனுக்கு ஒருவன் பிரிந்து வேறுபட்டு சண்டையிட்டு கொண்டிருக்கிறான் என்பதைத் தவிர இவைகளால் மனிதன் பெற்ற பலனென்ன? இத்தனைக் கடவுள்களும், மதமும் இருந்து மனிதனை ஒன்றாக்க வில்லையே! இன்றைக்கு உலகம் மிகச் சுருங்கிவிட்டது. முன் மாதக் கணக்கில் பயணம் செய்து போகவேண்டிய இடத்திற்கு ஒருசில மணிநேரத்திற்குள் இன்று போகும் படியான வசதி கிடைத்து விட்டது. நினைத்தவுடன் 10 ஆயிரக்கணக்கான மைல்களுக்கு அப்பாலுள்ள மனிதனிடம் பேசும்படியான (டெலிஃபோன்) சாதனங்கள் ஏற்பட்டுவிட்டன. இரண்டு நாட்களுக்குள் உலகத்தின் எந்தப் பாகத்திற்கு வேண்டுமானாலும் போகும்படியான நிலைமை இன்று ஏற்பட்டு உள்ளது. இன்னும் மனிதனின் உறுப்புக்களை மாற்றியமைக் கவும், மனிதனின் உறுப்பில் கேடானதை நீக்கி வேறு மிருகங்களின், இறந்த மனிதனின் உறுப்பினை வைத்துச் சரி செய்யும் படியான அளவிற்கு வைத்திய வசதியும் இன்று பெருகியுள்ள தென்றால் இதற்குக் காரணம் மனிதனின் அறிவு வளர்ச்சி யினாலேயேயாகும்.
பகுத்தறிவு என்பதற்குச் சக்தி எவ்வளவு இருக் கிறது? அதற்கு எவ்வளவு பலன் இருக்கிறது? அத னால் எவ்வளவு நன்மை விளைகிறது? அதனால் எவ்வளவு கேடுகள் நீங்குகின்றன? என்பவைகளைச் சிந்தியுங்கள். இவற்றையெல்லாம் சிந்திக்காமல் கடவுள் என்கின்ற முட்டாள் தனமான நம்பிக்கை யால் மனிதன் வளர்ச்சியடையாமல் கேட்டிற்கு ஆளா கின்றான்.

மனிதனை மாற்றவேண்டும்; மனி தனைச் சிந்திக்கச் செய்யவேண்டும் பகுத்தறிவுடையவனாக்கவேண்டும். உலகில் கடவுள் இருக்கிறார் என்ற நம்பிக்கையுடையவர்கள் பலர் இருக்கின்றனர். என்றாலும், இதில் எவரும் கடவுள் சக்தியை உண்மையில் நம்புவது கிடையாது. நம்பி அதன்படி நடந்து கொள்வதும் கிடையாது. எவ்வளவு தீவிரமான கடவுள் நம்பிக்கைக்காரனாக இருந்தாலும் தனக்குச் சிறு நோய் ஏற்பட்டால் டாக்டரிடம் சென்றுதான் மருத்துவம் செய்து கொள் கின்றானே தவிர, கடவுள் அருளால் தான் இந்த நோய் நமக்கு வந்தது என்று கருதி சும்மா இருப்ப தில்லையே! கடவுள் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் என்கின்றபோது அவர் தனது நோயினைத் தீர்ப்பார் என்று கருதி எந்தக் கடவுள் நம்பிக்கைக்காரன் வைத்தியம் செய்து கொள்ளாமல் இருக்கிறான் என்று கேட்கின்றேன்.
இன்று நாட்டிலிருக்கிற கேடெல்லாம் மதத்திற்காகக் கடவுளுக்காக - செய்யப்பட்டவைகளேயாகும். சைவன் எத்தனை பேரைக் கொன்றிருக் கின்றான்? முஸ்லிம், கிறிஸ்தவன் எத்தனை பேரைக்கொன்றிருக் கின்றார்கள்? மதத்தையும், கடவுளையும் பலாத்காரத்தால், கொலையால் தான் மக்களிடையே பரப்பி இருக்கின்றனரே தவிர அன்பாலல்ல. கடவுள் நம்பிக்கையற்றவர்களையெல்லாம் கொடுமைகள் செய்து அழித்து ஒழித்திருக்கின்றனர். நாம் இன்னமும் இந்த அளவிற்கு வரவில்லை.

