எழுத்துரு அளவு Larger Font Smaller Font

 

04.10.1931 - குடிஅரசிலிருந்து...

மைசூர் அரசாங்கத்தில் பெண்களுக்குச் சொத்துரிமை அளிக்கச்சட்டம்

1931 -வருடம் அக்டோபர் மாதம் 22 தேதி நடைபெற விருக்கும் சட்டசபையில் இந்து லா என்னும் இந்துக்கள் சட்டசம்பந்தமான விஷயங்கள் விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும். கடந்த 2 சட்டசபைகளில் மேற்படி விஷயங்கள் சம்பந்தமான பொதுக் கொள்கைகள் யாவும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டாய் விட்டன. அதன்மீது ஏற்பாடு செய்திருக் கும் திட்டங்கள் வரப்போகும் சட்டசபையின் விவாதத்திற்குக்கொண்டு வரப்படும்.

அவையாவன:- பெண்களுக்குத் தாங்கள் பெண்களாகப் பிறந்த காரணத்தாலோ, அல்லது அவர்களுக்குச் சொத்துரிமை உண்டு என்பதற்கு மதசம்பந்தமான ஆதாரங்கள் இல்லை என்கின்ற காரணத்தாலோ அவர்களது வாரிசு சொத்துரிமை மறுக்கப்படக் கூடாது. ஒரு பாகம் பிரியாத குடும்பத்தில் உள்ள ஒருவர் தான் சுயராஜிதமாக சம்பாதித்து வைத்திருக்கும் சொத்திலும் பெண் சந்ததிகளுக்கு உரிமை உண்டு. ஒவ்வொரு விதவைக்கும் தானாகவே தத்து எடுத்துக்கொள்ள உரிமையுண்டு. புருஷன் கண்டிப்பாய் தத்து எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்று ஏற்பாடு செய்திருந்தால் விதவைக்குத் தத்து எடுத்துக் கொள்ள உரிமை இல்லை.

பெண் பிள்ளைகளுக்கு இப்போது கிடைத்துவரும் வாரிசு உரிமைகளிலும்கூட சொத்துக்களின் வரும்படிகளை அனுபவிக்க மாத்திரம் உரிமை இருக்கின்றதே தவிர, மற்றபடி அவர்கள் அதைத் தங்கள் இஷ்டப்படி சர்வ  சுதந்திரமாய் அனுபோகிக்கவும், வினியோகிக்கவும் உரிமை இல்லாமல் இருக்கின்றார்கள்; ஆதலால் இந்தக்குறையும் நீங்கும்படியாக அதாவது அவர்களுக்கு கிடைக்கும் வாரிசு உரிமை சொத்துக்களை தங்கள் இஷ்டப்படி சர்வசுதந்திரமாய் அனுபவிக்கவும், வினியோகிக்கவும் இந்தப் புதிய சட்டத்தில் அனுமதிக்கப்படுகின்றது.

பாகம் பிரியாத குடும்பத்தில் கணவன் இறந்துவிட்டால் பெண் ஜாதிக்குக்குழந்தை இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் குடும்பசொத்தில் கணவனுக்குள்ளபாகம் சர்வ சுதந்திரமாய் பெண்களுக்குக் கொடுத்து விட வேண்டும். குடும்ப சொத்துக்கள் பல  வழிகளில் துர்வினியோகம் செய்யப்பட்டக் காலங்களிலும் அச்சொத்துகளின்மீது பெண்களுக்கு ஜீவனாம்சத்திற்கு உரிமையுண்டு என்பதாகும்.

