பகுத்தறிவு

16.11.1930- குடிஅரசிலிருந்து...

வினா:- நாம் பாடுபட்டாலும் வயிற்றுக்குப் போதும்படியான ஆகாரம் கூட  கிடைப்ப தில்லை. ஆனால் பார்ப்பனர்கள் பாடுபடா விட்டாலும் அவர்களுக்கு வயிறு புடைக்கக் கிடைக்கின்றது. இதற்கு என்ன காரணம்?

விடை:- நமது மதமும் ஜாதியும்

வினா : - நாம் பாடுபட்டு சம்பாதித்தும் நம்ம பிள்ளைகள் படிக்க முடியாமல் நம்மில் 100க்கு 90பேருக்கு மேலாகத் தற்குறியாயிருக்கிறோம்

ஆனால் பாடுபட்டு சம்பாதிக்காமல் பிச்சை எடுக்கும் பார்ப்பனர்களில் 100க்கு 100பேர் படித்திருக்கிறார்கள்.  இதன் காரணம் என்ன?

விடை : - மதமும் ஜாதியும்.

வினா:- நமது பணக்காரக் குடும்பங்கள் வரவர பாப்பாராய்க் கொண்டே வருவதற்குக் காரணமென்ன?

விடை: வினையின் பயன். அதாவது நம்மவர்கள் தங்கள் சமுகத்தார் பட்டினி கிடப்பதையும், கல்வி அறிவு இல்லாமல் இருப்பதையும் சிறிதும் கவனியாமல் பார்ப் பானுக்கே போட்டு அவர்களுக்கே படிப்புக்குப் பணமும் கொடுத்து வந்த பாவமானது அந்தப் பார்ப்பனர்களே வக்கீலாகவும், ஜட்ஜுகளாகவும் வந்து மேல்படி பார்ப்பனரல்லாதார்களைப் பாப்பாராக்குகிறார்கள். அதற்கு யார் என்ன செய்யலாம்?

வினா : - எந்த விதமான விபசாரம் குற்றம் சொல்லத்தகுந்ததாகும்?

விடை :- வெளியார்க்கு தெரியும்படியாகச் செய்த விபசாரம் குற்றம் சொல்லத் தகுந்ததாகும்.

வினா:- கிருத்தவனாகப் போவதில் என்ன கெடுதி?

விடை: - ஒரு கெடுதியும் இல்லை. ஆனால் மதத்தின் பேரால் குடிக்க வேண்டாம்.

வினா:- மகம்மதியனாவதில் என்ன கெடுதி?

விடை : - ஒரு கெடுதியுமில்லை. ஆனால் பெண்களுக்கு மூடி போடாதே.

வினா:- உண்மையான கற்பு எது?

விடை:- தனக்கு இஷ்டப்பட்டவனிடம் இணங்கி இருப்பதே உண்மையான கற்பு.

வினா: - போலி கற்பு என்றால் எது?

விடை:- ஊராருக்கோ, சாமிக்கோ, நரகத் திற்கோ, அடிக்கோ, உதைக்கோ, பணத்திற்கோ பயந்து மனத்திற்குப் பிடித்தமில்லாதவனுடன் தனக்கு இஷ்டமில்லாதபோது இணங்கி இருப்பதே போலிக் கற்பு.

வினா : - மதம் என்றால் என்ன?

விடை:- இயற்கையுடன் போராடுவதும் அதைக் கட்டுப்படுத்துவதும் தான் மதம்.

வினா:- நாட்டுக் கோட்டையார் சமுகத்தில் உள்ள சுயமரியாதை என்ன?

விடை:- பெண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை தாலி கட்டுவது இல்லை என்பதாகும்.

வினா: - தொழிலாளர்களுக்குப் பண்டிகை நாள்களில் ஏன் ஓய்வு (லீவு) கொடுக்கப் படுகின்றது.

விடை:- பாடுபட்டு சம்பாதித்து மீதி வைத்ததை பாழாக்குவதற்காக.

வினா:- பெண்களைப் படிக்கக் கூடாது என்று ஏன் கட்டுப்பாடு ஏற்படுத்தினார்கள்?

விடை:-  அவர்களுக்கு அறிவு இல்லை, ஆற்றல் இல்லை என்று சொல்லி சுதந்திரம் கொடாமல் அடிமையாக்குவதற்காக.

