வரலாற்று சுவடுகள்

12.10.1930- குடிஅரசிலிருந்து...
2500 ஜனங்கள் விஜயம் செய்தனர்.
நாட்டுக்கோட்டை வாலிபர் - பெண்மக்கள் ஊக்கம்
சகோதரிகளே! சகோதரர்களே!!

இன்றைய தினம் நாம், நீலாவதி - ராமசுப்ரமணியம் திருமணத்தை முன்னிட்டு இங்கு கூடியிருக்கிறோம். இடம் இல்லாததனால் மிக நெருக்கமாக இருக்கிறது. அநேகம் ஜனங்கள் கீழே நிற்கின்றனர். இம்மாதிரிக் கல்யாணங்கள் நமது கொள்கைகளைப் பிரசாரம் செய்வனவாகவே  இருக் கின்றன. அறிவு கொண்டு உண்மை  நோக்கத்தோடு இவ் விருவரின் திருமணம்  நடைபெறப் போகின்றது. திருமணம்  நடந்த பிறகு நண்பர்கள் இரண்டொரு வார்த்தைகள் சொல்வார்கள். திருமணத்தை நடத்திக் கொள்ளுமாறு மணமக்களைக் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். இங்கு எல் லோரும் விஜயம் செய்து இப்பொழுது நடைபெற்ற திரு மணத்திற்குச் சாட்சி அளித்தோம். அது நமது கடமையு மாகும்.

இப்பொழுது நடைபெற்று வரும் மற்ற மணங்கள் எப்படி நடைபெறுகிறதென்றால், ஒரு பெண்ணையும், ஆணையும் பிடித்து இருவரின் சம்மதமில்லாமலேயே கட்டாயப்படுத்திச் செய்யப்படுகிறது. அந்தப் பெண் ணானவள் கொஞ்சமும் சுதந்தரமற்று மாமன், மாமி, நாத்தி, கொழுந்தன், புருஷன் ஆகியவர்களுக்கு என்றும் அடிமையாகவே இருந்து வரவேண்டியவளாயிருக்கிறாள். கல் லென்றாலும் கணவன், புல்லென்றாலும் புருஷன் என்று கூறிப் பெண்ணினுடைய வீரத்தையும், மனிதத் தன்மையையும்  அழிக்கப்பட்டிருக் கிறது.

நளாயினி, சீதை, சந்திரமதி முதலியவர்களைப் போல்  இருக்க வேண்டுமென்று பெண்களுக்குச் சொல்லப் படுகிறது. சந்திரமதியைப் போல் இருக்கவேண்டுமென்றால், கடனுக்காக புருஷன் தன் மனைவியை விற்றுவிடலா மென்றுதான் அர்த்தம், புருஷன் தன் மனைவியை விற்பனை செய்ய உரிமையுள்ளவன் என்றால், இதைவிடப் பெண்களுக்கு மரியாதை கெட்டதனம் வேறென்ன இருக்கிறது? சீதையைப் பற்றிய கதை ரொம்ப ஆபாசமானது.

சீதை நிறைமாத கர்ப்பமாய் இருக்கும்பொழுது காட்டுக்கு விடப்பட்டாளென்றால், அது எவ்வளவு மூடத்தனம் என்பதை யோசித்துப் பாருங்கள். நளாயினி சரித்திரமும் ரொம்ப ஆபாசமானது. புருஷன் ரொம்பக் குஷ்டரோகி. அவன் தாசி வீட்டிற்குப் போக வேண்டு மென்று பிரியப்பட்டானாம். அவனைக் கூடையில் வைத்துத் தூக்கிக் கொண்டு போய் தாசி வீட்டில் விட்டாளாம். இது எப்படி யிருக்கிறதென்றால் தாசி வீட்டிற்குப் போக லைசென் கொடுப்பது போலிருக்கிறது. புருஷனைத் தாசி வீட்டில் கொண்டு போய் விடுவது தான் பெண்ணின் கற்பா என்று கேட்கிறேன். புருஷன் தாசி வீட்டிற்குப் போக வேண்டுமென்று கூறினால், அவனை வெளியில் தள்ளி கதவைச் சாத்துவதுதான் சுயமரியாதை யுடையவளின் செயலாகும்.

ஒருவர்:- ஒருதாரமிருக்கிற பொழுது மறுதாரம் கட்டலாமென்பது சுயமரியாதை இயக்கத்தின் கொள் கையா? இந்துமதக் கடவுள்கள் பல மனைவி களையுடைய வர்களாய் இருக்கின்றனர். அந்த மதம் தப்பிதமானது என்று கூறும் சுயமரியாதை இயக்கம் ஒரு மனைவியிருக்க, மற்றொரு  மனைவி மணம்  செய்ய அனுமதிக்கலாமா? என்று கேட்டார்.

திரு. இராமசாமி அவர்கள் பதில்  கூறியதாவது:-

இப்பொழுது கேட்கப்பட்ட கேள்விக்குப் பதில் சொல்ல வேண்டியது நமது கடமையேயாகும். சுயமரியாதை இயக்கம் என்ன சொல்லுகிறதென்றால், ஒவ்வொருவரும் எல்லா விஷயங்களிலும் தங்கள் பகுத்தறிவை உபயோகப் படுத்த வேண்டுமென்றும் ஆண், பெண் இருவருக்கும் சமத்துவம் இருக்க வேண்டுமென்றும் சொல்லுகிறது. சுய மரியாதை  இயக்கத்தால் கண்டிக்கப்படுகிற தேவர்கள் செய்யும் காரியங்களையெல்லாம் செய்யக் கூடாதென்பது நோக்கமல்ல.

தேவர்கள் சாப்பிடுகிறார்கள். மூச்சு விடுகிறார்கள் என்பதால் நாமெல்லோரும் சாப்பிடக் கூடாது, மூச்சு விடக்கூடாது என்பது முட்டாள்தனமாகும். பகுத்தறிவிற்கு  எது பொறுத்தமயிருக்கிறதோ அதைக் கைக் கொள்ள வேண்டுமென்பதுதான் சுயமரியாதை இயக்கத்தின்  நோக்கமாகும். கல்யாணம் என்பது ஒரு மனிதனுடைய இன்பத்தைப் பொறுத்ததேயன்றி வேறொன்றுமில்லை. ஒரு ஆணுக்கும், பெண்ணுக்கும் வாழ்க்கையில் ஒத்து வராவிட்டால் வேறு கல்யாணம் செய்து கொள்வதில் பிசகொன்றுமில்லை. அதே உரிமையைப் பெண்ணுக்கும் கொடுக்க  ஆண் தயாராயிருக்கிறார். கல்யாணத்தைக் கத்திரிக்காய், வாழைக்காய் போல நினைத்து பொருத்தமற்ற முறையில் கல்யாணத்தைச் செய்து வைத்து வாழ்க்கை முழுமையும் துன்பத்திலும் அடிமைத்தனத்திலும் இருக்கும் படி செய்வது அறியாமையாகும். சமீபத்தில் நகர் என்ற ஊரில் ஒரு சுயமரியாதை கல்யாணம் நடந்தது. மாப்பிள்ளை கிறித்தவர். கிறித்துவ மதச் சட்டப்படி ஒரு மனைவியிருக்க மற்றொரு மனைவியை விவாகம் செய்து கொள்ள அனுமதியில்லை என்றாலும் அவரவர் சுதந்திரத்தைக் கட்டுப்படுத்துதல் விரோதமாகும்.  எனவே அக்கல்யாணத்தைச் சிறப்பாக முடித்து வைத்தோம். இங்கு நடைபெற்ற திருமணத்தின் தம்பதிகள் மிகச் சிறந்தவர்கள் என்பது என் கருத்து. தகுதி வாய்ந்த  இத்தம்பதிகள்  சிறந்து வாழ விரும்புகிறேன்.

