மருத்துவம்

குளிர் காலத்தில் அடிக்கடி கைகளைக் கழுவுவது நோய்த் தொற்று ஏற்படுவதைத் தடுக்க உதவும். குளிர் காலத்தில், அதிகமான நேரத்தை அறை களுக்குள்ளே செலவழிப்பதால், நோய்க் கிருமிகளின் தாக்கத்தால் நீங்கள் பாதிக்கப்படலாம். வெளியே சென்று வந்துவுடன், கைகளை சோப்பால் சுத்தம் செய்வது நோய்க் கிருமித் தொற்றிலிருந்து பாதுகாக்க உதவும்.

பழங்கள், காய்கறிகள்

குளிர் காலத்தில் நாம் எந்த உணவை உட் கொள்கிறோம் என்பதுதான் உடல் ஆரோக் கியத்தைப் பெரும்பாலும் தீர்மானிக்கிறது. இந்தக் காலத்தில், கூடுதல் நேரத்தை நாம் வீட்டில் கழிப்போம் என்பதால், உடலில் அதிகமான கலோரிகள் சேர்வதற்கு வாய்ப்பு அதிகம்.

அதனால், அதிகக் கொழுப்புச் சத்து, மாவுச் சத்து (கார்போஹைட்ரேட்) நிறைந்த உணவுப் பொருட்களைத் தவிர்த்துக் கூடுதலாகப் பழங் களையும் காய்களையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவைத் தேர்ந்தெடுத்து உண்பது உடலில் எதிர்ப்பு ஆற்றலை உருவாக்கும். இது குளிர் காலத்தை ஆரோக்கியமாக எதிர் கொள்வதற்கு உதவும்.

போதுமான தூக்கம்

குளிர் காலத்தை ஆரோக்கியமாகக் கடப்பதற்குப் போதுமான தூக்கம் அவசியம். சரியான தூக்கம் என்பது ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியத்தையும் சீராக வைக்கும்.

எப்போதும் சோர்வாக உணர் கிறீர்களா? அப்படியென்றால், நீங்கள் கூடுதலாகத் தூங்க வேண்டுமென்று பொருள்.

இந்த எளிமையான நடைமுறைகளைப் பின் பற்றுவதன் மூலம் நம்மால் குளிர் காலத்தை ஆரோக்கியமாகக் கடந்துவிட முடியும்.

சளிப் பிடித்தல் என்பது நேரடியாக நுரையீர லிலோ தலையிலோ நீர் கோத்துக் கொள்வதல்ல; நமது உடலில் தேங்கியிருக்கும் கழிவின் வெளி யேற்றமே அது. நமது உடலின் ஒவ்வொரு செல் லுக்கும் இடையில் சளி எப்போதும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. சளி செல்லுக்குப் பாதுகாப்புக் கவசமாகவும் ஷாக் அப்சர்வராகவும் ஒரு செல்லில் இருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு எதையும் எடுத்துச் செல்லும் கடத்தியாகவும் ஊடகமாகவும் இருக்கிறது.

உடலின் கழிவு மிகும்பொழுது முதலில் அது செல்லுக்கு வெளியில்தான் தங்கும். செல்லுக்கு வெளியே உள்ள சளிப்படலத்தில் கழிவுக்கு இடம் இல்லாமல் ஆகி, செல்லுக்குள் நுழைந்தாக வேண்டிய நெருக்கடிக்கு ஆளாகும் சூழலில், அது சுவாச வெளிக் காற்றின்   வழியாக நீராக (சளியாக) வெளியேறுகிறது.

இதற்கு தைலம் நல்லதா?

இருமல், தும்மல், மூக்கில் நீர்வடிதல் போன்றவை வெறும் கழிவு நீக்கம் என்பதால் அவை வெளியேற அனுமதிப்பதே நல்லது. ஆனால், உடல் தானாகவே மூக்கடைப்பை உருவாக்கி உள்ளிழுத்தலை மறுக்கும்போது அது பெரும் தொந்தரவாக மாறும். அது போன்ற நேரத்தில் தைலம் தடவுவதும் மருத்துவ உதவியை நாடுவதும் இயல்பு. ஆனால், அவை மூக்கடைப்பைத் தற்காலிகமாகத் தளர்த்துமே தவிர, நிரந்தரத் தீர்வளிக்காது.