வினா:- மனிதனுக்குக் கவலையும் பொறுப்பும் குறைய வேண்டுமானால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

விடை:- பெண் அடிமையை ஒழித்து அவர்களுக்கு முழுச் சுதந்திரம் கொடுத்து விட்டால் ஆண்களுக்கு அநேக தொல்லைகள் ஒழிந்து போகும்.

வினா:- பெண்களுக்கு நேரம் மீதியாக வேண்டுமானால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

விடை:- தலைமயிரை வெட்டிவிட்டால் அதிக நேரம் மீதியாகும்.

வினா:- பெண்கள் கைக்கு ஓய்வு கொடுக்க வேண்டுமானால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

விடை:- அவர்களுக்கு ஒரு குப்பாயம் (மேல்சட்டை) போட்டுவிட்டால் கைக்கு ஓய்வு கிடைத்து விடும் (இல்லாவிட்டால் அடிக்கடி மார்பு சீலையை இழுத்திழுத்துப் போடுவதே வேலையாகும்)

வினா:- எல்லோருக்கும் போதுமான அளவு ஆகாரம் இருக்க வேண்டுமானால் என்ன செய்ய வேண்டும்.

விடை:- ஒருவனும் தன் தேவைக்குமேல் எடுத்துக் கொள்ளாவிட்டால் எல்லோருக்கும் வேண்டியளவு கிடைத்துவிடும்.

வினா:- பெரிய மூடன் யார்?

விடை:- தனது புத்திக்கும் பிரத்தியட்ச அனுபவத்திற்கும் தோன்றுவதை நம்பாமல் எவனோ ஒருவன் எப்போதோ சொன்னதை நம்பி வாழ்வை நடத்துபவன் பெரிய மூடன்.

வினா:- ஒழுக்கம் என்பது என்ன?

விடை:- ஒழுக்கம் என்பது தனக்கும், அன்னியனுக்கும் துன்பம் தராமல் நடந்து கொள்ளுவதாகும்.

வினா:- சமயக்கட்டுப்பாடு, ஜாதிக்கட்டுப் பாடு என்றால் என்ன?

விடை:- மனிதனைத் தன் மனச்சாட்சிக்கும், உண்மைக்கும் நேராய் நடக்க முடியாமல் கட்டுப்படுத்துவது தான் ஜாதி சமயக்கட்டுப் பாடாய் இருக்கின்றது.

வினா:- உண்மையான கடவுள் நம்பிக்கை என்றால் என்ன?

விடை:- கடவுள் எங்கு மறைந்து போவாரோ, என்று பயந்து அவரைக் காக்க பிரயத்தனம் செய்வதுதான் உண்மையான கடவுள் நம்பிக்கையாகக் காணப்படுகிறது.

வினா:- இந்தியாவுக்கு ஏன் ஜனநாயக ஆட்சி கூடாது?

விடை:- இந்தியர்கள் 100க்கு 90பேர் கல்வி அறிவில்லாத, எழுத்து வாசனை கூடத் தெரியாத பாமர மக்களாய் இருப்பதை முன்னிட்டு அவர்கள் நன்மை தீமை இன்னதென்று அறிய முடியாதவர்களாய் இருப்பதால் தான்.

வினா:- ஜனநாயக ஆட்சி என்றால் என்ன?

விடை:- தடி எடுத்தவன் தண்டக்கார னென்பதுதான் ஜனநாயக ஆட்சி.

வினா:- இந்தியாவுக்கு ஜனசங்கை பெருக வேண்டுமானால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

விடை:- அதிகமாக பிள்ளை பெறுவதை நிறுத்தி விதவைகளுக்கு மறுமணம் செய்தால் நல்ல திடகாத்திரமுள்ள ஜன சங்கை பெருகும். வினா: - இந்தியா சீர்பட என்ன வேண்டும்?

விடை:-  இந்தியா சீர்பட்டு இந்தியர்களும் மனிதர்கள் என்று உலகத்தோர் முன்னிலையில் சிறந்து நிற்க வேண்டுமானால் நாதிகமும் நிபந்தனையற்ற பெண்கள் விடுதலையும் வேண்டியதாகும்.

வினா: - இந்தியா அடிமையானதற்குக் காரணம் என்ன?

விடை:- இந்தியா கெட்டு நாசமாய் என்றும் விடுபடமுடியாத அடிமையாய் போனதற்குக் காரணம் அவர்கள் மதமும், கடவுள் களுமேயாகும்.

