Banner

பகுத்தறிவு

சூனிய வித்தையை விடுவதென்றால் நமது புண்ணிய புராதன நூல்களைத் தூர எறிவதாகும் என்று சர்.தாமஸ் மோர் கூறினார். என்னுடைய அபிப்பிராயத்தில் அவர் கூறியது முற்றிலும் சரியே.

ஜான் வெஸ்லி என்பவர் பேய் பிசாசுகளிலும், சூனிய வித்தைகளிலும் அதிக நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார். இது சம்பந்தமான சட்டங்கள் எல்லாம் இங்கிலாந்தில் ரத்தாகி அநேக ஆண்டுகளுக்குப் பின்னும் இவர் தம் நம்பிக்கையை வற்புறுத்தியிருக்கிறார். இந்த ஜான் வெஸ்லி என்பவர்தான் முதன் முதலாக நூதன மாதிரி கோவில் ஸ்தாபித்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நியூ இங்கிலாந்தில் ஒரு பெண் சூனிய வித்தைக்காரி என்பதற்காகவும், அவள் நரியாக மாறினாள் என்பதற்காகவும் குற்றம் சாற்றப்பட்டாள். இந்த நிலையில் அவளைச் சில நாய்கள் கடித்துவிட்டன. நியாய ஸ்தலத்தின் உத்திரவின்படி ஏற்பட்ட மூன்று பேர் கூடிய கமிட்டியார் அவளைச் சோதனை செய்தனர்.

அவர்கள் அவளுடைய ஆடையை விலக்கி சூனியக் காரியின் சூட்சம ஸ்தானத்தைத் தேடினார்கள். அதாவது, அந்த விசேஷ இடத்தில் குண்டூசியால் குத்தினால் வேதனை உண்டாகாதாம். அவள் தான் ஒரு போதும் நரியாக மாறின தில்லை என்று மறுத்தாள். கமிட்டியார்கள் செய்த சிபார்சின் பேரில் அவள் குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பட்டு தண்டிக்கப் பட்டாள்.

இவ்வட்டூழியங்கள் எல்லாம் (இங்கிலீஷ் சர்ச்சிலிருந்து பிறந்தவர்களான) ப்யூரிட்டன் பிரதர்ஸ் என்று சொல்லப் பட்ட கடவுளை வணங்க தைரியமாக கடல் கடந்து இங்கிலாந்தி லிருந்து அமெரிக்கா சென்று தம் சகோதரர்களைக் கொடுமைப்படுத்திய கிறிஸ்தவர்களால் செய்யப்பட்டன.

கோடைகாலத்தில் பனியுண்டாக்கியதற்காகவும், மூடு பனியால் விளை பொருள்களைக் கெடுத்ததாகவும், புயல், பீர், சாராயம் முதலியன கசப்படைந்ததற்காகவும், ஒரு பாவமும் அறியாத மனிதர்கள் தீயிட்டுக் கொளுத்தப்பட்டனர். எவனும் எந்தக் குற்றத்துக்காவது உள்ளாகி தண்டனை அடையாமல் இருக்க முடியவில்லை. குற்றம் சாட்டப்பட்ட எல்லோரும் தண்டிக்கப் பட்டனர். எல்லோருடைய ஜீவனும் ஆபத்துக் கிடமான தாகவே இருந்தது.

ஒவ்வொருவனும் மற்றவனுடைய இரக்கத்தை எதிர்பார்த்தவனாக இருந்தான். இந்த நம்பிக்கை பேய், பிசாசு உண்டு; சூனிய வித்தை உண்டு; சூனிய வித்தைக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் என்ற நம்பிக்கை மிக வேரூன்றி இருந்தபடியால் இதன் உண்மையைச் சந்தேகிக்கும் எவன்பேரிலும் அவ நம்பிக்கை வைக்கப்பட்டது. பேய், பிசாசு இல்லை என்று எவன் சொன்னாலும் அவனைத் தெய்வ நிந்தனையுடைய துஷ்டன் என இகழ்ந்து வந்தனர்.