 

28.09.1930- குடிஅரசிலிருந்து...

லாகூரிலுள்ள ஜட்பட் ரோரக் மண்டலமென்னும் சங்கமானது இந்து சமுகத்தில் காணப்படும் ஜாதி வித்தியாசமென்னும் உயர்வு, தாழ்வை ஒழிக்க மிகவும் பாடுபட்டு வருகின்றது.

அடுத்த சென்சஸின் போது (ஜனத்தொகைக் கணக்கு கொடுக்கும் போது) இந்துக்கள் தங்கள் ஜாதியைக் குறிப்பிடலாகாதென்பது அதன் கொள்கை. ஆகவே அச்சங்க நிர்வாகிகள், இந்திய சென்சஸ்  கமிஷனரைக்  கண்டு தங்கள் தங்கள் ஜாதியைக் குறிப்பிட விரும்பாத வர்களை ஜாதியைக் கூறும்படி வற்புறுத்தலாகாதெனக் கேட்டுக் கொண்டதற்கு அவர் வைசிராயிடம் அறிவித்துக்கொள்ளும்படி சொன்னதால் மேற்படி சங்கத்தார் வைசிராய்க்குச் செய்து கொண்ட விண்ணப்பத்தின் சாராம்சமாவது:-

பற்பல மாகாணங்களிலுமுள்ள  இந்து சமூகத்தினரில்  பலர் இந்து மதத்துக்கு  ஜாதி வித்தியாசம்  அவசியமில்லை யென்றும் அத்தகைய வித்தி யாசத்தால் தான் உயர்வு தாழ்வு ஏற்பட்டு  இந்து சமயத்தினர் முன்னேற்றமடைய முடியாமல் போய்விட்ட தென்றும் உணர்ந் திருக்கின்றனர்.

இத்தகைய ஜாதி வித்தியாசம் பண்டைக் காலத்தில் அவசியமாயிருந்த போதிலும் இன்றுள்ள நிலைமையில் அம்முறை தீமையே தரத்தக்கதாக இருக்கின்றது.

அரசியல், சமூக விஷயங்களில் இப்போது தோன்றியிருக்கும் புத்துணர்ச்சியால், பழைய காலத்தில் தோற்றுவிக்கப்பட்ட சில ஆதாரங்கள் இப்போது அவசியமில்லை யென்றும், அவற்றால் தற்காலம் கஷ்டங்களே ஏற்படுகின்றன வென்றும் பலர் நம்புகின்றனர்.

ஆதலின் அடுத்த சென்சசில் தங்கள் ஜாதியைக் குறிப்பிட லாகாதென்பது பலருடைய ஆவல். ஆதலின் தாங்கள் அப்படிப் பட்டவர் களை ஜாதியைக் கூறும்படி வற்புறுத்தலாகாதென அவ்விலாகா அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடும்படி கேட்டுக் கொள்ளு கிறோம்.

இத்தகைய அனுமதி முன்னரே சீக்கியர்களுக்கும், பாஞ்சாலத்திலுள்ள ஆதி இந்துக்களுக்கும் அளித்திருப்பதால் மற்ற இந்துக்களுக்கும் இந்த அனுமதி குற்றமாகாது. ஜாதி என்று கேட்டிருக்கும் இடத்தில்  ஒன்றுமில்லை  என்று குறிப்பிட்டுவிடுவதும் தவறாகாது.

ஆதலின் தாங்கள் சென்சஸ் எடுக்கும் அதிகாரிகள், அல்லது குமாதாக்கள் ஜாதியைக் கூறும்படி கட்டாயப் படுத்தலாகாதென்றும், ஜனங்கள்  சொல்லாமலிருக்கும் போது அவர்களாகத்  தங்களுக்குத் தோன்றியதைப் பதிவு செய்யாமலிருக்க வேண்டுமென்றும் கட்டளை பிறப்பித்து இந்து சமூகத்தின் முன்னேற்றத்துக்கு அடிகோலுவீர் களென்று  எதிர்பார்க்கிறோம்.பொங்கல் தமிழர் திருநாள்!

(என்.ஜி.ஓ.குரல் ஆண்டு மலர்/ சனவரி 1971/ தை 2002)

(தமிழ்த் திருநாள் பற்றிய சுவைமிக்க, பயனுள்ள சீரிய கருத்துகள் பற்றித்திறன்பட அழகு தமிழில் எழுதியுள்ள இக்கட்டுரையாசிரியர் திரு வ.வேம் பையன், கல்பாக்கம் அணுமின் திட்டத்தில் பணியாற்றியவர்).

பொங்கல் திருநாள் :

தமிழ்நாட்டில் திங்கள்தோறும் திருவிழா உண்டு. ஒவ்வொரு திருவிழாவுக்கும் ஒரு கதையும் உண்டு. கதை இல்லாத திருவிழா ஒன்றே ஒன்றுதான். அது பொங்கல் திருவிழா. அறிவுக்கும் ஆராய்ச்சிக்கும் ஏற்ற விழா: காலத்திற்கும் கருத்திற்கும் ஒத்த விழா தமிழ்ப்பண்பாடும் நாகரிகமும் தழுவிய விழா; உழவையும் உழைப்பையும் போற்றும் விழா; உழவுக்கு உறுதுணையான கால்நடையைப் பேணும் விழா; பழையன போக்கும் விழா; புதியன ஏற்கும் விழா; புத்தாண்டு விழா; புதுக்கணக்குப் போடும் விழா பொருள்களைப் புதுப்பிக்கும் விழா; அறுவடைத் திருவிழா; உழவர் பெருவிழா; அறிவாற்றலின் பயன்கொள் விழா; ஆடிப்பாடி மகிழும் பெருவிழா; முத்தமிழ் போற்றும் முதுபெரும் விழா; தமிழரின் தனிப்பெரும் விழா. தமிழர் அனைவரும் சாதி, சமய வேறுபாடு இல்லாமல் கொண்டாடும் விழா - பொங்கல் திருநாள் விழா.

பொங்கல் திருநாள் ஒன்றுதான் முற்றிலும் தமிழ்ப் பண்போடு தழுவியதாகும்; உழைப்பையும் உழவரையும் போற்றுவதாகும்; தூய்மையும் அன்பும் அருளும் நன்றி யறிதலும் நடம்புரிவதற்குரியதாகும்"

- பேராசிரியர் சி.இலக்குவனார்.

தமிழர் திருநாள்:

சாதியாலும் சமயத்தாலும் கட்சியாலும் பிறவற்றாலும் பிரிவும், பிளவும், பூசலும், பிணக்கும், பகையும், போரும், வேறுபாடும் மாறுபாடும் கொண்டுள்ள தமிழர்கள் அனைவரும் கொண்டாடும் விழா பொங்கல் விழா. அடுத்து, எல்லாம் சிதைந்த, எல்லா வேற்றுமையும் நிரம்பிய தமிழர்களை இணைக்கும் விழா, தமிழ் விழா, குறள் விழா ஆகும். பொங்கல் விழா, தமிழ் விழா, குறள் விழா ஆகிய மூன்றும் தமிழர்களை நாம் தமிழர் என்னும் எண்ணத்தை ஏற்படுத்தி இணைக்கும் விழா, ஒற்றுமைப்படுத்தும் விழா. எனவே, இவ்விழாக்கள் அனைத்துக்கும் பொதுப்பெயராக, தமிழர்களை பிணைக்கும் பெயராகத் தமிழர் திருநாள் என்பது வழங்கலாயிற்று.