வினா:- கிறித்தவ மதத்தில் சில ஆபாசக் கொள்கைகள் இருந்தும்.அவர்கள் எப்படி உலகை ஆளுகிறார்கள்.

விடை:-  கிறித்தவ மதத்தில் எவ்வளவு ஆபாசமும் முட்டாள் தனமுமான கொள்கை களும் இருந்த போதிலும் அதைப் பற்றி நமக்குக் கவலை இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் பெரும்பாலும் பகுத்தறிவுக்கு மதிப்பு கொடுப்பவர் களாகிவிட்டார்கள். அவர்கள் வாழ்க்கைக்கோ, மன உணர்ச்சிக்கோ சிறிதும் மதத்தை லட்சியம் செய்வதில்லை. ஆதலால் அவர்கள் மதத்தைப் பற்றி நாம் பேசுவது பயனற்றதும் முட்டாள் தனமுமாகும்.

வினா: பார்ப்பான் மாத்திரம் எப்படி இவ் வளவு பெரிய பதவிக்கு வர முடிந்தது?

விடை:-  மத விஷயத்தில் அவர்களுக்குக் கிடைத்துள்ள உயர்ந்த நிலையால் அவர்கள் (பார்ப்பனர்கள்) எல்லோரையும் விட முன்னேறி யிருக்க முடிந்தது. மத விஷயத்தில் பார்ப்பனர் களுக்குள்ள பெருமை போய்விட்டால் அவர்கள் இழிவான மனிதர்களுக்கும், இழி வான மனிதர்களாகி விடுவார்கள். ஏனெனில் அவர்களுக்குப் பாடுபடத் தெரியாது. ஆகவே சோம்பேறிகளின் கதியே அடைய வேண்டி யவர்களாவார்கள்.

வினா:- ஆண் விபசாரர்கள் வீபூதி பூசுவதின் மூலம் மோட்சத்திற்குப் போக நேர்ந்து விட்டால் அங்கு போய் தங்கள் விபசாரத்திற்கு என் செய்வார்கள்.

விடை:-  அதற்காக எந்த விபசாரகனும் விபூதி பூசுபவரும் பயப்பட வேண்டியதில்லை. ஏனென்றால் அங்கு இந்த விபூதி பக்தர்களுக் கென்றே ஊர்வசி, மேனகை, திலோத்தமை முதலிய தேவ ரம்பையர்கள் இருக்கிறார்கள். அன்றியும் சமையல் செய்ய வேண்டிய வேலைகூட இல்லாமல் இதே வேலையாய் இருக்கலாம். ஏனென்றால் காமதேனு, கற்பக விருட்சம் கேட்டதெல்லாம் கொடுத்துவிடும்.

வினா: பார்ப்பனர்களில் ஒரு வகையாருக்கு ஏன் முகம் சூப்பையாயிருக்கின்றது?

விடை:- அவர்கள் அனுமந்ததேவரை பூஜிக்கிறார்கள். படுக்கைவீட்டில் அனுமார் படம் வைத்திருக்கின்றார்கள். அதனால் அவர்கள் முகம் சூப்பையாய் இருக்கின்றது.

வினா: - பெண் விபசாரிகள் விபூதி பூசியதன் மூலம் மோட்சத்திற்குப் போய்விட்டால் அங்கு அவர்களுக்கு வழி என்ன?

விடை:- கடவுள் இருக்கிறார். போறாக் குறைக்கு அங்குள்ள மற்ற தேவர்களைக் கொண்டு சரிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியது தான்.

16.11.1930 - குடிஅரசிலிருந்து..

இந்த இரண்டு நூற்றாண்டுகளில் பூகம்பத்தால் கடவுள் தன்னடி சோதிக்குச் சேர்த்துக் கொண்ட மக்கள் கணக்கு.