இன்று கவலையும், துக்கமும் இல்லாத மனிதனைக் காண்பதே அரிதாக இருக்கிறது. எந்த உயர்நிலையில் இருப்பவனுக்கும் கவலையும் துக்கமும் குடிகொண்டிருக்கிறது. கடவுள் எண்ணத்தை ஒழித்தவர்களுக்குக் கவலையில்லை. எல்லாம் இயற்கை என எண்ணியிருப்பவர்கள் துக்கம், கவலை இல்லாமல் இருக்கலாம். அப்படிப்பட்டவர்களைத்தான் ஞானிகள், முற்றும் துறந்த மெய்ஞ்ஞானிகள் என்று சொல்லுவார்கள். அந்த நிலையை மனிதன் எய்துவது எளிதல்ல.

கார்ப்பொரேஷன் தேர்தலைப்பற்றி பார்ப்பனர் குறை கூறுவதன் ரகசியம்

22.11.1931 - குடிஅரசிலிருந்து..

(தேசிய துரோகி)

சென்னை கார்ப்பொரேஷனில் திரு.ஏ.ராமசாமி முதலியார் தலைவராயிருக்கும் காலத்தில், தலைவர் தேர்தலுக்குப் போட்டி போட்டுக்கொண்டு அதனால் வகுப்புச்சண்டையை வளர்க்கும் தொல்லையை நீக்கு வதற்காக ஒரு சமரசமானமுடிவு செய்து கொண்டனர். அந்த முடிவின்படி ஒவ்வொரு வருஷமும், தலைவர் தேர்தல் கஷ்டமில்லாமல் நடக்க ஏதுவாயிற்று. அவ் வொப்பந்தம் சென்னையில் உள்ள ஒவ்வொரு வகுப்பினரும் தங்கள் தங்கள் எண்ணிக்கைக்குத் தக்கவாறு கார்பொரேஷனல் தலைமைப் பதவி பெற வழி செய்தது. அவ்வொப்பந்தம் ஏற்பட்ட காலத்தில் அனேகமாக எல்லோரும் அதை நியாயமான ஒப்பந்தம் என்று பாராட்டினர். அவ்வொப்பந்தமாவது.

1. பிராமணரல்லாதார். 2. பிராமணர். 3. பிராமண ரல்லாதார். 4. கிறிஸ்தவர்.

5. பிராமணரல்லாதார். 6. முஸ்லிம் 7. பிராமணரல்லாதார் 8. தாழ்த்தப்பட்டவர்கள்.

என்று இவ்வாறு குறிப்பிட்ட படி அந்தந்த வகுப்பி லிருந்து தலைவர்களைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியது என்பதாகும். இவ்வொப்பந்தப்படியே முதலில் திரு. பி.டி. குமாரசாமி செட்டியார் அவர்கள் தலைவராகத் தெரிந் தெடுக்கப்பட்டார். அவருடைய உத்தியோக காலமாகிய ஒரு வருஷம் முடிந்தபின், அடுத்த தலைவர் தேர்தல் சென்ற 12-11-1931ல் நடைபெற்றது.

இத்தேர்தலில் முன் ஏற்படுத்தியதிட்டப்படி ஒரு பிராமணர் தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டிய வராவார். ஆகையால் பிராமணரல்லாத வகுப்பினரும், மற்ற வகுப்பினரில் யாரும் தலைவர் தேர்தலுக்குப் போட்டியிடவில்லை. ஆனால் பிராமணர்களுக்குள்ளேயே போட்டி உண்டாயிற்று, திரு.ஜி.ஏ.நடேசன் அவர்களும், திரு.டி.எ. ராமசாமி அய்யர் அவர்களும் போட்டி இட்டனர், இப்போட்டியில் திரு.டி.எ.ராமசாமி அய்யரே வெற்றி பெற்றார். திரு.ஜி.ஏ. நடேசன் தோல்வியுற்றார். பார்ப்பன ரல்லாத கார்ப்பொரேஷன் அங்கத்தினர்கள் திரு.டி.எ. ராமசாமி அய்யருக்கு ஓட்டுச்செய்தனர். பார்ப்பன அங்கத் தினர் களும், அய்ரோப்பிய அங்கத்தினர்களும் திரு.ஜி.ஏ. நடேசனுக்கு ஓட்டுச் செய்தனர். திரு. நடேசன் தோற்றதும், திரு. சத்தியமூர்த்தி சாதிரியார் முதலிய பார்ப்பனரும் மற்றும் பார்ப்பன தாசர்களும் அய்ரோப்பியரும் ஒப்பந்தம் முறிந்து விட்டது  முறிந்து விட்டது என்று கூச்சல்போட ஆரம்பித்து விட்டனர்.