கிழமை விழா :

இத்தமிழர் திருநாள் ஒரு கிழமை விழாவாக ஏழு நாள்கள் கொண்டாடப்பெறல் வேண்டும் என்பது நல்ல தமிழர்களின் நல்ல எண்ணம் ஆகும். தமிழகப் புலவர் குழு அமைப்பாளர், முத்தமிழ்க் காவலர் கி.ஆ.பெ. விசுவநாதம், பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார், கடலகம் கா. நமச்சிவாயனார் முதலிய தமிழ் அறிஞர்கள் பலரும் இதற்காகப் போராடியும் வாதாடியும் வருகிறார்கள். கீழ்க்குறிப்பிட்ட வண்ணம் அந்த ஏழு நாட்களையும் கொண்டாடல் வேண்டும்.

1. மார்கழி இறுதிநாள்: போகித் திருநாள்

போகி என்பது போக்கி என்பதன் இடைக்குறை ஆகும். தூய்மை குறைந்தவற்றையும் பயன்படா பழையனவற்றையும் போக்கும் நாளே போக்கி எனப்பட்டது. பின்னர்ப்போகி என வழங்கலாயிற்று, அல்லன போக்கி நல்லன கொள்ளுவதே முறையாகலின் அல்லன போக்கும் நாள் மார்கழி இறுதி நாளாக அமைந்துள்ளது - பண்டாரகர் சி. இலக்குவனார்.

மார்கழி மாதத்தில் வீடுகளில் உள்ள ஒட்டடை போக்குதல், வெள்ளையடித்தல், காவியடித்தல், வண்ணம் பூசுதல் முதலிய வேலைகள் நடைபெறுகின்றன. வீட்டில் உள்ள சாமான்கள் எல்லாம் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன. தேவை யற்ற பொருட்களும் பழையனவும் குப்பைக் குழியில்-எருக்குழியில் சேர்க்கப்படுகின்றன; புதியன - புதிய துணிகள், பொருள்கள் முதலியவை வாங்கப்படுகின்றன. இவ்விதம் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை பழையன போக்கி, புதியன கொள்ளல் அறிவுக்கும் அறிவியலுக்கும், நலவியலுக்கும், நாட்டியலுக்கும் பொருத்தமும் பொருளும் உடையதாகும்.

அரசினர் அலுவலகங்கள், கட்டடங்கள் முதலியவற்றுக் குரிய ஆண்டுப் பேணல் (Annual Maintenance)  பருவச் செப்பனீடு (Periodical Repairs) ஆகிய வெள்ளையடித்தல் (White Washing)
வண்ணம் பூசுதல் (Colour Washing) முதலிய வேலைகளை மார்கழியில் செய்வதன் மூலம் நிதி ஆண்டின் (Financial Year) இறுதியில் அரசுக் கொடையை (Govt. Grant) அவசர அவசரமாக செலவழிப்பதைத் தவிர்க்கலாம்.

இங்ஙணம் வீட்டையும், தெருவையும், ஊரையும், நாட்டையும், பழையன போக்கி, புதியன கொண்டு தூய்மைப்படுத்துவதுதான் போகித் திருநாள் ஆகும்.

2. தை - 1 : வீட்டுப் பொங்கல் - திருவள்ளுவர் ஆண்டுத் தொடக்கம்

"உழைப்பின் பயனால் விளைந்தனவற்றை ஊராரோடு மகிழ்ந்து துய்ப்பது பெரும் பொங்கல், திருவள்ளுவர் ஆண்டின் முதல் திங்கள் தையெனவும் ஆண்டுத் தொடக்கம் தை முதல்நாள் எனவும் கொண்டாடி வருகின்றோம்"

- பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்.

வீடுதோறும் வைகறைத் துயில் எழுந்து புதுப்புனலாடி, புத்தாடை புனைந்து, புதுக்கோலம் கொண்டு பூரிப்பெய்தி, புத்தரிசி எடுத்து, புதுப்பானையிலிட்டு, புதுப்பால் வார்த்து, புத்தடுப்பில் வைத்து, புது விறகுகொண்டு எரித்து, புதுப்பொங்கலிட்டு, புது வாழை இலையில் படைத்து, உலகம் உவப்ப வலனேர்பு திரிதரு பலர் புகழ் ஞாயிறு போற்றி, ஆடவரும் மகளிரும் குழந்தைகளும் உற்றார், உறவினர் சுற்றம், நட்பு சூழ, உழைப்பின் பலனை உவகை பெருக்கோடு உண்டு மகிழும் நன்னாள் இந்நாள்.

பால் பொங்கி வரும்போது எல்லாரும் பொங்கலோ பொங்கல், பொங்கலோ பொங்கல் என்று மகிழ்ச்சிப் பெருக்குடன் கூவும் நாள்; செந்நெல்லும் தீங்கரும்பும் மஞ்சளும் இஞ்சியும் வாழையும் தாழையும் பூவும் மாவும் பலாவும் தென்னையும் கமுகும் போன்ற மங்கலப் பொருள்கள் யாவும் மனையெலாம் நிறைந்து மகிழ்ச்சி பொங்கும் நாள்.

உழைப்பே உடைமை, உழைப்பின் வாரா உறுதிகள் உளவோ? என்பதை உலகுக்கு உணர்த்தும் நாள்; கடல்சூழ் உலகிற்கு மேகத்தைத் தரும் கதிருக்கு நன்றி நவிலும் நாள்; உழவனின் உழைப்பாலேயே உலகம் உயிர்ப்பித்திருக்கிறது என்னும் உண்மையை உலகோர் உணரச் செய்யும் நாள் உழவர் திருநாள்.

உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணி அஃதாற்றாது

எழுவாரை எல்லாம் பொறுத்து என்னும் குறள் நெறி கூறும் நாள்.

இது நாட்டுத் திருவிழா ஆயினும் தமிழர் ஒவ்வொருவரின் வீட்டுத் திருவிழா ஆகும். எனவே, "வீட்டுப் பொங்கல் என வழங்கலாயிற்று. இந்நாளில் தமிழரின் தொடர் ஆண்டாகிய திருவள்ளுவர் ஆண்டுத் தொடக்கம் வருவதால் பொங்கல் நாள் பொலிவு பெறுகின்றது. தமிழரின் வீட்டுப் பொங்கலும், ஆண்டுத் தொடக்கமும் இணைந்து வருவதை எண்ண எண்ண இனிக்கிறது; இதயம் பூரிக்கிறது.

3. தை - 2 : மாட்டுப் பொங்கல் - ஏர்முனை விழா

'மாட்டுப் பொங்கலும்' கன்றுப் பொங்கலும் உழைப்பைப் பாராட்டும் உழவுப் பெருநாளாகும். அக்காலத்தில், ஏன் இக்காலத்திலும், மாடுகளின்றி உழவு ஏது? உணவு ஏது? ஆகவே, அவைகளையும் போற்றிப் பேண வேண்டியது நம் பெருங் கடன் என்பதைத் தமிழர்கள் நன்கு உணர்ந் திருந்தனர் என்று தெரியலாம். இவை இரண்டும் ஏர்முனை விழாவே என்பதனை நன்கு அறியலாம்

- பேராசிரியர் சி. இலக்குவனார்

உழவே உலகில் உயர்வான ஒப்பற்ற தொழில் என்பதை உலகுக்கு உணர்த்தி உழவைப் போற்றும் பொன்னாள்; உழவுக்கு உறுதுணையான கால்நடைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் நாள். இன்று மாடுகளைக் குளிப்பாட்டி, அவற்றின் கொம்புசீவி அதில் எண்ணெய்யையோ, வண்ணமோ பூசி, கழுத்தில் மாலை, கோடித்துண்டு, கரும்பு முதலியவற்றைக் கட்டி அலங்காரம் செய்வார்கள், பொங்கல் வைத்து அதைக் கால்நடைகளுக்குக் கொடுப்பார்கள்.