பெய்சிங் (சீனா) 100000

கெய்ரோ 40000

காஷான் 40000

லிபன்   50000

மொராக்கோ   12000

தென் அமெரிக்கா   50000

அலப்போ 20000

தென் இத்தாலி  14000

மென்சோடா  12000

பெரு எக்வாடா 25000

கராகாடோ 37000

ஜப்பான்   30000

இந்தியா   20000

பிரான்ஸ்கோ, சிசிலி     77000

மத்திய இத்தாலி    30000

கான்சு சினா 300000

ஜப்பான்    220000

சில்லரையாக பல இடங்களில்    100000

ஆக மொத்தம் சுமார் 10 லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட ஜனங்களாகும். இது தவிர இடியாலும், மின்னலாலும், எரிமலை நெருப்பாலும், வெள்ளத்தாலும், புயல் காற்றாலும் தன்னடி சேர்த்துக் கொண்ட மக்களின் அளவு இதைப்போல் பல மடங்குகள் இருக்கும். இவ்வளவு ஜீவகாருண்யமுள்ள கடவுளின் கருணையை எப்படிப் புகழ்வது என்பது நமக்கு விளங்கவில்லை. ஆதலால் இதைப் பண்டிதர் களுக்கே விட்டு விடுவோம். ஏனெனில் அவர்கள் அதற்கே பிறந்தவர்கள். நிற்க.

03. 04. 1932 - குடிஅரசிலிருந்து...

மூச்சடக்கிப் பலவகையாக யோகஞ் செய்வதன் மூலம் சிறிது சரீரம் திடம் பெறுவதற்கு ஏதாவது மார்க்கமிருக்குமேயொழிய அதில் வேறு தெய்வீகத் தன்மை யாதொன்றுமில்லை என்பதே நமது அபிப்பிராயமாகும். ஆகவே இதுவும் கழைக் கூத்து, சர்க்கஸ், ஜால வித்தை, முதலியவைகளைப் போல ஒன்றுதான் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

ஆனால் நமது மக்கள் யோகத்தில் ஏதோ தெய்வீகத்தன்மை இருப்பதாக நம்பியிருப்பதால் அநேகர் யோகிகள் என்று கிளம்பி, சில ஜாலங்களைச் செய்து, பாமர மக்களை மலைக்கச் செய்து ஏமாற்றி வருகின்றனர். ஜன சமுகமும் இவர்கள் பால் பரம்பரையாகவே ஏமாந்து கொண்டும் வருகிறது.

இதற்கு உதாரணமாகச் சமீபத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியைக் கவனித்தால் விளங்கும். ஹட யோகம் என்பதில் சித்தி பெற்றவராகச் சொல்லப்பட்ட நரசிம்மசாமி என்பவர், சென்னை, கல்கத்தா முதலிய இடங்களில், பிரபல ரசாயன சாஸ்திரிகளின் முன்னிலையில், கொடிய விஷம், கண்ணாடித் துண்டுகள், ஆணிகள் முதலியவற்றை விழுங்கி உயிரோடிருந்தாராம். இந்த நிகழ்ச்சியைக் கண்டு ரசாயன சாஸ்திரிகள் எல்லோரும் மலைத்துப் போய் விட்டனர். ஆகவே யோகத்தின் மகிமைப்பற்றிப் பத்திரிகைகளில் விளம்பரப்படுத்தப்பட்டது.

ஆனால் இதே நரசிம்ம சாமியார் சில தினங் களுக்கு முன் ரெங்கூனில் இரண்டாம் முறையாக விஷங்களையும் கண்ணாடித் துண்டுகளையும் விஷங்களையும் விழுங்கிய கொஞ்ச நேரத்திற்குள் மரண யோகம் பெற்று விட்டார். இதற்கு காரணம் விஷம் உண்டவுடன் ஹட யோகம் பண்ணுவதற்கு கொஞ்சம் நேரமாகிவிட்டது என்று பத்திரிகைகளில் சொல்லப்படுகின்றன. ஆனால் அவைகளை உட் கொள்ளும் சாதுரியத்திலோ அல்லது மாற்று மருந்தை உட்கொள்ளுவதிலோ அல்லது பழக்கப்பட்ட அளவை உட்கொள்ளுவதிலோ தவறிவிட்டார் என்று ஏன் சொல்லக் கூடாதென்று தான் நாம் கேட்கின்றோம்.

யோகத்தில் தெய்வத் தன்மை உண்டென்பது வீண் புரட்டேயொழிய வேறில்லை. சாதுரியத்தி னாலோ அல்லது பழக்கத்தினாலோ அல்லது மாற்று மருந்துகளினாலோ செய்யப்படும் காரியங்களை யெல்லாம் யோகமென்றும், மந்திரமென்றும், தேவதையென்றும், தெய்வசக்தியென்றும், சொல்லி ஒரு கூட்டத்தார் ஜன சமுகத்தை ஏமாற்றி வரு கிறார்கள் என்பதை அறிய வேண்டுகிறோம். ஆகை யால் இனியேனும் இதுபோன்ற மோசடியான காரியங்களைக் கண்டு ஏமாறாமலிருக்கும்படி எச்ச ரிக்கை செய்கிறோம்.