பகுத்தறிவு என்பது அறிவைக்கொண்டு சிந்திப்பது. அனு பவத்திற்கு ஏற்றதைப் பஞ்சேந்திரியங்களால் உணர்ந்து கொள்ளக்கூடியதை ஏற்றுக்கொள்வதாகும். அதற்கு மாறானது எதுவாக இருந்தாலும் அதனை ஏற்றுக் கொள்ளாததாகும். அதனைப் பரப்புவதே இக்கழகத்தின் கொள்கையாகும்.

15.12.1970 அன்று தருமபுரி மாவட்டம் காவேரிப்பட்டணத்தில் தந்தை பெரியார் அவர்கள் ஆற்றிய உரை (விடுதலை, 30.1.1971)

கடவுள் அழாது என் செய்யும்?

தென்னிந்தியாவிலுள்ள சில கோவில்களிலும், வட இந்தியாவிலுள்ள சிலகோவில்களிலுமுள்ள சுவாமிகளின் (விக்ரகங்களின்) கண்ணிலிருந்து கண்ணீர் வடிவதாக சில மாதங்கட்கு முன்னர் பத்திரிகையில் பார்த்தேன். சில பகுத் தறிவுவாதிகள் இவைகளெல்லாம் சுத்தப்புரட்டு என்றனர். என்னமோ எனக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வாறு இருக்கக்கூடாது என்ற அய்யமுண்டானது கடைசியில் ஓர் முடிவுக்கு வந்தேன்.

இத்தெய்வங்கள் விஷயம் கண்டிப்பாய் உண்மை யாகத்தானிருக்கும். ஏன் கிரேதாயுகம், திரேதாயுகம் துவாபர யுகங்கள் தெய்வம் மனிதரையாண்டு வந்தது. இந்தக் கலியுகத்தில் மனிதன் தெய்வத்தை அடக்கியாளத் துணிந்து விட்டான். பழைய யுகங்களில் இத்தெய்வங்கள் யதேச்சையாய் காடுகளிலும், நாடுகளிலும் உலாவிக்கொண்டு சுதந்திரமாய்க் குடித்து வெறித்து ஆடு, மாடு மனிதர்களைக் கொன்றுதின்று பல மனைவிகளை மணந்து கொண்டதும் போதாதென்று அகலிகை, பிருந்தை, சரஸ்வதி, தாருகாவனத்து முனிவர்களின் பத்தினிகள் முதலிய பெண்களையும் பல பக்தர்களின் மனைவியையும் பலவித தந்திரோ பாயங்களாலும் பலாத் காரத்தாலும் புணர்ந்து இன்பம் துய்த்துக்கொண்டிருந்த தோடமையாது.

ஆயிரக்கணக்கான தேவதாசிகளையும் தானும் தன்னை நம்பி வந்த பக்தர்களும் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்திருக்க இக்கலிகால மக்கள் கடவுளுக்கென்று ஒருவரும் பொட்டுக் கட்டகூடாது தாசியென்றொரு கூட்டம் இருந்து விபசாரம் செய்தாலே தண்டிக்க வேண்டும் என்றும் சட்டம் செய்து வருவதோடு ஒருவன் ஒரு மனைவிக்கு மேல் கல்யாணம் செய்யக்கூடாது என்று சட்டஞ் செய்யமுயற்சிப்பதும் பிறர் மனைவி சோதரியை பலாத்காரமாகவோ,