ஆனால் உண்மையில் ஒப்பந்தம் முறிந்து விட்டதா என்றால் முறியவில்லை என்பதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. எப்படி எனில் இது வகுப்புவாத சம்பந்த மான ஒப்பந்தமே யொழிய வேறில்லை. உண்மையிலேயே ஒப்பந்தம் முறிந்து விட்டதென்றால், பிராமணருக்குப் பதிலாக மற்றொரு பிராமணரல் லாதாரோ, கிறிஸ்தவரோ, தாழ்த்தப் பட்டவரோ தலைவ ராக வந்திருக்க வேண்டும். அவ்வாறில்லாமல், ஒப்பந்தத்தின் நிபந்தனைப்படி ஒரு பிராமணரே தலைவராக வந்திருக்கும் போது,  ஏன் ஒப்பந்தம் முறிந்து விட்டதென்று கூச்சலிட வேண்டும் என்பதை நன்றாய் யோசித்துப் பார்த்தால் அதில் உள்ள இரகசியம் விளங்கும்.

முதற்காரணம் பார்ப்பனர்களின் மனத்திற்கிசைந்த ஒரு பார்ப்பனர் தெரிந்தெடுக்கப் படாததாகும். திரு. ஜி.ஏ. நடேசன் அவர்கள் பிராமணியத்தையும், பிராமணர் களையும் அனுசரிக்கும் முழு வகுப்புவாதியாக இருக்கலாம். இக்காரணத்தைக் கொண்டுதான் பார்ப்பனர்கள் அவரை ஆதரித்தனர். அய்ரோப்பியர்களைப் பற்றி நாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை. அதுவும் சென்னையில் உள்ள அய்ரோப்பியர்களும் பார்ப்பனர்களும், சகோதரர் களாகவோ, சம்பந்திகளாகவோ, ஒருவரோடு ஒருவர் சேர்ந் திருப்பவர்கள் என்பது நாடறிந்த விஷயமாகும்.

அன்றியும் பார்ப்பனர்களால் ஆதரிக்கப்படுகிறவர் பார்ப்பனரல்லாதார்களுக்கு விரோதியாய் இருப்பார்கள். அப்படியிருப்பவர்களைத் தான் பார்ப்பனர்களும் ஆதரிப்பார்கள் என்பதும் மறுக்க முடியாத உண்மை. பார்ப்பனர்களில் வகுப்புவாதம் இல்லாதவர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் என்பது உண்மையானாலும், இரண்டு பிராமணர்கள் போட்டி போடும் போது அவர்களில் அதிக மோசமில்லாத ஒருவரை ஆதரிப்பதால் பிராமணரல்லாதார் செய்கையில் குற்றமாகாது. இந்த உத்தேசத்தின் பேரிலேயே, பார்ப்பனரல்லாதார் திரு. டி.எ.ராமசாமி அய்யரைத் தேர்தலில் ஆதரித்தனர்.

அன்றியும் பார்ப்பனரல்லாதாருடன் நெருங்கிப் பழகுபவர்களிடம் பாப்பனர்களுக்கு எப்படி விருப்பம் இருக்கக்கூடும்? ஆகையால் தான் ஒப்பந்தம் முறிந்து விட்டது என்று அவர்கள் வீண்புரளி செய்கின்றனர். இது ஒரு புறமிருக்க இதைவிட முக்கியமான இரகசியம் என்ன வென்றால் இவ்வொப்பந்தத்தை அடியோடு ஒழித்துவிட வேண்டும் என்னும் நோக்கமும் ஆகும்.