(கர்னல் ஆர்.ஜி.இங்கர்சால் எழுதிய பேய்-பூதம் பிசாசு என்ற நூலில்) தகவல்: குன்னம் ராமண்ணா

- தந்தை பெரியார்

தலைவர் அவர்களே! தாய்மார்களே!! இந்தக் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டதற்கு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். எனக்கு வங்காள பாஷை தெரி யாது. ஆங்கிலத்தில் பிரசங்கம் செய்யும் சக்தியும் இல்லை. ஆதலால், தமிழில் பேசுகிறேன். எனது காரியதரிசி தோழர் சி.என். அண்ணாதுரை அவர்கள் பிரசங்கத்தை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்ப்பார்.

புரட்சி என்றால் என்ன?

இன்று, இங்கு, புரட்சி நாள் என்பதன் பேரால், இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் கூடியிருக்கிறோம். புரட்சி என்றால் என்ன? எதற்காக புரட்சி செய்வது? நாம் ஏன் அந்நாளைக் கொண்டாடு கிறோம்? இதிலிருந்து நாம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியதென்ன? என்பவைகளைப்பற்றி முதலில் பேசக் கருதியிருக்கிறேன். பிறகு, ரஷிய புரட்சி நாளை ரஷியாவில் கொண்டாடியதைப் பார்த்ததையும், மற்ற நாடுகளில் கொண்டாடப் பட்டதை பார்த்ததையும்பற்றி பின்னால் சொல் லுகிறேன்.

ஒருதலை கீழான மாறுதலுக்குத்தான் புரட்சி நாள் என்பது! ரஷியப் புரட்சி என்பது, கஷ்டப் பட்ட மக்கள், மேலும் கஷ்டப்பட்டு தம் மக்களி டம் இருந்து விடுதலை பெற்றதற்கு ஆக கொண்டாடும் விடுதலை நாள்!

அய்ரோப்பிய நாடுகளில் புரட்சி நாள் விழா

இது உலகில் எங்கும் கொண்டாடப்படுகிறது. நான் கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன், அய்ரோப்பிய நாட்டுக்குச் சென்றிருந்தபோது, ரஷியாவில் பிப்ரவரி புரட்சி நாளும், மே ஒன்றாம் தேதி புரட்சி நாளும் கொண்டாடப்பட்டது. அடுத்த மாதம் பெர்லினில் இருந்தேன். அங்கு ஜூன் மாதத்தில் ஒரு புரட்சி நாள் கொண்டாடப்பட்டது. பிறகு லண்டன் சென்றேன். அங்கு ஜூலை மாதத்தில் ஒரு பெரிய தொழிலாளர் புரட்சி நாள் கொண்டாடப்பட்டது.

அதைவிட பெரிதாக, பாரிசில் ஆகஸ்ட் மாதத் தில் பிரஞ்சுப் புரட்சி நாள் கொண்டாடப் பட் டதைப் பார்த்தேன். அப்படியே ஸ்பெயினுக்குப் போனபோது, அங்கும் ஒரு புரட்சி நாள் கொண்டாடினார்கள்.

இப்படியே உலகத்தில் பல இடங்களிலும் கொண்டாடுகிறார்கள். நம் நாட்டிலும் புரட்சி நாள்கள் கொண்டாடப்படுகின்றன. ஆனால், நம் நாட்டில் கொண்டாடப்படும் புரட்சி நாள்களை, புரட்சி நாள் என்று சொல்லுவதில்லை. அவற்றைப் பண்டிகை என்றும், உற்சவம் என்றும் சொல்லிக் கொண்டாடுகிறோம்.

திராவிடர்களை வென்ற நாள் புரட்சி!

இங்கு கொண்டாடப்படும் தீபாவளிப் பண்டிகை ஒரு புரட்சி நாள் கொண்டாட்டம்தான்! அது ஆரியர்கள், திராவிடர்களை வென்ற நாளையும், திராவிட அரசனைக் கொன்ற நாளையும் கொண்டாடுவது! அதுபோலவே எங்கள் நாட்டில் மற்றும் பல உற்சவங்கள் கொண்டாடுகிறார்கள். அவற்றுள் ஒரு உற்சவம் சமணர்களை சைவர்கள் வென்று, சமணர்களை 10 ஆயிரக்கணக்கில் கழுவேற்றிக் கொன்ற நாள் கொண்டாடப்படுவதாகும்.

இப்படி பல உண்டு. ஆகவே, புரட்சி என்றால், முதலாளிக்கும், தொழிலாளிக்கும் மாத்திரம் நடப்பது அல்ல!