சுழன்றும் ஏர்ப்பின்னது உலகம் அதனால்

உழந்தும் உழவே தலை என்னும் குறள்நெறியைப் பின்பற்றும் தமிழ்நாடு அரசு இந்நாளை ஏர்முனை விழா எனக் கொண்டாடுவது மிகவும் பொருத்தமும், பொருளும் உடையதாகும்.

இந்த நாளில் உழவுத் தொழில் பற்றிய கருத்தரங்கு, கவியரங்கு, பட்டிமன்றம், சொற்பொழிவு ஆகியவை நடத்துவன் மூலம் வேளாண்மை வளர்ச்சி, முன்னேற்றம் முதலியவற்றிற்குரிய முயற்சிகளை மேற்கொள்ளலாம். வேளாண்மையில் அறிவியல் வழிகளைப் பின்பற்றுபவர்கள், புதியன கண்டுபிடிப்பவர்கள், மிகுதியான விளைச்சல் உண்டாக்குபவர்கள் முதலிய அனைவருக்கும் பரிசும் பாராட்டும் வழங்கி ஊக்குவிக்கலாம். சுருங்கக்கூறின் வேளாண்மை பெருக்கத்திற்கு உரிய முயற்சிகள் அனைத் தையும் மேற்கொள்ளலாம்.

4. தை - 3 : திருவள்ளுவர் திருநாள்

தை மாதம் 3-ஆம் நாளில் கன்றுப் பொங்கல், கன்னிப் பொங்கல், காணும் பொங்கல் ஆகிய மூன்று நிகழ்ச்சிகள் உள்ளன. இவை மூன்றும் இன்று ஏற்பட்டுள்ள அரசியல், பொருளியல், சமுதாயவியல் மாறுதல்களினால் மறைந்து வருகின்றன.

தை-2-ஆம் நாள் மாட்டுப் பொங்கல் கொண்டாடுவதால் தை-3-ஆம் நாள் கன்றுப் பொங்கல் தேவை இல்லை. கன்னிப் பெண்கள் ஒன்று சேர்ந்து கோவிலுக்குச் சென்று பொங்கலிட்டு இறைவழிபாடு செய்து இல்லம் திரும்புவது கன்னிப் பொங்கல் ஆகும். கன்னிப் பெண்கள் வெளியில் செல்லக்கூடாது என்ற கட்டுப்பாடு இருந்தபோது இது பொருத்தமும் தேவையானதாகவும் இருந்திருக்கலாம். "பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம்" என்கிற நிலைமை ஏற்பட்டபிறகு கன்னிப் பொங்கலுக்கு அவசியம் இல்லை. காணும் பொங்கலன்று பற்பல இடங்களையும் சென்று காண்பார்கள். எல்லோரும் தங்களுக்குப் பெரியவர்களிடம் சென்று ஆசியும் பரிசும் பெறுவார்கள்.

மூன்றாம் நாள் பொங்கல் அடி நாட்களில் ஒருவரை ஒருவர் காணும் வெறும் காணும் பொங்கலாய் இருந்திராது. அது காணும் பொங்கல் அல்லது காணப் பொங்கலாய் இருந்திருக்க வேண்டும். காணம் என்றால் நிலம் என்று பொருள். கால அடைவில் கயவர்களின் திட்டமிட்ட சதியில் அது தன் சிறப்பை இழந்திருக்க வேண்டும் உழவு மக்களை - உயிர்களைத் தழுவும் தொழில் என்பதைப் பட்டறிந்து உணர்ந்த தமிழர் அதைக் காணப் பொங்கலாய்த்தான் கொண்டாடி இருக்க வேண்டும் மன்றம் / 25-1-70.

இக்கருத்தை ஏற்பினும் உழவு, கால்நடை ஆகிய இரண்டிற்கும் தை-2ஆம் நாள் விழாக் கொண்டாடி விடுகிறோம். எனவே, தை-3ஆம் நாள் விழாத் தேவை இல்லை. 3-5-70இல் தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் மெ.சுந்தரம் அவர்களைத் திருக்கழுக்குன்றத்தில் கண்டு பேசிக் காணும் பொங்கல் பற்றிக் கருத்துக் கேட்டேன். அது தமிழர் பண்பாட்டுக்கு உகந்தது இல்லை என்று கூறினார். தை-3ஆம் நாளில் மாடு விடுதல், பிடித்தல், சல்லிக்கட்டு, மஞ்சு விரட்டு ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகின்றன. இவையும் இக்காலத்தில் மறைந்து வருகின்றன.

மேற்கூறியவைகளால் தை-3ஆம் நாள் நிகழ்ச்சிகள் பின்பற்றத்தக்க முக்கியம் வாய்ந்தவை இல்லை என்பது நன்கு தெளிவாகும். எனவே, அன்று (தை3) திருவள்ளுவர் திருநாள் வைத்துக் கொள்வதும் அரசு விடுமுறை விடுவதும் பொருத்தமும் பொருளும் உடையதாக அமையும். இப்படிச் செய்வது தமிழர் திருநாள் ஒரு கிழமை விழாவாகக் கொண்டாட ஏதுவாகும். இப்பொழுது தை-2ஆம் நாள் திருவள்ளுவர் நாள் என்று தமிழ்நாடு அரசு ஏற்று விடுமுறை அளித்துள்ளது. அதை தை-3ஆம் நாளுக்கு மாற்றி அமைக்க கோரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது.

தை-2ஆம் நாள் மாட்டுப் பொங்கல் விழா, ஏர்முனை விழா ஆகிய இரு நிகழ்ச்சிகள் உள்ளன. மாட்டுப் பொங்கல் தொன்றுதொட்டு நடைபெற்று வரும் விழா, ஏர்முனை விழா அரசு நடத்தும் விழா. இவ்விரண்டிலுந்தான் மக்களின் கவனமும், ஈடுபாடும் இருக்குமே தவிர திருவள்ளுவரைப் பற்றி நினைக்கவும் நேரம் இல்லை. மாட்டுப் பொங்கல், ஏர்முனை விழா இரண்டும் இணைந்தவை உழவையும் அதற்கு உறுதுணையான கால்நடையையும் ஒரேநாளில் போற்றிப்பேணல் பொருத்தம் ஆகும். எனவே, தை-2ஆம் நாளில் திருவள்ளுவர் திருநாளை வைத்துக்கொள்வது பொருத்தமாக இல்லை.

தை-3ஆம் நாள் திருவள்ளுவர் திருநாள்

திருவள்ளுவர், திருக்குறள் பற்றியகருத்தரங்கு, கவியரங்கு, பட்டிமன்றம், சொற்பொழிவு ஆகியவை நடத்தலாம். திருவள்ளுவர் திருவுருவப் படங்களைத் திறக்கலாம்; சிலைகள் திறக்கலாம்; அமைக்க முயற்சி மேற்கொள்ளலாம். சென்னை, மதுரை, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகங்களில் உள்ள திருக்குறள் ஆராய்ச்சித் துறையின் நூல்களை

வெளியிடலாம். திருக்குறள் பற்றித் தனிப்பட்ட முறையில் ஆராய்ச்சி செய்பவர்களைப் பாராட்டலாம். பரிசு வழங்கி ஊக்கப்படுத்தலாம். குறள் நெறி பரவின் குடியரசு ஓங்கும். எனவே, குறள் நெறியைக் குவலயம் எல்லாம் பரப்பும் முயற்சியில் ஈடுபடலாம்; பணியை மேற்கொள்ளலாம்.