சொல்லப்போனால் முன்னிலும் அதிகமான தொந்தர வையே அது அளிக்கும். ஏனென்றால், மூக்கில் ஏற்பட்ட தடையை மருந்து உள்நோக்கி நுரையீரலுக்குள்தான் தள்ளும். நீர் வடிவத்தில் இருந்த தடை, தூசி வடிவத்துக்கு மாறி நுரையீர லுக்குள் செல்வதால், சளித் தொல்லைக்கு உட்பட் டோர் கூடுதலாக அவதியுற நேர்கிறது.

வைரஸ் கிருமிகள், ஒட்டுண்ணிகள், பாக்டீ ரியா கிருமிகள், பூஞ்சைக் கிருமிகள் ஆகியன ரத்தம் மூலம் பரவுவதற்குச் சாத்தியம் உண்டு.

வைரஸ் கிருமிகள் என்று எடுத்துக் கொண்டால். எய்ட்ஸ் நோய்க் கிருமிகள் (-1  -2), மஞ்சள் காமாலை ஏ வைரஸ், மஞ்சள் காமாலை பி வைரஸ், மஞ்சள் காமாலை சி வைரஸ், மஞ்சள் காமாலை ஈ வைரஸ், டெங்கு வைரஸ், வெஸ்ட் நைல் வைரஸ், சைட்டோ மெகல்லோ வைரஸ், மனித லிம்ஃபோட்ரோபிக் வைரஸ், பார்வோ வைரஸ்  19, எப்ஸ்டீன்-பார் வைரஸ் ஆகியவை முக்கியமானவை.

ஒட்டுண்ணிகள் என்று எடுத்துக் கொண்டால், மலேரியா ஒட்டுண்ணி-பிளாஸ் மோடியம் ஒட்டுண்ணி, லேயிஷ்மேனியா சிஸ்-லேயிஷ்மேனியா ஒட்டுண்ணி, சாகஸ் நோய்-டிரிபனோசோமா குரோசி ஒட்டுண்ணி, உண்ணிக் காய்ச்சல்-பாப்சியா ஒட்டுண்ணி, டாக்ஸோபிளாஸ்மோசிஸ்-டாக்ஸோ பிளாஸ்மா கோன்டி ஒட்டுண்ணி, யானைக் கால் நோய்-வூரியா ப்ராங்க்ரோஃப்டி ஒட் டுண்ணி ஆகியவை முக்கியமானவை.

பாக்டீரியா கிருமிகள் என்று எடுத்துக் கொண்டால், சால்மோ னெல்லா டைஃபி, டிரிஃப்போனிமா- சுருள் பாக்டீரியா, எர்சினியா, புரோடீஸ், சூடோமோனாஸ், எஷ் சரிச்சியா, கிளப்சையிலா ஆகியவை முக்கிய மானவை. பூஞ்சைக் கிருமிகள் என்று எடுத்துக்கொண்டால், மியூகார்மைகோசிஸ், சைகோமை கோசிஸ், பைத்தியோசிஸ் ஆகியவை முக்கியமானவை.

உலக சுகாதார அமைப்பு

என்ன சொல்கிறது?

எய்ட்ஸ் கிருமிகள், மஞ்சள் காமாலை பி வைரஸ், மஞ்சள் காமாலை சி வைரஸ், சிஃபிலிஸ் ஆகிய நோய்களைக் கண்டறியும் பரிசோதனைகளை உலக சுகாதார அமைப்பு செய்யச் சொல்கிறது. நமது நாட்டில் மலேரியா பாதிப்பு தொடர்ந்து இருப்பதால், அதற்கான பரிசோதனையையும் சேர்த்து 5 பரிசோதனை களைச் செய்கிறோம்.

ஆப்பிரிக்கா போன்ற நாடுகளில், மேற் கூறிய பரிசோதனைகளுடன் டிரிபனோசோமா குரோசி ஒட்டுண்ணி, லேயிஷ்மேனியா ஒட்டுண்ணி ஆகிய பரிசோதனை களையும் செய்கிறார்கள். ஏனென்றால், அங்கு இவ் வகைப் பாதிப்புகள் உள்ளன. மனித லிம்ஃபோட்ரோபிக் வைரஸ் பரிசோதனையை, சில மேலை நாடுகளில் பிற முக்கியப் பரிசோ தனைகளுடன் செய்கிறார்கள்.