தந்தைபெரியார் பொன்மொழிகள்

உண்மையிலேயே ஜாதியின் பேரால் இந்தத் தொழிலாளி வர்க்கம் என்பது சிருஷ்டிக்கப்படவில்லை என்று சொல்லப்படுவது உண்மையானால் கக்கூசு எடுக்கிற தொழிலாளி மக்களிலும் நாலு பார்ப்பனர்கள் இருக்க வேண்டுமே. ஆனால் எந்தப் பார்ப்பானாவது கக்கூசு எடுத்ததாக யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? தாழ்த்தப்பட்ட மகன்தானே அந்த வேலையைச் செய்கிறான்?

சமுதாயத் தொண்டு செய்பவனுக்கு மற்றவர்கள் என்ன சொல்லுவார்கள், நம்மை எப்படி மதிப்பார்கள் என்கின்ற எண்ணமே இருக்கக் கூடாது என்பதோடு அந்தப்படி நினைப்பவன் மனிதச் சமுதாயத் தொண்டுக்கு அருகனாகவே மாட்டான் என்றும் தைரியமாய்ச் சொல்லுவேன்.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 01. 1932 - குடிஅரசிலிருந்து...

கொலம்பஸ் என்பவர் அமெரிக்கா என்ற புது உலகத்தைக் கண்டுபிடித்தார். வாஸ் கோடகாமா என்பவர் இந்தியாவை முதன் முதலில் கண்டுபிடித்தார். எடிசன் என்பவர் மின்சாரத்தைக் கண்டுபிடித்தார். ஜகதீஸ் சந்திர போஸ் என்பவர் தாவரங்களுக்கும் உயிரிருக் கிறதென்பதைக் கண்டுபிடித்தார்.

ஆனால் நமது உலக சிரேஷ்டராகிய காந்தியார் கண்டுபிடித்த பெரிய அதிசயத்தைச் சென்ற வாரம் குடிஅரசில் வெளியிட்டிருந் தோம். அதுதான் கடவுள் உண்மை சொரூபம் என்ற அரிய விஷயத்தைக் கண்டுபிடித்தி ருக்கிறார். அவர் கொலம்பியா கம்பெனியா ருக்கு கடவுள் என்ற விஷயத்தைப் பற்றி ஒரு பிளேட் கொடுத்திருக்கிறார். எந்த பாஷையில் அவர் பேசியிருக்கிறார் என்று உடனே வாச கர்கள் சந்தேகப்பட்டு விடக் கூடும். தேசிய பாஷை யாகிய இந்தியில் அல்ல. அந்நிய பாஷையாகிய ஆங்கிலத்தில்தான். ஏனெனில் தேசிய பாஷையில் கொடுப்பதாயிருந்தால், கொலம் பியா கம்பெனியார், வேண் டாம்; நாங்கள் விளையாட்டிற்கு கேட்டோம்; பிளேட் டும் வேண்டாம்; கிளேட்டும் வேண்டாம் என்று உடனே சொல்லியிருந்திருப் பார்கள் அதுவும் காந்திக்குத் தெரியும். அதனால்தான் அந்நிய பாஷையாகிய அடிமை பாஷையாகிய மிலேச்ச பாஷை யாகிய, இங்கிலீஷில் பிளேட் கொடுத் திருக் கிறார். இந்த பிளேட் முதல் பாகம், இரண்டாம் பாகம் என்று பெங்களூர் நாகரத்தினம் மாதாட. பாரகேனா என்ற கீர்த் தனையைக் கொடுத்திருக்கும் மாதிரி, பிளேட் டின் இரண்டு பக்கங்களிலும் கொடுத்திருக் கிறார். இது 6 நிமிஷ நேரம் பேசிய பேச்சாகும், இதன் வருமானத்தின் ஒரு பகுதி காங்கிரசுக்குக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒப்பந்தத்தின் பேரிலேயே இந்த பிஸினஸ் (க்ஷரளநேளள) நடத்தியிருப்பதாகவும் அறிகிறோம். இந்த ஆங்கில சொற்பொழிவின் தமிழ் பெயர்ப்பை சென்ற வாரம் குடிஅரசில் வெளியிட்டிருந் தோம். அதை மறுமுறையும் வாசகர்கள் கவன மாய்ப் படித்து விட்டு கீழ்க்கண்ட நமது அபிப் பிராயங்களைப் பற்றி யோசிக்க வேண்டு மென்று கேட்டுக் கொள்ளுகிறோம்.