5. தை - 4 : இயல் தமிழ்த் திருநாள்

இயல் தமிழின் வளர்ச்சி, முன்னேற்றம் முதலியவை பற்றிய கருத்தரங்கு, கவியரங்கு, பட்டிமன்றம், சொற்பொழிவு ஆகியவை நடத்தலாம். தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகம், தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் ஆகியவற்றின் நூல்கள் வெளியீட்டு விழாவை இன்று வைத்துக்கொள்ளலாம். இயல் தமிழின் வளர்ச்சிக்குப் பாடுபடுபவர்களை, ஆராய்ச்சியாளர்களை, அறிஞர்களைப் பாராட்டலாம்; பரிசுகள் வழங்கி ஊக்கப்படுத் தலாம். சிறந்த புத்தகங்களுக்குப் பரிசும் பாராட்டும் வழங்க லாம். இயல் தமிழின் முன்னேற்றத்திற்குரிய அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்ளலாம்.

6. தை - 5 : இசைத் தமிழ்த்திருநாள்

இசைத் தமிழின் வளர்ச்சி, முன்னேற்றம் முதலியவை பற்றிய கருத்தரங்கு, கவியரங்கு, பட்டிமன்றம், சொற்பொழிவு ஆகியவை நடத்தலாம். தமிழ் இசைச் சங்கம், தமிழ்நாடு சங்கீத - நாடகச் சங்கம் ஆகியவற்றின், பரிசளிப்பு - பாராட்டு விழாவை இன்று வைத்துக் கொள்ளலாம். இசைவாணர் களையும், கவிஞர்களையும், ஆராய்ச்சியாளர்களையும் பாராட்டலாம்; பரிசுகள் வழங்கலாம். அவர்களுக்குப் பட்டங்கள் விருதுகள் அளிக்கலாம். சிறந்த புத்தகங்களுக்குப் பரிசுகள் கொடுக்கலாம். தமிழ் இசையின் வளர்ச்சிக்குரிய அனைத்தையும் செய்யலாம்.

7. தை - 6 : நாடகத் தமிழ்த் திருநாள்

நாடகத் தமிழின் வளர்ச்சி, முன்னேற்றம் முதலியவை பற்றிய கருத்தரங்கு, கவியரங்கு, பட்டிமன்றம், சொற்பொழிவு ஆகியவை நடத்தலாம். சிறந்த திரைப்படங்கள், நடிகர், நடிகையர், பாடல் ஆசிரியர், கதை ஆசிரியர், உரையாடல் ஆசிரியர், பின்னணிப் பாடகர், தொழில்நுட்ப வாணர்கள் முதலிய கலைஞர்கள் பலருக்கும் தமிழ்நாடு அரசின் பரிசளிப்பு, பாராட்டு விழாவை இன்று வைத்துக் கொள்ளலாம். நாடகம் திரைப்படத்தின் தாய். ஆகவே சிறந்த நாடகங் களுக்கும், நடிகர், நடிகையர் மற்ற கலைஞர்களுக்கும் பரிசு அளிக்கலாம், பாராட்டு வழங்கலாம். நாடகத் தமிழ், நாடகக் கலை பற்றி எழுதப்பட்டுள்ள சிறந்த நூல்களுக்குப் பரிசு கொடுக்கலாம். நாடகத்தமிழ் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு ஆக்க மும் ஊக்கமும் அளிக்கலாம். சுருங்கச் சொல்லின் நாடகத் தமிழ் வளர்ச்சிக்குரிய முயற்சிகளையும், பணிகளையும் மேற்கொள்ளலாம்.

வேண்டுகோள்:

தமிழர் திருநாள் ஒரு கிழமை விழாவாக ஏழு நாள்கள் மேற்கூறியபடி அரசினர் ஏற்றுக்கொண்டாட வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசுக்கு வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டி ருக்கிறது. தனிப்பட்ட தமிழ்ச் செல்வந்தர்களும், தமிழ்ச் சங்கங்களும், மன்றங்களும், திருவள்ளுவர் கழகங்களும் - மன்றங்களும் பேரவைகளும் தமிழ், தமிழர், தமிழகம் ஆகியவற்றின் நலனும் வளனும் பேணும் அமைப்புகளும் நிறுவனங்களும் குழுக்களும் மேலே விளக்கியவண்ணம் தமிழர் திருநாளை ஏழு நாள்கள் கொண்டாடுவதற்கு முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அன்புடனும் பணிவுடனும் வேண்டுகிறேன்.

தமிழே துணை:

தமிழர்க்குத் தமிழ் ஒன்றே துணை - அதை

பேணிக்காப்பதே வாழ்வுக்குப் புணை,                     - வ.வே.

தமிழ்ர்க்குத் தமிழ் ஒன்றே மீதி - அதுவும்

தாழ்வுற்று அழியவோ இது வென்ன நீதி?

- முத்தமிழ்க் காவலர் கி.ஆ.பெ. விசுவநாதம்

 

தமிழ் என்னில் எம்முயிர்ப் பொருளாம் - இன்பத்

தமிழ்க் குன்றுமேல் தமிழ்நாடெங்கும் இருளாம்

- பாவேந்தர் பாரதிதாசன்

தமிழர்கள் தங்கள் மொழியையும் வாழ்வையும் ஒன்றாக இணைத்துக் கொண்டார்கள். மொழியைக் கருவி என்று நினைக்காமல் தங்களை வழிநடத்தும் துணைவன், வழிகாட்டும் தலைவன். பாடம் போதிக்கும் ஆசான், உள்ளத்து உணர்ச்சிகளை வெளியிடும் நண்பன் என்று நினைக்கிறார்கள்.

- பேரறிஞர் அண்ணா

மேற்கூறிய விளக்கத்தின் சுருக்கமே கீழ்க்காணும் வாழ்த்து.

தமிழே துணை!  தமிழர் திருநாள் வாழ்த்து !!

மார்கழி இறுதிநாள் : பழையன போக்கும் போகித் திருநாளே!

தை-1 : திருவள்ளுவர் ஆண்டின் முதல்நாளே! வீட்டுப் பொங்கல் நன்னாளே!

தை-2 : மாட்டுப் பொங்கல் பொன்னாளே! ஏற்றந்தரும் ஏர்முனை எழில் நாளே!

தை-3 : திருவள்ளுவர் பெருமான் திருநாளே!

தை-4 : இயல் தமிழ்த் திருநாளே!

தை-5 இசைத் தமிழ்த் திருநாளே!

தை-6 : நாடகத் தமிழ்த் திருநாளே! தமிழர் திருநாளே! வாழ்க! வாழ்க!

தமிழே குறி குறளே நெறி !!