பரிசோதனைக்கான

காரணங்கள்

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட பரிசோதனைகள் மிகவும் முக்கிய மானவை, ஏனென்றால் இந்தத் தொற்று நோய்கள் உடலைப் பெரிதும் பாதித்து உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தக் கூடியவை. பிற கிருமிகளின் பாதிப்பு அபூர்வ மாகவே ஏற்படும். அத்துடன் அவற்றைக் குணப்படுத்தி, காப்பாற்றவும் முடியும். ஒருவேளை பரிசோதனையில் தவறு இருந்து தானம் பெற்ற ரத்தத்தில் கிருமிகள் பரவிவிட்டால், அதைச் சரிசெய்வதற்குக் கூடப் பல உயரிய தொழில்நுட்பங்களும் வேதிப்பொருட் களும் வளர்ந்த நாடுகளில் பயன்படுத்தப் படுகின்றன.

ஆகவே, தொற்றுள்ள தானம் பெற்ற ரத்தத்தை வேறு நோயாளிக்குச் செலுத்து வதற்கு முன்பாகப் பரிசோதனை செய்தால்கூட அந்த ரத்தத்தைக் கிருமி நீக்கம் செய்ய முடியும் அல்லது அந்த ரத்தத்தைச் செலுத் தாமல் தவிர்க்க முடியும். அந்த ரத்தத்தை அழித்துவிட முடியும்.

முகாம் நடத்தும்போது கவனம்

பொதுவாக, மிகப் பெரிய குருதிக் கொடை வழங்கும் நிகழ்ச்சி களை நடத்தும்போது, ஒரே நேரத்தில் ஏராளமானோர் குருதிக் கொடைசெய்யும் நிலையில், அனைவருக்கும் பரிசோதனைகளை வேகமாகக் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் செய்ய வேண்டியிருப்பதால் சில நேரம் தவறுகள் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது. (தொற்று உள்ள ரத்தத்தைப் பெறுவது நிகழலாம்).

இத்தனை பேரிடமிருந்து ரத்த தானம் பெறப்பட்டது என்று கின்னஸ் சாதனைகள் கூட நடந்தேறியிருக்கும். ஆனால், அவசர கதியில் செயல்படுவதால் சாதனைகளைத் தாண்டி, இது போன்ற சோதனைகளையும் குடும்பங்களின் வேதனைகளையும் ஏற்க வேண்டியிருக்கும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ரத்ததான முகாம் நடத்துபவர்கள் மிகுந்த முன்னெச்சரிக்கை யுடனும் கவனமாகவும் இருக்க வேண்டும்.

சாத்தூர் சம்பவத்தைப் பொறுத்தவரை தானம் செய்ய வந்தவர் ரத்தத்தை முறையாகப் பரிசோதித்து நிராகரிக்காமல் போனதுதான் மாபெரும் தவறு. இனியும் இது போன்ற சம்ப வங்கள் நடைபெறாமல் தடுக்க வேண்டும். அரசாங்க மருத்துவமனைகளும் தனியார் மருத்துவமனைகளும் கவனத்துடன் இருந்தி ருந்தால், இது போன்ற சம்பவத்தைத் தவிர்த்திருக்கலாம்.

குருதியை

தரமாக்குவோம்

குருதிக் கொடை வழங்க வரும்போது கொடையாளி தன்னைக் குறித்த அனைத்து விவரங்களையும் தெரிவிக்க வேண்டும். குறிப்பாக, காய்ச்சல் ஏற்பட்டது, அது எப் போது ஏற்பட்டது, எந்தத் தொற்றால் ஏற்பட்டது, அதற்காக வழங்கப்பட்ட சிகிச்சைகள், உடலில் உள்ள பிற நோய்கள் அதற்காகச் செய்யப்பட்டுவரும் சிகிச்சைகள் என அனைத்து விவரங்களையும் தெரிவிக்க வேண்டும்.

செனனை, ஜன. 6- மலேசியாவை சேர்ந்த 41வயது இளைஞருக்கு  குடல் புற்றுநோய் கட்டியால் சிறு குடலில்  ஏற்பட்ட அடைப்பை அறுவைசிகிச்சையின்றி நவீன முறையில் சரிசெய்து சென்னையை சேர்ந்த மெட் இந்தியா மருத் துவமனை சாதனை புரிந்துள்ளது.

இதுபோன்ற அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டிருப்பது இந்தியாவிலேயே இதுவே முதல்முறையாகும். மலேசியாவில் மீன் அங் காடியில் மேலாளராக பணி புரியும் அந்தநபர் கடந்த 6 மாதங் களாக  முறையாக சாப்பிட முடியாமலும் தண்ணீர் அருந்த முடியாமலும் அவதிப்பட்டு வந்தார். சாப்பிட்டால் வந்தியாக வெளியேறிவிடும். மலேசியா மருத்துவர்களிடம் காட்டியபோது அவர்கள் வாயு தொல்லைக்கான மருந்துகளை பரிந்துரைத்தனர். ஆனாலும் பிரச்சினை சீராக வில்லை. இதன்பின்னர் சொந்த ஊரான சீர்காழிக்கு வந்துமருத் துவர்களிடம் உடலைகாட்டிய போது அவர்களும் பரிசோதித்து சில மருந்துகளை தந்தனர்.

