வரலாற்று சுவடுகள்

என்னை நாஸ்திகன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் நாஸ்திகன் என்பதற்கு என்ன அர்த்தம் கொண்டு சொல்லுகிறார்களோ அந்த அருத்தத்தில் நான் நாஸ்திகன்தான் என்பதை வலியுறுத்திச் சொல்லுகின்றேன். நாஸ்திகத்திற்குப் பயந்தவனா னால் ஒரு காரியமும் செய்ய முடியாது. அதிலும், சமதர்மக் கொள்கையைப் பரப்ப வேண்டுமானால் நாஸ்திகத்தினால்தான் முடியும். நாஸ்திகமென்பதே சமதர்மம் என்று பெயர். அதனால் ருஷியாவையும் நாஸ்திக ஆட்சி என்கிறார்கள். பவுத்தரையும் நாஸ்திகம் என்றதற்குக் காரணம், அவர் சமதர்மக் கொள்கையைப் பரப்ப முயன்றதால்தான் நாஸ்திகம் என்பது சமதர்மக் கொள்கை மாத்திரமல்ல, சீர்திருத்தம் அதாவது ஏதாவது ஒரு பழைய கொள்கையை மாற்ற வேண்டுமானால், அந்த மாற்றத்தையும், ஏன், எவ்விதச் சீர்திருத்தத்தையுமே நாஸ்திகம் என்றுதான் யதா பிரியர்கள் சொல்லித் திரிவார்கள்.

எங்கு எங்கு அறிவுக்கு மரியாதை இல்லையோ, சமத்துவத்திற்கு இடமில்லையோ அங்கு எல்லாம் இருந்துதான் நாஸ்திகம் முளைக்கின்றது. கிறிஸ்துவையும், மகமது நபியையும்கூட நாஸ்திகர்கள் என்று யூதர்கள் சொன்னதற்கும் அவர்களது சமதர்மமும், சீர்திருத்தமும்தான்  காரணமாகும். துருக்கியில் பாட்சாவும், ஆப்கானிஸ்தான் அமீரும் நாஸ்திகர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டதற்கும் அவர்களது சீர்திருத்தந்தான் காரணம். ஏனென்றால், இப்போது வழக்கத்தில் இருக்கும் கொள்கைகளும், பழக்கங்களும் எல்லாம் கடவுள் செய்தவையென்றும், கடவுள் கட்டளை என்றும், கடவுளால் சொல்லப்பட்ட வேதங்கள், சாஸ்திரங்கள் ஆகியவைகளின் கட்டளையென்றுமேதான் யதாப்பிரியர்கள் சொல்லுகின்றார்கள். ஆகவே நாம் இப்போது எதை எதை மாற்றவேண்டும் என்கின்றோமோ அவை எல்லாம் கடவுள் செய்ததாகவும்  அல்லது கடவுள் தனது அவதாரங்களையோ, தனது தூதர்களையோ செய்யச் சொன்னதாகவுமே சொல்லப்படுவதால் அவைகளைத் திருத்தவோ, அழிக்கவோ புறப்படுவது கடவுள் கட்டளையை மீறின அல்லது கடவுள் கட்டளையை மறுத்ததேயாகும்.

உதாரணமாக மக்களில் நான்கு ஜாதி கடவுளால் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது என்று சொல்லப்படுகையில், மேற்படி ஜாதி ஒழிய வேண்டுமென்றால், அவன் கண்டிப்பாகக் கடவுளை மறுத்தோ அலட்சியம் செய்தோதான் ஆகவேண்டும். எல்லா மதங்களும், மதக் கொள்கைகளும் கடவுளாலோ, அவதாரங்களாலோ, கடவுள் தன்மையாலோ ஏற்பட்டவை என்று சொல்லப்படுகையில், அம்மத வித்தியாசங்கள் ஒழியவேண்டும் என்றும், மதக் கொள்கைகள் மாற்றப்படவேண்டும் என்றும் சொல்லும்போது, அப்படிச் சொல்லுபவன் அந்தந்தக் கடவுள்களை, கடவுள்களால் அனுப்பப் பட்ட தெய்வீகத் தன்மை பொருந்தினவர்களை அலட்சியம் செய்த வனேயாகின்றான். அதனால் தான் கிறிஸ்துவர் அல்லாதவர் அஞ்ஞானி என்றும், மகமதியரல்லாதவர் காபீர் என்றும், இந்து அல்லாதவர் மிலேச்சர் என்றும் சொல்லப்படுகின்றது. அன்றியும் கேவலம் புளுகும், ஆபாசமும் நிறைந்த புராணங்களை மறுப்பதே இந்துமதக் கொள்கைப்படி நாஸ்திகம் என்று சொல்லப்படும்போது ஜாதியையும், கர்மத்தையும் மறுப்பதை ஏன் நாஸ்திகம் என்று சொல்லமாட்டார்கள்?

ஜாதி, உயர்வு-தாழ்வு, செல்வம்-தரித்திரம், எஜமான்-அடிமை ஆகியவைகளுக்குக் கடவுளும், கர்மமும்தான் காரணம் என்று சொல்வதானால், பிறகு மக்களுக்கு விடுதலையும், முன்னேற்றமும் எங்கே இருக்கின்றது? கடவுளையும், கர்மத்தையும் ஒழித்தாலொழிய, அதற்காக மனிதன் எப்படிப் பாடுபடமுடியும்? மேடும்- பள்ளமும் கடவுள் செயலானால், மேட்டை வெட்டிப் பள்ளத்தில் போட்டுச் சமன் செய்வது கடவுள் செயலுக்கு விரோதமான காரியமேயாகும். மனிதனுக்கு முகத்தில், தலையில் மயிர் முளைப்பது கடவுள் செயலானால், சவரம் செய்து கொள்வது கடவுள் செயலுக்கு எதிராகவே செய்யும் அதாவது ஓரளவுக்கு நாஸ்திகமான காரியமேயாகும். அதிலும் சவரம் செய்யச் செய்ய மறுபடியும் மறுபடியும் மயிர் முளைப்பதைப் பார்த்தும் மேலும் சவரம் செய்வது வடிகட்டின நாஸ்திகமேயாகும். பிச்சைக்காரனுக்கு சோறு போடுவதும் நாஸ்திகமேயாகும். ஏனெனில் கடவுள் பார்த்து ஒருவனை அவனது கர்மத்திற்காக பட்டினி போட்டிருக்கும்போது நாம் அவனுக்குச் சோறு போடுவது கடவுளுக்கு விரோதமான காரியமேயாகும். அதாவது, கடவுளை நம்பாத கடவுள் செயலை லட்சியம் செய்யாத தன்மையேயாகும். இப்படியே பார்த்துக் கொண்டு போனால் உலகத்தில் ஆஸ்திகன் ஒருவனும் இருக்க முடியாது.