வஞ்சனையாகவோ அபகரித்துச்செல்பவர்களுக்கு, 10 வருஷம் தண்டிக்கப்படும் செய்திகளும், கடவுள் செய்த லீலா வினோதத் திரு விளையாடல்களெல்லாம். விபசாரம், அயோக்கியத்தனம் என்று கூறுவதோடு அக்கடவுளைக் கண்டால் கழுத்தை அறுப்பேன் என்றும் அத்திருவிளையாடல் புராணங்களை யெல்லாம் சுட்டெரிக்க வேண்டும் என்று பகுத்தறிவுவாதிகள் பேசுவதையும் எழுதுவதையும் அறிந்தும் கடவுள்கள் அழாது என்னதான் செய்யும்?

சிறீ ரெங்கநாதர்
விவாகரத்து செய்வாரா?

முஸ்லிம் வைதீக அறிஞர்கள் தங்கள் வேதப்படி ஒரு முஸ்லிம் ஒர் கிறிஸ்தவப்பெண்ணை மணந்துகொள்ளலாம் என்கின்றனர். சீர்திருத்தவாதிகளான முஸ்லீம்களோ விக்ரக வணக்கஞ் செய்யாத எந்த மதப்பெண்ணையும் நாங்கள் மணந்து கொள்ளலாம் - ஆனால் ஒரு முஸ்லிம் பெண் பிற மதஸ்தனைக் கல்யாணம் பண்ணுவது கூடாது என்றுதான் குர்ஆன் கூறுகிறது என்று கூறுகிறார்கள்.

எனவேதான் ஜாதி, மத வித்தியாசமின்றி தமிழர்கள் (இந்து முஸ்லிம், கிறிஸ்தவர்கள் எல்லோரும் மணந்து கொள்ளலாம் என்று ஒர்தீர்மானம் மலேயாவிலுள்ள கோலககன்சாரில் கூடிய அகில மலேயா நான்காவது சீர்திருத்த மாநாட்டில் கொண்டு வந்த பொழுது முஸ்லீம்கள் பலமாக எதிர்த்ததின் பலனாக பிரேரேபித்தவரால் அத்தீர்மானம் வாபஸ் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. ஆனால் தமிழர்களின் ஒரு பகுதியாரின் தெய்வமாகிய சிறீ ரெங்கநாதர் ஒர் துலுக்கப்பெண்ணை மணந்து நீண்ட நாளாக வாழ்த்துவரும் பொழுது அவரது அடிச் சுவட்டைப் பின்பற்றி ஒழுகும் மக்கள் அவ்வாறு செய்யக் கூடாது என்று தடுப்பதும், எதிர்ப்பதும் நியாயமாகுமா?

உண்மையில் அது தங்கள் மதத்திற்கு விரோதமாயிருக்கிறது என்று முஸ்லிம்கள் கருதினால் சிறீ ரெங்கநாதர் செய்கையைத் தண்டித்துப் பெருங்கிளர்ச்சி செய்து சிறீ ரெங்நாதர் விவாகரத்து செய்து கொள்ளும்படி இந்தப் பிரிட்டிஷ் கோர்ட்டிலோ அல்லது தேவலோகக் கோர்ட்டிலோ ஒரு தாவா தொடர்ந்து விவாஹரத்து வெற்றி பெற்று விட்டால் துலுக்க நாச்சியார் விக்ரகத்தை சிறீ ரெங்கம் கோவிலிலிருந்து அப்புறப்படுத்தி விட்டால் துலுக்கப்பெண்ணும் இந்து ஆணும் கலப்பு மணம் செய்து கொள்ளலாம் என்ற விஷயத்தை எவரும் பேசவே பயப்படுவார்கள் எனவே சிறீரெங்கநாதரை விவாஹரத்து செய்யும்படி  கோர முஸ்லிம்கள் முன் வருவார்களா?   


சென்னையில் ஓட்டுத் திருடர்கள்

21-4-1935 குடிஅரசிலிருந்து....