ஓர் இனத்துக்கும், மற்றொரு இனத்துக்கும், ஒரு வகுப்புக்கும் மற்றொரு வகுப்புக்கும், ஒரு மதத்துக்கும் மற்றொரு மதத்துக்கும், அரசனுக் கும், பிரஜைக்கும், இன்னும் ஒரு கொள்கைக்கும் மற்றொரு கொள்கைக்கும், இப்படி பலவாறாக நடப்பதாகும். இதற்கு ரஷ்யாதான் முதல் ஆதா ரம் என்று சொல்லமுடியாது. வெகுகாலமாக வெளிநாடுகளில் புரட்சி நாள் கொண்டாட் டங்கள் நடந்து வருகின்றன.

கஷ்டங்களை ஒழிக்கவே புரட்சி

இதிலிருந்து நாம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டி யதென்ன? நமக்குள்ள கஷ்டங்களை நீக்கிக் கொள்ள புரட்சி செய்யவேண்டுமென்பதையும், அவைகள் என்னென்ன என்பதையும், அதை எப்படி செய்யவேண்டுமென்பதையும், அதற்காக என்ன செய்யவேண்டுமென்பதையும் பற்றி தெரிந்துகொள்வதையே நாம் இப்புரட்சி நாள் கொண்டாட்டத்தின் படிப்பினையாகக் கொள்ள வேண்டும். புரட்சி என்றால் அதில் அடங்கி இருக்கும் உணர்ச்சி, ஒற்றுமையேயாகும். அடுத்த பாகம், தியாக புத்தியேயாகும். அதற்கு அடுத்தது சுயமரியாதையாகும். ஒற்றுமையும், தன்னல மறுப்பும், சுயமரியாதையும் புரட்சியின் ஏ, பி, சி, டி. இந்த ஏ, பி, சி, டி கூட படிக்காதவன் புரட்சியைப் பற்றி பேசத் தகுதியற்றவன்.

ரஷ்யாவைப் பார்த்து, நம் நாட்டில்,  புரட்சிக் காரர்கள் முதலாளி ஒழிக! தொழிலாளி வாழ்க! என்று கூப்பாடு போடுகிறவர்கள், புரட்சியின் ஏ, பி, சி, டி படிக்காதவர்களேயாகும்.

பல தொல்லைகள்

நம் நாட்டில் ரஷ்யாவில் இல்லாத பல காரி யங்கள் புரட்சிக்கு விரோதமாக இருக்கின்றன.

மதத் தொல்லைகள் எவ்வளவு? இனத் தொல்லைகள் எவ்வளவு? ஜாதித் தொல்லைகள் எவ்வளவு? கலை, பழக்க வழக்க, ஆகார, உடை முதலியவைகள் எவ்வளவு? மூட நம்பிக்கை எவ்வளவு? இவைகளைப்பற்றி சிந்திக்கிறோமா? இங்குள்ள புரட்சிக் கூப்பாட்டுக்காரர், தங்கள் மதங்களை விட்டார்களா? இன உணர்ச்சியை, ஜாதியை, குறிப்பிட்ட கலை,பழக்க உணர்ச்சி களை விட்டார்களா? தங்கள் சுயநலத்தை விட் டார்களா?

சுயமரியாதையை கவனிக்கிறார்களா? எவ்வித பேதமில்லாமல் ஒற்றுமையாய் இருக் கிறார்களா? அவைகள் உள்ள நாட்டில் தான் திடீரென்று முதலாளி - தொழிலாளி புரட்சி உண்டாக முடியும்; ராஜா பிரஜைகள் புரட்சி கூட முடியும். நாம் அப்படிப்பட்ட புரட்சிக்கு விரோதமாய் இருக்கும் தடைகளை நீக்க முதலில் புரட்சி செய்யவேண்டும்.

ஜாதி - மத - மூடநம்பிக்கை பீடைகள்

ஜாதி, மதம், மூட நம்பிக்கை ஆகியவைகள் நம்மை விட்டு ஒழியவேண்டும்.

முதலாவதாக, தொழிலாளிக்காவது இவை ஒழிந்ததா? தொழிலாளர் தலைவர்களுக்காவது இவை ஒழிந்ததா? முக்கியமாக ஒருவரை ஒருவர் ஆதிக்கம் செலுத்துவதும், சுரண்டுவதும் நம் நாட்டில் ஒழியவேண்டியதற்கு ஆகவே புரட்சி அவசியமானது.