ஆதலால், நம்மைப் பொறுத்தவரை நாம் பல மாறுதல் ஏற்பட விரும்புவதால் அவை கடைசியாய் நாஸ்திகமேயாகும். நாஸ்திகமும் சாஸ்திர விரோதமும் தர்மத்திற்கு விரோதமும் செய்யாமல் யாரும் ஒரு சிறிதும் உண்மையான சீர்திருத்தம் செய்ய முடியவே முடியாது. நமது நாட்டினர்களே ஏழைகளை வஞ்சித்துக் கொள்ளை அடிக்கிறார்கள். பாமர மக்கள் கடவுள் செயல் என்று கருதிக் கொள்வதால் தினமும் ஏய்த்துக் கொண்டே வருகின்றார்கள். அப்படிப்பட்ட பாமர மக்களை விழிக்கச் செய்து நீங்கள் ஏழைகளாய் தரித்திரர்களாய் இருப்பதற்கு கடவுள் செயல் காரணமல்ல; உங்கள் முட்டாள்தனம்தான் காரணம், ஆதலால் நீங்கள் கடவுள் செயலை லட்சியம் செய்யாதீர்கள் என்று சொன்னால்தான், செல்வந்தர்களின் அக்கிரமங்களைப் பாமர மக்கள் அறியக்கூடும். அப்பொழுது கடவுள் செயலையும், அதிக மூடர்களிடம் கடவுளையும் மறுத்துத்தான் ஆகவேண்டும். இந்த நாட்டில் ஒரு புறம் ஏழைகள் பட்டினி கிடக்க, ஒருபுறம் சிலர் கோடீஸ்வரராய்  இருந்துகொண்டு தலை கொழுத்து டம்பாச்சாரியாய்த் திரிவது கடவுள் செயல் என்றால், இந்த நாட்டுச் செல்வத்தை வெளியாள் சுரண்டிக் கொண்டு போவதும், அவன் இங்கு ஆடம்பரமாய் வாழ்வதும் கடவுள்செயல் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். ஆகையால், கடவுள் செயல்கள் ஒரு காரியத்திற்கும் மற்றொரு காரியத்திற்கும் மாறுபடுவது போலவே தர்மமும், நீதியும்கூட ஒரு சமயத்திற்கும் மற்றொரு சமயத்திற்கும் மாறுபட வேண்டியனவேயாகும். ஒரு காலத்தில் அரசர்கள் விஷ்ணு அம்சமாய் இருந் தார்கள். ஆனால் இப்போது அரசர்கள் கொள்ளைக் காரர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறார்கள். அதுபோலவே செல்வவான்கள் இந்தக் காலத்தில் லட்சுமி புத்திரர்களாய் இருக்கிறார்கள். இன்னொரு காலத்தில் அவர்கள் பெருத்த வஞ்சகப் பகற் கொள்ளைக்காரர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டுப் பலாத்காரத்தில் அவர்களிடமிருக்கும் செல்வங்களைப்பிடுங்கிக் கொள்ளப்பட வேண்டியவர்கள் ஆவார்கள். உதாரணமாக மனுதர்ம சாஸ்திரத்தில் சூத்திரன் பொருள் சேர்த்து வைத்திருந்தால், பார்ப்பனன் அதைப் பலாத்காரத்தினால் பிடுங்கிக் கொள்ளலாம் என்று இருக்கிறதை இன்னும் பார்க்கின்றோம். கொஞ்சகாலத்திற்கு முன் இது அமலிலும் இருந்திருக்கிறதாம். இனி கொஞ்சநாள் போனால் பார்ப்பான் பணம் வைத்திருந்தால் பார்ப்பனரல்லாதார் பலாத்காரமாய் பிடுங்கிக் கொள்ளலாம் என்று தர்மம் ஏற்பட்டாலும் ஏற்படும். அப்படி ஏற்படுவது முன்னைய வழக்கத்திற்கு விரோதம் என்பதாக யாரும் சொல்ல முடியாது. காலம் போகப்போக நேரில் உழுது பயிர்செய்ய முடியாதவனுக்கு பூமி இருக்கவேண்டியதில்லை என்றும், அப்படியிருந் தாலும் சர்க்காருக்கு வரி கொடுப்பதுபோல் ஒரு சிறு அளவுதான் பாத்தியமுண்டேயொழிய, இப்போது இருப்பதுபோல் உழுகின்றவன் தன்வயிற்றுக்கு மாத்திரம் எடுத்துக் கொண்டு, ஏன் சில சமயங்களில் அதற்கும் போதாமலும் இருக்கப் பூமிக்குடையவனுக்கு பெரும்பாகம் கொடுப்பது என்கின்ற வழக்கம் அடிபட்டாலும் அடிபடலாம். அதுபோலவே இன்று கோவில் கட்டுவது தர்மமாக இருக்கின்றது. ஆனால் பிற்காலத்தில் கோயிலை இடித்து விக்கிரகங்களை உடைத்து பள்ளிக்கூடங்களும், தொழிற்சாலைகளும் ஏற்படுத்துவது தர்மம் என்றானாலும் ஆகலாம்.

இதுபோலவே அநேக விஷயங்களில் இன்றைய தர்மம், நாளைக்கு அதர்மமாகி, தலைகீழாக மாறக்கூடும். அப்பேர்ப்பட்ட நிலைமை வரும்போது இன்றைய நிலைமை எல்லாம் கடவுள் கட்டளை என்றால் அதை மாற்ற முற்படுகின்றவன் கடவுள் கட்டளையை மறுக்க, ஏன் கடவுளையே மறுக்கத் துணிந்தாக வேண்டும். கடவுளை மறுக்கத்துணிந்தவனே தர்மத்தின் பேரால் உள்ள இன்றைய கொடுமைகளை ஒழிக்க முடியும். அப்படிக்கில்லாமல் கடவுளுக்கும், மோட்சத்திற்கும் பயந்து கொண்டிருப்பவனால் ஒரு காரியமுமே செய்யமுடியாது என்பதுறுதி. ஏனெனில் அரசியல், சமூக இயல், பொருளாதார இயல் ஆகியவைகளில் உள்ள இன்றைய கொடுமையான நிலையும், முட்டாள்தனமான நிலையும், அயோக் கியத்தனமான நிலையும் எல்லாம் கடவுள் கட்டளை யாலும், மோட்ச சாதனங்களாலும், சாஸ்திர தர்மங் களாலுமே ஏற்பட்டவைகளாகும். ஆகையால்தான் அவ் விஷயங்களில் நான் அவ்வளவு உறுதியாய் இருக்கிறேன்.

