எழுத்துரு அளவு Larger Font Smaller Font

* மக்களுக்கு மானம் ஈனம் இருந்தால், இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஆண்டுகளாக ஒரு சிறு அந்நியக் கூட்டத்திற்கு அடிமையாக இருப்பார்களா? பார்ப்பான் மட்டும் எல்லாவற்றிலும் உயர்ந்தவனாக இருப்பானா? ஆயிரக் கணக்கான குழவிக் கற்களெல்லாம் நமக்குக் கடவுள்களாகவும், பார்ப்பனர்கள் அவற்றின் பேரால் கொள்ளையடிக்கும் நிலையும் இருக்க முடியுமா?

* பொருளாதார பேதத்துக்கும், சமுக ஜாதிபேத முறைதான் பெரிதும் காரணமாய்க் காவலாய் இருந்து வந்திருக்கிறது. இன்றும் பெருவாரியான மக்களுக்கு ஜாதிபேதமே பொருளாதார சமதர்ம முறையை நினைக்கக்கூட இடம் தராமல் அடக்கி வருகின்றதுடன் பொருளாதார பேதத்துக்கும் இடமளித்து வருகிறது.

 

தமிழில் கருத்துக்களை தெரிவிக்க -  


Security code
Refresh

Banner
Banner