அது எந்தெந்த விதத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தப்படுகிறது; யாரை யார் எந்தெந்த விதத்தில் சுரண்டுகிறார்கள்; என்பவை களைப் பார்த்து, அவைகள் எல்லாவற்றையும் ஒழிக்க புரட்சி செய்யவேண்டும். அதுதான் நம் முடைய குறிக்கோள் வார்த்தையாக இருக்க வேண்டும். வாலிபர்கள் இதை நன்றாய் உணரவேண்டும்.

முக்கிய படிப்பினை

புரட்சி நாள்கள் கொண்டாடுவதால் நமக்கு ஏற்படவேண்டிய படிப்பினை இதுதான். முக்கியமாக புரட்சிக்காரனுக்கு பகுத்தறிவு வேண்டும்; மூட நம்பிக்கை ஒழிக்கப்பட்டவனாக இருக்கவேண்டும்.

கடவுள் சொல்லை நம்பினவனோ கடவுள் கட்டளையை எதிர்பார்ப்பவனோ, மனுதர்மக் காரனோ புரட்சிக்காரனோ ஆகமாட்டான். ரிஷிகளையும், முனிவர்களையும், மகாத்மாக் களையும் நம்புகிறவன் புரட்சிக்காரனாக மாட்டான். புரட்சித்தலைவர்களும் புரட்சி விருப்பமுடையவர்களும் மக்களுக்கு இதை முதலில் கற்பிக்கவேண்டும்.

ஏனெனில், புரட்சித் தன்மை பொதுமக்கள் லட்சியமாக இருக்கவேண்டும். மூட நம்பிக்கையை வைத்துக்கொண்டு, முதலாளி பணத்தைப் பிடுங்கி, தொழிலாளிக்குப் பங்கிட்டுக் கொடுத்து விட்டால், புரட்சி வெற்றி பெற்றுவிட்டதாக ஆகிவிடாது.

மூட நம்பிக்கை உள்ளவரை, பணம், முதலாளிக்குப் போய்ச் சேராவிட்டாலும், முதல் இல்லாத முதலாளி ஆகிய கடவுளுக்கும், புரோகிதனுக்கும், மேல்ஜாதிக்காரனுக்கும் போய்ச் சேர்ந்துவிடும். மூட நம்பிக்கை உள்ள மக்களைக் கொண்டு, புரட்சியைக் காப்பாற்றும் பலமான ஸ்தாபனம் அமைக்க முடியாது.

ரஷ்யாவில் கண்ட காட்சிகள்

ரஷ்யாவின் முக்கியப் புரட்சி நாளாகிய மே 1 ஆம் தேதி நாளன்று நான் மாஸ்கோவில் இருந்தேன். சுமார் 15 லட்சம் ஜனங்கள் காலை 10 மணிமுதல் மாலை 7 மணிவரை  தெருக் களிலேயே இருந்தார்கள். ஒவ்வொரு தொழில் காரரும் கூட்டம் கூட்டமாக தெருக்களில் கொடி யுடனும், பாட்டுக்களுடனும் நடித்துக்கொண்டே நகர்ந்த வண்ணமாக இருந்தார்கள். பெண்கள் உற்சாகம் சொல்லி முடியாது. ஊர்வலத்தில், உண்மையில் 3, 4 மைல் நீளம் ஜனங்கள் நிரம்பி வரிசையாக இருந்தார்கள்.

அதில் பல வேஷங் கள் சென்றன. பாதிரிகளும், முல்லாக்களும், புரோகிதர்களும் குருமார்களும்போல் வேஷம் போட்டு அவர்களைப் போல் நடித்துக் காட்டிக் கொண்டே போனார்கள்.

முதலாளிகள், அரசர்கள், ஜமீன்தார்கள் போல வேஷம் போட்டு நடித்துக்கொண்டே போனார் கள். பக்தர்கள், ஏழைகள், தொழில் செய்பவர்கள், பிச்சைக்காரர்கள், கூலிக்காரர்கள் முதலிய வர்கள் போல் வேஷம் போட்டுக்கொண்டு, அவர்களது கொடுமைகளை நடித்துக் காட்டிக் கொண்டே போனார்கள்.