‘குடிஅரசு' - கட்டுரை - 21.05.1949


அக்டோபர் மாதம் 23 தேதி வரை இப்போதைய மந்திரிகளே ஆட்சி நடத்துவார்கள். பிறகு டாக்டர் சுப்பராயன் அவர்களே மந்திரிசபை அமைத் தாலும் அமைக்கக்கூடும். அல்லது ஜஸ்டிஸ் கட்சியார் என்பவர்கள் சார்பாக என்று திரு. பி. முனுசாமி நாயுடு அவர்கள் அமைத்தாலும் அமைக்கக்கூடும்.

யார் யார் தலையில் பிரம்மா நீ மந்திரியாய் இரு என்று எழுதியிருக்கிறாரோ என்பது இப்போது தெரியவில்லை. ஆனால் நியமனம் ஆனவுடன் தெரிந்துவிடும், அதோடு நியமனமான பிறகு மத்தியில் ஒரு சமயம் அது போய் விடுவதாயிருந்தாலும் அதுவும் பிரம்மா எழுதின சங்கதி உத்தியோகம் போன பிறகுதான் தெரியும். எனவே பிரம்மா இந்த விஷயங்களை இவ் வளவு இரகசியமாய் யாரும் அறிய முடியாமல் எழுதி வைத்திருப்பதிலிருந்து, இரகசியத்தைக் காப்பாற்றுவதில் பிரம்மாவானவர் நமது கவர்னர் பிரபுவை விட கெட்டிக் காரர் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்! இது ஒரு புற மிருக்க, நியமனமாகும் மந்திரிகளும் எதிர்பார்க்கும் நபர்களும் கூட தாங்கள் நியமனமான பிறகுதான் தங் களுக்கு இல்லை என்று முடிந்த பிறகும்தான் கவர்ன ரையும் பிரம்மாவையும் போற்றவோ, தூற்றவோ போகிறார்கள்.

இந்த மாதிரி மந்திரிகள் நியமனமாவது ஏமாற்ற மடைவதும், வெறும் மந்திரி உத்தியோகத்திற்கு வருகிறவர்களுடையவும், ஏமாற்றமடைகிறவர்களு டையவும் தலையெழுத்துக்களை மாத்திரம் பொறுத்த தாய்  இல்லாமல் இவர்கள் வரவேண்டுமென்று எதிர் பார்ப்பவர்களுடையவும் வரக்கூடாது என்று எதிர் பார்ப்பவர் களுடையவும், இவர்களால் பிழைக்கலாம், இவர்களால் கெட்டுப் போகக்கூடும் என்று கருதிக் கொண்டிருப்பவர்களுடையவும் தலையெழுத்துக்களை யும் பொறுத்திருப்பதால் இந்த தலையெழுத்துக்கள் எப்போதும் பலருக்கு மிக்க குழப்பத்தையே தந்து கொண்டே வருகின்றன.12.10.1930- குடிஅரசிலிருந்து...
2500 ஜனங்கள் விஜயம் செய்தனர்.
நாட்டுக்கோட்டை வாலிபர் - பெண்மக்கள் ஊக்கம்
சகோதரிகளே! சகோதரர்களே!!

இன்றைய தினம் நாம், நீலாவதி - ராமசுப்ரமணியம் திருமணத்தை முன்னிட்டு இங்கு கூடியிருக்கிறோம். இடம் இல்லாததனால் மிக நெருக்கமாக இருக்கிறது. அநேகம் ஜனங்கள் கீழே நிற்கின்றனர். இம்மாதிரிக் கல்யாணங்கள் நமது கொள்கைகளைப் பிரசாரம் செய்வனவாகவே  இருக் கின்றன. அறிவு கொண்டு உண்மை  நோக்கத்தோடு இவ் விருவரின் திருமணம்  நடைபெறப் போகின்றது. திருமணம்  நடந்த பிறகு நண்பர்கள் இரண்டொரு வார்த்தைகள் சொல்வார்கள். திருமணத்தை நடத்திக் கொள்ளுமாறு மணமக்களைக் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். இங்கு எல் லோரும் விஜயம் செய்து இப்பொழுது நடைபெற்ற திரு மணத்திற்குச் சாட்சி அளித்தோம். அது நமது கடமையு மாகும்.

இப்பொழுது நடைபெற்று வரும் மற்ற மணங்கள் எப்படி நடைபெறுகிறதென்றால், ஒரு பெண்ணையும், ஆணையும் பிடித்து இருவரின் சம்மதமில்லாமலேயே கட்டாயப்படுத்திச் செய்யப்படுகிறது. அந்தப் பெண் ணானவள் கொஞ்சமும் சுதந்தரமற்று மாமன், மாமி, நாத்தி, கொழுந்தன், புருஷன் ஆகியவர்களுக்கு என்றும் அடிமையாகவே இருந்து வரவேண்டியவளாயிருக்கிறாள். கல் லென்றாலும் கணவன், புல்லென்றாலும் புருஷன் என்று கூறிப் பெண்ணினுடைய வீரத்தையும், மனிதத் தன்மையையும்  அழிக்கப்பட்டிருக் கிறது.

நளாயினி, சீதை, சந்திரமதி முதலியவர்களைப் போல்  இருக்க வேண்டுமென்று பெண்களுக்குச் சொல்லப் படுகிறது. சந்திரமதியைப் போல் இருக்கவேண்டுமென்றால், கடனுக்காக புருஷன் தன் மனைவியை விற்றுவிடலா மென்றுதான் அர்த்தம், புருஷன் தன் மனைவியை விற்பனை செய்ய உரிமையுள்ளவன் என்றால், இதைவிடப் பெண்களுக்கு மரியாதை கெட்டதனம் வேறென்ன இருக்கிறது? சீதையைப் பற்றிய கதை ரொம்ப ஆபாசமானது.

சீதை நிறைமாத கர்ப்பமாய் இருக்கும்பொழுது காட்டுக்கு விடப்பட்டாளென்றால், அது எவ்வளவு மூடத்தனம் என்பதை யோசித்துப் பாருங்கள். நளாயினி சரித்திரமும் ரொம்ப ஆபாசமானது. புருஷன் ரொம்பக் குஷ்டரோகி. அவன் தாசி வீட்டிற்குப் போக வேண்டு மென்று பிரியப்பட்டானாம். அவனைக் கூடையில் வைத்துத் தூக்கிக் கொண்டு போய் தாசி வீட்டில் விட்டாளாம். இது எப்படி யிருக்கிறதென்றால் தாசி வீட்டிற்குப் போக லைசென் கொடுப்பது போலிருக்கிறது. புருஷனைத் தாசி வீட்டில் கொண்டு போய் விடுவது தான் பெண்ணின் கற்பா என்று கேட்கிறேன். புருஷன் தாசி வீட்டிற்குப் போக வேண்டுமென்று கூறினால், அவனை வெளியில் தள்ளி கதவைச் சாத்துவதுதான் சுயமரியாதை யுடையவளின் செயலாகும்.