இதில் முதலாவதாக கவனிக்க வேண்டியது யாதெனில், காந்தியார் உலகத்தில் மக்கள் புதிதாய் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அரிய நூதனமான விஷயங்கள் எவ்வளவோ இருக்க, கடவுள் என்ற விஷயத்தைப் பற்றி  பேசுவா னேன்? இதற்குக் காரணம் மூன்று. முதலாவ தாக, அவருக்கு இது தவிர வேறோன்றும் பிறருக்குப் பிரயோஜனமாகக் கூடியதாகக் சொல்லத் தெரியாது. இரண்டாவதாக, கடவுள் நம்பிக்கை உலகத்தின் பல பாகங்களிலும் குறைந்து வருவதால், அது ஒன்றையே தனது யோக்கியதையாகக் கொண்டிருக்கின்ற காந்தியாரின் மதிப்பு குறைந்துவிடும், மூன்றா வதாக, கடவுள் என்ற இவ்விஷயந்தான் எவன் வேண்டுமானாலும் எது வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம். இதில் அது தவறு, இது பிழை யென்று எந்தப்பயலும் சொல்ல முடியாது, என்பது அவருடைய கருத்து, மேலும் இவ் விஷ யத்தைப் பற்றி பிரத்தியேகமாகவோ, அநுபவ மூலமாகவோ எவ்வித திருஷ்டாந் தங்களும் காட்ட வேண்டிய அவசியமும் இல்லை.

இனி கடவுள் என்றதைப் பற்றி அவர் சொல்லியிருப்பவைகளில் முக்கியமானவை களை எடுத்துக் கொள்வோம்.

கடவுள் கைது புலன்களையும் கடந்து நிற்கிறது. அதன் அற்புதம் வாயிட்டு வர்ணிக்க முடியாதது; ஆனால் அதை நான் உணர்கிறேன்; என்றார் காந்தியார். உணர்ச்சியென்பதே புலன் களுக்குக் கட்டுப்பட்டதாகும். புலன் களால் அறியமுடியாத ஒரு விஷயத்தைப் பற்றி மனிதனால் எந்த அபிப்பிராயமும் சொல்ல முடியாது. பேயை (பிசாசு) நம்புகிற வர்களும் இப்படித்தான் வர்ணிக்கிறார்கள். பேய் இருப்பதாக ஏதோ ஒரு உணர்ச்சி  மாத்திரம் தங்களுக்கு இருப்பதாகச் சொல்லு கிறார்கள். அதைப் பார்க்க முடியாது; ஆனால் இருப்பது மாத்திரம் பொய்யல்ல என்று பிசாசு நம்பிக் கைக்காரர்கள் சொல்லுகிறார்கள். பூச்சாண்டி யைப் பற்றியும் குழந்தைகள் இப்படித்தான் சொல்கின்றனர். பூச்சாண்டியை அவர்கள் கண்டதில்லை ஆனால் ஏதோ பூச்சாண்டி என்றதை சொன்னவுடன் பயப்பட  மாத்திரம் தெரியும்.  பூச்சாண்டி ஆகியவை களுக்கெல் லாம் பயத்தினால்  உண்டாகக்கூடிய அர்த்த மற்ற கற்பனை எண்ணங்களைக் குறிக்கும். வார்த்தைகளைத் தவிர வேறில்லை. இன்னும் சொல்வோமானால், மனிதன் அய்ம்புலன் களால் கட்டுப்பட்டவன் அவை களுக்கு அடங்கியவைகளைப் பற்றித்தான் அவன் கவலை கொள்ளமுடியும். அதற்கு மீறியவை களைப் பற்றி அவன் பேசுவதோ, நினைப்பதோ பைத்தியக்காரத் தனமேயாகும்.