உலகத்தில் பலவித திருடர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களைப்பற்றி வாசகர்கள் அறிந்திருக்கலாம். ஆனால் “ஓட்டை”த் (வாக்கை) திருடுகிற திருடர்களைப் பற்றி வாசகர்கள் அறிந்திருக்க மாட்டார்கள் என்று நினைக்கிறேன். சமீபத்தில் நடைபெற்ற சட்டசபைத் தேர்தலின் போது (அதாவது 9.4.35இல் நடைபெற்ற சட்டசபைத் தேர்தலின் போது) தங்கள் ஓட்டை (வாக்கை) பறிகொடுத்தவர்களில் நானும் ஒருவனாகையால் இந்தக் கதையைச் சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள்.

சென்னை நகரத்தில் நடந்த சென்ற தேர்தலின் போது பல மோசங்கள் நடைபெற்றிருக்கின்றன. ஆனால், ஒருவர் ஓட்டை இன்னொருவர் திருடிக் கொள்ளுகிற அவ்வளவு பெரிய மோசம் நடக்கும் என்று நான் நினைத்தவனல்ல. தேர்தல் அன்று நான் மாலை 4 மணிக்குமேல் போலிங் ஸ்டேனுக்குப் போனேன். போலிங் ஆபிஸரிடம் என் ஓட்டு நெம்பரையும் பெயரையும் தெரிவித்தேன்.

உடனே அவர் லிஸ்டைப் புரட்டிப்பார்த்து விட்டு “இந்த நெம்பர் முன்னமே ஓட்செய்தாய்விட்டது” என்று சொல்லி என்னை சந்தேகப் பார்வையோடு பார்த்தார். எனக்கு ஆச்சரியம் உண்டாய் விட்டது. உண்மையான ஓட்டர் நான் இருக்கும்போது வேறு யார் வந்து ஓட் செய்திருப்பார்கள் என்று ஆச்சரியப்பட்டேன். போலிங் ஆபிசரிடம் நான்தான் நிஜமான ஓட்டர் என்றும் நான் கட்டாயம் ஓட் செய்துதான் ஆகவேண்டும்மென்றும் வற்புறுத்தினேன். அதன் மேல் அவர் என் பெயர் விலாசங் களை எழுதிக்கொண்டு என் கையெழுத்தையும் பெற்றுக் கொண்டு ஓட் செய்யும் பாரம் ஒன்றை என்னிடம் கொடுத்தார்.

ஆனால் அந்த பாரத்தில் நான் ஓட் செய்தபிறகு மடித்துப் பெட்டியில் போடப்போனேன். ஆனால் அவர் பெட்டியில் போடக்கூடாதென்றும் தன்கையில் கொடுக்கும்படியும் சொன்னதின் பேரில் அவரிடத்திலேயே கொடுத்துவிட்டேன். அவர் அதை மேஜை அறையில் வைத்துக்கொண்டார். என்னைப்போலவே ஓட்டைத் திருட்டுக் கொடுத்தவர்கள் எனக்கு முன் அய்ந்துபேர் சிவப்புக் கடுதாசில் ஒட்டுச் செய்திருந்ததை ஆபிசரிடம் நான் பார்த்தேன். சுப்பராய உடையார் என்னும் எனது நண்பர் ஒருவரும் என்னைப் போலவே ஓட்டு களவாடப்பட்டார். அவரும் சிவப்புக் கடுதாசில் ஓட் செய்து விட்டு வந்தார். அன்று தான் ஓட்டுத் திருடர்களும் சென்னை நகரத்தில் இருக்கிறார்கள் என்பதைத் தெரிந்து கொண்டேன்.

உயிரோடு இருக்கும் வாக்காளர்களின், அதுவும் தேர்தல் தினத்தன்று வெளி ஊருக்குப் போகாமல் ஊரிலேயே இருக்கும் வாக்களர்களின் ஓட்டுகளைத் திருடும் திருடர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாயிருக்க வேண்டும் என்பதை யோசித்துப் பாருங்கள். உள்ளூரிலேயே இருந்து ஓட்டுப் போட போலிங் ஸ்டேஷனுக்குச் சென்றதனால் தான் இந்தத் திருட்டு வெளிப்பட்டது.