ஒருவர்:- ஒருதாரமிருக்கிற பொழுது மறுதாரம் கட்டலாமென்பது சுயமரியாதை இயக்கத்தின் கொள் கையா? இந்துமதக் கடவுள்கள் பல மனைவி களையுடைய வர்களாய் இருக்கின்றனர். அந்த மதம் தப்பிதமானது என்று கூறும் சுயமரியாதை இயக்கம் ஒரு மனைவியிருக்க, மற்றொரு  மனைவி மணம்  செய்ய அனுமதிக்கலாமா? என்று கேட்டார்.

திரு. இராமசாமி அவர்கள் பதில்  கூறியதாவது:-

இப்பொழுது கேட்கப்பட்ட கேள்விக்குப் பதில் சொல்ல வேண்டியது நமது கடமையேயாகும். சுயமரியாதை இயக்கம் என்ன சொல்லுகிறதென்றால், ஒவ்வொருவரும் எல்லா விஷயங்களிலும் தங்கள் பகுத்தறிவை உபயோகப் படுத்த வேண்டுமென்றும் ஆண், பெண் இருவருக்கும் சமத்துவம் இருக்க வேண்டுமென்றும் சொல்லுகிறது. சுய மரியாதை  இயக்கத்தால் கண்டிக்கப்படுகிற தேவர்கள் செய்யும் காரியங்களையெல்லாம் செய்யக் கூடாதென்பது நோக்கமல்ல.

தேவர்கள் சாப்பிடுகிறார்கள். மூச்சு விடுகிறார்கள் என்பதால் நாமெல்லோரும் சாப்பிடக் கூடாது, மூச்சு விடக்கூடாது என்பது முட்டாள்தனமாகும். பகுத்தறிவிற்கு  எது பொறுத்தமயிருக்கிறதோ அதைக் கைக் கொள்ள வேண்டுமென்பதுதான் சுயமரியாதை இயக்கத்தின்  நோக்கமாகும். கல்யாணம் என்பது ஒரு மனிதனுடைய இன்பத்தைப் பொறுத்ததேயன்றி வேறொன்றுமில்லை. ஒரு ஆணுக்கும், பெண்ணுக்கும் வாழ்க்கையில் ஒத்து வராவிட்டால் வேறு கல்யாணம் செய்து கொள்வதில் பிசகொன்றுமில்லை. அதே உரிமையைப் பெண்ணுக்கும் கொடுக்க  ஆண் தயாராயிருக்கிறார். கல்யாணத்தைக் கத்திரிக்காய், வாழைக்காய் போல நினைத்து பொருத்தமற்ற முறையில் கல்யாணத்தைச் செய்து வைத்து வாழ்க்கை முழுமையும் துன்பத்திலும் அடிமைத்தனத்திலும் இருக்கும் படி செய்வது அறியாமையாகும். சமீபத்தில் நகர் என்ற ஊரில் ஒரு சுயமரியாதை கல்யாணம் நடந்தது. மாப்பிள்ளை கிறித்தவர். கிறித்துவ மதச் சட்டப்படி ஒரு மனைவியிருக்க மற்றொரு மனைவியை விவாகம் செய்து கொள்ள அனுமதியில்லை என்றாலும் அவரவர் சுதந்திரத்தைக் கட்டுப்படுத்துதல் விரோதமாகும்.  எனவே அக்கல்யாணத்தைச் சிறப்பாக முடித்து வைத்தோம். இங்கு நடைபெற்ற திருமணத்தின் தம்பதிகள் மிகச் சிறந்தவர்கள் என்பது என் கருத்து. தகுதி வாய்ந்த  இத்தம்பதிகள்  சிறந்து வாழ விரும்புகிறேன்.

 

28.09.1930- குடிஅரசிலிருந்து...

லாகூரிலுள்ள ஜட்பட் ரோரக் மண்டலமென்னும் சங்கமானது இந்து சமுகத்தில் காணப்படும் ஜாதி வித்தியாசமென்னும் உயர்வு, தாழ்வை ஒழிக்க மிகவும் பாடுபட்டு வருகின்றது.

அடுத்த சென்சஸின் போது (ஜனத்தொகைக் கணக்கு கொடுக்கும் போது) இந்துக்கள் தங்கள் ஜாதியைக் குறிப்பிடலாகாதென்பது அதன் கொள்கை. ஆகவே அச்சங்க நிர்வாகிகள், இந்திய சென்சஸ்  கமிஷனரைக்  கண்டு தங்கள் தங்கள் ஜாதியைக் குறிப்பிட விரும்பாத வர்களை ஜாதியைக் கூறும்படி வற்புறுத்தலாகாதெனக் கேட்டுக் கொண்டதற்கு அவர் வைசிராயிடம் அறிவித்துக்கொள்ளும்படி சொன்னதால் மேற்படி சங்கத்தார் வைசிராய்க்குச் செய்து கொண்ட விண்ணப்பத்தின் சாராம்சமாவது:-

பற்பல மாகாணங்களிலுமுள்ள  இந்து சமூகத்தினரில்  பலர் இந்து மதத்துக்கு  ஜாதி வித்தியாசம்  அவசியமில்லை யென்றும் அத்தகைய வித்தி யாசத்தால் தான் உயர்வு தாழ்வு ஏற்பட்டு  இந்து சமயத்தினர் முன்னேற்றமடைய முடியாமல் போய்விட்ட தென்றும் உணர்ந் திருக்கின்றனர்.

இத்தகைய ஜாதி வித்தியாசம் பண்டைக் காலத்தில் அவசியமாயிருந்த போதிலும் இன்றுள்ள நிலைமையில் அம்முறை தீமையே தரத்தக்கதாக இருக்கின்றது.

அரசியல், சமூக விஷயங்களில் இப்போது தோன்றியிருக்கும் புத்துணர்ச்சியால், பழைய காலத்தில் தோற்றுவிக்கப்பட்ட சில ஆதாரங்கள் இப்போது அவசியமில்லை யென்றும், அவற்றால் தற்காலம் கஷ்டங்களே ஏற்படுகின்றன வென்றும் பலர் நம்புகின்றனர்.

ஆதலின் அடுத்த சென்சசில் தங்கள் ஜாதியைக் குறிப்பிட லாகாதென்பது பலருடைய ஆவல். ஆதலின் தாங்கள் அப்படிப் பட்டவர் களை ஜாதியைக் கூறும்படி வற்புறுத்தலாகாதென அவ்விலாகா அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடும்படி கேட்டுக் கொள்ளு கிறோம்.