மற்றும் சுகாதாரம், வைத்தியம், பகுத்தறிவு, சுயமரியாதை ஆகியவைகளின் தன்மையையும், மூட நம்பிக்கை படம் போடுதல், மந்திரித்தல், தீர்த்தம் கொடுத்தல், காதில் உபதேசித்தல், ஊதுதல் ஆகியவைகளையும் நடித்துக் காட்டிக் கொண்டே போனார்கள்.

மூன்று மைல் உள்ள கூட்டம் 10, 15 மைலுக்கு மேலாக நடந்துசென்று சிகப்பு சதுக்கத்தில் கூடினார்கள். பிறகு, மாலையில் வெடிகளும், பாணங்களும், புகைக் கூண்டுகளும், விளக்கு களில் காட்சிகளும், குறிக்கோள் வார்த்தைகளும் காட்டப்பட்டன.

லெனின் சமாதி கட்டடத்தின்மீது, ஸ்டாலின் முதலியவர்கள் நின்றுகொண்டு வேடிக்கைப் பார்த்து, வணக்கம் செலுத்திய வண்ணமாய் இருந்தார்கள். அய்ந்து வயதுடைய சிறு குழந்தை களுக்கு எல்லாம் புரட்சி என்றால் என்ன? முன் னிலை என்ன? பின் நிலை என்ன? என்பவை நன்றாகத் தெரியும்.

எல்லாம் புரட்சி மயம்

அங்கு பாட்டு, நடிப்பு, டிராமா, சினிமா, வேடிக்கை, சம்பாஷணை விகடம் எல்லாம் புரட்சி உணர்ச்சியை கொடுக்கக் கூடியவைகளே யாகும். இங்கு, உங்கள் நாட்டில் நல்ல தலைவர் இருக்கிறார். தோழர் ராய் அவர்கள், இவைகளை நன்றாய் உணர்ந்தவர்; புரட்சி நடத்தக் கூட இருந்தவர்; ரஷிய மக்கள் பெரும்பாலோரால் புகழப்படுபவர்; தன்னலமற்றவர்; நல்ல பகுத்தறி வாளி; நல்ல மூளையுள்ளவர்.

அவர், உண்மையில், மக்களை புரட்சிக்கு அழைத்துப் போகத் தக்க சிப்பாய்! ஆதலால், அவரது பின் நின்று புரட்சிக்கு பக்குவமடை யுங்கள்! எனக்கு இங்கு பேச சந்தர்ப்பம் கொடுத்ததற்கும், நீங்கள் இவ்வளவு நேரம் இருந்து கேட்டதற்கும் நன்றி செலுத்துகிறேன்.

16.11.1941 ஆம் தேதி மாலை 6 மணிக்கு கல்கத்தா சவுக் மைதானத்தில், நடந்த தோழர் ரஜினி முகர்ஜி தலைமையில், புரட்சி நாள் கொண்டாட்டக்   கூட்டத்தில் பெரியார் அவர்கள் உரை

- விடுதலை 19.11.1941

குடிக்கவும் நீரற்றிருக்கும் - ஏழைக்
கூட்டத்தை எண்ணாமல் கொடுந்தடியர்கள்
மடங்கட்டி வைத்ததினாலே - தம்பி
வசம் கெட்டுப் போனது நமது நாடு

- புரட்சிக்கவிஞர்


கே.எம்.பணிக்கர் கூற்று!

ஜாதி உணர்ச்சி பற்றி குற்றம் சாட்டும் பெரும்பாலோர் ஜாதிகளின் பிரதிநிதிகளாகவே இருந்தவர்கள்!

ஒரு காலத்தில் அவர்கள் தங்கள் பகுதிகளில் அரசியல் ஆதிக்கத்தை ஏக போகமாக அனுபவித்து வந்தவர்கள். இன்று வயது வந்தோர்க்கு வாக்குரிமை என்பதன் அடிப்படையில் உள்ள மக்கள் ஆட்சியில் இதுவரை சமுதாயத்தில் செல்வாக்கும் அரசியல் ஆதிக்கமும் இழந்திருந்த மக்கள் தங்களுக்குச் சவால் விடும் அளவுக்கு உயர்ந்து விட்டனரே என்பதால்தான் ஜாதி உணர்ச்சி ஓங்கி விட்டது என்று குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.