எப்படியெனில் ஒரு பைத்தியக்காரன் (மூளைக் கோளாறுடையவன்) திடீரென்று நடு வீதியில் நின்று கொண்டு ஆகாயத்தை  பார்த்த படியே யாரடா அவன்; நான் எப்படி யாவது போகிறேன் உனக்கென்ன? அரிவாளைக் காட்டாதே! அதற்கெல்லாம் பயப்படமாட்டேன் . சீ! போ! என்று திட்டிவிட்டு எச்சிலைக் காரித் துப்புகிறான்.  பக்கத்தில் போகும் நாம், அவன் பார்க்கும் ஆகாயத்தைப் பார்க்கிறோம்; அங்கு எந்த மனிதனும் இல்லை. அரிவாளும் இல்லை; ஆகாயத்தில் (அந்தரத்தில்) மனிதன் தொங்க வில்லை என்பதை நமது புலன்கள் நமக்குச் சொல்லுகின்றன. ஆகையால் அவன் மூளை யில் ஏதோ கோளாறு இருக்க வேண்டுமென்று சொல் கிறோம். ஆனால் அவனோ, அதோ நிற்கிறான். உங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது. அய்ம்புலன் களையும் கடந்து நிற்கிறான். உங்களுக்குப் பார்க்க சக்தியில்லை. இதோ எனக்குத் தெரிகிறான் என்று நம்மிடம் சொல்லு கிறான், உடனே நாம் என்ன சொல்வோம். அவன் ஒரு பெரிய மகாத்மா; அவன் சொல்வது உண்மை யாகத்தான் இருக்கும் என்று சொல் வோமா? மாட்டோம். பைத்தியம் பிடித்தவன் அல்லது பயங்காளி என்று சொல்லிவிட்டுப் போய் விடுவோம். இதைப் போலவேதான் காந்தியார் சொல்லும் கடவுளும் இருக்கிறது. பைத்தியக் காரனாவது தன் கண்ணிற்காவது அம்மனிதன் தெரிகிறதாகச் (உண்மையில் அதுவும் இல்லை) சொல்லுகிறான். ஆனால் காந்தியாரோ, தன் கண்ணுக்கும் தெரிய வில்லை; ஒருவரும் பார்த்ததும் இல்லை; பார்க் கவும் முடியாது, ஆனால் கட்டாயம் இருக்கிறது; நம்ப வேண்டும் என்கிறார்; இதில் யார் மேலானவர் என்பதை வாசகர்களே முடிவு செய்து கொள்ளும்படி விட்டுவிடுகிறோம்.

பிறகு காந்தியார் அரசன் உதாரணத்தைச் சொல்கிறார். அரசன் யாரென்று குடி ஜனங் களுக்குத் தெரியாவிட்டாலும் கூட அரசன் இருப்பதென்பது எப்படி உண்மையோ, அதைப்போலவே கடவுள் இருப்பதாகத் தெரியாவிட்டாலும், கடவுள் இருப்பது உண்மை என்கிறார்.

தொடரும்

02.03.1930- குடிஅரசிலிருந்து...

1. எந்த மதத்தில் இருப்பதினால் ஒரு மனிதன் தீண்டப்படாதவனாய் கருதப்படுகின்றானோ அவன் தனக்கு ஒரு சிறிதாவது சுயமரியாதை உணர்ச்சி இருக்குமானால் அவன்தான் எந்த மதத்தைச் சார்ந்தால் உடனே தீண்டப்படாதவனாக கருதப்படமாட்டானோ அந்த மதத்தை சாரவேண்டியது அவனது முதற்கடமையாகும்.

2. ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தில் இருந்தால்தான்  கடவுள் அருளோ மோட்சமோ கிடைக்கும் என்கிற விஷயத்தில் எனக்குச் சிறிதும் ஒப்புதலும் நம்பிக்கையும் கிடையாது. அவ்விரண்டு வார்த்தைகளும் அர்த்தமற்றதும் மோசமும், பரிகாசத்திற்கு இடமானதும் என்பதே எனது அபிப்பிராயமாகும்.

3. மனுதர்ம சாத்திரத்தையும், அதற்கு ஆதாரமான வேதத்தையும் (மத ஆதாரத்தையும்) ஒரு கடவுள் சிருஷ்டித்திருப்பாரானால் முதலில் அக்கடவுளை ஒழித்து விட்டுத்தான் தாகசாந்தி செய்யவேண்டும்.