இத்தகைய அனுமதி முன்னரே சீக்கியர்களுக்கும், பாஞ்சாலத்திலுள்ள ஆதி இந்துக்களுக்கும் அளித்திருப்பதால் மற்ற இந்துக்களுக்கும் இந்த அனுமதி குற்றமாகாது. ஜாதி என்று கேட்டிருக்கும் இடத்தில்  ஒன்றுமில்லை  என்று குறிப்பிட்டுவிடுவதும் தவறாகாது.

ஆதலின் தாங்கள் சென்சஸ் எடுக்கும் அதிகாரிகள், அல்லது குமாதாக்கள் ஜாதியைக் கூறும்படி கட்டாயப் படுத்தலாகாதென்றும், ஜனங்கள்  சொல்லாமலிருக்கும் போது அவர்களாகத்  தங்களுக்குத் தோன்றியதைப் பதிவு செய்யாமலிருக்க வேண்டுமென்றும் கட்டளை பிறப்பித்து இந்து சமூகத்தின் முன்னேற்றத்துக்கு அடிகோலுவீர் களென்று  எதிர்பார்க்கிறோம்.பொங்கல் தமிழர் திருநாள்!

(என்.ஜி.ஓ.குரல் ஆண்டு மலர்/ சனவரி 1971/ தை 2002)

(தமிழ்த் திருநாள் பற்றிய சுவைமிக்க, பயனுள்ள சீரிய கருத்துகள் பற்றித்திறன்பட அழகு தமிழில் எழுதியுள்ள இக்கட்டுரையாசிரியர் திரு வ.வேம் பையன், கல்பாக்கம் அணுமின் திட்டத்தில் பணியாற்றியவர்).

பொங்கல் திருநாள் :

தமிழ்நாட்டில் திங்கள்தோறும் திருவிழா உண்டு. ஒவ்வொரு திருவிழாவுக்கும் ஒரு கதையும் உண்டு. கதை இல்லாத திருவிழா ஒன்றே ஒன்றுதான். அது பொங்கல் திருவிழா. அறிவுக்கும் ஆராய்ச்சிக்கும் ஏற்ற விழா: காலத்திற்கும் கருத்திற்கும் ஒத்த விழா தமிழ்ப்பண்பாடும் நாகரிகமும் தழுவிய விழா; உழவையும் உழைப்பையும் போற்றும் விழா; உழவுக்கு உறுதுணையான கால்நடையைப் பேணும் விழா; பழையன போக்கும் விழா; புதியன ஏற்கும் விழா; புத்தாண்டு விழா; புதுக்கணக்குப் போடும் விழா பொருள்களைப் புதுப்பிக்கும் விழா; அறுவடைத் திருவிழா; உழவர் பெருவிழா; அறிவாற்றலின் பயன்கொள் விழா; ஆடிப்பாடி மகிழும் பெருவிழா; முத்தமிழ் போற்றும் முதுபெரும் விழா; தமிழரின் தனிப்பெரும் விழா. தமிழர் அனைவரும் சாதி, சமய வேறுபாடு இல்லாமல் கொண்டாடும் விழா - பொங்கல் திருநாள் விழா.

பொங்கல் திருநாள் ஒன்றுதான் முற்றிலும் தமிழ்ப் பண்போடு தழுவியதாகும்; உழைப்பையும் உழவரையும் போற்றுவதாகும்; தூய்மையும் அன்பும் அருளும் நன்றி யறிதலும் நடம்புரிவதற்குரியதாகும்"

- பேராசிரியர் சி.இலக்குவனார்.

தமிழர் திருநாள்:

சாதியாலும் சமயத்தாலும் கட்சியாலும் பிறவற்றாலும் பிரிவும், பிளவும், பூசலும், பிணக்கும், பகையும், போரும், வேறுபாடும் மாறுபாடும் கொண்டுள்ள தமிழர்கள் அனைவரும் கொண்டாடும் விழா பொங்கல் விழா. அடுத்து, எல்லாம் சிதைந்த, எல்லா வேற்றுமையும் நிரம்பிய தமிழர்களை இணைக்கும் விழா, தமிழ் விழா, குறள் விழா ஆகும். பொங்கல் விழா, தமிழ் விழா, குறள் விழா ஆகிய மூன்றும் தமிழர்களை நாம் தமிழர் என்னும் எண்ணத்தை ஏற்படுத்தி இணைக்கும் விழா, ஒற்றுமைப்படுத்தும் விழா. எனவே, இவ்விழாக்கள் அனைத்துக்கும் பொதுப்பெயராக, தமிழர்களை பிணைக்கும் பெயராகத் தமிழர் திருநாள் என்பது வழங்கலாயிற்று.

கிழமை விழா :

இத்தமிழர் திருநாள் ஒரு கிழமை விழாவாக ஏழு நாள்கள் கொண்டாடப்பெறல் வேண்டும் என்பது நல்ல தமிழர்களின் நல்ல எண்ணம் ஆகும். தமிழகப் புலவர் குழு அமைப்பாளர், முத்தமிழ்க் காவலர் கி.ஆ.பெ. விசுவநாதம், பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார், கடலகம் கா. நமச்சிவாயனார் முதலிய தமிழ் அறிஞர்கள் பலரும் இதற்காகப் போராடியும் வாதாடியும் வருகிறார்கள். கீழ்க்குறிப்பிட்ட வண்ணம் அந்த ஏழு நாட்களையும் கொண்டாடல் வேண்டும்.

1. மார்கழி இறுதிநாள்: போகித் திருநாள்

போகி என்பது போக்கி என்பதன் இடைக்குறை ஆகும். தூய்மை குறைந்தவற்றையும் பயன்படா பழையனவற்றையும் போக்கும் நாளே போக்கி எனப்பட்டது. பின்னர்ப்போகி என வழங்கலாயிற்று, அல்லன போக்கி நல்லன கொள்ளுவதே முறையாகலின் அல்லன போக்கும் நாள் மார்கழி இறுதி நாளாக அமைந்துள்ளது - பண்டாரகர் சி. இலக்குவனார்.

மார்கழி மாதத்தில் வீடுகளில் உள்ள ஒட்டடை போக்குதல், வெள்ளையடித்தல், காவியடித்தல், வண்ணம் பூசுதல் முதலிய வேலைகள் நடைபெறுகின்றன. வீட்டில் உள்ள சாமான்கள் எல்லாம் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன. தேவை யற்ற பொருட்களும் பழையனவும் குப்பைக் குழியில்-எருக்குழியில் சேர்க்கப்படுகின்றன; புதியன - புதிய துணிகள், பொருள்கள் முதலியவை வாங்கப்படுகின்றன. இவ்விதம் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை பழையன போக்கி, புதியன கொள்ளல் அறிவுக்கும் அறிவியலுக்கும், நலவியலுக்கும், நாட்டியலுக்கும் பொருத்தமும் பொருளும் உடையதாகும்.

