தற்போதைய செய்திகள்

வேளாண் துறையையும் மத்தியப் பட்டியலுக்குக் கொண்டு போவதா? மாநில அரசுகள் கண்டிக்கவேண்டும்

வேளாண் துறையையும் மத்தியப் பட்டியலுக்குக் கொண்டு போவதா? மாநில அரசுகள் கண்டிக்கவேண்டும்

அதிகாரக் குவியல்கள் மத்திய அரசிடம் ஏராளம்; இந்நிலையில் வேளாண் துறையையும் மத்தியப் பட்டியலுக்குக் கொண்டு போவதா? மாநில அரசுகள் கண்டிக்கவேண்டும் அண்ணா பெயரில் உள்ள அ.இ.அ.தி.மு.க. அரசும் உடனடியாகக் கண்டித்து எழுதட்டும்! தமிழர் தலைவர்  ஆசிரியர் விடுத்துள்ள மாநில உரிமைக்கான அறிக்கை ஏற்கெனவே மத்திய அரசின் அதிகாரப்.......

23 அக்டோபர் 2017 15:54:03

மேலும்

தமிழகம்

Edit

Amount of short articles:

Amount of articles links:

You can order sections with dragging on list bellow:

 • தமிழகம்
 • இந்தியா
 • உலகம்
 • கழகம்
Save
Cancel
Reset

இந்தியா

Edit

Amount of short articles:

Amount of articles links:

You can order sections with dragging on list bellow:

 • தமிழகம்
 • இந்தியா
 • உலகம்
 • கழகம்
Save
Cancel
Reset

உலகம்

Edit

Amount of short articles:

Amount of articles links:

You can order sections with dragging on list bellow:

 • தமிழகம்
 • இந்தியா
 • உலகம்
 • கழகம்
Save
Cancel
Reset

கழகம்

Edit

Amount of short articles:

Amount of articles links:

You can order sections with dragging on list bellow:

 • தமிழகம்
 • இந்தியா
 • உலகம்
 • கழகம்
Save
Cancel
Reset

Banner
Banner
Banner

வாசகர் கருத்துகள்

 • மனித சமுதாயத்திற்கு பயனுள்ள வகையில் தொண்டு செய்து ... மேலும்...
 • நான் ஒரு அர்ச்சகர் பயிற்சி பெற்ற மாணவன் தொடர்ந்து ... மேலும்...
 • குரங்கு கையில் கிடைத்த பூமாலை போல் ஆகிவிட்டது தமிழ... மேலும்...
 • தாக்கத் தாக்கத் தழைப்பவர் தந்தை பெரியார் 16 செப்டம... மேலும்...
 • முழுவதும் ஏற்றுக்கொள்ளக்க ூடிய கருத்து, இதை யாராலு... மேலும்...