ஜனநாயக வழிமுறைகளினால் கீழ் ஜாதிக்காரர்கள் அரசியல் ஆதிக்கம் வகிக்கும் அளவுக்கு முன்னேறி வருவது இந்திய ஜனநாயகத்தில் மிகவும் வரவேற்கத்தக்கதொரு அம்சமாகும்.

- ஜம்மு - காஷ்மீர்  பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் கே.எம்.பணிக்கர், கருநாடகப் பல்கலைக் கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் 1962ஆம் ஆண்டு உரையாற்றியது.


மதம் தோன்றியதும் உண்மை மறைந்தது

ஆரம்பக் காலத்தில் மதம் என்பது இருந்ததில்லை... மதம் தோன்றியதும் உண்மை மறைந்தது. எனது மதம் என்றும், உனது மதம் என்றும் மோதல் இருக்கும் போது உண்மையும் மதமும் இணைந்திருக்க முடியுமா?

- கேரளம் சுவாமி சிவானந்த பரமஹம்சர்


பகுத்தறிவுச் சிந்தனை!

அறிவு வளர்ச்சி அடையும் போது அதோடு கூடவே பணிவு என்னும் நற்பண்பும் வளர்ச்சிப் பெறுகிறது. புத்திசாலித்தனமான பணிவுத்தன்மை - அடிமைத்தனமாகாது.அறியப்பட்ட உண்மைகளுக்குக் கீழ்ப்படிவது அரசர் செயல்; அடிமையின் செயலல்ல.பணிவு பெருமையை உண்டு பண்ணுமேயன்றி, ஒரு போதும் அவமதிப்பைத் தேடிக் கொடுக்காது. - ஷேக்ஸ்பியர்

ஆண்: காசிக்குப் போனாக் கருவுண்டாகு மென்ற காலம் மாறிப் போச்சு... இப்ப
ஊசியைப் போட்டா உண்டாகு மென்ற உண்மை தெரிஞ்சு போச்சு

பெண்: ஈசன் செயலால் இறப்பும் பிறப்பும் எல்லாம் நடக்குதுங்க - அதை
எண்ணாமே எவனோ சொன்னான்னு கேட்டு ஏமாந்து போகாதீங்க!

ஆண்: ஆகாரம் சமைக்க சூரிய ஒளியால் அடுப்பை மூட்டுறாங்க
ஆணைப் பெண்ணாக பெண்ணை ஆணாக
ஆளையே மாத்துறாங்க - இங்கே ஆளையே மாத்துறாங்க.

பெண்: அது... ஆயிரங்காலத்துக் கப்பாலே நடக்கிற
ஆராய்ச்சி விசயமுங்க... மூளை
ஆராய்ச்சி விசயமுங்க - நம்ம அறிவுக்குப் பொருத்தம் ஆறு, கோயில், அரசமரந்தானுங்க!

ஆண்: கோழியில்லாமெ தன்னால முட்டைகளில்
குஞ்சுகளைப் பொரிக்க வச்சார் - உங்
கொப்பன் பாட்டன் காலத்தில் யாரிந்த
கோளாறைக் கண்டு பிடிச்சார்.... இந்தக்
கோளாறைக் கண்டு பிடிச்சார்!

பெண்: அந்தக் குஞ்சுகள் பொரிக்க வச்ச கோளாறுக் காரனை
முட்டை யொண்ணு பண்ணச் சொல்லுங்க? - பார்ப்போம்
முட்டை யொண்ணு பண்ணச் சொல்லுங்க - வாய்
கூசாமல் எதையும் யோசனை செய்யாமே பேசுவது தப்பித முங்க

ஆண்: எட்டாத விஷயத்தை ஈசன் பெயரால்
இயற்கை யெங்குறாங்க - இனிமேல்
இயற்கையுங் கூட செயற்கையில்.. ஆகும் முயற்சியும் பண்ணுறாங்க!

- சுயமரியாதைக் கவிஞர் உடுமலை நாராயண கவி இயற்றி கலைவாணர் என்.எஸ்.கிருஷ்ணனும், மதுரமும் பாடிய பகுத்தறிவுக் கருத்துகள் நிறைந்த இப்பாடல் டாக்டர் சாவித்திரி எனும் படத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது.


கடவுளை நம்புகிறாயா?

ருஷ்ய நாட்டு பிரஜை ஒருவன் வேலை தேடுகிறான் என்றால் அவனைப் பார்த்து ஒரு பேட்டியாளர் நீ கடவுளை நம்புகிறாயா?