அன்றைய தினம் ஊரிலேயே இருந்த வாக்காளர்களின் ஓட்டையே கள்ளத்தனமாகத் திருடிக் கொண்ட அயோக்கிய சிகாமணிகள், வெளியூரிலிருக்கும் ஓட்டர்களின் ஓட்டுகளைத் திருடாமல் இருந்திருப்பார்களா என்று யோசித்துப் பாருங்கள் உயிருடன் இருக்கும் வாக்காளர்களின் ஓட்டுகளை எவ்வளவு சுலபமாகத் திருடிக் கொண்டிருப்பார்கள்! ஆறு மாதத்திற்கு முன் நடைபெற்ற அசெம்பிளித் தேர்தலின்போது இரண்டு வருஷங்களுக்கு முன் இறந்துபோன ஒருவரின் பேரால் அரசியல் அயோக் கியர்கள் ஓட்டு செய்தது எனக்குத் தெரியும்.

இறந்து போனவர்களின் பேரால் ஓட் செய்யும் அயோக் கியத்தனம் எங்கும் உண்டுதான்.  ஆனால் உயிரோடு உள்ளூ ரிலேயே இருப்பவரின் பேரால் ஒட்செய்யும் அரசியல் திருடர் கள் இருப்பதை இப்பொழுதான் அறிந்தேன். சென்னை நகரத்தில் 30 டிவிஷன்கள் இருக்கின்றன. திருடு கொடுக்கப் பட்ட அய்ந்து ஓட்டுகளும் ஒரு டிவிஷனில் மட்டும் நடந்ததாகும். மற்ற 29 டிவிஷன்களில் திருடப்பட்ட ஓட்டுகள் எத்தனையோ.

துரதிஷ்டவசமாக 1936ஆம் வருஷத்தில் ஏற்பட்ட ஓட்டர் லிஸ்டின்படிதான். இந்த எலக்ஷன் நடைபெற்றது. ஓட்டர் லிஸ்டைப் புதுப்பித்தால் அதிக செலவாகும் என்று நினைத்து அரசாங்கத்தார் பழைய லிஸ்டையே ஊர்ஜிதப்படுத்தி விட்டார்கள். இந்த ஒன்பது வருஷத்துக்குள்ளாக எத்தனை யோ பேர் இறந்துவிட்டிருப்பார்கள். எத்தனையோ பேர் ஊரைவிட்டு வெளியூர்களுக்கும் போய்விட்டிருப்பார்கள்.

இவ்விதம் இறந்து போனவர்கள் வெளியூர்களுக்குப் போய் விட்டவர்களின் ஓட்டுகள் எல்லாம், அய்யோக்கிய அரசியல் திருடர்களால் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருக்கு அல்லவா? உயிரோடு உள்ளூரிலேயே இருக்கும் வாக்காளர்களின் ஓட்டுகளை களவாடி அயோக்கிய அரசியல் திருடர்கள், இறந்துபோன, ஊரைவிட்டுப் போய்விட்ட வாக்காளர்களின், ஓட்டுகளைக் கொள்ளையடிக்காமல் இருந்திருப்பார்கள் என்பதை யோசித்துப் பாருங்கள். இத்தகைய அயோக்கியத் தனம் நடவாதபடிச் செய்ய ஏதேனும் வழி  இல்லையா?

திராவிட கட்சிகள் வந்த பிறகுதான் கள்ள ஓட்டு, ஓட்டுக்குப் பணம் என்று திரும்பத் திரும்ப பொய் பிரச்சாரம் செய்பவர்கள் இதனைப் படித்த பிறகாவது தங்களை திருத்திக் கொள்வார்களா?


Banner
Banner