 

-  தந்தை பெரியார்

தீபாவளிப் பண்டிகை ஆரியர் உயர்வுக்கும், திராவிடர் இழிவுக்கும் ஆகவே கற்பிக்கப்பட்டது என்றும், அதைத் திராவிடர் கொண்டாடுவது தன் மானமற்ற இழிசெயல் என்றும், சற்றேறக்குறைய 25 ஆண்டுகளாக சுயமரியாதை இயக்கம் மக்களிடையே செய்துவந்த வேண்டுகோளுக்குத் தன்மானத் தமிழர்கள் பலர்,

“தீபாவளியைக் கொண்டாடுவது மானமற்றதும், அறிவற்றதுமான செய்கை தான் என்றாலும் மக்கள் இன்பத்துக்குப் பண்டிகை ஒரு சாதனமாக இருப்பதால் தமிழர்கள் அவர்களது குடும்பம் கூடிக்குலாவி இன்ப மடைய ஏதாவது ஒரு பண்டிகை வேண்டுமே அதற்கென் செய்வது?’’

என்று கேட்ட காலத்தில், பொங்கல் பண்டிகையைத் தமிழர் பண்டிகையாகக் கொண்டு கொண்டாடலாம் என்று சுயமரியாதை இயக்கம் விடை கூறிற்று. அக் கூற்றுக்கு ஏற்ப இந்த 10 ஆண்டில் பொங்கல் பண்டிகை தமிழர்கள் இடை யில் ஆண்டுக்கு ஆண்டு வளர்ந்து இன்று தீபாவளிப் பண்டிகைக்கு மேலாகத் தமிழ்நாட்டில் மக்கள் கொண் டாட ஆளாகிவிட்டார்கள். தெளிவாகச் சொல்ல வேண்டுமானால் தமிழ் இளைஞர்களும், மாணவர்களும் திராவிடர் கழகத்தவர்களும் பெரிதும் தீபாவளிப் பண்டிகையைக் கைவிட்டு விட்டார்கள் என்றும் பொங்கல் பண்டிகைகளைப் போற்றிக் கொண் டாடி வருகிறார்கள் என்றும் வலிமையாகக் கூறலாம்.

450 பொங்கல் வாழ்த்து

இதற்கு ஒரு சிறு எடுத்துக்காட்டு கூற வேண்டு மானால், இந்த ஆண்டில் எனக்கு வந்த பொங்கல் வாழ்த்துக் கடிதங்கள் என் கைக்குக் கிடைத்தது மாத் திரம் 450-க்கு மேற்பட்டவை களாகும். (இவைகளுக்கு நன்றி செலுத்தி, பதில் எழுத எனக்கு கார்டு, கவர் உட்பட 20 ரூபாய்க்கு மேல் செலவு ஏற்பட்டு இருக்கிறது.)

இவைகளை அனுப்பினவர்கள் திராவிடர் கழகத் தையும் சுயமரியாதை இயக்கத்தையும் சேர்ந்தவர்கள் மாத்திர மல்லாமல் பார்ப்பனர் தவிர்த்த மற்ற எல்லா வகுப்பு மக்களை சேர்ந்தவர் களாகும். இந்த அளவுக்குத் தமிழ் நாட்டில் பொங்கலை மக்கள் உணர்ந்து கொண் டாடியதைப் பற்றி மாத்திரமல்லாமல் இதைக் கொண் டாடிய மக்கள் 100க்கு 90க்கு மேற்பட்டவர்கள் தீபாவளி யையும் மற்றும் பல ஆரியப் பண்டிகைகளையும் வெறுத்து விலக்கி இருப்பது மகிழத் தக்கதாகும்.

தமிழ் மக்கள் இந்தப் பொங்கல் விழாவைக் கொண் டாடி இருப்பது பற்றியும் அவர்கள் எனக்கு வாழ்த்துக் கூறி இருப்பது பற்றியும் நான் மகிழக் கூடியதும் எனக்கு அவர்கள் வாழ்த்தில் நம்பிக்கை இல்லாவிட்டாலும் உண்மை யாகவே அவர்களது வாழ்த்துதலால் எனக்கு நல்வாழ்வு ஏற்பட்டது என்று கருதி மகிழ்வதும் நன்றி யறிவித்துக் கொள்ளக் கூடியதும் ஒரு காரியத்திற்கு ஆகவே அவசியம் என்றும், கடமை என்றும் கருதுகிறேன். அது என்ன காரியம் என்றால் அதுதான் தீபாவளி கொண்டாடுவதை விட்டுவிட்டு பொங்கலைக் கொண்டாட முன் வந்ததின் மூலம் ஆரியத்தில் இருந்து பொதுமக்கள் விடுபட்டு தன்மானத் தன்மை அடைந் ததேயாகும். இந்த மகிழ்ச்சிக்கு ஈடாக என் வாழ்வில் எனக்கு வேறு எந்தப் பெரிய நிலை ஏற்பட்டாலும் எனக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படாது  - பொங்கல் பண்டிகை யினால் நமக்கு, நம் தமிழர் சமுதாயத்துக்கு பொதுவில் ஏற்பட்ட பயன், நம்மவர்கள் ஆரியத்தை வெறுக்கும் உணர்ச்சிக்கு ஆகப் பொங்கலை பயன்படுத்திக் கொண்டதுதான் என்பேன்.

ஆதலால் பொங்கல் வாழ்த்துக்கு ஆக எனக்கு வாழ்த்து அனுப்பியவர்களுக்கு நன்றி செலுத்துவதோடு, அவர் களுக்கு நான் திருப்பி மறு வாழ்த்துக் கூறுவது என்னவென்றால் பொங்கலின் பயனாய் உங்களுக்கு வாழ்வு (மான வாழ்வு) ஏற்பட்டது குறித்து எல்லையற்ற மகிழ்ச்சி அடைவதோடு, இந்த ஆண்டில் அதாவது அடுத்த பொங்கல் ஆண்டுக் குள் மற்றும் உங்களைப் பிடித்த ஆரியப் பண்டிகை, கலை, பண்பு காரியங்களும் உணர்ச்சிகளும் அடியோடு ஒழிந்து சுத்தத் தமிழனாக, தன்மானத் தனித் தமி ழனாக விளங்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன். அந்தப்படியே நீங்கள் அனேகமாய் விளங்குவீர்கள் என்ற நம்பிக்கை கொள் ளுகிறேன் என்பது ஆகும்.

மற்றொரு வாழ்த்து

இந்தப் பொங்கல் வாழ்த்து நான் பெற்றதுபோலவே கூடிய சீக்கிரம் குறள் வாழ்த்துப் பெற்று மகிழும் கால மும் எனக்கு வெகு அண்மையில் இருக்கிறது என்றே இவ்வாண்டுத் தொடக்கத்தில் கருதி எதிர்காலத்தில் நம்பிக்கை வைத்து மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.

ஏன் எனில் தீபாவளி முதலாய ஆரி யர்க்கு உயர்வும் திராவிடர்களுக்கு - தமிழர்களுக்கு இழிவும் ஏற்படு வதற்கு ஆக எப்படி ஆரியப் பண்டிகைகள் இருந்து வருகின்றனவோ அதேபோல்தான் ஆரியர் களுக்கு உயர்வும் திராவிடர்களுக்கு இழிவும் கீழ்மையும் மானமற்ற தன்மையும் நிரந்தரமாய் இருந்து வருவதற்கு ஆகவே கற்பிக்கப்பட்டு, நிலை நிறுத்தப்பட்டு வருவதானவைதான் வேதம், (மனுதர்ம) சாஸ்திரம், புராணம், கீதை, இராமாயணம், பாரதம் முதலியவை கொண்ட கலை, காவியம், இலக்கியம், தர்மநூல், நெறி நூல் என்று சொல்லப்படுபவைகளாகும்.