என்பது போன்ற கேள்விகளைக் கேட்பது இல்லை. அவ்வாறு கேட்பதை சட்டம் தடை செய்கிறது.

- ருஷ்ய வெளியீடு: 100 வினாக்களும் விடைகளும் என்ற புத்தகத்திலிருந்து பக்கம் 48.
தகவல்: ந.சுப்ரமணியன், கோவை.

வைணவதாசன்: என்ன தேசிகர்வாள்! உடம்பெல்லாம் இவ்வளவு சாம்பல்? விபூதியை எடுத்து அப்பிக் கொண்டிருக்கிறீர்களே! இது என்ன பார்வைக்கே அசிங்கமாக இல்லையா?

சைவபண்டாரம்: அசிங்கம் என்னய்யா வந்தது? ஒரு சிம்டா சாம்பல் மேலே பட்டால் பட்ட வஸ்து பிணமானாலும், கட்டையானாலும் அது எவ்வளவு பாவம் செய்திருந்தாலும் மோட்சத்திற்குப் போய் சேர்ந்து விடும் என்பதாக விபூதி மகாத்மியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நாம் நல்ல காரியம் செய்து மோட்சத்திற்கு ஒரு காலமும் போக முடியாத படி சைவ நெறிகள் ஏற்பட்டு விட்டது. ஆதலால் விபூதி பூசியாவது மோட்சத்திற்குப் போகலாம் என்றால், இதில் உமக்கேன் இத்தகைய பொறாமை?

வைணவர்: மோட்சத்திற்குப் போங்கள். ஆனால் எனக்கு ஒரு சந்தேகம்.

சைவர்: என்ன சந்தேகம்?

வைணவர்: ஒரு சிம்டா சாம்பல்பட்ட வஸ்துக்கள் எல்லாம் மோட்சத்துக்குப் போய்விடும் என்கிறீர்களே! மக்கள் இங்கு அதிகமாக சாம்பலை மலத்தின் மீது கொட்டி கொட்டி மலமே தெரியாமல் மூடுகிறார்களே, சனியன் பிடித்த மலங்கள் எல்லாம் மோட்சத்திற்குப் போய் இருக்குமே! அப்போது தாங்களும் அங்கிருந்தால் மோட்சத்திற்குப் போய் அந்த இழவு நாற்றத்தை எப்படி சகிப்பது என்கின்ற சந்தேகம்தான்!

-சித்திரபுத்திரன்


எலி ஒழிப்பிலும் மதம்!

நிருபர்: சேமிப்பு உணவு தானியங்களை எலிகள் பாழடித்து விடுகின்றன. சிலர் பட்டினியால் சாகக் கூடிய நிலை இருந்தும், பம்பாய் தானாபந்தர் பகுதியில் பெரும் வியாபாரிகள் அந்த நகர சபையின் எலி ஒழிப்புத் திட்டத்துக்குப் பெரும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

பிரதமர்: பம்பாயிலா அப்படி நடக்கிறது?

நிருபர்: ஆம்; பம்பாயில் தான்.

பிரதமர்: எனக்குத் தெரியாது. அதுபற்றி நான் கவனிக்கிறேன். அவர்கள் ஏன் இந்த திட்டத்திற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்க வேண்டும்?
நிருபர்: மத உணர்ச்சி அடிப்படையில் எதிர்க்கிறார்கள்.

பிரதமர்: எலி ஒழிப்பிலுமா மத உணர்ச்சி?

நிருபர்: ஆமாம்; எலி ஒழிப்பில்தான் மத உணர்ச்சி. இது அங்கு நிறைய இருக்கிறது ; இதை நீங்கள் நன்றாக கவனிக்க வேண்டும்.

பிரதமர்: இது மிகவும் வருத்தத்திற்குரியது. நாட்டில் எவ்வளவோ பிரச்சினைகள் இருக்கின்றன; இவர்கள் இப்படியெல்லாம் எதிர்ப்புத் தெரிவிப்பதினால்தான் எந்தப் பிரச்சினைகளையும் வெல்லமுடியவில்லை.

- பிளிட்ஸ் ஏட்டுக்கு பிரதமர் அளித்த பேட்டி, 26.2.1977 இதழிலிருந்து

அண்மைச் செயல்பாடுகள்