எழுத்துரு அளவு Larger Font Smaller Font

வல்லம், ஜன. 1- பெரியார் பாலிடெக் னிக்கில் தேசிய மாணவர் படை அமைப்பின் கீழ் குருதி கொடை முகாம் மற்றும் மது ஒழிப்பு பற்றிய கருத்தரங்கு நடைபெற்றது.

இக்கருத்தரங்கினை தொடங்கி வைத்து துவக்க உரையாற்றிய இக் கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் இரா.மல்லிகா அவர்கள் மதுவினால் உண்டாகும் தீமைகளையும், அத னால் ஏற்படுகின்ற சமுதாய சீரழி வினையும் விரிவாக எடுத்துரைத் தார்.

மேலும் தனி மனித ஒழுக்கத் திற்கு தடையாக இருப்பது மது வென்றும், அம்மதுவினை ஒழிப்ப தன் மூலம் மனரீதியாகவும், உடல் ரீதியாகவும், பொருளாதார ரீதியாக வும் ஏற்படுகின்ற பாதிப்பினை நிச் சயமாக தடுக்க முடியுமென கூறி னார். எனவே மாணவர்கள் அனைவ ரும் மதுவினால் ஏற்படுகின்ற கொடிய பாதிப்புகளை உணர்ந்து இச்சமு தாயத்தில் நிகழ்வுகின்ற கொடிய போதை பழக்கமான மதுவினை ஒழிப்பதில் தங்களை ஈடுபத்திக் கொண்டு ஆரோக்கியமான சமுதா யத்தை உருவாக்க பாடுபட வேண் டுமென கேட்டுக்கொண்டார்.

அதனை தொடர்ந்து உரையாற் றிய இக்கல்லூரி துணைமுதல்வர் டாக்டர் உபர்வீன் அவர்கள் மது வினால் அன்றாடம் ஏற்படுகின்ற விபத்துகளையும், வாழ்நாள் பாதிப் பினையும், அதனை தடுப்பதற்கான வழிமுறைகளையும் விரிவாக எடுத்துரைத்தார்.

அதனை தொடந்து உரையாற்றிய இக்கல்லூரி முதன்மையர் டாக்டர் அ.ஹேமலதா அவர்கள் பசி, பட்டி னியால் ஏற்படுகின்ற உயிரிழப் பினை விட மதுவினால் ஏற்படு கின்ற உயிரிழப்பே அதிகமென குறிப்பிட்டார்.

இவ்விழாவில் துறைத்தலைவர், பேராசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர் கள் கலந்து கொண்டு விழாவினை சிறப்பித்தனர்.