இந்த ஆதாரங்களை நிலைநிறுத்தவும் பரப்பவும் ஆரியர்கள் தன்மானமற்ற தமிழர் களையும் அறிவற்ற தமிழ் மடையர்களை யும் பல தந்திரங்களால் மானம், அற்ற சூழ்ச்சிகளால் தங்கள் வயப்படுத்தி சமயம், சட்டம், கல்வி, கலை முதலியவை சார்பாகத் தமிழ் மக்கள் எல்லோருடைய இரத் தத்திலும் கலக்கும்படி செய்துவிட்டார்கள்.

இராமாயணத்தை, கீதையை ஏற்றுக் கொள்ளாத வனுக்கு ஜட்ஜூ பதவி இல்லை, மந்திரி பதவி இல்லை என்பது மாத்திரமல்லாமல் இராமாயணம், கீதை முதலிய வைகளை ஏற்றுக்கொண்டு பிரசாரம் செய்பவன், பிரசாரம் செய்ய உதவுபவன் எவ்வளவு அயோக்கி யனாக இழிதன்மை உடைய மகனாக இருந்தாலும் அவனே மேல்மகனாக, மகானாக, சிறந்த அறிவாளி யாக, பண்டிதனாக, சிரோன்மணியாகக் கருதப்படுபவன் - கருதப்படுகிறான் என்கின்ற தன்மைக்கு அவை வந்துவிட்டபடியால் ஒரு சுயமரியாதைக்காரன் என்ற நிலையில் விழுந்துபட்டு நிலைகுலைந்து கீழ்மைப் பட்டுத் தலையெடுக்க முடியாமல் செய்யப்பட்டுவிட்ட திராவிட சமுதாயத்தை - தமிழர் சமுதாயத்தை இழிவி லிருந்தும் பிறவி அடிமைத் தன்மையிலிருந்தும், முன் னேற்றத் தடையிலிருந்தும் என்ன விலை கொடுத்தாவது விடுதலை செய்து நல்வாழ்வு வாழ்விக்க வேண்டுவது, அதற்காக தொண்டாற்றி மடிவது என் வாழ் நாளினு டையவும் நான் விடும் மூச்சினுடையவும் உள்ளே வாங்கும் மூச்சினுடையவும் லட்சியம் என்று கருதி இருக்கும் நான் அவைகளை அதாவது அந்த ஆரிய நூல்களான சாஸ்திரம், புராணம், இதிகாசம், இராமா யணம், கீதை, பாரதம் ஆகியவை களைத் தமிழர்களு டைய உள்ளத்திலிருந்து, சித்திரத்திலிருந்து, கலையில் இருந்து வேரோடு களைந்து எறிய வேண்டியது முக்கிய, முதலாய, இன்றியமையாத கடமை. ஆனதால் தீபாவளி முதலிய ஆரியப் பண்டிகைகளுக்குப் பதிலாக பொங் கலைக் காட்டியதுபோல் வேதம், சாஸ்திர, புராணம், இராமாயணம், பாரதம், கீதை, முதலியவை களுக்குப் பதிலாக ஒருநெறி, கலை, வழி காட்டுவதற்கு என்று குறளைக் காட்ட வேண்டிய அவசியத்திற்கு ஆளானேன்.

“குறள் இல்லாவிட்டால் மனிதன் வாழமாட்டானா? வாழ முடியாதா?’’ என்ற கேள்வி பிறக்கலாம். குறளில்லா விட்டால் மனிதன் வாழலாம்; ஆனால், அறிவும் மானமும் வேண்டும். இவை உள்ளவர்கள் வேறு எது இல்லாவிட்டாலும் மனிதனாக வாழ முடியும். ஆனால் ஆரியமானது நம் நாட்டில் உள்ள தமிழர்களில் 100க்கு 99 பேர்களும் அறிவை அடிமைப்படுத்தி மானத்தை அழித்து இழிமகனாக, கடை மனிதனாக ஆக்கப்பட்டு விட்டதால் ஆக்கப்பட்டது மாத்திரமல்லாமல் அந்தப் படி ஆக்கப்பட்டிருப்பதை ஆசீர்வாதமாகக் கொள் ளும்படி செய்யப்பட்டிருப்பதால் அறிவையும் மான உணர்ச்சியையும் காட்டுவதற்கு ஒரு சாதனம் விளக்கு ஒளி தேவைப்பட்டுவிட்டது. ஆகவே, தமி ழனுக்கு இருக்கும் இழிவை - கடைத் தன் மையைக் காட்டவும் மான உணர்ச்சியைத் தூண்டவும்  அறிவு வருவதற்குக் குறளைத் தூண்கோலாகக் கொள்ளும்படி செய்ய வேண்டியவனானேன்.

எனது பொங்கல் பரிசு!

நான் கூறுகிறேன் குறள் படிப்பவனுக்கு வேதம் ஏன்? எதற்கு ஆக வேண்டும்? மனுதர்மம் ஏன்? எதற்கு ஆக வேண்டும்?  பாரதம், கீதை, இராமாயணம் ஏன்? எதற்கு ஆக வேண்டும்? என்பதை மனிதன் மான முள்ள, அறிவுள்ள மனிதன் சிந்திக்கட்டும். எல்லா மனிதனும் சிந்திக்காவிட்டாலும் தமிழன் - திராவிடன் சிந்திக்கட்டும் என்பது தான் எனது வேண்டுகோளும், ஆசையு மாகும். ஆகவே குறள் மனித தர்மத்துக்கு என்று ஆரியர்களால் கற்பிக்கப்பட்ட எல்லா சாதனங் களுக்கும் மாற்றுப் பண்டமாகும்.

ஆகவே இந்த ஆண்டு - பொங்கல் ஆண்டு தொடக்கத்தில் தமிழ் மக்களுக்கு எனது வாழ்த்தாகவும் பொங்கல் பரிசாகவும் குறளைக் கொடுக்கிறேன். இக்குறள் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாகத் தமிழ்ப் பெரியோர்களால் கொடுத்து வரப்பட்டதே யாகும். அதுபோல்தான் பொங்கல் விழாவும் பல்லாண்டுகளாகத் தமிழ் மக்களுக்கு தமிழ்ப் பெரியோர்களால் கொடுத்து வரப்பட்டாலும் நான் கொடுப்பதற்கும் அவர்கள் கொடுத்து வந்ததற்கும் பேதம் உண்டு. அதாவது அவர்கள் தீபாவளி, அஷ்டமி, நவமிகளுடன் அவை போல் பொங்கலையும் கருதிக் கொடுத்து வந் தார்கள். அப்படியே பாரதம், கீதை, இரா மாயண புராணம், மனுதர்மம்போல் குறளையும் ஒன்றாக கருதிக் கொடுத்து வந்தார்கள். இதன் பயனாய் பன்றியுடன் சேர்ந்த பசுவின் பண்புபோல் பொங்கலும், குறளும் அதனால் ஏற்பட வேண்டிய நலம் கெட்டு கேடு ஏற்படும்படி ஆயிற்று. ஆனால் நான் கொடுப்பது ஆரியப் பண்டிகைகளை ஒழித்து விட்டுவிட்டு அந்த இடத்தில் அதற்கு பதிலாகப் பொங்கலை யும், ஆரியக் கலை, தர்ம சாஸ்திரம் ஆகியவைகளான வேத சாஸ்திர புராண இதிகாசங்களை - கீதை, இராமாயணம், பாரதம் ஆகியவைகளை அடியோடு நீக்கிவிட்டு, மக்கள் உள்ளத்தில் இருந்து ஒழியச்செய்து விட்டு அதற்குப் பதிலாக அவை இருந்த இடத்தில் குறளை - குறள் ஒன்றையே கொடுக்கிறேன். ஆதலால் தமிழர்களுக்கு இப்பொங் கலாண்டில் எனது பொங்கல் பரிசாகக் குறளைக் கொடுக்கிறேன். இதை எப்படிக் கொடுக் கிறேன் என்றால், தமிழ் மக்களுக்கு எனது காணிக் கையாக அவர்கள் என்பால் கொண்டுள்ள அருளுக்கு, அன்புக்கு, நம்பிக்கைக்கு “தட்சிணை’’ யாகக் கொடுக்கிறேன்.