ஏனெனில், இன்னொரு முறை பிராமணர் தலைவராய் வர 7 வருஷங்கள் ஆகும். அதுவரையிலும், பிராமணரல்லா தாரும், கிறிஸ்தவரும், மகமதியரும், தாழ்த்தப்பட்ட வருமே தலைவராயிருக்கமுடியும். இவ்வாறு மற்றவகுப் பினர்கள் நீண்டகாலம் பதவி வகிப்பது பார்ப்பனர்களுக்குப் பொறுக் குமா? அன்றியும் ஒவ்வொரு தேர்தல் களிலும் பார்ப்பனர்கள் உள்ளே புகுந்து கலகம் செய்து கட்சி சேர்க் கவும் இவ்வொப்பந்தத்தால் இடமில் லாமல் போய்விட்டது. இந்த காரணங்களால் பார்ப்பனர்கள் ஒப் பந்தத்தை ஒழித்துவிட வேண்டிய அவசியத்தில் வந்து விட்டார்கள். வெள்ளைக்காரரும் பார்ப்பனர் களுடைய தாயாதிகளேயானதால் இந்த ஒப்பந்தத்தால் வெள்ளைக் காரருடைய தயவுக்கு காத்திருக்க வேண்டிய அவசிய மில்லை. ஆதலால் அவர்களுக்கும் தங்கள் தயவு தலைவர் அபேட்சகர்களுக்கு இல்லாமல் போய் விட்டதே என்கின்றதைக் கொண்டு தங்களையாரும் இனி லட்சியம் செய்யமாட்டார்களே என்று பயந்து கொண்டதுடன், இனித் தேர்தலிலும் தங்கள் தாசர்களைக் கொண்டு வரமுடியாமல் போய்விடுமே என்ற ஆத்திரத்தினாலும் ஒப்பந்தம் முறிந்து போய்விட்டது என்று புரளி செய்கின்றனர். பார்ப்பனப் பத்திரிகைகளாகிய சுதேசமித்திரனும், இந்துவும், இவ்வெண்ணத் தோடுதான் ஒப்பந்தம் முறிந்துவிட்டது என்று எழுதியிருக்க வேண்டும்.

திரு. ஜி.ஏ. நடேசன் தோற்றதனால் வருத்தமடைந் தவர்கள் சீனியர் அங்கத்தவராகிய திரு. நடேசன் அவர் களையே பார்ப்பனரல்லாதார் ஆதரித்திருக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றனர். சீனியருக்கும் ஒப்பந்தத்திற்கும் சம்பந்தமில்லை. சென்ற வருஷத் தேர்தலில்  திரு.டாக்டர் நடேசன் அவர்களைத் தேர்ந்தெடுக்காமல் திரு.பி.டி.குமார சாமி செட்டியாரைத் தெரிந்தெடுக்க வில்லையா? அப்பொழுது ஒப்பந்தம் முறிந்துபோயிற்று என்று ஒருவரும் சொல்ல வில்லையே.

இப்பொழுது பார்ப்பனர்களுடைய முழுநம்பிக் கைக்குப் பாத்திரமுடைய வரும், பார்ப்பனரல் லாதார் நம்பிக்கைக்குப் பாத்திரமில்லாதவரும் ஆகிய ஒருவர் வெற்றி பெறாமல் வேறு ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வுடன் தான் இந்தக் கூச்சல் உண்டாயிற்று. என்பதை யோசிக்கும் போது பார்ப்பனர்கள் சத்தம் போடுவதின் ரகசியம் விளங்குகிறது.

ஆகவே, இதன் ரகசியம் எந்த வகையிலாவது ஒப்பந் தத்தை முறியச் செய்ய வேண்டும் என்னும் சூழ்ச்சியே யாகும் என்று கூறி முடிக்கிறோம்.

 

 

 

தமிழில் கருத்துக்களை தெரிவிக்க -  


Security code
Refresh

Banner
Banner