அரசினர் அலுவலகங்கள், கட்டடங்கள் முதலியவற்றுக் குரிய ஆண்டுப் பேணல் (Annual Maintenance)  பருவச் செப்பனீடு (Periodical Repairs) ஆகிய வெள்ளையடித்தல் (White Washing)
வண்ணம் பூசுதல் (Colour Washing) முதலிய வேலைகளை மார்கழியில் செய்வதன் மூலம் நிதி ஆண்டின் (Financial Year) இறுதியில் அரசுக் கொடையை (Govt. Grant) அவசர அவசரமாக செலவழிப்பதைத் தவிர்க்கலாம்.

இங்ஙணம் வீட்டையும், தெருவையும், ஊரையும், நாட்டையும், பழையன போக்கி, புதியன கொண்டு தூய்மைப்படுத்துவதுதான் போகித் திருநாள் ஆகும்.

2. தை - 1 : வீட்டுப் பொங்கல் - திருவள்ளுவர் ஆண்டுத் தொடக்கம்

"உழைப்பின் பயனால் விளைந்தனவற்றை ஊராரோடு மகிழ்ந்து துய்ப்பது பெரும் பொங்கல், திருவள்ளுவர் ஆண்டின் முதல் திங்கள் தையெனவும் ஆண்டுத் தொடக்கம் தை முதல்நாள் எனவும் கொண்டாடி வருகின்றோம்"

- பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்.

வீடுதோறும் வைகறைத் துயில் எழுந்து புதுப்புனலாடி, புத்தாடை புனைந்து, புதுக்கோலம் கொண்டு பூரிப்பெய்தி, புத்தரிசி எடுத்து, புதுப்பானையிலிட்டு, புதுப்பால் வார்த்து, புத்தடுப்பில் வைத்து, புது விறகுகொண்டு எரித்து, புதுப்பொங்கலிட்டு, புது வாழை இலையில் படைத்து, உலகம் உவப்ப வலனேர்பு திரிதரு பலர் புகழ் ஞாயிறு போற்றி, ஆடவரும் மகளிரும் குழந்தைகளும் உற்றார், உறவினர் சுற்றம், நட்பு சூழ, உழைப்பின் பலனை உவகை பெருக்கோடு உண்டு மகிழும் நன்னாள் இந்நாள்.

பால் பொங்கி வரும்போது எல்லாரும் பொங்கலோ பொங்கல், பொங்கலோ பொங்கல் என்று மகிழ்ச்சிப் பெருக்குடன் கூவும் நாள்; செந்நெல்லும் தீங்கரும்பும் மஞ்சளும் இஞ்சியும் வாழையும் தாழையும் பூவும் மாவும் பலாவும் தென்னையும் கமுகும் போன்ற மங்கலப் பொருள்கள் யாவும் மனையெலாம் நிறைந்து மகிழ்ச்சி பொங்கும் நாள்.

உழைப்பே உடைமை, உழைப்பின் வாரா உறுதிகள் உளவோ? என்பதை உலகுக்கு உணர்த்தும் நாள்; கடல்சூழ் உலகிற்கு மேகத்தைத் தரும் கதிருக்கு நன்றி நவிலும் நாள்; உழவனின் உழைப்பாலேயே உலகம் உயிர்ப்பித்திருக்கிறது என்னும் உண்மையை உலகோர் உணரச் செய்யும் நாள் உழவர் திருநாள்.

உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணி அஃதாற்றாது

எழுவாரை எல்லாம் பொறுத்து என்னும் குறள் நெறி கூறும் நாள்.

இது நாட்டுத் திருவிழா ஆயினும் தமிழர் ஒவ்வொருவரின் வீட்டுத் திருவிழா ஆகும். எனவே, "வீட்டுப் பொங்கல் என வழங்கலாயிற்று. இந்நாளில் தமிழரின் தொடர் ஆண்டாகிய திருவள்ளுவர் ஆண்டுத் தொடக்கம் வருவதால் பொங்கல் நாள் பொலிவு பெறுகின்றது. தமிழரின் வீட்டுப் பொங்கலும், ஆண்டுத் தொடக்கமும் இணைந்து வருவதை எண்ண எண்ண இனிக்கிறது; இதயம் பூரிக்கிறது.

3. தை - 2 : மாட்டுப் பொங்கல் - ஏர்முனை விழா

'மாட்டுப் பொங்கலும்' கன்றுப் பொங்கலும் உழைப்பைப் பாராட்டும் உழவுப் பெருநாளாகும். அக்காலத்தில், ஏன் இக்காலத்திலும், மாடுகளின்றி உழவு ஏது? உணவு ஏது? ஆகவே, அவைகளையும் போற்றிப் பேண வேண்டியது நம் பெருங் கடன் என்பதைத் தமிழர்கள் நன்கு உணர்ந் திருந்தனர் என்று தெரியலாம். இவை இரண்டும் ஏர்முனை விழாவே என்பதனை நன்கு அறியலாம்

- பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

உழவே உலகில் உயர்வான ஒப்பற்ற தொழில் என்பதை உலகுக்கு உணர்த்தி உழவைப் போற்றும் பொன்னாள்; உழவுக்கு உறுதுணையான கால்நடைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் நாள். இன்று மாடுகளைக் குளிப்பாட்டி, அவற்றின் கொம்புசீவி அதில் எண்ணெய்யையோ, வண்ணமோ பூசி, கழுத்தில் மாலை, கோடித்துண்டு, கரும்பு முதலியவற்றைக் கட்டி அலங்காரம் செய்வார்கள், பொங்கல் வைத்து அதைக் கால்நடைகளுக்குக் கொடுப்பார்கள்.

சுழன்றும் ஏர்ப்பின்னது உலகம் அதனால்

உழந்தும் உழவே தலை என்னும் குறள்நெறியைப் பின்பற்றும் தமிழ்நாடு அரசு இந்நாளை ஏர்முனை விழா எனக் கொண்டாடுவது மிகவும் பொருத்தமும், பொருளும் உடையதாகும்.