4. மனுதர்ம சாத்திரத்தையும் அதை ஆதரிக்கும் வேதத்தையும் ஒரு மதம் ஆதாரமாய்க் கொண்டிருக்குமானால் முதலில் அம்மதத்தை அழித்துவிட்டுத்தான் மனிதன் வேறுவேலை பார்க்கவேண்டும்.

5. இந்துமதம் போய்விடுமே! இந்துமதம் போய்விடுமே!! என்று சொல்லிக் கொண்டும் இந்துமத தர்மங்களை ஒன்றுவிடாமல் காப்பாற்றவேண்டும் என்று முயற்சி செய்துகொண்டும் வந்தவர்களாலேயே இன்று இந்தியாவில் இந்தியர்களில் மூன்றில் ஒரு பாகத்தினர்கள் வேறு மதத்திற்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றார்கள்.

6. மதத்தைக் காப்பதற்கு என்றும், மதக்கொள்கைகள் சிறிதும் விட்டுக் கொடுக்க முடியாதென்றும் இதுவரை செய்து வந்த முயற்சிகளும் கிளர்ச்சிகளும் எல்லாம் இரண்டொரு வகுப்புகளுடையவும் சில தனிப்பட்ட நபர்களுடையவும் சுயநலத்திற்காகச் செய்யப்பட்ட முயற்சிகளாகவே முடிந்ததல்லாமல், எவ்விதப் பொதுநலனும் ஏற்படவேயில்லை.

7. மேல்நாட்டாருக்கு ஒரு மாதிரியும் கீழ்நாட்டாருக்கு ஒரு மாதிரியுமான சுதந்திரங்கள், வித்தியாசங்கள் இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லும் இந்திய தேசிய வாதிகள் தங்கள் நாட்டாருக்குள்ளாகவே பார்ப்பனருக்கு ஒரு மாதிரியும் பார்ப்பனரல் லாதார்க்கு ஒரு மாதிரியும் இடமும், தெருவும், குளமும் ஏன் பிரிக்கின்றார்கள்? பிரித் திருப்பதை ஏன் இன்னமும் சகித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்? இது யோக்கியமாகுமா?

8. சுவாமி விவேகானந்தர் அமெரிக்காவுக்கு இந்து மதத்திற்கு பிரதிநிதியாய் போகவில்லை. ஆனால் அவர் ஒரு வக்கீலாய் போனார்.

9. உன்னை சத்திரியன் என்றோ வைசியன் என்றோ நீ சொல்லிக் கொள்ளும்போது நீ பிராமணன் என்பவனுக்கு கீழ்ப்பட்டவனென்பதை நீயே ஒப்புக்கொண்டவனா கின்றாய்.

10. சென்ற வருஷத்திய ரயில்வே கெய்டை பார்த்துக்கொண்டு ரயிலுக்குப் போனால் வண்டி கிடைக்குமா?

தந்தை பெரியார் பொன்மொழிகள்

இன்று ஆறாம் ஜார்ஜ் மன்னருக்கு இதுவரை இருந்து வந்த சக்கரவர்த்திப் பட்டத்தை எடுத்துவிட்டார்களா இல்லையா? அரசர் கடவுளின் பிரதிநிதி என்ற பழைய கொள்கை இன்று என்னவாயிற்று? கோவணம் கட்டத் தெரியாத குழந்தைப் பிள்ளைகளெல்லாம் இன்று அவன் ஏன் பணக்காரன்? இவன் ஏன் மிராசுதாரன்? என்று கேட்க ஆரம்பித்து விட்டார்களா இல்லையா? அதேபோல், தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் சிந்திக்க வேண்டும் - நாம் எதனில் தாழ்த்தப்பட்டிருக்கிறோம் என்று. அப்போது தெரியும் - நாம் தாழ்த்தப்பட்டிருக்கக் காரணம் நாம் தழுவி நிற்கும் இந்து மதம்தான் என்று. எவனும் தன்னை ஓர் இந்து என்றே கூறிக்கொள்ளக் கூடாது.

ஜாதி ஒழியக் கூடாது; சூத்திரன் படிக்கக்கூடாது; சூத்திரன் பெரிய உத்தியோகத்திற்குப் போகக் கூடாது; சூத்திரன் வயிறார கஞ்சி குடிக்கக் கூடாது - என்பதற்காகவே மனுதர்மச் சாஸ்திரம் பார்ப்பனரால் எழுதப்பட்டது. இதுதான் இந்து லாவுக்கு அடிப்படையாக உள்ளது.

Banner
Banner