குணமாகவில்லை. நிலைமை மேலும் மேசானமானது. இதன் பின்னர் அவர்  உடல்நலிந்து எலும்பும் தோலுமாக  அவர்  சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள மெட் இந்தியா மருத்துவ மனைக்கு அழைத்துவரப்பட்டார்.  அவரை பரிசோதித்த பிரபல இரைப்பை மற்றும் குடலியல் சிகிச்சை நிபுணரான பத்மசிறீ டாக்டர்  டி.எஸ்.சந்திரசேகர் அந்த இளைஞருக்கு புற்றுநோய் முற்றிய நிலையில் இருப்பதை கண்டுபிடித்தார். இதையடுத்து கடந்த மாதம் 26 ஆம் தேதி  நோயாளின் வாய் வழியாக இயுஎஸ் கருவி மூலமாக  ஸ்டென்ட் (செயற்கை குழாய்) பொருத்தப்பட்டு பெருங் குடலில் இருந்து சிறுகுடலுக்கு உணவுசெல்ல மாற்றுவழி ஏற்படுத்தப்பட்டது. இதேபோல்பித்தப்பாதையில் இருந்த அடைப்பை நீக்கி பித்த நீர்வெளியேறி சிறுகுடலுக்கு செல்லவும் மாற்று வழி ஏற் படுத்தப்பட்டது. இதனால் அந்த நோயாளி தற்போது குணமடைந்து  சாப்பிட தொடங்கியுள்ளார். நன் றாக தண்ணீர் அருந்துகிறார்.

இந்த சிகிச்சையால் மஞ்சள் காமாலையால் பாதிக்கப்பட்டு உயிர்பிழைப்பதே கேள்விக்குறி யாக இருந்தஒருவருக்கு வாழ் வளித்துள்ளது. எண்டோஸ் கோப் பிக் அறுவைசிகிச்சையின்போது எந்த வலியும் தெரியவில்லை என்றும் தூங்கி எழுந்தது மாதிரி இருந்ததாகவும் அந்த நபர் கூறினார். இந்த அறுவைசிகிச் சையின் வெற்றி இதுபோல குடலில் சிறிய புற்றநோய் கட்டியுடன் போராடும் பலருக்கு உதவிகரமாக  இருக்கும் என்றார் டாக்டர் சந்திரசேகர்.

அறிவு ஆசான் தந்தை பெரியார் அவர்களின் 45ஆவது நினைவு நாளையொட்டி நமது பெரியார் மருத்துவக் குழுமத்தின் சார்பில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இயங்கும் கீழ்க்கண்ட அனைத்து பெரியார் மணியம்மை மருத்துவமனைகளிலும் இலவச பொதுமருத்துவ முகாம் வெகு சிறப்புடன் நடைபெற உள்ளது.

நாள்: 24.12.2018 திங்கட்கிழமை

நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மதியம் 1 மணி வரை

நடைபெறும் இடங்கள்

1)     பெரியார் மணியம்மை மருத்துவமனை

- பெரியார் திடல், சென்னை - 7

2)     பெரியார் மணியம்மை மருத்துவமனை

- வல்லம், தஞ்சாவூர்

3)     பெரியார் மணியம்மை மருத்துவமனை

- சோழங்கநல்லூர் (திருவாரூர்)

4)     பெரியார் மணியம்மை மருத்துவமனை

- சுந்தர் நகர், திருச்சி

5)  பெரியார் மணியம்மை மருத்துவமனை

- திருவெறும்பூர் - திருச்சி

6)     பெரியார் மணியம்மை மருத்துவமனை

- ஜெயங்கொண்டம்

5)     பெரியார் மணியம்மை டிரஸ்ட் (Dr. மரகதம் மாரியப்பன் மருத்துவமனை) - தாதகாப்பட்டி,சேலம்

பொதுமக்கள் மற்றும் கழகத் தோழர்கள் திரளாக வந்திருந்து இலவச மருத்துவ முகாமில் கலந்து கொள்ள கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

- இயக்குநர்

பெரியார் மெடிக்கல் மிஷன்

சென்னை-7

Banner
Banner