இந்த நாளில் உழவுத் தொழில் பற்றிய கருத்தரங்கு, கவியரங்கு, பட்டிமன்றம், சொற்பொழிவு ஆகியவை நடத்துவன் மூலம் வேளாண்மை வளர்ச்சி, முன்னேற்றம் முதலியவற்றிற்குரிய முயற்சிகளை மேற்கொள்ளலாம். வேளாண்மையில் அறிவியல் வழிகளைப் பின்பற்றுபவர்கள், புதியன கண்டுபிடிப்பவர்கள், மிகுதியான விளைச்சல் உண்டாக்குபவர்கள் முதலிய அனைவருக்கும் பரிசும் பாராட்டும் வழங்கி ஊக்குவிக்கலாம். சுருங்கக்கூறின் வேளாண்மை பெருக்கத்திற்கு உரிய முயற்சிகள் அனைத் தையும் மேற்கொள்ளலாம்.

4. தை - 3 : திருவள்ளுவர் திருநாள்

தை மாதம் 3-ஆம் நாளில் கன்றுப் பொங்கல், கன்னிப் பொங்கல், காணும் பொங்கல் ஆகிய மூன்று நிகழ்ச்சிகள் உள்ளன. இவை மூன்றும் இன்று ஏற்பட்டுள்ள அரசியல், பொருளியல், சமுதாயவியல் மாறுதல்களினால் மறைந்து வருகின்றன.

தை-2-ஆம் நாள் மாட்டுப் பொங்கல் கொண்டாடுவதால் தை-3-ஆம் நாள் கன்றுப் பொங்கல் தேவை இல்லை. கன்னிப் பெண்கள் ஒன்று சேர்ந்து கோவிலுக்குச் சென்று பொங்கலிட்டு இறைவழிபாடு செய்து இல்லம் திரும்புவது கன்னிப் பொங்கல் ஆகும். கன்னிப் பெண்கள் வெளியில் செல்லக்கூடாது என்ற கட்டுப்பாடு இருந்தபோது இது பொருத்தமும் தேவையானதாகவும் இருந்திருக்கலாம். "பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம்" என்கிற நிலைமை ஏற்பட்டபிறகு கன்னிப் பொங்கலுக்கு அவசியம் இல்லை. காணும் பொங்கலன்று பற்பல இடங்களையும் சென்று காண்பார்கள். எல்லோரும் தங்களுக்குப் பெரியவர்களிடம் சென்று ஆசியும் பரிசும் பெறுவார்கள்.

மூன்றாம் நாள் பொங்கல் அடி நாட்களில் ஒருவரை ஒருவர் காணும் வெறும் காணும் பொங்கலாய் இருந்திராது. அது காணும் பொங்கல் அல்லது காணப் பொங்கலாய் இருந்திருக்க வேண்டும். காணம் என்றால் நிலம் என்று பொருள். கால அடைவில் கயவர்களின் திட்டமிட்ட சதியில் அது தன் சிறப்பை இழந்திருக்க வேண்டும் உழவு மக்களை - உயிர்களைத் தழுவும் தொழில் என்பதைப் பட்டறிந்து உணர்ந்த தமிழர் அதைக் காணப் பொங்கலாய்த்தான் கொண்டாடி இருக்க வேண்டும் மன்றம் / 25-1-70.

இக்கருத்தை ஏற்பினும் உழவு, கால்நடை ஆகிய இரண்டிற்கும் தை-2ஆம் நாள் விழாக் கொண்டாடி விடுகிறோம். எனவே, தை-3ஆம் நாள் விழாத் தேவை இல்லை. 3-5-70இல் தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் மெ.சுந்தரம் அவர்களைத் திருக்கழுக்குன்றத்தில் கண்டு பேசிக் காணும் பொங்கல் பற்றிக் கருத்துக் கேட்டேன். அது தமிழர் பண்பாட்டுக்கு உகந்தது இல்லை என்று கூறினார். தை-3ஆம் நாளில் மாடு விடுதல், பிடித்தல், சல்லிக்கட்டு, மஞ்சு விரட்டு ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகின்றன. இவையும் இக்காலத்தில் மறைந்து வருகின்றன.

மேற்கூறியவைகளால் தை-3ஆம் நாள் நிகழ்ச்சிகள் பின்பற்றத்தக்க முக்கியம் வாய்ந்தவை இல்லை என்பது நன்கு தெளிவாகும். எனவே, அன்று (தை3) திருவள்ளுவர் திருநாள் வைத்துக் கொள்வதும் அரசு விடுமுறை விடுவதும் பொருத்தமும் பொருளும் உடையதாக அமையும். இப்படிச் செய்வது தமிழர் திருநாள் ஒரு கிழமை விழாவாகக் கொண்டாட ஏதுவாகும். இப்பொழுது தை-2ஆம் நாள் திருவள்ளுவர் நாள் என்று தமிழ்நாடு அரசு ஏற்று விடுமுறை அளித்துள்ளது. அதை தை-3ஆம் நாளுக்கு மாற்றி அமைக்க கோரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது.

தை-2ஆம் நாள் மாட்டுப் பொங்கல் விழா, ஏர்முனை விழா ஆகிய இரு நிகழ்ச்சிகள் உள்ளன. மாட்டுப் பொங்கல் தொன்றுதொட்டு நடைபெற்று வரும் விழா, ஏர்முனை விழா அரசு நடத்தும் விழா. இவ்விரண்டிலுந்தான் மக்களின் கவனமும், ஈடுபாடும் இருக்குமே தவிர திருவள்ளுவரைப் பற்றி நினைக்கவும் நேரம் இல்லை. மாட்டுப் பொங்கல், ஏர்முனை விழா இரண்டும் இணைந்தவை உழவையும் அதற்கு உறுதுணையான கால்நடையையும் ஒரேநாளில் போற்றிப்பேணல் பொருத்தம் ஆகும். எனவே, தை-2ஆம் நாளில் திருவள்ளுவர் திருநாளை வைத்துக்கொள்வது பொருத்தமாக இல்லை.

தை-3ஆம் நாள் திருவள்ளுவர் திருநாள்

திருவள்ளுவர், திருக்குறள் பற்றியகருத்தரங்கு, கவியரங்கு, பட்டிமன்றம், சொற்பொழிவு ஆகியவை நடத்தலாம். திருவள்ளுவர் திருவுருவப் படங்களைத் திறக்கலாம்; சிலைகள் திறக்கலாம்; அமைக்க முயற்சி மேற்கொள்ளலாம். சென்னை, மதுரை, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகங்களில் உள்ள திருக்குறள் ஆராய்ச்சித் துறையின் நூல்களை

வெளியிடலாம். திருக்குறள் பற்றித் தனிப்பட்ட முறையில் ஆராய்ச்சி செய்பவர்களைப் பாராட்டலாம். பரிசு வழங்கி ஊக்கப்படுத்தலாம். குறள் நெறி பரவின் குடியரசு ஓங்கும். எனவே, குறள் நெறியைக் குவலயம் எல்லாம் பரப்பும் முயற்சியில் ஈடுபடலாம்; பணியை மேற்கொள்ளலாம்.