பதில் பரிசு தருவீர்களா?

இந்த எனது தட்சிணையை, காணிக்கையை தமிழ் மக்கள் ஏற்று எனக்கு அருள்கூர்ந்தார்கள் என்பதை அவர்கள் காட்டிக்கொள்ள வேண்டுமானால் குறைந்த அளவு என்பால் அருளும் அன்பும் நம்பிக்கையும் கொண்ட தமிழர் ஒரே ஒரு சிறு கருணை காட்ட வேண்டும். அந்தக் கருணை காட்டுவது என்பது அருள்கூர்ந்து - கருணைகூர்ந்து இந்த ஆண்டு முதல் ஒவ்வொரு உண்மைத் தமிழனும் பார்ப்பனர்களால் வெளியிடும் பத்திரிகைகளையும், அவர்களால் வெளி யாகும் நூல்களையும் கண்டிப்பாக வாங்கக் கூடாது; ஆதரிக்கக் கூடாது என்பதுதான்.

உண்மையும், மானமும் இன உணர்ச்சியும் உள்ள தமிழனையும் காண வேண்டுமானால் அவன் பார்ப் பனப் பத்திரிகையை வாங்காதவன்  -  ஆதரிக்காதவனாக இருக்க வேண்டும். இது தமிழர்களுக்கு, அவர்களது மானத் திற்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் மீட்சியின் உயிர்நாடி ஆகும்.

தமிழர்களாகிய நாம் இந்த ஈன நிலையில் இருப் பதற்கு பாரதம், இராமா யணம், கீதை, மனுநீதியைவிட இந்தப் பார்ப்பனப் பத்திரிகைகளே இன்று முக்கிய காரணமாகும். தமிழர்கள் பலர் இன்று பார்ப்பனர்களுக்கு உண்மையான சூத்திரர்களாய், சூத்திரச்சிகளாய் இருப்ப தற்குக் காரணமும் இந்தப் பார்ப்பனப் பத்திரிகை களேயாகும்.

ஆதலால் தமிழ் மக்களுக்குப் பொங் கலுக்கு எனது வாழ்த்தும் காணிக்கையும் விண்ணப்பமும் இந்த மூன்றும் தான். அதாவது,

1. ஆரியப் பண்டிகைகளை ஒழித்து, விலக்கி பொங்கல் விழாக் கொண் டாடுவது.

2. பாரதம், இராமாயணம், கீதை, புராணம் முதலிய ஆரிய இலக்கியம், இதிகாசம், தர்ம சாஸ்திரம் முதலி யவைகளை ஒழித்து, விலக்கி, குறளை ஏற்று படித்து உணர்ந்து அதன்படி நடப்பது.

3. இந்து, சுதேசமித்திரன், தினமணி, பாரததேவி, இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ், கல்கி, ஆனந்தவிகடன் முதலிய பார்ப்பனப் பத்திரிகைகளை அடியோடு விலக்கி தமி ழர்கள் திராவிடர்களால் நடத்தப்படும் பத்திரிகைகளை வாங்கிப் படித்து ஆதரிப்பது.

பத்திரிகைக்கு ஆக என்று ஒரு தனித் தலையங்கம் பின்னால் எழுத இருக் கிறேன். அதைப் பார்ப்பனர்களும் அதா வது பத்திரிகைக்காரப் பார்ப்பனர்கள் தவிர்த்து மற்ற பார்ப்பனர்கள் யாவரும் பெரிதும் ஏற்கும் வண்ணம் இருக்கும்.

பொங்குக பொங்கல்!

பொங்குக தமிழ் மக்கள் மானமும் அறிவும்!!

(‘விடுதலை’ 19.01.1949)

சட்டமறுப்பு இயக்கம்

20.07.1930- குடிஅரசிலிருந்து...

தலைவர்களுக்குள் எங்கும் ராஜிப் பேச்சும் ராஜிக் கோரிக் கையுமே முழங்குகின்றது. ஆனால் சர்க்கார் ராஜிக்கு இடம் இல்லை என்று தீர்மான மாகச் சொல்லி விட்டார்கள். குறைந்த அளவு ராஜி நிபந்த னையாக, சிறையிலிருப்பவர் களை விடுதலை செய்தால் சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தை நிறுத் துவதாக திரு. மாளவியா சொல்ல ஆரம்பித்துவிட்டார்.

தேசியப் பத்திரிக்கைகளும் அதை வலியுறுத்தி ராஜி! ராஜி!! என்று கதற ஆரம்பித்து விட்டன. எனவே தோல்வி கண்ணுக்குத் தெரிய ஆரம்பித்து விட்டது. ஜோசியப் புரட்டினாலாவது அதாவது திரு. காந்தி நாளைக்கு விடுதலை, நாளன்னைக்கு விடுதலை என்று எழுதி சிறு பிள்ளைகளையும் பாமர மக்களையும் ஏமாற்றி சிறைக்கு அனுப்பிக் கணக்குக் கூட்டி வந்ததும் கூட இப்போது சில ஜோசியர்களுக்கும் 144 போட்டுவிட்டதால் அவர்களும் அடங்கும்படியாகி விட்டது.

மற்றபடி ஜவுளிக்கடை, கள்ளுகடை, பள்ளிக்கூட மறியல்களோ வென்றால் தொண்டர்கள் எண்ணிக்கை போதாததால் நிறுத்த வேண்டிதாய் விட்டது. வேதாரணி யத்திற்கு யாத்திரைக்குப் போகும் ஜனங்கள் பெயர்களைக் கூட பத்திரிக்கைகளுக்கு வெளிப்படுத்த முடியாமல் போய் விட்டது. மற்றும் எது எப்படியானாலும் சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தால் ஒரு லாபம் ஏற்பட்டதை நாம் மறுக்க முடியவில்லை.

அதாவது அது சர்க்காரை ஒன்றும் செய்யமுடியவில்லை யானாலும் பணக்கார வியாபாரிகள் திமிர் சற்று அடங்கிவிட்டது.

அநேக வியாபாரிகள் இயக்கத்தை வைத்துக் கொண்டே தூக்கமில்லாமல் இருக்கின்றார்கள். பணக்கார விவசாயிகள் திமிரும் சமீபத்தில் அடங்கிவிடும். தவசங்கள்  (தானியங்கள்) விலை மிகவும் இறங்கிவிட்டதால் வரும்படி குறைந்து திண்டாடுகிறார்கள். ஆனால் ஏழைகளுக்குச் சற்று உணவு பொருள்கள் சல்லீசாய் கிடைக்க ஆரம்பித்து விட்டது.

ஆகவே இந்த காரணங்களைக் கொண்டு இந்த கிளர்ச்சி இன்னமும் ஒரு மூன்று மாதத்திற்கு ஆவது நடந்தால் இன்னமும் சற்று ஏழைமக்களுக்கு அனுகூலமாகும் என்றே ஆசைப்படுகின்றோம்.

Banner
Banner