5. தை - 4 : இயல் தமிழ்த் திருநாள்

இயல் தமிழின் வளர்ச்சி, முன்னேற்றம் முதலியவை பற்றிய கருத்தரங்கு, கவியரங்கு, பட்டிமன்றம், சொற்பொழிவு ஆகியவை நடத்தலாம். தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகம், தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் ஆகியவற்றின் நூல்கள் வெளியீட்டு விழாவை இன்று வைத்துக்கொள்ளலாம். இயல் தமிழின் வளர்ச்சிக்குப் பாடுபடுபவர்களை, ஆராய்ச்சியாளர்களை, அறிஞர்களைப் பாராட்டலாம்; பரிசுகள் வழங்கி ஊக்கப்படுத் தலாம். சிறந்த புத்தகங்களுக்குப் பரிசும் பாராட்டும் வழங்க லாம். இயல் தமிழின் முன்னேற்றத்திற்குரிய அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்ளலாம்.

6. தை - 5 : இசைத் தமிழ்த்திருநாள்

இசைத் தமிழின் வளர்ச்சி, முன்னேற்றம் முதலியவை பற்றிய கருத்தரங்கு, கவியரங்கு, பட்டிமன்றம், சொற்பொழிவு ஆகியவை நடத்தலாம். தமிழ் இசைச் சங்கம், தமிழ்நாடு சங்கீத - நாடகச் சங்கம் ஆகியவற்றின், பரிசளிப்பு - பாராட்டு விழாவை இன்று வைத்துக் கொள்ளலாம். இசைவாணர் களையும், கவிஞர்களையும், ஆராய்ச்சியாளர்களையும் பாராட்டலாம்; பரிசுகள் வழங்கலாம். அவர்களுக்குப் பட்டங்கள் விருதுகள் அளிக்கலாம். சிறந்த புத்தகங்களுக்குப் பரிசுகள் கொடுக்கலாம். தமிழ் இசையின் வளர்ச்சிக்குரிய அனைத்தையும் செய்யலாம்.

7. தை - 6 : நாடகத் தமிழ்த் திருநாள்

நாடகத் தமிழின் வளர்ச்சி, முன்னேற்றம் முதலியவை பற்றிய கருத்தரங்கு, கவியரங்கு, பட்டிமன்றம், சொற்பொழிவு ஆகியவை நடத்தலாம். சிறந்த திரைப்படங்கள், நடிகர், நடிகையர், பாடல் ஆசிரியர், கதை ஆசிரியர், உரையாடல் ஆசிரியர், பின்னணிப் பாடகர், தொழில்நுட்ப வாணர்கள் முதலிய கலைஞர்கள் பலருக்கும் தமிழ்நாடு அரசின் பரிசளிப்பு, பாராட்டு விழாவை இன்று வைத்துக் கொள்ளலாம். நாடகம் திரைப்படத்தின் தாய். ஆகவே சிறந்த நாடகங் களுக்கும், நடிகர், நடிகையர் மற்ற கலைஞர்களுக்கும் பரிசு அளிக்கலாம், பாராட்டு வழங்கலாம். நாடகத் தமிழ், நாடகக் கலை பற்றி எழுதப்பட்டுள்ள சிறந்த நூல்களுக்குப் பரிசு கொடுக்கலாம். நாடகத்தமிழ் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு ஆக்க மும் ஊக்கமும் அளிக்கலாம். சுருங்கச் சொல்லின் நாடகத் தமிழ் வளர்ச்சிக்குரிய முயற்சிகளையும், பணிகளையும் மேற்கொள்ளலாம்.

வேண்டுகோள்:

தமிழர் திருநாள் ஒரு கிழமை விழாவாக ஏழு நாள்கள் மேற்கூறியபடி அரசினர் ஏற்றுக்கொண்டாட வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசுக்கு வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டி ருக்கிறது. தனிப்பட்ட தமிழ்ச் செல்வந்தர்களும், தமிழ்ச் சங்கங்களும், மன்றங்களும், திருவள்ளுவர் கழகங்களும் - மன்றங்களும் பேரவைகளும் தமிழ், தமிழர், தமிழகம் ஆகியவற்றின் நலனும் வளனும் பேணும் அமைப்புகளும் நிறுவனங்களும் குழுக்களும் மேலே விளக்கியவண்ணம் தமிழர் திருநாளை ஏழு நாள்கள் கொண்டாடுவதற்கு முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அன்புடனும் பணிவுடனும் வேண்டுகிறேன்.

தமிழே துணை:

தமிழர்க்குத் தமிழ் ஒன்றே துணை - அதை

பேணிக்காப்பதே வாழ்வுக்குப் புணை,                     - வ.வே.

தமிழ்ர்க்குத் தமிழ் ஒன்றே மீதி - அதுவும்

தாழ்வுற்று அழியவோ இது வென்ன நீதி?

- முத்தமிழ்க் காவலர் கி.ஆ.பெ. விசுவநாதம்

 

தமிழ் என்னில் எம்முயிர்ப் பொருளாம் - இன்பத்

தமிழ்க் குன்றுமேல் தமிழ்நாடெங்கும் இருளாம்

- பாவேந்தர் பாரதிதாசன்

தமிழர்கள் தங்கள் மொழியையும் வாழ்வையும் ஒன்றாக இணைத்துக் கொண்டார்கள். மொழியைக் கருவி என்று நினைக்காமல் தங்களை வழிநடத்தும் துணைவன், வழிகாட்டும் தலைவன். பாடம் போதிக்கும் ஆசான், உள்ளத்து உணர்ச்சிகளை வெளியிடும் நண்பன் என்று நினைக்கிறார்கள்.

- பேரறிஞர் அண்ணா

மேற்கூறிய விளக்கத்தின் சுருக்கமே கீழ்க்காணும் வாழ்த்து.

தமிழே துணை!  தமிழர் திருநாள் வாழ்த்து !!

மார்கழி இறுதிநாள் : பழையன போக்கும் போகித் திருநாளே!

தை-1 : திருவள்ளுவர் ஆண்டின் முதல்நாளே! வீட்டுப் பொங்கல் நன்னாளே!

தை-2 : மாட்டுப் பொங்கல் பொன்னாளே! ஏற்றந்தரும் ஏர்முனை எழில் நாளே!

தை-3 : திருவள்ளுவர் பெருமான் திருநாளே!

தை-4 : இயல் தமிழ்த் திருநாளே!

தை-5 இசைத் தமிழ்த் திருநாளே!

தை-6 : நாடகத் தமிழ்த் திருநாளே! தமிழர் திருநாளே! வாழ்க! வாழ்க!

தமிழே குறி குறளே நெறி !!

Banner
Banner